Chlöe Howl – Rumour

Chlöe Howl to brytyjska piosenkarka śpiewająca cockneyem, która by poświęcić się karierze muzycznej, w wieku szesnastu lat postanowiła rzucić szkołę. Dzisiaj ma lat dziewiętnaście i już zdążyła zasłynąć na Wyspach Brytyjskich i nie tylko, dzięki swoim dwóm singlom – „Rumour” oraz „No Strings”.

Moją lekcją angielskiego na dziś jest właśnie utwór „Rumour”. Enjoy!

Tekst piosenki Chlöe Howl – Rumour

When she turned thirteen she went astray
With her brother's dealer, so they say
She had the baby yesterday
Perhaps it's just a rumour
They kept her prisoner growing up
Told her Jesus was enough
She's really into dirty stuff
Perhaps it's just a rumour
And if you asked her she'd say

I'm just trying to work out
How to be like myself
I'm just trying to work out
These cards I've been dealt
See that girl she's looking great
She used to be quite overweight
She may not be entirely straight
Perhaps it's just a rumour
Always did as she was told
Apparently she's on the dole
Spends it all on alcohol
Perhaps it's just a rumour

I'm just trying to work out
How to be like myself
I'm just trying to work out
These cards I've been dealt

'Cause she did it, she did it
Her bed is forbidden
He's fit, she isn't
She keeps her face hidden
She told him good riddance
Her sister got with him
She wishes she didn't
And now they're all singing

I'm just trying to work out
How to be like myself
I'm just trying to work out
These cards I've been dealt

She did it, she did it
Her bed is forbidden
He's fit she isn't
She keeps her face hidden
She told him good riddance
Her sister got with him
She wishes she didn't
And now they're all singing

I'm just trying to work out
How to be like myself
I'm just trying to work out
These cards I've been dealt

Tłumaczenie Chlöe Howl – Rumour

W wieku 13 lat zeszła na złą drogę
Mówią, że z dilerem brata
Wczoraj urodziła
Może to tylko plotka
Dorastała jak więzień
Mówili jej, że Jezus najważniejszy
Kręcą ją szemrane sprawy
Może to tylko plotka
Gdybyś zapytał, powiedziałaby

Po prostu staram się dowiedzieć
Jak być sobą
Staram się rozgryźć
Karty, które mi dano
Spójrz na tę dziewczynę, wygląda świetnie
Kiedyś miała sporą nadwagę
Może nie być do końca hetero
Może to tylko plotka
Zawsze robiła jak jej kazano
Podobno jest na zasiłku,
Który w całości wydaje na alkohol
Może to tylko plotka

Po prostu staram się dowiedzieć
Jak być sobą
Staram się rozgryźć
Karty, które mi dano

Bo ona to zrobiła, zrobiła
Jej łóżko jest zakazane
On atrakcyjny, ona nie
Ona ukrywa swoją twarz
Powiedziała mu: „Krzyżyk na drogę”
Jej siostra się z nim związała
Chciałaby, żeby tak się nie stało
Teraz wszyscy śpiewają

Po prostu staram się dowiedzieć
Jak być sobą
Staram się rozgryźć
Karty, które mi dano

Bo ona to zrobiła, zrobiła
Jej łóżko jest zakazane
On atrakcyjny, ona nie
Ona ukrywa swoją twarz
Powiedziała mu: „Krzyżyk na drogę”
Jej siostra się z nim związała
Chciałaby, żeby tak się nie stało
Teraz wszyscy śpiewają

Po prostu staram się dowiedzieć
Jak być sobą
Staram się rozgryźć
Karty, które mi dano

Zwroty & wyrażenia

Czy wiecie, że...
Ciekawostką jest, że znak diakrytyczny nad „o” w imieniu piosenkarki wynika z błędnego zapisania go przez rodziców w akcie urodzenia.

Tak jak już wspomniałam, Chloe śpiewa cockneyem – jest to akcent jakim mówią wywodzący się z niższych warstw społecznych mieszkańcy Londynu. Słowo cockney stosuje się jednak nie tylko w tym kontekście, gdyż występuję też jako określenie osób żyjących we wschodniej części tego miasta.
A więc mamy:
Cockney = akcent oraz Cockney = mieszkaniec wschodniego Londynu.

Słowem wstępu:

n = noun = rzeczownik

v = verb = czasownik

adj = adjective = przymiotnik

ad = adverb = przysłówek

Dole

Apparently she’s on the dole

Podobno jest na zasiłku

Dole (n) = zasiłek dla bezrobotnych.

To be on the dole (v) = być na zasiłku, np.:

He left school at 16 and now he’s on the dole. = Rzucił szkołę gdy miał 16 lat i teraz jest na zasiłku.

Rumour

She had the baby yesterday
Perhaps it’s just a rumour

Wczoraj urodziła dziecko
Może to tylko plotka

Rumour (n) = plotka, pogłoska, np.:

Zapamiętaj!
rumour has it = plotka głosi/ krąży pogłoska
rumour has it that she was killed = plotka głosi, że została zabita
to spread rumours = rozpowiadać pogłoski, szerzyć pogłoski,
stop spreading rumours about me! = przestańcie rozpowiadać o mnie plotki!

I heard a rumour that you quit your job. = Słyszałem plotkę, że rzuciłeś pracę.

Straight

She may not be entirely straight

Może nie być do końca hetero

Straight często używane jest w mowie potocznej, pojawia się w wielu idiomach. Może wystąpić w funkcji rzeczownika, przymiotnika lub przysłówka i w zależności od kontekstu ma całe multum znaczeń.

Poniżej przedstawiam na pewno nie wszystkie, ale przynajmniej połowę z nich.

Straight (adj) =

= prosty (biegnący prosto, nieskrzywiony, równy, w dobrej pozycji; w poziomie, pionie, równolegle do czegoś), np.:

Draw a straight line cross the page. = Narysuj na kartce prostą kreskę.

Try to keep your writing straight. = Staraj się pisać prosto/równo.

My tie isn’t straight. = Mój krawat nie leży prosto.

= proste (niekręcone, o włosach), np.:

She has long straight hair. = Ona ma długie proste włosy.

= uczciwy, szczery, np.:

Do you think he’s straight with us? = Myślisz, że jest z nami szczery?

= czysty, wysprzątany, np.:

After tidying it for many hours, the flat is finally straight. = Po wielu godzinach sprzątania, mieszkanie jest w końcu czyste.

= czysty (niebędący pod wpływem narkotyków), np.:

He’s straight and hasn’t seen a drug dealer for years. = Jest czysty i nie widział dilera już od lat.

= heteroseksualny, np.:

Most people who come to this club are straight. = Większość ludzi, którzy przychodzą do tego klubu jest heteroseksualna.

= czysty (nierozcieńczony o alkoholu lub innych substancjach).

Straight (ad) = prosto (od razu, bezpośrednio), np.:

Come straight home after school. = Po szkole przyjdź prosto do domu.

Straight (n) =

= prosta (prosty odcinek toru wyścigowego), np.:

This straight leads to turns number five and six which are the most important in this race. = Ta prosta prowadzi do skrętów numer pięć i sześć, które w tym wyścigu są najważniejsze.

= strit (w pokerze).

Go astray

When she turned thirteen she went astray

W wieku 13 lat zeszła na złą drogę

To go astray =

= błądzić, iść złą drogą, schodzić na manowce, np.:

Despite specific instructions, they went astray and got lost. = Pomimo wyraźnych poleceń, poszli złą drogą i zgubili się.

I’m afraid your son has gone astray and got into trouble. = Obawiam się, że twój syn zszedł na złą drogę i wpadł w kłopoty.

= zginąć, zaginąć, gubić się, np.:

My letter went astray in the post. = Mój list zaginął/ zgubił się na poczcie.

Często spotykana jest także konstukcja: to lead sb astray (v) = sprowadzić kogoś na złą drogę, sprowadzić kogoś na manowce, np.:

Don’t let the older boys lead you astray. = Nie pozwól starszym chłopcom, by sprowadzili cię na złą drogę.

Be into sth

She’s really into dirty stuff

Kręcą ją szemrane sprawy

To be into sth = być czymś zainteresowanym, pasjonować się czymś, fascynować się czymś, np.:

She’s into photography. = Ona pasjonuje się fotografią.

Poprawne są też struktury:

To be into sb for sth = Być winnym komuś pieniądze, np.:

I’m into him for 300$. = Jestem mu winien 300$.

To be into sb = Być kimś zainteresowanym, np.:

She’s really into you. She always blushes when she sees you. = Ona jest tobą wyraźnie „zainteresowana”. Kiedy cię widzi, zawsze się rumieni.

Good riddance

Baba z wozu, konim lżej!
Przy okazji wyrażenia good riddance, warty zapamiętania jest odpowiednik polskiego przysłowia: good riddance to bad rubbish = baba z wozu, koniom lżej.
My boss is going to get rid of the old computer software. Good riddance to bad rubbish! = Mój szef zamierza pozbyć się starego oprogramowania komputerowego. Baba z wozu, koniom lżej!

She told him good riddance

Powiedziała mu: „Krzyżyk na drogę”

Good riddance (to sb/sth) = krzyżyk na drogę, np.:

Our noisy neighbours have finally moved out. Good riddance! = Nasi hałaśliwi sąsiedzi się w końcu wyprowadzili. Krzyżyk na drogę!

Phrasal verbs

Grow up

They kept her prisoner growing up

Dorastała jak więzień

To grow up (v) = wyrosnąć, dorosnąć, zaistnieć, np.:

When I grow up I want to be a famous actress. = Kiedy dorosnę chcę zostać sławną aktorką.

Work out

I wiesz więcej!
workout (n) = zaprawa, trening, ćwiczenia fizyczne, gimnastyka
Rzeczownika workout można użyć z czasownikiem do lub have, np.:
Tom does 40minutes of workout every evening. = Tomek każdego wieczoru ćwiczy przez 40 min.
The volleyball players had a hard workout before the match. = Przed meczem siatkarze mieli ciężki trening.
Słowo workout pojawią się też w połączeniu z takimi czasownikami jak:
to finish, to complete a workout = skończyć trening/ćwiczenia,
to miss, to skip a workout = pominąć/unikać treningu
to give sb/sth a workout = dać /zorganizować komuś trening, poddać kogoś treningowi

I’m just trying to work out how to be like myself

Po prostu staram się dowiedzieć jak być sobą

To work out (v) =

= policzyć, wyliczyć, np.:

I’ll work out how much each person owes. = Policzę ile każda z osób jest winna.

= ustalić, obmyślić, okreslić, np.:

We have to work out where we’re going to live. = Musimy ustalić gdzie zamierzamy mieszkać.

= trenować, wykonywać ćwiczenia fizyczne, np.:

I work out twice a week. = ćwiczę dwa razy w tygodniu.

= powieść się, udawać się, np.:

Everything worked out fine in the end. = Ostatecznie wszystko się udało.

= rozwiązać, rozgryźć, pojąć, zrozumieć, np.:

Those documents will help you to work this problem out. = Te dokumenty pomogą ci rozwiązać problem.

Gramatyka

Used to

She used to be quite overweight

Kiedyś miała sporą nadwagę

Konstrukcji used to używamy dla opisania czynności, stanów i wydarzeń, które miały miejsce regularnie w przeszłości, ale już się nie zdarzają

I used to live in Wrocław. = Kiedyś mieszkałem we Wrocławiu.

Zdania pytające tworzymy za pomocą operatora did, a przeczenia za pomocą didn’t.

Where did you use to live before? = Gdzie mieszkaliście wcześniej?

They didn’t use to work so hard. = Kiedyś tyle nie pracowali.

Second Conditional

If you asked her she’d say…

Gdybyś ją zapytał, powiedziałaby…

Second Conditional, czyli drugi tryb warunkowy, tworzymy w następujący sposób:

If + podmiot + past simple, podmiot + would + bezokolicznik, np.: If I won the lottery, I would go on long holidays. = Gdybym wygrał na loterii, pojechałbym na długie wakacje.

lub

Podmiot + would + bezokolicznik + if + podmiot + past simple, np.: I would go on long holidays if I won the lottery. = Pojechałbym na długie wakacje gdybym wygrał na loterii.

Drugi tryb warunkowy stosujemy mówiąc o mało prawdopodobnych lub nierealnych sytuacjach w teraźniejszości lub przyszłości oraz ich skutkach:

If had much money, I would buy a yacht. = Gdybym miał dużo pieniędzy, kupiłbym jacht (ale ich nie mam).

I would sell this house if I were you. = Sprzedałbym ten dom, na twoim miejscu (gdybym był tobą).

I wish…

Her sister got with him
She wishes she didn’t

Jej siostra się z nim związała
Chciałaby, żeby tak się nie stało

Konstrukcji I wish używamy mówiąc o naszych pragnieniach, życzeniach lub by wyrazić żal odnośnie teraźniejszych, przeszłych lub przyszłych sytuacji.

Konstrukcje dotyczącą teraźniejszości tworzymy to w ten sposób:

Podmiot + wish + past simple, np.: I wish I had more free time. = Chciałbym mieć więcej wolnego czasu.

Mimo że używamy tutaj czasu przeszłego, mówimy o teraźniejszości!

Wish w połączeniu z czasem past simple stosujemy by wyrazić żal lub skrytykować obecną sytuację, np.:

I wish I was rich. = Chciałbym być bogaty (ale nie jestem)/ Szkoda, że nie jestem bogaty.

Print Friendly, PDF & Email
Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *