Coldplay – The Scientist

Tym razem coś dla fanów zespołu Coldplay. „The Scientist” to piękna ballada rockowa, pochodząca z albumu, A Rush of Blood to the Head. Utwór zawiera odniesienia do krótkiej powieści The Birth-Mark Nathaniela Hawthorne’a, w której pewien naukowiec zapomina o miłości swego życia z powodu zamiłowania do nauki. Ze swojego błędu zdaje sobie sprawę, gdy jest już za późno, ponieważ jego ukochana umiera. Pragnie on porozmawiać z nią, powiedzieć jak źle się czuje po ich rozstaniu, wrócić do ukochanej.

Wideoklip „The Scientist” był bardzo popularny głównie z powodu występowania w nim „odwrotnego ruchu”, czyli np. poruszania się i jazdy samochodem nie do przodu, tylko do tyłu. W 2003 roku, „The Scientist” wygrał trzy nagrody MTV Video Music Awards: Best Group Video, Best Direction oraz Breakthrough Video. Teledysk otrzymał także nominację do nagrody Grammy.

Tekst piosenki Coldplay – The Scientist

Come up to meet you, tell you I'm sorry
You don't know how lovely you are
I had to find you, tell you I need you
Tell you I set you apart

Tell me your secrets and ask me your questions
Oh, let's go back to the start
Running in circles, coming up tails
Heads on a science apart

Nobody said it was easy
It's such a shame for us to part
Nobody said it was easy
No one ever said it would be this hard
Oh, take me back to the start

I was just guessing at numbers and figures
Pulling the puzzles apart
Questions of science, science and progress
Do not speak as loud as my heart

But tell me you love me, come back and haunt me
Oh and I rush to the start
Running in circles, chasing our tails
Coming back as we are

Nobody said it was easy
Oh, it's such a shame for us to part
Nobody said it was easy
No one ever said it would be so hard
I'm going back to the start

Tłumaczenie Coldplay – The Scientist

Zbliżyłem się, aby cię spotkać, powiedzieć, że jest mi przykro
Nie wiesz jak piękna jesteś
Muszę cię znaleźć, powiedzieć, że cię potrzebuję
Powiedzieć, że cię wyróżniam

Zdradź mi swoje tajemnice i zadaj pytania
O, wróćmy do początku
Biegnąc w kółko, podążając za sobą
Zagłębieni w naukę, osobno

Nikt nie powiedział, że to było łatwe
Szkoda, że się rozdzielamy
Nikt nie powiedział, że to było łatwe
Nikt nie powiedział, że to może być tak ciężkie
Zabierz mnie na początek

Po prostu zgadywałem liczby
Rozdzielałem puzzle
Pytania naukowe, nauka i postęp
Nie mówią tak głośno jak moje serce

Ale powiedz, że mnie kochasz, wróć i nawiedź mnie
I spieszę się do początku
Biegnąc w kółko, ścigając się
Wracając do siebie

Nikt nie powiedział, że to było łatwe
Szkoda, że się rozdzielamy
Nikt nie powiedział, że to było łatwe
Nikt nie powiedział, że to może być tak ciężkie
Zabierz mnie na początek

Zwroty i wyrażenia

Meet

Warto wiedzieć!
make ends meet = wiązać koniec z końcem
meet in person = spotkać osobiście (kogoś), spotkać się osobiście
meet a need = zaspokoić potrzebę życiową
meet the target = osiągnąć założony cel
meet one’s expectations = spełniać czyjeś oczekiwania
boy-meets-girl = w romantycznym stylu
when Greek meets Greek = trafiła kosa na kamień

Come up to meet you, tell you I’m sorry

Zbliżyłem się, aby cię spotkać, powiedzieć, że jest mi przykro

To meet =

= spotykać, poznawać , np.: What time would you like to meet? = O której godzinie chciałbyś się spotkać?

= natykać się, natrafiać, np.: I met him by accident. = Natknęłam się na niego przez przypadek.

= zbierać się (w jednym miejscu), np.: All these people meet in the city centre. = Wszyscy ci ludzie zebrali się w centrum miasta.

= współzawodniczyć , np.: They will meet in the competition. = Będą współzawodniczyć w zawodach.

= łączyć się, np.: They need to meet if they want to create something good. = Muszą się połączyć, jeśli chcą utworzyć coś dobrego.

= napotykać (problem), np.: They meet many problems while travelling. = Napotkali wiele problemów w czasie podróżowania.

= spełniać (np. wymagania, warunki), np.: She met his expectations and got that job. = Spełniła jego oczekiwania i dostała tą pracę.

Set apart

Tell you I set you apart

Powiedzieć, że cię wyróżniam

To set somebody apart = wyróżniać kogoś (np. jakością), np.: He found her lovely girl and set her apart. = Uznał ją za uroczą dziewczynę i wyróżnił ją.

To set something apart = przeznaczać coś na specjalną okazję, np.: He set this jewellery for their anniversary. = Przeznaczył tą biżuterię na ich rocznicę.

Question

Zapamiętaj!
tough questions = trudne pytania
question mark = znak zapytania
obvious question = oczywiste pytanie
ask a question = zadać pytanie
out of the question = poza dyskusją
trick question , tricky question = podchwytliwe pytanie
take questions = odpowiadać na pytania (np. po wykładzie, albo konferencji prasowej)

Tell me your secrets and ask me your questions

Zdradź mi swoje tajemnice i zadaj pytania

Question =

= pytanie (podczas rozmowy), np.: Can I ask you a question? = Czy mogę zadać ci pytanie?

= pytanie (na teście), np.: I didn’t know how to answer the last question on the test. = Nie wiedziałem, jak odpowiedzieć na ostatnie pytanie na teście.

= zagadnienie, kwestia, np.: This question will be solved next week. = To zagadnienie zostanie rozwiązane w przyszłym tygodniu.

= wątpliwość, np.: There is no question about what we should do now. = Nie ma wątpliwości odnośnie do tego, co powinniśmy teraz zrobić.

Circle

Running in circles, coming up tails

Biegnąc w kółko, podążając za sobą

Circle =

= koło, okrąg, np.: We sat in a circle around the bonfire. = Usiedliśmy w kole wokół ogniska.

= grono (ludzi), krąg (towarzyski), np.: So we were a nice little family circle and felt pretty good. = Więc byliśmy miłym, małym kręgiem rodzinnym i czuliśmy się bardzo dobrze.

Science

Więcej o science
social science = nauki społeczne
Christian Science = Chrześcijańska Nauka
science fiction = fantastyka naukowa, literatura fantastycznonaukowa
medical science = medycyna
environmental science = nauka o ochronie środowiska

Heads on a science apart

Zagłębieni w naukę, osobno

Science =

= nauka, np.: Fewer young people are studying science these days. = Mniej młodych ludzi studiuje nauki ścisłe w dzisiejszych czasach.

= nauki ścisłe, np.: He’s good at science. = Jest dobry w przedmiotach ścisłych.

Numbers and figures

I was just guessing at numbers and figures

Po prostu zgadywałem liczby

Number vs. figure

Numbers...
digits = cyfry
Roman numerals = cyfry rzymskie
average = średnia
round number = okrągła liczba
even numbers = liczby parzyste
odd numbers = liczby nieparzyste
cardinal numbers = liczebniki główne
ordinal numbers = liczebniki porządkowe
scores = wiele, wielu
dozen = tuzin (12 sztuk)

Słowo number, choć bardziej popularne od figure często jest mylone.

Oto różnica między tymi dwoma wyrazami:

Number =

= liczba, pewna liczba, pewna ilość, np.: These numbers make no sense. = Te liczby nie mają sensu.

= numer (telefonu), np.: I’ll give you my number. = Dam ci swój numer.

= numer (np. pokoju, autobusu), np.: They took the bus number 13. = Oni wzięli autobus numer 13.

= liczba (w gramatyce: pojedyncza albo mnoga).

Figure =

= liczba (szczególnie oznaczająca kwotę pieniędzy), np.: It’s just a rough estimate. The final figure will be lower. = To jest tylko wstępna kalkulacja. Końcowa kwota będzie niższa.

Ćwiczenie

Uzupełnij zdania podanymi wyrazami:

digits, Roman, average, round, even, odd, cardinal, ordinal, scores, dozen

1. It was after midnight but there were still ……………….of people in the streets.
2. 1,2,3,4,5 etc. are ………………… numbers, 1st, 2nd,3rd,4th, etc. are ………………….numbers.
3. Could you go and buy a ……………….eggs, please?
4. I, II, III, IV, etc. are known as …………………numerals.
5. 2,4,6,8,etc. are ……………….numbers. 1,3,5,7,etc. are ………………….numbers.
6. There are normally seven…………………in a London telephone number.
7. The students’ ages vary. The……………is about 24.
8. I’ll lend you the $98 you need. Well, let’s make it a……………number. Here’s $100.

(odpowiedzi niebawem w komentarzach)

 

Dobre miejsce dla fanów zespołu:

Oficjalny Fanklub Coldplay

Coldplay Poland – Oficjalny Fanklub – coldplace.eu

Print Friendly, PDF & Email
Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *