Gloria Gaynor – I Will Survive

Dzisiaj bierzemy pod lupę utwór numer jeden na listach przebojów w latach 70 -tych, czyli flagowy hit Glorii Gaynor – „I Will Survive”!

Piosenka została wydana w październiku 1978 roku, a jej autorami są Freddie Perren i Dino Fekaris. Utwór bardzo szybko osiągnął status dyskotekowego hymnu i pokrył się podwójną platyną decyzją RIAA (Recording Industry Association of America), czyli zrzeszenie amerykańskich wydawców muzyki.

Obecnie, kiedy myślimy o tym utworze przed oczami mamy zazwyczaj obrazy niezapomnianych biurowych imprez i wieczorów karaoke. Pomimo upływu czasu, ta piosenka nigdy się nie starzeje i wciąż nowe generacje złamanych serc czują potrzebę powiedzenia, że dadzą sobie radę.

Tekst piosenki Gloria Gaynor – I Will Survive

At first I was afraid
I was petrified
Kept thinking I could never live
Without you by my side
But then I spent so many nights
Thinking how you did me wrong
And I grew strong
And I learned how to get along
And so you're back
From outer space
I just walked in to find you here
With that sad look upon your face
I should have changed that stupid lock
I should have made you leave your key
If I had known for just one second
You'd be back to bother me

Go on now go walk out the door
Just turn around now
'Cause you're not welcome anymore
Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye
Did you think I'd crumble
Did you think I'd lay down and die
Oh no, not I
I will survive
Oh as long as I know how to love
I know I will stay alive
I've got all my life to live
I've got all my love to give
And I'll survive
I will survive (hey-hey)

It took all the strength I had
Not to fall apart
Kept trying hard to mend
The pieces of my broken heart
And I spent oh so many nights
Just feeling sorry for myself
I used to cry
But now I hold my head up high
And you see me
Somebody new
I'm not that chained up little person
Still in love with you
And so you felt like dropping in
And just expect me to be free
And now I'm saving all my loving
For someone who's loving me

Go on now go walk out the door
Just turn around now
'Cause you're not welcome anymore
Weren't you the one who tried to break me with goodbye
Did you think I'd crumble
Did you think I'd lay down and die
Oh no, not I
I will survive
Oh as long as I know how to love
I know I will stay alive
I've got all my life to live
I've got all my love to give
And I'll survive
I will survive

Go on now go walk out the door
Just turn around now
'Cause you're not welcome anymore
Weren't you the one who tried to break me with goodbye
Did you think I'd crumble
Did you think I'd lay down and die
Oh no, not I
I will survive
Oh as long as I know how to love
I know I will stay alive
I've got all my life to live
I've got all my love to give
And I'll survive
I will survive

Tłumaczenie Gloria Gaynor – I Will Survive

Na początku się bałam
Byłam przerażona
Utrzymywałam się w przekonaniu, że nigdy nie mogłabym żyć
Bez ciebie u mego boku
Ale potem spędziłam tak wiele nocy
Myśląc jak mnie skrzywdziłeś
I stałam się silna
I nauczyłam się jak sobie radzić
A więc ty wróciłeś
Z kosmosu
Po prostu weszłam, żeby cię znaleźć
Z tą smutną miną na twarzy
Powinnam była zmienić ten przeklęty zamek
Powinnam była kazać ci zostawić klucze
Gdybym tylko przez sekundę wiedziała, że
Wrócisz, żeby mnie niepokoić

Idź dalej, wyjdź przez te drzwi
Po prostu teraz się odwróć
Bo nie jesteś już tu mile widziany
Czy to nie ty próbowałeś mnie zranić swoim pożegnaniem
Myślałeś, że się załamię
Myślałeś, że położę się i umrę
Och nie, nie ja
Ja przeżyję
Dopóki będę wie­działa jak kochać
Wiem, że przeżyję
Mam całe życie do przeżycia
Mam całą miłość do przekazania
I przeżyję
Dam radę (hej-hej)

To wymagało całej mojej siły
Żeby się nie rozpaść
Z trudem próbowałam skleić
Części mojego złamanego serca
I spędziłam tak wiele nocy
Po prostu współczując samej sobie
Płakałam
Ale teraz trzymam głowę wysoko
I teraz widzisz mnie
Kogoś nowego
Nie jestem tą uwiązaną małą dziewczynką
Ciągle w tobie zakochaną
Więc miałeś ochotę wpaść
I oczekujesz, że będę wolna
A teraz oszczędzam swoją całą miłość
Dla kogoś kto mnie kocha

Idź dalej, wyjdź przez te drzwi
Po prostu teraz się odwróć
Bo nie jesteś już tu mile widziany
Czy to nie ty próbowałeś mnie zranić swoim pożegnaniem
Myślałeś, że się załamię
Myślałeś, że położę się i umrę
Och nie, nie ja
Ja przeżyję
Dopóki będę wie­działa jak kochać
Wiem, że przeżyję
Mam całe życie do przeżycia
Mam całą miłość do przekazania
I dam radę
Dam radę

Idź dalej, wyjdź przez te drzwi
Po prostu teraz się odwróć
Bo nie jesteś już tu mile widziany
Czy to nie ty próbowałeś mnie zranić swoim pożegnaniem
Myślałeś, że się załamię
Myślałeś, że położę się i umrę
Och nie, nie ja
Dam radę
Dopóki będę wie­działa jak kochać
Wiem, że przeżyję
Mam całe życie do przeżycia
Mam całą miłość do przekazania
I przeżyję
Dam radę

Zwroty & Wyrażenia

Petrified

At first I was afraid, I was petrified

Na początku się bałam, byłam przerażona

Słowo petrified to przymiotnik, który oznacza =

= skamieniały, sparaliżowany, osłupiały.

To be petrified with fear/terror = skamieniały ze strachu/grozy, np.: I was petrified with fear before the exam. = Byłem skamieniały ze strachu przed egzaminem

Grow strong

Warto wiedzieć

to grow weak = osłabnąć
to grow old = zestarzeć się
to grow dark = pociemnieć
to grow light = rozjaśnić się
to grow cold(er) = ochłodzić się
to grow warm(er) = ocieplić się

And I grew strong

I stałam się silna

Jedno ze znaczeń czasownika to grow = stać się, stawać się.

To grow strong = stać się silnym, np.: It took her some time but finally she grew strong after her divorce. = Trochę jej to zajęło, ale w końcu stała się silna po swoim rozwodzie.

Get along

I learned how to get along

Nauczyłam się jak sobie radzić

To get along =

= radzić sobie, dawać sobie radę, np.: How are you getting along in your new job? = Jak sobie radzić w nowej pracy?

= dogadywać się z kimś, być z kimś w dobrych stosunkach, np.: I get along with my older brother. = Dobrze się dogaduje z moim starszym bratem.

= iść, wyjść, np.: We must be getting along now, tommorw is Monday. = Musimy się już zbierać, jutro poniedziałek.

Upon

With that sad look upon your face

Z tą smutną miną na twarzy

Przyimka upon używamy w języku formalnym, oficjalnym.

Ma on kilka zastosowań.

Upon =

= od, np.: The future of our company depends upon this contract. = Przyszłość naszej firmy zależy od tej umowy.

= na, np.: I don’t count upon anybody, I know I will have to do it myself. = Na nikogo nie liczę, wiem, że będę musiał to zrobić sam.

= przed (granica czasowa), np.: Holiday is upon us. = Przed nami wakacje.

Turn around

Just turn around now

Po prostu teraz się odwróć

Bardzo popularny czasownik frazowy.

To turn (a)round = odwrócić, odwracać (np. jakiś przedmiot), zawrócić (np. samochód), np.: I think we are going in a wrong direction, we should turn around. = Chyba jedziemy w złym kierunku, powinniśmy zawrócić.

Crumble

Czy wiesz, że... ?

crumble pie = szarlotka z kruszonką

that’s the way the cookie crumbles = tak to już bywa

Did you think I’d crumble?

Myślałeś, że się załamię?

Czasownik to crumble ma kilka podobnych do siebie znaczeń.

To crumble =

= rozkruszyć, kruszyć się (np. chleb), np.: Look out! You are crumbling on the carpet! = Uważaj! Kruszysz na dywan!

= popaść w ruinę (np. budynek, ale i np. gospodarka), np.: The economy is crumbling. = Gospodarka popada w ruinę.

=  rozpaść się (np. związek), np.: Is it difficult to fix a crumbling relationship? = Trudno jest naprawić rozpadający się związek?

W tekście piosenki można znaleźć dużo czasowników frazowych – phrasal verbs. Czasowniki te składają się z czasownika oraz przysłówka lub przyimka.

W lekcji zawarte są te, które są te najbardziej godne uwagi.

Survive

Life vs. Live

I’ve got all my life to live

Mam całe życie do przeżycia

Pamiętaj!

a life = życie

to live = żyć, mieszkać

I will survive

Przeżyję

To survive =

= przeżyć (np. operację, wypadek), np.: All family survived the car accident. = Cała rodzina przeżyła wypadek samochodowy.

= przetrzymać, przetrwać (np. kryzys), np.: It’s really difficult to survive without a job. = Naprawdę ciężko jest przetrwać bez pracy.

= ocaleć z czegoś (np. z katastrofy), np.: She survived the tsunami. = Ona ocalała z tsunami.

= przeżyć (żyć dłużej niż ktoś), np.: She is survived by a husband and a son. = Pozostawiła męża i syna.

As long as

Oh as long as I know how to love

Dopóki będę wiedziała jak kochać

As long as =

= tak długo jak, dopóki (mówiąc o czasie), np.: We can talk as long as you wish. = Możemy rozmawiać tak długo jak chcesz.

= jeśli tylko, o ile, pod warunkiem, np.: I will go on holiday with you as long as there won’t be any of your friends! = Pojadę z tobą na wakacje o ile nie będzie tam twoich żadnych znajomych.

Fall apart

It took all the strength I had not to fall apart

To wymagało całej mojej siły, żeby się nie załamać

To fall apart =

= rozpaść, rozlecieć się (np. buty), np.: I need new shoes, my old trainers are simply falling apart! = Potrzebuję nowych butów, moje stare adidasy po prostu się rozpadają!

= rozpadać, walić się (np. małżeństwo), np.: If he doesn’t stop behaving this way, his marriage will soon fall apart. = Jeśli on nie przestanie się w ten sposób zachowywać, jego małżeństwo szybko się rozpadnie.

= załamać się, np.: She didn’t fall apart after the break-up of her marriage. = Nie załamała się po rozpadzie swojego małżeństwa.

Chain up

I’m not that chained up little girl who’s still in love with you

Nie jestem tą uwiązaną, ciągle w tobie zakochaną małą dziewczynką

Słówko chain wystepuje jako rzeczownik i czasownik.

A chain = łańcuch.

To chain up = zakuć w łańcuchy (człowieka), uwiązać na łańcuchu (np. psa), np.: When someone visits them, they always chain up their dog. = Kiedy ktoś ich odwiedza oni zawsze uwiązują swojego psa.

Hold up one’s head high

Hold up
to hold sth/sb up =

= podtrzymywać (np. półkę), podpierać (np. ścianę)
= unosić, podnosić (np. głowę, rękę)
= zatrzymywać (np. produkcję), opóźnić (np. lot), powstrzymywać (np. strajk)
= napaść (np. na pociąg, osobę)

But now I hold my head up high

Ale teraz trzymam głowę wysoko

To hold up one’s head (high) = trzymać głowę wysoko, być dumnym, np.: She won the competition, she can hold her head high. = Wygrała konkurs, może być z siebie dumna.

Feel like droppin’ in

And so you feel like droppin’ in

Więc masz ochotę wpaść

Widzimy tutaj konstrukcję –

To feel like sth/doing sth = mieć ochotę na coś/ coś zrobić, np.: I feel like dancing! = Mam ochotę tańczyć!

 

Czy Wy też uważacie, że dzięki tej piosence wszystko grow light i każdy chce hold up one’s head high? 🙂

Print Friendly, PDF & Email
Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *