Guns N’ Roses – Sweet Child O’Mine

Specjalnie na rocznicę powstania strony antyteksty.com zapraszam wszystkich do nauki z genialną piosenką Guns N’ Roses pt. „Sweet Child O’Mine”! Pochodzi ona z debiutanckiego albumu zespołu „Appetite for destruction” wydanego 21 sierpnia 1987. Słowa utworu zostały napisane przez Axla, którego inspiracją była jego ówczesna narzeczona Erin Everly.

W związku z tym, że znacie tę piosenkę bardzo dobrze nauka angielskiego powinna przyjść łatwo i przyjemnie.  Enjoy!

Tekst piosenki Guns N’ Roses – Sweet Child O’Mine

She's got a smile that it seems to me
Reminds me of childhood memories
Where everything
Was as fresh as the bright blue sky
Now and then when I see her face
She takes me away to that
Special place
And if I stared too long
I'd probably break down and cry

Sweet child O' mine
Sweet love of mine

She's got eyes of the bluest skies
As if they thought of rain
I hate to look into those eyes
And see an ounce of pain
Her hair reminds me
Of a warm, safe place
Where as a child I'd hide
And pray for the thunder
And the rain
To quietly pass me by

Sweet child O' mine
Sweet love of mine

Where do we go
Where do we go now
Where do we go

Sweet child O' mine

Tłumaczenie Guns N’ Roses – Sweet Child O’Mine

Ona ma taki uśmiech, który sprawia
Że nasuwają mi się dziecięce wspomnienia
Kiedy wszystko
Było tak świeże jak jasne, błękitne niebo
Od czasu do czasu kiedy widzę jej twarz
Ona zabiera mnie do tego
Wyjątkowego miejsca
I gdybym gapił się za długo
Prawdopodobnie załamałbym się i rozpłakał

Moja słodka dziecinko
Moja słodka miłości

Oczy ma z błękitu nieba
Jakby pomyślały o deszczu
Nienawidzę patrzeć w te oczy
I widzieć choćby odrobinę bólu
Jej włosy przypominają mi
O ciepłym, bezpiecznym miejscu
Gdzie chowałem się jako dziecko
I modliłem się, żeby błyskawice
I deszcz
Cicho mnie ominęły

Moja słodka dziecino
Moja słodka miłości

Gdzie idziemy
Gdzie teraz idziemy
Gdzie idziemy

Moja słodka dziecinko

Gramatyka

Would – tworzenie czasu przeszłego

Would - czas przeszły
Po czasowniku modalnym would jest czasownik w bezokoliczniku, a całość tłumaczymy jako czas przeszły. Np.:
He would (he’d send) send her flowers every week. = On co tydzień wysyłał jej kwiaty.
They would (they’d) go on holiday to hot countries. = Oni wyjeżdżali na wakacje do ciepłych krajów.
She would (she’d) get good marks at school. = Ona dostawała dobre oceny w szkole.

W tekście piosenki mamy:

Where as a child I’d hide
And pray for the thunder
And the rain
To quietly pass me by

Co tłumaczymy:

Gdzie chowałem się jako dziecko
I modliłem się, żeby błyskawice
I deszcz
Cicho mnie ominęły

Pewnie zastanawiacie się gdzie w oryginalnym tekście ukrył się czas przeszły.

Jest w pierwszym wersie:

Where as a child I’d hide

Gdzie skrót: I’d hide. = I would hide.

Czasownika modalnego would używamy, jeśli mówimy o rzeczach, które działy się regularnie w przeszłości.

Inne przykłady:

When we were children we would go to our grandmother on holiday. = Kiedy byliśmy dziećmi jeździliśmy do naszej babci na wakacje.

Whenever he came from work, he would sit in front of TV for an hour. = Zawsze kiedy wracał z pracy, siadał przed telewizorem na godzine.

Warto zauważyć, że użytego raz would już nie powtarzamy przed kolejnymi czasownikami (bezokolicznikami), ale tylko wtedy jeśli nie zmienia się nam podmiot, np.:

When we visited her she would treat us with delicious dinner and later give us some cookies. = Zawsze kiedy ją odwiedzaliśmy częstowała nas pysznym obiadem, a później dawała nam jakieś ciasteczka.

Ale kiedy zmienia się podmiot używamy would po raz kolejny, np.:

When we visited her she would treat us with delicious dinner and we would go home very happy and full up. = Zawsze kiedy ją odwiedzalismy częstowała nas pysznym obiadem i wracaliśmy do domu bardzo szczęśliwi i najedzeni.

Zwroty i wyrażenia

W tekście piosenki mamy dwa czasowniki złożone.

Look into

I hate to look into those eyes

Nienawidzę patrzeć w te oczy

Czasownik złożony to look into ma kilka bardzo podobnych do siebie znaczeń.

To look into =

= wejrzeć w coś, zbadać (np. pytania, sprawę, problem), np.: We have to look into this matter a little bit closer. = Musimy przyjrzeć się tej sprawie trochę bliżej.

= rozpatrzyć (np. skargę, jakąś opcję), np. I don’t know where I will go on my holiday this year – I guess I will look into some options concerning Spain. = Nie wiem gdzie pojadę na moje wakacje w tym roku – sądzę, że rozpatrzę jakieś opcje dotyczące Hiszpanii.

= przeanalizować (np. raport), np.: You need to look into this raport once again. = Musisz przeanalizować ten raport raz jeszcze.

= zbadać sprawę, zająć się jakąś kwestią (sytuacją), np.: The police will look into the disappearance of the pictures from the gallery. = Policja zajmie się zniknięciem obrazów z galerii.

 Pass by

Quietly pass me by

Cicho mnie ominęły

To pass by = przechodzić (obok), przejeżdżać (obok), np. We have just passed by her old house. = Właśnie minęliśmy jej stary dom.

To pass sb by = ominąć kogoś, przejść komuś koło nosa.

Przykłady:

I don’t want my life has passed me by. = Nie chcę, żeby moje życie mnie ominęło.

This is a serious matter, I cannot pass it by. = To poważna sprawa, nie mogę przejść nad nią do porządku dziennego.

Sweet child O’ mine

Sweet child O’ mine

Moja słodka dziecino

Skrót o’ = of.

Ounce - zwroty i wyrażenia
an ounce of sense = za grosz rozsądku
every last ounce of courage = cała odwaga
not an ounce of fat on sb = ani grama tłuszczu u kogoś
an ounce of prevention is worth a pound of care = lepiej zapobiegać, niż leczyć

Of mine = my.

Child o’mine = my child.

Dlatego sweet child o’mine można przetłumaczyć jako = my sweet child.

Ounce

And see an ounce of pain

I widzieć choćby odrobinę bólu

Ounce to zarówno miara wagi jak i objętości.

An ounce =

= uncja (=28,35 g).

= uncja objętości (GB = 0,028 l, US = 0,035 l). Często jest to pisane – fluid ounce (skrót = fl oz).

Dodatkowo oznacza = krztyna, odrobina.

Seem

She’s got a smile that it seems to me

Ona ma taki uśmiech, który sprawia

Czasownik to seem jest bardzo popularny, często używany dlatego po prostu trzeba go znać.

Seem - ciekawe wyrażenia
it would seem = wydawałoby się
I seem to have done it.  = Chyba to zrobiłem.
he/she seems to think that… = on/ona chyba myśli, że…
to seem like a dream = wyadawać się snem
Things are not always what they seem. = Rzeczy nie zawsze są takie, jakimi wydają się być.
What seems to be the trouble? = Co ci dolega?/ Z czym jest kłopot?

To seem =

= wydawać się, zdawać się, np.: Everything seems to be all right. = Wszystko wydaję się być w porządku.

= wyglądać na, np.: You seem very happy. = Wyglądasz na bardzo szczęśliwego.

Remind

Her hair reminds me

Jej włosy przypominają mi

To remind = przypominać ( o czymś), np.: Could you remind him of our appointment at the dentist? = Czy mógłbyś przypomnieć mu o naszej wizycie u dentysty?

To remind sb to do sth = przypomnieć komuś, żeby coś zrobił, np.: Remind Marnie to wash the dishes. = Przypomnij Marnie o zmyciu naczyń.

To remind sb that… = przypomnieć komuś, że…, np.: Remind Chris that he called a taxi. = Przypomnij Chrisowi, że zamówił taksówkę.

Ciekawostka
 that reminds me… = à propos…

Inne przykłady z czasownikiem to remind:

I forgot to remind her about the meeting. = Zapomniałem jej przypomnieć o zebraniu.

He reminds me of my brother. = Przypomina mi mojego brata.

Stare

And if I stared too long

I gdybym wpatrywał się za długo

Słówko stare występuje w języku angielskim jako rzeczownik i czasownik.

Najpierw rzeczownik:

A stare = spojrzenie (utkwione na kimś lub na czymś), np.: When I first saw him, he had such a frosty stare. = Kiedy pierwszy raz go zobaczyłam, miał takie lodowate spojrzenie.

Czasownik:

To stare (at sb/sth) = gapić się, wpatrywać się (na kogoś/coś), np.: Stop staring at me! = Przestań się na mnie gapić!

Print Friendly, PDF & Email
Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *