Guano Apes – Kumba Yo!

Niedawno odbył się w Polsce kolejny koncert pochodzącej z Getyngi grupy Guano Apes. Tłumaczeń nazwy zespołu jest wiele, małpie gówno nietoperza, gówniane małpy czy małpie kupy, które przez lata wywoływały uśmiech na twarzach milionów fanów.

Kwartet ten dość często przyjeżdża z wizytą do naszego kraju, w związku z czym, możemy kojarzyć ich z Ursynaliów czy Przystanku Woodstock. Utwór którym dzisiaj się zajmiemy to piosenka „Kumba Yo!”.

Enjoy!

Tekst piosenki Guano Apes – Kumba Yo!

Kumba ya my Lord kumba ya 
Kumba ya my Lord kumba ya 
Oh Jesus Marika
Kumba ya my Lord kumba ya, (hey)
 Oh Lord kumba ya 

Go tell it to the mountains that you believe 
It's the word of the only commander-in-chief 
He's got the whole world in his hands, just say yo 
He gotcha by ya balls, swing it low sweet Chariot 
I was a sinner, a bad girl, Lord pardon me 
I was deaf, dumb and blind, but know I can't see 
I'm the Oko-Christ with my guitar 
Give it to me Jesus - aha aha 

Kumba, Kumba, Kumba ya…

Kumba ya my Lord kumba ya 
Kumba ya my Lord kumba ya 
Kumba ya my Lord kumba ya
Oh Lord kumba ya 

Can't you feel, when the faints are marchin' in 
You don't know the fucking trouble I've seen 
You're the Savior, you're the real big player 
And I'm standing here alone in the need of a prayer 
Judgement is coming high (brothers and sisters)
I heard a sucker rumbling in the sky 

Kumba kumba a kumba ya…

Kumba ya my Lord kumba ya 
Kumba ya my Lord kumba ya 
Kumba ya my Lord kumba ya
Oh Lord kumba ya 

Kumba kumba a kumba ya…

Kumba ya my Lord kumba ya 
Kumba ya my Lord kumba ya 
Kumba ya my Lord kumba ya
Oh Lord kumba ya

Kumba ya my Lord kumba ya 
Can't you see the judgement is coming 
Kumba ya my Lord kumba ya 
You all keep the rhythm of the Lord 
Kumba ya my Lord kumba ya 
Yeah of course life can be summer 
Kumba ya my Lord kumba ya 
We are the raiders of the last chord 

Tłumaczenie Guano Apes – Kumba Yo!

Kumba ya mój Panie kumba ya
Kumba ya mój Panie kumba ya
O Jezu Marika
Kumba ya mój Panie kumba ya (hey)
O Panie, kumba ya

Idź powiedzieć w góry to że wierzysz
To słowo jedynego dowódcy
Ma cały świat w swoich rękach, po prostu powiedz yo
Trzyma Cię za jaja, kołysze nimi nisko, słodki rydwan
Byłam grzesznicą, złą dziewczyną, Panie wybacz mi
Byłam głucha, głupia i ślepa, ale wiem, że nie widzę
Jestem trzecim okiem Chrystusa z moją gitarą
Daj to mi Jezu - aha aha

Kumba, Kumba, Kumba ya…

Kumba ya mój Panie kumba ya
Kumba ya mój Panie kumba ya
Kumba ya mój Panie kumba ya
O Panie kumba ya

Ty nie czujesz, kiedy słabość maszeruje
Ty nie wiesz, jakie pieprzone problemy widziałam
Ty jesteś zbawcą, jesteś prawdziwym wielkim graczem
A ja stoję tu sama z potrzebą modlitwy
Sąd przychodzi z góry (bracia i siostry)
Słyszałam frajera dudniącego w niebie

Kumba, Kumba, Kumba ya…

Kumba ya mój Panie kumba ya
Kumba ya mój Panie kumba ya
Kumba ya mój Panie kumba ya
O Panie kumba ya

Kumba, Kumba, Kumba ya…

Kumba ya mój Panie kumba ya
Kumba ya mój Panie kumba ya
Kumba ya mój Panie kumba ya
O Panie kumba ya

Kumba ya mój Panie kumba yo
Czy ty nie widzisz, że sąd idzie
Kumba ya mój Panie kumba ya
Wszyscy trzymacie rytm Pana
Kumba ya mój Panie kumba ya
Tak, oczywiście życie może być latem
Kumba ya my Lord kumba ya
Jesteśmy jeźdźcami ostatniego akordu

Gramatyka

Kumba ya

Kumba ya, inaczej również Kumbaya, Kumbayah, Cumbaya wywodzi się od słów Kum ba yah, używanych przed dawny lód Gullah. Oryginalnie tłumaczone są wezwaniem Come by Here czyli przybądź tutaj. Używane w pieśniach duchowo – religijnych od 1920 roku.

Present Continuous

And I’m standing here alone in the need of a prayer

A ja stoję tu sama z potrzebą modlitwy

Konstrukcja

 • Twierdzenie: + podmiot + to be + czasownik z końcówką -ing + reszta zdania
 • Pytanie: to be + podmiot + czasownik z końcówką -ing + reszta zdania
 • Przeczenie: podmiot + to be + not + czasownik z końcówką -ing + reszta zdania

Zastosowanie

 • do wyrażania czynności trwających w chwili mówienia, np.: I am watching TV now. = Oglądam teraz telewizję.
 • do wyrażania czynności trwających w obrębie teraźniejszości, np.: Mike is reading an interesting book. = Mike czyta interesującą książkę. (Niekoniecznie w danej chwili, jest po prostu w trakcie jej czytania i jeszcze nie skończył.)
 • do wyrażania zdarzeń w przyszłości, jednak uprzednio zaplanowanych, np.: I’m having a date with Kate tomorrow. = Mam jutro randkę z Kate.
 • do wyrażania czynności powtarzających się stale, aby okazać nasze znużenie lub irytację (w połączeniu ze słowami always, constantly, forever), np.: You’re always getting work late! = Ciągle spóźniasz się do pracy!
 • do wyrażenia aktualnych zmian, trendów, prognoz i rozwoju sytuacji, np.: The house prices are getting higher. = Ceny domów idą w górę.

Uwaga

Niektóre czasowniki wyrażają wyłącznie stany i nie posiadają standardowej formy continuous, jak czasowniki wyrażające:

 • Uczucia i emocje [feel, hate, forgive, love, like, mind, wish]
 • Myśli [agree, believe, doubt, consider]
 • Zmysły [see, smell, feel, hear, taste]
 • Inne [appear, be, have, belong, matter, keep, posses]

Niekiedy czasowniki te mogą wystepować z końcówką –ing, przykładowo gdy zmienia się ich znaczenie, np.: I’m seeing my doctor tomorrow. = Jutro idę do mojego lekarza. (Seeing oznacza tu wizytę), lub gdy określa czynność samą w sobie, np.: Don’t interrupt me, I’m thinking! = Nie przeszkadzaj mi, myślę!

Zwroty & Wyrażenia

Commander-in-chief

It’s the word of the only commander-in-chief

To słowo jedynego dowódcy

Commander-in-chief = dowódca, wódz, np.: The president is the Commander in Chief of the Army. = Prezydent jest naczelnym dowódcą (zwierzchnikiem) sił zbrojnych.

Chariot

He gotcha by ya balls, swing it low sweet Chariot

Trzyma cię za jaja, kołysze nimi nisko, słodki rydwan

Chariot = wóz, rydwan, np.: Your chariot awaits you, Sir. = Twój rydwan czeka, Panie.

Pardon

I was a sinner, a bad girl, Lord pardon me

Byłam grzesznicą, złą dziewczyną, Panie wybacz mi

Pardon = wybacz, przebacz, okaż łaskę, daruj, np.: Pardon me for a moment. = Wybaczcie mi na moment.

Savior

You’re the Savior, you’re the real big player

Ty jesteś zbawcą, jesteś prawdziwym wielkim graczem

Savior (AmE)/ Saviour (BrE) = zbawiciel, wybawiciel, np.: He is our savior. = On jest naszym wybawcą.

Rumbling

I heard a sucker rumbling in the sky

Słyszałam frajera dudniącego w niebie

Rumbling = dudnienie, grzmot, burza, np.: rumbling of a train passing by = dudnienie przejeżdżającego obok pociągu

Rumbling of annoyance = pomruki rozdrażnienia, np.: There are rumblings of annoyance throughout the workforce. = Słychać pomruki rozdrażnienie wśród pracowników.

Let’ s get ready…… to rumble! = Przygotujmy się na burzę! (okrzyk częstą używany przed walkami bokserskimi)

 

Czy już wcześniej znaliście grupę Guano Apes? 🙂

Print Friendly, PDF & Email
Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *