No Doubt – Just a Girl

„Just a Girl” to piosenka amerykańskiego zespołu rockowego No Doubt. Piosenka została wydana w 1995 roku i pomogła zespołowi wypromować się na światowym rynku muzycznym, osiągając numer dwadzieścia trzy w amerykańskim zestawieniu Billboard Hot 100.

Tekst piosenki No Doubt – Just a Girl

Take this pink ribbon off my eyes
I'm exposed and it's no big surprise
Don't you think I know exactly where I stand
This world is forcing me to hold your hand

'Cause I'm just a girl, a little 'ol me
Well don't let me out of your sight
Oh I'm just a girl, all pretty and petite
So don't let me have any rights

Oh...I've had it up to here!

The moment that I step outside
So many reasons for me to run and hide
I can't do the little things I hold so dear
'Cause it's all those little things that I fear

'Cause I'm just a girl I'd rather not be
'Cause they won't let me drive late at night
Oh I'm just a girl, guess I'm some kind of freak
'Cause they all sit and stare with their eyes

Oh I'm just a girl, take a good look at me
Just your typical prototype

Oh...I've had it up to here!

Oh...am I making myself clear?

I'm just a girl
I'm just a girl in the world...
That's all that you'll let me be!

I'm just a girl, living in captivity
Your rule of thumb makes me worry some
I'm just a girl, what's my destiny?
What I've succumbed to is making me numb

Oh I'm just a girl, my apologies
What I've become is so burdensome
Oh I'm just a girl, lucky me
Twiddle-dum there's no comparison

Oh...I've had it up to!
Oh...I've had it up to!
Oh...I've had it up to here!

Tłumaczenie No Doubt – Just a Girl

Zabierz mi sprzed oczu tą różową wstążkę
Jestem narażona i to nie jest wielka niespodzianka
Nie sądzisz, że wiem dokładnie gdzie stoję
Ten świat zmusza mnie do trzymania Cię za rękę

Bo jestem tylko dziewczyną, małą, starą mną
Nie spuszczaj mnie z oczu
Jestem tylko dziewczyną, piękną i malutką
Więc nie pozwól mi posiadać żadnych praw

Och, mam tego potąd!

Moment, w którym z tego wyjdę
Jest tyle powodów żebym uciekła i się schowała
Nie mogę robić drobnych rzeczy, które tak cenię
Bo właśnie tych drobnych rzeczy się boję

Bo jestem tylko dziewczyną, a wolałabym nią nie być
Bo nie pozwalają mi jeździć późną nocą
Jestem tylko dziewczyną, zapewne jakimś dziwadłem
Bo wszyscy siedzą i gapią się na mnie

Jestem tylko dziewczyną, dobrze mi się przypatrz
Twoim typowym pierwowzorem

Och, mam tego potąd!

Och, czy wyrażam się jasno?

Jestem tylko dziewczyną
Jestem tylko dziewczyną na tym świecie
I tylko na tyle mi pozwolisz!

Jestem tylko dziewczyną żyjącą w niewoli
Twoja praktyczna zasada mnie trochę martwi
Jestem tylko dziewczyną, co jest moim przeznaczeniem?
To z czym mam do czynienia, paraliżuje mnie

Jestem tylko dziewczyną, moje przeprosiny
To, kim się stałam, jest takie uciążliwe
Jestem tylko dziewczyną, szczęściara ze mnie
Twiddle-dum, nie ma porównania

Och, mam tego...
Och, mam tego...
Och, mam tego potąd!

Gramatyka

Many

So many reasons for me to run and hide

Jest tyle powodów żebym uciekła i się schowała

Many = much = a lot of = wiele, dużo.

Słówkiem many opisujemy rzeczowniki policzalne, np.:

We haven’t got many duties. = Nie mamy wielu obowiązków.

I have many problems. = Mam dużo problemów.

Do they have many friends? = Czy oni mają dużo znajomych?

Słówko much określa rzeczowniki niepoliczalne, np.:

To jest tytuł pola
the many = masy, tłumy
many a time = wiele razy, wielokrotnie
a great many = bardzo dużo, mnóstwo
a good many = dobre kilka (np. razy)

How much money do you want? = Ile chcesz pieniędzy?

I don’t have much time now. = Nie mam teraz dużo czasu.

A lot of (albo lots of) określa rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, np.:

We have still a lot of time. = Wciąż mamy dużo czasu.

She earns lots of money. = Ona zarabia dużo pieniędzy.

I envy her. She’s got a life and lots of friends. = Zazdroszczę jej. Ma życie i mnóstwo przyjaciół.

Zwroty & wyrażenia

To jest tytuł pola
Twiddle-dum (Tweedledum and Tweedledee) to postaci z angielskiej rymowanki dla dzieci.

Exposed

I’m exposed and it’s no big surprise

Jestem narażona i to nie jest wielka niespodzianka

Exposed = odsłonięty, narażony, obnażony, np.:

He exposed himself to danger. = On naraził się na niebezpieczeństwo.

Petite

Oh I’m just a girl, all pretty and petite

Jestem tylko dziewczyną, piękną i malutką

Petite = mały, drobny, np.: She is a small, petite, blonde girl. = Ona jest małą, drobną, blondynką.

Freak

To jest tytuł pola
He’s a nut! = To czubek!
Inne określenia: weirdo, crank, creep, odd, bizarre, lunatic, madman, madcap, cuckoo.

Oh I’m just a girl, guess I’m some kind of freak

Jestem tylko dziewczyną, zapewne jakimś dziwadłem

Freak = dziwadło, dziwak, oszołom, wariat, czubek, np.:

You’re a freak of nature. = Jesteś wybrykiem natury.

Stare

‚Cause they all sit and stare with their eyes

Bo wszyscy siedzą i gapią się na mnie

To stare = gapić się, wpatrywać, np.: Stop staring at him. He might find out that you have a crush on him. = Nie gap się na niego. Może się dowiedzieć, że na niego lecisz.

Prototype

Just your typical prototype

Twoim typowym pierwowzorem

Prototype = pierowozór, prototyp, np.:

They tested the prototype of the car. = Oni testowali prototyp samochodu.

Captivity

I’m just a girl, living in captivity

Jestem tylko dziewczyną żyjącą w niewoli

Captivity = niewola, np.: I am against holding animals in captivity. = Jestem przeciwko trzymaniu zwierząt w niewoli.

Destiny

I’m just a girl, what’s my destiny?

Jestem tylko dziewczyną, co jest moim przeznaczeniem?

Destiny = przeznaczenie, los, np.: This is my destiny. = To jest moje przeznaczenie.

Succumb

What I’ve succumbed to is making me numb

To czemu uległam, paraliżuje mnie

To succumb = poddawać się (czemuś), ulegać (np. pokusie), np.: She has succumbed to his charm and fit body. = Uległa jego urokowi i wysportowanemu ciału.

To succumb to illness = poddać się chorobie, umrzeć, np.: He didn’t succumb to cancer and now he seems really fine. = On nie poddał się rakowi i teraz ma się naprawdę nieźle.

Burdensome

What I’ve become is so burdensome

To, kim się stałam, jest takie uciążliwe

Burdensome = ciężki, uciążliwy, np.: Neighbours’ children are unbelievably burdensome. = Dzieci sąsiadów są niesamowicie uciążliwe.

 

Lubicie muzyczny klimat lat 90.?

Czekamy na Wasze opinie.

Print Friendly, PDF & Email
Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *