Coolio – Gangsta’s Paradise

Za nami pierwszy tydzień nowego roku szkolnego 2013/2014. Z tej okazji przygotowałam piosenkę „Gangsta’s Paradise”, którą wszyscy kojarzymy z filmu „Młodzi Gniewni” (ang. Dangerous Minds”).  Jest to chyba największy przebój Coolio, który aby stworzyć refren swego hitu wykorzystał piosenkę „Pastime Paradise” napisaną przez Steviego Wondera.

Z okazji rozpoczęcia szkoły chciałam życzyć wszystkim nauczycielom cierpliwości i siły do pracy. Ta szczególnie się przyda osobom pracującymi z gimnazjalistami i licealistami oraz osobom pracującymi z tzw. „trudną” młodzieżą.

Kochani, trzymajcie się ciepło!

Tekst piosenki Coolio – Gangsta’s Paradise

As I walk through the valley of the shadow of death
I take a look at my life
And realize there's nuttin' left
Cause I've been blastin' and laughin' so long that
Even my mama thinks that my mind is gone
But I ain't never crossed a man
That didn't deserve it
Me be treated like a punk?
You know that's unheard of
You better watch how you're talkin' and where you're walkin'
Or you and your homies
Might be lined in chalk
I really hate to trip, but I gotta loc
As they croak I see myself in the pistol smoke, fool
I'm the kind of G the little homies wanna be like
On my knees in the night, sayin' prayers in the street light

We've been spending most our lives
Livin' in the gangsta's paradise
We've been spending most our lives
Livin' in the gangsta's paradise
We keep spending most our lives
Livin' in the gangsta's paraside
We keep spending most our lives
Livin' in the gangsta's paraside

Look at the situation, they got me facin'
I can't live a normal life, I was raised by the strict
So I gotta be down with the hood team
Too much television watchin' got me chasin' dreams
I'm a educated fool with money on my mind
Got my ten in my hand and a gleam in my eye
I'm a loc'ed out gangsta, set-trippin' banger
And my homies is down
So don't arouse my anger, fool
Death ain't nuthin' but a heartbeat away
I'm livin' life do-or-die-a, what can I say?
I'm twenty-three now, but will I live to see twenty-fo'?
The way things is goin' I don't know

Tell me why are we so blind to see
That the ones we hurt are you and me

We've been spending most our lives
Livin' in the gangsta's paradise
We've been spending most our lives
Livin' in the gangsta's paradise
We keep spending most our lives
Livin' in the gangsta's paraside
We keep spending most our lives
Livin' in the gangsta's paraside

Power and the money, money and the power
Minute after minute, hour after hour
Everybody's runnin', but half of them ain't lookin'
It's goin' on in the kitchen, but I don't know what's cookin'
They say I got to learn
But nobody's here to teach me
If they can't understand it, how can they reach me?
I guess they can't, I guess they won't
I guess they front
That's why I know my life is outta luck, fool

We've been spending most our lives
Livin' in the gangsta's paradise
We've been spending most our lives
Livin' in the gangsta's paradise
We keep spending most our lives
Livin' in the gangsta's paraside
We keep spending most our lives
Livin' in the gangsta's paraside

Tell me why are we so blind to see
That the ones we hurt are you and me
Tell me why are we so blind to see
That the ones we hurt are you and me

Tłumaczenie Coolio – Gangsta’s Paradise

Gdy przechodzę przez ciemną dolinę śmierci
Spoglądam na swoje życie
I zdaję sobie sprawę, że już nic nie zostało
Bo szalałem i śmiałem się tak długo, że
Nawet moja mama myśli, że odszedłem od zmysłów
Ale ja nigdy nie skreśliłem żadnego człowieka
Który na to nie zasługiwał
Ja traktowany jak śmieć?
Wiesz, że to niesłychane
Lepiej pilnuj się jak mówisz i gdzie chodzisz
Albo ty i twoi ziomkowie
Możecie zostać narysowani kredą
Naprawdę nienawidzę szaleć, ale muszę ziom
Jak zdychają to widzę siebie w dymie z pistoletów, durniu
Jestem typem gangstera, jakim chcą być dzieciaki z sąsiedztwa
W nocy na kolanach modlę się w świetle ulicy

Spędzamy większość naszego życia
Żyjąc w gangsterskim raju
Spędzamy większość naszego życia
Żyjąc w gangsterskim raju
Wciąż spędzamy większość życia
Żyjąc w gangsterskim raju
Wciąż spędzamy większość życia
Żyjąc w gangsterskim raju

Spójrz w jakiej postawili mnie sytuacji
Nie mogę normalnie żyć, zostałem bezwzględnie wychowany
Więc muszę trzymać z ekipą z sąsiedztwa
Za dużo oglądanej telewizji sprawiło, że gonię za marzeniami
Jestem wykształconym głupcem myślącym o pieniądzach
Z dziesiątką w dłoni i promykiem w oku
Trzymam z Cripsami
A moi kumple są ze mną
Więc nie wzbudzaj mojego gniewu, głupcze
Od śmierci dzieli nas tylko uderzenie serca
Żyję za wszelką cenę, co mam powiedzieć?
Teraz mam dwadzieścia trzy lata, czy dożyję dwudziestu czterech?
Wszystko się tak toczy, że nie wiem

Powiedz mi, dlaczego jesteśmy tak ślepi, żeby zobaczyć
Że ci, których ranimy, to ty i ja

Spędzamy większość naszego życia
Żyjąc w gangsterskim raju
Spędzamy większość naszego życia
Żyjąc w gangsterskim raju
Wciąż spędzamy większość życia
Żyjąc w gangsterskim raju
Wciąż spędzamy większość życia
Żyjąc w gangsterskim raju

Władza i pieniądze, pieniądze i władza
Minuta po minucie, godzina po godzinie
Każdy biegnie, ale połowa z nich nie patrzy
Coś się dzieję w kuchni, ale nie wiem co gotują
Mówią, że muszę się uczyć
Ale nikt tutaj mnie nie nauczy
Jeśli nie mogą tego zrozumieć, to jak mogą do mnie dotrzeć?
Chyba nie mogą, chyba nie chcą
Chyba udają
Dlatego wiem, że w moim życiu nie ma farta. głupku

Spędzamy większość naszego życia
Żyjąc w gangsterskim raju
Spędzamy większość naszego życia
Żyjąc w gangsterskim raju
Wciąż spędzamy większość życia
Żyjąc w gangsterskim raju
Wciąż spędzamy większość życia
Żyjąc w gangsterskim raju

Powiedz mi, dlaczego jesteśmy tak ślepi, żeby zobaczyć
Że ci, których ranimy, to ty i ja
Powiedz mi, dlaczego jesteśmy tak ślepi, żeby zobaczyć
Że ci, których ranimy, to ty i ja

Zwroty & wyrażenia

Take a look

As I walk through the valley of death
Coolio odnosi się do Biblii. Jest to Psalm 23, werset 4.

W polskim przekładzie brzmi:

Gdy przechodzę przez ciemną dolinę śmierci

Cytat ten wykorzystali w swoich utworach również inni raperzy, np.: Pac, Biggie, B.O.B., Nas i Kanye West.

I take a look at my life

Spoglądam na swoje życie

W języku angielskim mamy takie wyrażenie:

To have/take a look at sb/sth = spojrzeć (na kogoś/coś), popatrzeć (na kogoś/coś); (closely) przyjrzeć się (komuś/czemuś), np.: I took a look at him in the park. = Spojrzałam na niego w parku.

Aby nieco lepiej się przyjrzeć można dodać słówko good:

To have/take a good look at sb/sth = dobrze się przyjrzeć komuś/czemuś (np. obrazowi); obejrzeć kogoś/coś (np. pacjenta), np.: Nurse! Please take a good look at Mrs Adam’s prescripction. = Siostro! Proszę dobrze się przyjrzeć recepcie pani Adams.

Możemy spoglądać w różne miejsca i kierunki:

To have/take a look inside/behind sth = zajrzeć do (wnętrza) czegoś/za coś.

To have/take a look round = rozejrzeć się.

To have/take a look through sth = spojrzeć przez coś (np. teleskop); wyjrzeć przez coś (np. okno); przejrzeć coś (np. pliki).

Mamy też idiom:

To take a long hard look at sth = poważnie się nad czymś zastanowić, poważnie coś przemyśleć, np.:

You have to take a long hard look at your situation. You don’t need to rush. = Musisz poważnie przemyśleć swoją sytuację. Nie musisz się śpieszyć.

Punk

Me be treated like a punk?

Ja traktowany jak śmieć?

Słówko punk zapewne większości z Was kojarzy się z muzyką punk lub z fanem takowej muzyki.

I słusznie.

W amerykańskim slangu punk ma dodatkowe pejoratywne (negatywne) znaczenie opisujące osobę.

A punk = chuligan, smarkacz, gnojek, śmieć, np.: Fuck off punk! = Odpieprz się gnoju!

Unheard of

I'm a loc'ed out gangsta, set-trippin banger
Ciężko byłoby dosłownie przetłumaczyć ten wers 🙂

Na szczęście istnieją takie strony jak np. www.rapgenius.com lub www.understandrap.com, gdzie możecie dowiedzieć się co Wasi ulubieni rapowi, czy hip-hopowi ( i nie tylko) wykonawcy mieli na myśli.

Źródła podają, że Coolio należał do gangu Corner Pocket Crips & Loc, gdzie „loc’ed’ oznacza członka grupy.

Banger to w amerykańskim slangu gangster.

A set-trippin’ oznacza jakikolwiek akt przemocy pomiędzy gangami.

You know that’s unheard of

Wiesz, że to niesłychane

Możemy użyć – unheard – w taki sposób:

– Did you see Sue at the party? – Yes, but she didn’t enjoy herself and left unheard. = Czy widziałeś Sue na imprezie? – Tak, ale nie bawiła się dobrze i nikt nie słyszał, kiedy wyszła.

Their son is so rude and spoiled. He doesn’t listen to anyone! Even his mom pleas go unheard. = Ich syn jest taki niegrzeczny i rozpuszczony. Nikogo nie słucha. Nawet prośby jego mamy pozostają bez echa.

Za to przymiotnik (zauważ, że jest pisany łącznie):

Unheard-of = niesłychany, niebywały, niespotykany.

Homie

Słówko homie mamy użyte w piosence aż w trzech miejsach.

Tutaj:

Or you and your homies
Might be lined in chalk

Albo ty i twoi ziomkowie
Możecie zostać narysowani kredą

I tutaj:

I’m the kind of G the little homies wanna be like

Jestem typem gangstera, jakim chcą być dzieciaki z sąsiedztwa

Oraz tu:

And my homies is down

A moi kumple są ze mną

Homie albo homeboy czy homey to również określenie spotykane w amerykańskim slangu.

Mówi się tak na ziomków (ziomali :)) z sąsiedztwa, kumpli, miejscowych, mieszkańców najbliższej okolicy.

Line in chalk

Or you and your homies
Might be lined in chalk

Albo ty i twoi ziomkowie
Możecie zostać narysowani kredą

Kto z Was oglądał przynajmniej jeden film sensacyjny to zapewne wie o co chodzi.

Na miejscu przestępstwa ciało ofiary jest obrysowywane kredą.

Trip

Slang w piosence
Piosenka „Gangster’s Paradise” jest dobrym przykładem użycia amerykańskiego slangu.

Czym w ogóle jest slang?

Jest to odmiana języka potocznego oparta na odrębności środowiskowej. Od języka ogólnego różni się leksyką, frazeologią czy modyfikacją znaczeń języka ogólnego. Nie występuje terytorialnie tak jak gwara czy dialekt, tylko obejmuje konkretne grupy.

Wyróżniamy przede wszystkim slang przestępczy, więzienny, młodzieżowy, żeglarski czy naukowy. Rzadko słownictwo slangowe jest używane w języku ogólnym, chyba, że w konkretnym celu, np.: humorystycznym, ekspresyjnym czy stylizacyjnym.

I really hate to trip, but I gotta loc

Naprawdę nienawidzę szaleć, ale muszę ziom

Wg słownika Urban Dictionary w wydaniu typowym dla slangu, słówko to może mieć trzy znaczenia.

To trip =

= brać narkotyki lub „odlatywać” po nich.

= zachowywać się jak szaleniec ( np. jak po tych narkotykach).

= reagować na coś zbyt mocno.

Loc

I really hate to trip, but I gotta loc

Naprawdę nienawidzę szaleć, ale muszę ziom

Po hiszpańsku: loco = szalony.

Ponieważ w Stanach mieszka dużo przybyszów z Meksyku źródło tego wyrazu jest właśnie w tym języku.

Słówkiem loc będzie określana osoba zwariowana, szalona. W ten sposób również można się zwrócić do osoby znajomej, przyjaciela, osoby z sąsiedztwa.

Croak

As they croak I see myself in the pistol smoke, fool

Jak zdychają to widzę siebie w dymie z pistoletów, durniu

Słówko croak może oznaczać rechot(ać), ale w piosence został użyty on w nieco innym, bardziej dosadnym znaczeniu – typowym dla Amerykańskiego slangu ulicznego.

W piosence: to croak = wykitować (umrzeć).

Kind of G

I’m the kind of G the little homies wanna be like

Jestem typem gangstera, jakim chcą być dzieciaki z sąsiedztwa

W slangu skrót G pochodzi od słowa gangster.

Be down with

So I gotta be down with the hood team

Więc muszę trzymać z ekipą z sąsiedztwa

 

And my homies is down

A moi kumple są ze mną

Wyrażenie to be down with sb/sth nie jest zbyt popularne w oficjalnym angielskim, za to możemy je spotkać w ulicznym slangu.

Znaczenie tego wyrażenia najlepiej zilustrują Wam przykłady:

I am down with Polish and Geography. = Lubię polski i geografię.

I am down with Tom. = Trzymam się z Tomem.

I am down with that. = Jestem na to gotowy./ Mogę to zrobić./ Chodźmy i zróbmy to.

I am down with this place. = Podoba mi się to miejsce./ To miejsce jest dobre.

Hood team

So I gotta be down with the hood team

Więc muszę trzymać z ekipą z sąsiedztwa

W Amerykańskim slangu słówko hood może oznaczać zarówno jakiegoś żula,bandziora, gangstera jak i sąsiedztwo, okolicę (od słowa: neighborhood).

A team = drużyna, zespół, ekipa.

Dlatego: hood team = ekipa z sąsiedztwa.

Ten

Got my ten in my hand and a gleam in my eye

Z dziesiątką w dłoni i promykiem w oku

Ten to rodzaj pistoletu maszynowego Mac-10.

Do-or-die

Stevie Wonder - Pastime Paradise
Porównajcie wersje Steviego.

I’m livin’ life do-or-die-a, what can I say?

Żyję za wszelką cenę, co mam powiedzieć?

Zwróć uwagę na różnicę w pisowni:

Jest to idiom.

Do or die = rób albo giń.

Oraz przymiotnik:

Do-or-die = (niezwykle) zdeterminowany, zdesperowany; za wszelką cenę (o próbie, nastawieniu).

Front

I guess they front

Chyba udają

Przede wszystkim słówko front podobnie jak w języku polskim oznacza = przód, front ( np. budynku, także w znaczeniach: front atmosferyczny czy: front – linia walki).

Jako czasownik to front będzie miało inne znaczenie.

To front = udawać – zachowywać się ktoś inny, „zakładać maskę”; kłamać; mówić więcej niż robić, np.: Most people I met at work front. = Większość ludzi, których poznałem w pracy udają kogoś innego niż są.

Print Friendly, PDF & Email
Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *