Harry Styles – Sign Of The Times

Harry Styles to młody, brytyjski piosenkarz, który prawdziwą sławę zdobył jako członek boysbandu One Direction. W kwietniu tego roku wydał swój debiutancki singiel „Sign of the Times”.

Piosenka jest napisana z perspektywy matki, która kieruje swe słowa do nowo narodzonego dziecka. Tekst utworu nawiązuje do śmierci, ale także do cieszenia się życiem i korzystania z tego, co przynosi nam los.

Tekst piosenki Harry Styles – Sign Of The Times

Just stop your crying
It's a sign of the times
Welcome to the final show
Hope you're wearing your best clothes

You can't bribe the door on your way to the sky
You look pretty good down here
But you ain't really good

We never learn, we've been here before
Why are we always stuck and running from
The bullets, the bullets?
We never learn, we've been here before
Why are we always stuck and running from
Your bullets, the bullets?

Just stop your crying
It's a sign of the times
We gotta get away from here
We gotta get away from here
Just stop your crying
It'll be alright
They told me that the end is near
We gotta get away from here

Just stop your crying
Have the time of your life
Breaking through the atmosphere
And things are pretty good from here

Remember, everything will be alright
We can meet again somewhere
Somewhere far away from here

We never learn, we've been here before
Why are we always stuck and running from
The bullets, the bullets?
We never learn, we've been here before
Why are we always stuck and running from
The bullets, the bullets?

Just stop your crying
It's a sign of the times
We gotta get away from here
We gotta get away from here
Stop your crying
Baby, it'll be alright
They told me that the end is near
We gotta get away from here

We never learn, we've been here before
Why are we always stuck and running from
The bullets, the bullets?
We never learn, we've been here before
Why are we always stuck and running from
Your bullets, the bullets?

We don't talk enough
We should open up
Before it's all too much
Will we ever learn?
We've been here before
It's just what we know

Stop your crying, baby
It's a sign of the times
We gotta get away
We got to get away
We got to get away
We got to get away
We got to get away
We got to—we got to—away
We got to—we got to—away
We got to—we got to—away

Tłumaczenie Harry Styles – Sign Of The Times

Po prostu przestań płakać
To znak czasów
Witaj na ostatnim przedstawieniu
Mam nadzieję, że założyłeś swoje najlepsze ubrania

Nie możesz przekupić swego wejścia na drogę do nieba
Wyglądasz tutaj na dole całkiem dobrze
Ale tak naprawdę nie jesteś dobry

Nigdy niczego się nie uczymy, byliśmy tu wcześniej
Dlaczego wciąż jesteśmy na to skazani i uciekamy od
Pocisków, pocisków?
Nigdy niczego się nie uczymy, byliśmy tu wcześniej
Dlaczego wciąż jesteśmy na to skazani i uciekamy od
Twoich pocisków, pocisków?

Po prostu przestań płakać
To znak czasów
Musimy stąd odejść
Musimy stąd odejść
Po prostu przestań płakać
Będzie dobrze
Powiedziano mi, że koniec jest bliski
Musimy stąd odejść

Po prostu przestań płakać
Zacznij najlepszy czas w swoim życiu
Przebijając się przez atmosferę
Rzeczy z tej perspektywy wyglądają całkiem dobrze

Pamiętaj, wszystko będzie dobrze
Spotkamy się gdzieś ponownie
Gdzieś daleko stąd

Nigdy niczego się nie uczymy, byliśmy tu wcześniej
Dlaczego wciąż jesteśmy na to skazani i uciekamy od
Pocisków, pocisków?
Nigdy niczego się nie uczymy, byliśmy tu wcześniej
Dlaczego wciąż jesteśmy na to skazani i uciekamy od
Pocisków, pocisków?

Po prostu przestań płakać
To znak czasów
Musimy stąd odejść
Musimy stąd odejść
Przestań płakać
Skarbie, wszystko będzie dobrze
Powiedzieli mi, że koniec jest bliski
Musimy stąd odejść

Nigdy niczego się nie uczymy, byliśmy tu wcześniej
Dlaczego wciąż jesteśmy na to skazani i uciekamy od
Pocisków, pocisków?
Nigdy niczego się nie uczymy, byliśmy tu wcześniej
Dlaczego wciąż jesteśmy na to skazani i uciekamy od
Twoich pocisków, pocisków?

Za mało rozmawiamy
Powinniśmy się otworzyć
Zanim to będzie dla nas zbyt wiele
Czy kiedykolwiek się nauczymy?
Byliśmy tu wcześniej
To tylko to, co już wiemy

Przestań płakać, skarbie
To znak czasów
Musimy stąd odejść
Musimy stąd odejść
Musimy stąd odejść
Musimy stąd odejść
Musimy stąd odejść
Musimy-musimy-odejść
Musimy-musimy-odejść
Musimy-musimy-odejść

Zwroty & wyrażenia

Sign

Give a sign!
sign language = język migowy
star sign = znak zodiaku
vital signs = oznaki życiowe
sign of peace = znak pokoju

It’s a sign of the times

To znak czasów

Słówko sign ma kilka podobnych znaczeń. Może to być znak (np. drogowy, dźwiękowy), oznaka czegoś (np. złego samopoczucia), jak również symbol czy sygnał.

Przykłady użycia:

Did you see the non-smoking sign on the door? = Czy zauważyłeś znak zakazu palenia na drzwiach?

The sign of our company is a black cat. = Symbolem naszej firmy jest czarny kot.

Jako czasownik to sing oznacza przede wszystkim – podpisać (się).

Przykład użycia:

You have to sign these documents. = Musisz podpisać te dokumenty.

Bribe

You can’t bribe the door on your way to the sky

Nie możesz przekupić swego wejścia na drogę do nieba

To bribe = przekupić, dać łapówkę.

Przykład użycia :

He tried to bribe the police officer. = Próbował przekupić policjanta.

Pretty

Pretty - nie tylko ładny
pretty cold = dosyć zimno
pretty soon = niedługo
pretty well = dosyć dobrze
pretty much = mniej więcej

You look pretty good down here

Wyglądasz tutaj na dole całkiem dobrze

Słowo pretty zostało tutaj użyte w formie przysłówka, gdzie oznacza – całkiem, dosyć, raczej.

Przykłady użycia:

I was pretty sure he wouldn’t like it. = Byłem całkiem pewien, że jemu się to nie spodoba.

She made pretty good pasta. = Robiła całkiem dobry makaron.

Bullet

Why are we always stuck and running from the bullets, the bullets?

Dlaczego wciąż jesteśmy na to skazani i uciekamy od pocisków, pocisków?

Bullet = pocisk, kula (z pistoletu), np.:

The bullet hit me in my left arm. = Kula trafiła mnie w lewe ramię.

Bulletproof = kuloodporny.

Time of your life

Have the time of your life

Zacznij najlepszy czas w swoim życiu

To have the time of one’s life = wspaniale się bawić, bawić się jak nigdy w życiu, zacząć najlepszy czas w życiu.

Przykład użycia:

I took my kids to Disneyland last summer and they had the time of their lives. = Zabrałem swoje dzieci do Disneylandu tego lata i bawiły jak nigdy w życiu.

Break through

Jakby powiedział Jim Morrison?
Break on through!

Breaking through the atmosphere

Przebijając się przez atmosferę

To break through something = przebijać się przez coś, przedzierać się, np.:

We tried to break through to the other side. = Staraliśmy się przebić na drugą stronę.

Open up

We should open up before it’s all too much

Powinniśmy się otworzyć zanim to będzie dla nas zbyt wiele

Ten czasownik złożony ma kilka znaczeń. Poniżej dwa najpopularniejsze.

To open up =

= otwierać się (np. na możliwości), np.:

I think a whole new world’s about to open up for you. = Myślę, że otwiera się przed tobą zupełnie nowy świat.

= ośmielić się, zacząć mówić, np.:

She opened up about her experiences. = Ona zaczęła mówić o swoich doświadczeniach.

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *