Ed Sheeran – I See Fire

Dla wszystkich fanów twórczości Ed’a Sheeran’a i trylogii „Hobbit” serwujemy gorącą piosenkę pt. „I See Fire”.

Inspiracją do napisania piosenki przez Sheeran’a było obejrzenie filmu „Hobbit: Pustkowie Smauga”. Piosenka odzwierciedla uczucia artysty związane z drugą częścią filmowej adaptacji książki J.R.R. Tolkiena.

Jak mówi sam Sheeran, nie oczekiwał on, że ta piosenka osiągnie aż taki sukces. Nie przewidział on, jak bardzo może ona „rozpalić” jego fanów na całym świecie.

Niech i nas dosięgnie „ogień” piosenki Sheeran’a i bogactwo językowe, które kryje się w jej tekście.

Tekst piosenki Ed Sheeran – I See Fire

Oh, misty eye of the mountain below
Keep careful watch of my brothers' souls
And should the sky be filled with fire and smoke
Keep watching over Durin's sons

If this is to end in fire
Then we should all burn together
Watch the flames climb high into the night

Calling out father oh
Stand by and we will
Watch the flames burn auburn on
The mountain side high

And if we should die tonight
Then we should all die together
Raise a glass of wine for the last time

Calling out father oh
Prepare as we will
Watch the flames burn auburn
On the mountain side
Desolation comes upon the sky

Now I see fire
Inside the mountain
I see fire
Burning the trees
And I see fire
Hollowing souls
I see fire
Blood in the breeze
And I hope that you remember me

Oh, should my people fall
Then surely I'll do the same
Confined in mountain halls
We got too close to the flame

Calling out father oh
Hold fast and we will
Watch the flames burn auburn on
The mountain side
Desolation comes upon the sky

Now I see fire
Inside the mountain
I see fire
Burning the trees
I see fire
Hollowing souls
I see fire
Blood in the breeze
And I hope that you remember me

And if the night is burning
I will cover my eyes
For if the dark returns
Then my brothers will die
And as the sky is falling down
It crashed into this lonely town
And with that shadow upon the ground
I hear my people screaming out

Now I see fire
Inside the mountains
I see fire
Burning the trees
I see fire
Hollowing souls
I see fire
Blood in the breeze

I see fire (oh you know I saw a city burning) (fire)
And I see fire (feel the heat upon my skin, yeah) (fire)
And I see fire (uh-uh-uh-uh) (fire)
And I see fire burn auburn on the mountain side

Tłumaczenie Ed Sheeran – I See Fire

O, zamglone oko poniższej góry
Pilnuj uważnie dusz moich braci
A jeżeli niebo wypełni się ognień i dymem
Opiekuj się synami Durina

Jeżeli ma to pochłonąć ogień
To powinniśmy spłonąć wszyscy razem
Patrzeć na płomienie płonące wysoko w ciemną noc

Wzywając ojca
Bądź gotowy a my obejrzymy
Płomienie płonące na kasztanowo
Wysoko na zboczu góry

A jeżeli dzisiaj umrzemy
Powinniśmy umrzeć wszyscy razem
Po raz ostatni wznieśmy kielich wina

Wzywając ojca
Przygotuj się, gdy my będziemy
Oglądać płomienie płonące na kasztanowo
Na zboczu góry
Spustoszenie nadchodzi z nieba

Teraz widzę ogień
Wewnątrz góry
Widzę ogień
Palący drzewa
I widzę ogień
Wydrążający dusze
Widzę ogień
Krew w wietrze
I mam nadzieję, że mnie pamiętasz

O, jeżeli moi ludzie upadną
To ja wraz z nimi
Zamknięci w ścianach góry
Jesteśmy zbyt blisko płomienia

Wzywając ojca
Trzymaj się mocno, gdy my będziemy
Oglądać płomienie płonące
Na zboczu
Spustoszenie nadchodzi z nieba

Teraz widzę ogień
Wewnątrz góry
Widzę ogień
Palący drzewa
I widzę ogień
Wydrążający dusze
Widzę ogień
Krew w wietrze
I mam nadzieję, że mnie pamiętasz

A jeżeli noc płonie
Zakryję swoje oczy
Jeżeli ciemność powróci
To moi bracia zginą
I gdy niebo spada
Wpada do tego opuszczonego miasteczka
I z cieniem unoszącym się nad ziemią
Słyszę krzyki moich ludzi

Teraz widzę ogień
Wewnątrz góry
Widzę ogień
Palący drzewa
I widzę ogień
Wydrążający dusze
Widzę ogień
Krew w wietrze

Widzę ogień (o wiesz, ze widziałem płonące miasto) (ogień)
I widzę ogień (czuję jego ciepło pod moją skórą, yeah) (ogień)
I widzę ogień (uh-uh-uh-uh) (ogień)
I widzę ogień płonący na kasztanowo na zboczu góry

Zwroty & wyrażenia

Misty

Oh, misty eye of the mountain below
Keep careful watch of my brothers’ souls

O, zamglone oko poniższej góry
Pilnuj uważnie dusz moich braci

Ciekawostka
Arcyklejnot Thráina zwany także Sercem Góry, został nazwany w piosence Sheeran’a zamglonym okiem góry, która ma strzec i pilnować dusz krasnoludów.

Stanowił on symbol władzy każdego następnego Króla pod Górą. To właśnie będąc w posiadaniu Arcyklejnotu, Król pod Górą mógł zjednoczyć krasnoludy.

Niebo wypełni się ogniem i dymem, gdyż w górze drzemie smok. Durin to z kolei krasnolud pierwszy władca Khazad-dûm. Jego potomkowie z Rodu Durina przez kolejne wieki rządzili królestwem i plemieniem.

W rodzie tym przychodzili na świat często monarchowie niezwykle podobni do swego przodka, dlatego też krasnoludowie wierzyli, że to sam Durin I powraca do życia. Wszystkie krasnoludy to synowie Durina ( nie w dosłownym znaczeniu).

Misty = zamglony (np. o oczach pełnych łez).

Przykłady:

This morning will start off misty. = Ten poranek rozpocznie się mgliście.

He is having a little bit of the misty eyes, isn’t he? = Ma nieco zamglone oczy, nieprawdaż?

Dodatkowo mówimy tak m.in. o szkle, lub podobnej powierzchni, która jest zamglona lub zroszona i nic nie można przez nią zobaczyć.

Oto przykład:

The windscreen is all misty. = Przednia szyba całkowicie zaparowała / jest całkowicie zamglona.

Możemy też spotkać się z takim przymiotnikiem:

Misty-eyed = mający łzy w oczach/ o czymś, gdy jest wzruszające, sentymentalne.

Przykład:

She had misty-eyed recollections about her mum. = Miała wzruszające wspomnienia o swojej mamie.

To look misty-eyed = patrzeć przez łzy.

Przykład:

She looked misty-eyed at the old photos. = Patrzyła przez łzy w oczach na stare zdjęcia.

To go/ get misty-eyed about sth = wzruszyć się czymś do łez.

Przykłady:

They went misty-eyed listening to that song. = Łza zakręciła się im w oku, kiedy słuchali tej piosenki.

I keep talking to big business figures who get all misty-eyed about Tintin. = Rozmawiam z ważnymi biznesmenami, którzy wzruszają się nad losem Tintina.

Stand by

Stand by and we will
Watch the flames burn auburn on

Bądź gotowy a my obejrzymy
Płomienie płonące na kasztanowo

Stand by głównie kojarzy się z phrasal verbem oznaczającym podtrzymywać kogoś na duchu, wspierać kogoś.

Przykład:

She has vowed to stand by her husband during his trial. = Przyrzekła wspierać swojego męża podczas jego procesu.

Inne znaczenie to = przypatrywać się biernie

Przykład:

We can’t stand by while millions of people starve. = Nie może przypatrywać się biernie jak miliony ludzi głoduje.

Możemy także spotkać się z takim znaczeniem = być w pogotowiu

Przykład:

Cabin crew, please stand by for takeoff. = Obsługa kabiny pasażerskiej proszona jest o bycie w pogotowiu, gdyż niedługo startujemy.

Auburn

Watch the flames burn auburn on
The mountain side high

Płomienie płonące na kasztanowo
Wysoko na zboczu góry

Krasnoludy i Bilbo wyruszają do Samotnej Góry w maju, zaś docierają do niej na koniec jesieni w Dzień Durina, który jest zarazem pierwszym dniem w roku w kalendarzu krasnoludów.

Zwano go tak tylko wtedy, gdy księżyc i słońce jednocześnie znajdowały się na nieboskłonie.

W piosence pojawia się właśnie kolor kasztanowy, który jest nawiązaniem do jesieni.

Auburn = kasztanowy, kasztanowaty (np. o kolorze włosów).

Przykład:

She brushed a lock of auburn hair away from her eyes. = Odrzuciła lok kasztanowych włosów ze swoich oczu.

Confine

Confined in mountain halls
We got too close to the flame

Zamknięci w ścianach góry
Jesteśmy zbyt blisko płomienia

Nie ograniczaj się - porzerzaj słownicto
confined = ograniczony/duszny
confined space = ciasnota
to confine one’s remarks to = ograniczyć swoje uwagi do
to confine a disease/fire = powstrzymać rozprzestrzenianie się choroby/pożaru
be confined to somewhere/ something = być ograniczonym do życia gdzieś/ być ograniczonym do czegoś

Te słowa możemy odnieść do historii krasnoludów, których chciwość i samolubność doprowadziły do tragedii.

Z drugiej strony, może to odnieść do filmu, gdzie Thorin podchodzi blisko płomieni i jego płaszcza dosięga ogień.

To confine = zamykać (np. w pokoju), ograniczać.

Przykład:

The hostages ad been confined for so long that they couldn’t cope with the outside world. = Zakładnicy byli trzymani w zamknięciu przez tak długo, że nie umieli poradzić sobie na zewnątrz.

Desolation

Desolation comes upon the sky

Spustoszenie nadchodzi z nieba

Smok Smaug zagarnie całe niebo dla siebie. Ten wers to także nawiązanie do tytułu filmu Hobbit: Pustkowie Smauga.

Desolation = spustoszenie, dewastacja, zniszczenie, pustka, wyludnienie.

Przykłady:

On the other hand, desolation in these areas is total. = Z drugiej strony, wyludnienie na tych terenach jest całkowite.

He looked all around him at the desolation and destruction. = Spojrzał na dewastację i zniszczenia wokół niego.

Istnieje także inne znaczenie tego słowa.

Desolation = osamotnienie, samotność, żal, rozpacz, smutek.

Przykład:

It left the entire nation reeling in desolation and deep grief. = To pozostawiło cały naród pogrążony w rozpaczy i ogromnym smutku.

Come upon

Desolation comes upon the sky

Spustoszenie nadchodzi z nieba

To come to czasownik, do którego odniesienia w słowniku zajmują co najmniej dwie strony, tym razem zajmiemy się tylko jednym phrasal verbem z piosenki Ed’a Sheeran’a.

To come upon sb/ sth = zastać, spotkać/ napotkać/ znaleźć kogoś lub coś nieoczekiwanie.

Przykład:

I came upon this book in the attic – would you like it? = Znalazłam tę książkę na poddaszu, chciałbyś ją przeczytać?

Hollow

And I see fire
Hollowing souls

I widzę ogień
Wydrążający dusze

Zwroty z hollow - aby nikt nie czuł się wydrążony ani pusty 😉
ring/ sound hollow = brzmieć fałszywie, nieprawdziwie
hollow sth out = zrobić wolne miejsce wewnątrz czegoś
beat somebody hollow = pokonać kogoś łatwo z dużą przewagą
to have a hollow leg = mieć niezły spust (mieć dużą pojemność żołądka lub potrzebę jedzenia i picia)
tree hollow = dziupla
to beat sb hollow = spuścić komuś baty or lanie
she holds them in the hollow of her hand = jedzą jej z ręki
hollow fill , hollow fibre BrE, hollow fiber (AmE) = z włókna syntetycznego

Ogień, którym zionie Smaug jest widoczny z góry, ponieważ znajduje się on w jej wnętrzu.

Osoba wypowiadająca się w piosence widzi, jak ogień sieje zniszczenie m. in. w lesie i zabija wszystkich, którzy są wokół. Ta osoba także wie, że niedługo umrze, dlatego prosi o pamięć o nim.

To hollow = wydrążyć.

Przykład:

You need to hollow the hole to put the flower in it. = Musisz wydrążyć dziurę w ziemi, aby wsadzić w nią kwiatek.

Warto przyjrzeć się nie tylko czasownikowi to hollow, ale również przymiotnikowi hollow, który ma bardzo wiele znaczeń.

Hollow = pusty, dziurawy, wydrążony.

Znajduje to swoje zastosowanie np., gdy chcemy powiedzieć a hollow tube = pusta tubka (np. pasty do zębów) lub, gdy mówimy, że coś wydaje głuchy, pusty dźwięk, zdaje się nic nie zawierać wewnątrz np. This tree trunk sounds hollow. = Ten pień drzewa wydaje się być pusty.

Kolejne znaczenie tego przymiotnika to:

Hollow = próżny, bezwartościowy.

Przykład:

Will their good intentions become realities or are they just hollow promises? = Czy ich dobre zamiary staną się rzeczywistością, czy może są tylko obietnicami bez pokrycia/ bez wartości?

Hollow budzi także skojarzenia z opisywaniem wyglądu, możemy być przecież hollowed-eyed = z głęboko osadzonymi oczami lub hollowed-cheeked – z zapadniętymi policzkami.

Hold fast

Hold fast and we will
Watch the flames burn auburn on

Trzymaj się mocno, gdy my będziemy oglądać
Płomienie płonące na zboczu

Kiedy Ed Sheeran śpiewa, trzeba trzymać się mocno za serce, bo porusza on każdym swoim słowem. Warto wiedzieć, jak powiedzieć to po angielsku :).

To hold fast/firm = trzymać się mocno, kurczowo.

Przykłady:

It is important that we hold fast to the policies. = To niezwykle ważne, że trzymamy się zasad/ robimy wszystko zgodnie z zasadami.

The door held fast, obviously locked. = Drzwi trzymały się mocno, prawdopodobnie były zamknięte.

Ciekawostką jest, że gdy złożymy hold i fast w jeden wyraz, to będzie to miało takie znaczenie:

Holdfast = hak, uścisk, klamra, chwytnik, mocny chwyt, docisk, urządzenie przytrzymujące.

Przykład:

It was up to 20 cm long, and attached itself to the sea floor with a holdfast. = To miało ponad 20 centymetrów długości i było przymocowane do dna morza za pomocą haka.

 

Jakie są Wasze ulubione piosenki Eda?

Czy podoba się Wam lekcja na podstawie „I See Fire”?

Czekamy na Wasze komentarze!

Print Friendly, PDF & Email
Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

4 komentarze

 1. Grzegorz Hryń

  Bardzo ciekawa strona, szczególnie cenne jest podanie przykładów użycia zwrotów i słów. Co do samego tekstu, trzy drobiazgi:
  1. Dwa razy cytujesz wers „…Watch the fla­mes burn auburn on” bez nastęnej linii „the mountain side high” a w tłumaczeniu jest raz „płonące na kasztanowo”, skąd można wysnuć wniosek że „to burn on” znaczy płonąć. Drugi raz masz „Pło­mie­nie pło­nące na zboczu” a zbocza nie ma 🙂
  2. „Con­fi­ned in moun­tain halls” tłumaczysz jako „Zamknięci w ścia­nach góry”. Wydaje mi się, że chodzi raczej o sale czy też korytarze podziemnego królestwa krasnoludów
  3. „hollowing souls” – użyłbym raczej innego znaczenia, choć to pewnie dyskusyjne: „pustoszący dusze”

  Jeszcze raz, super robota, będę polecać stronę gdzie się da!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *