Calvin Harris – Pray To God ft. HAIM

Tym razem uczymy się z Calvinem Harrisem oraz zespołem HAIM i ich utworem pod tytułem ,,Pray To God”. Teledysk ukazuje siostry z Kalifornii na tle rozmaitych krajobrazów. „Pray To God” jest już szóstym singlem z pokrytego w Polsce platyną krążka „Motion”, który miał premierę w listopadzie 2014 roku.

HAIM to zespół założony w 2013 roku przez trzy siostry – Alan, Danielle i Este. Na koncie mają album „Days Are Gone”, który ukazał się we wrześniu 2013 roku.

Natomiast Calvin Harris tak naprawdę nazywa się Adam Richard Wiles. Jest DJ-em, producentem oraz wokalistą i autorem tekstów do napisanych przez siebie produkcji. Na rynku fonograficznym zadebiutował w 2002 roku maxi-singlem „Stouffer”. W 2007 roku wydał debiutancki album „I Created Disco”.

Tekst piosenki Calvin Harris – Pray To God ft. HAIM

Oh, I remember when this road was my own
I pray to God, I just don't know anymore
I pray to God, I just don't know anymore
Anymore
I lost the feeling but I try to hold on
I thought the end of a love and what made you strong
I pray to God, I just don't know anymore

When there's no getting through
I won't hold back
I will throw down anything in life, I know now
I've been lyin' on the floor
Sleeping on the ground
I will give up everything in life, I know how

Cause I can't stop wondering
If I was too late to see the signs
If I could go back with hands up
I'd look up to the sky

And give in
I'd give in
I'd give in
I'd give into you
Give into you

Oh, when the moon was shining bright before mornin'
I made a deal with the stars to keep holdin'
Shinin' bright to come and bring me back home
The lights in my eyes, they disappeared
The visions in my mind are enough to keep me from fear
I won't let it hold me down
The other way around
I don't want the words too, I can't make a sound

Cause I can't stop wondering
If I was too late to see the signs
If I could go back with hands up
I'd look up to the sky

And give in
I'd give in
I'd give in
I'd give into you
Give into you

Can't hold back
Reachin' out
(Hot, hot, hot) I was livin' in the heat in the moment
Between us

I told you that
(Hot, hot, hot) I was livin' in the heat in the moment
I'd give in
(Hot, hot) I was livin' in the heat in the moment
I'd give in
(Hot, hot) I was livin' in the heat in the moment
I'd give in
(Hot, hot) I was livin' in the heat in the moment
I'd give into to you
Give into you

And give in
I'd give in
I'd give in
I'd give into you
Give into you

And give in
I'd give in
I'd give in
I'd give into you
Give into you

Tłumaczenie Calvin Harris – Pray To God ft. HAIM

Oh, pamiętam, kiedy ta droga należała do mnie
Modlę się do Boga, już po prostu nie wiem
Modlę się do Boga, już po prostu nie wiem
Już nie
Wyzbyłam się uczucia, ale próbuję przetrwać
Myślałam, że koniec miłości sprawia, że jesteś silniejszy
Modlę się do Boga, już po prostu nie wiem

Gdy będzie ciężko
Nie zatrzymam się
Odrzucę wszystko, teraz wiem
Leżałam na podłodze
Spałam na ziemi
Zrezygnuję z wszystkiego w życiu, wiem jak

Bo nie mogę przestać się zastanawiać
Gdybym spóźniła się, żeby zobaczyć znaki
Gdybym mogła wrócić z wzniesionymi rękami
Patrzyłabym w niebo

I poddałabym się
Poddałabym się
Poddałabym się
Oddałabym się Tobie
Oddałabym się Tobie

Kiedy księżyc świecił jasno przed porankiem
Zawarłam z gwiazdami umowę, by się trzymały
I świeciły jasno, żebym mogła przyjść i wrócić do domu
Światła w moich oczach, one zniknęły
Wizje w mojej głowie wystarczą, abym się nie bała
Nie pozwolę, aby do mnie przytłoczyło
Będzie odwrotnie
Nie chcę też słów, nie mogę wydać dźwięku

Bo nie mogę przestać się zastanawiać
Gdybym spóźniła się, żeby zobaczyć znaki
Gdybym mogła wrócić z rękami do góry
Popatrzyłabym w niebo

I poddałabym się
Poddałabym się
Poddałabym się
Oddałabym się Tobie
Oddałabym się Tobie

Nie mogę się zatrzymać
Wychodząc naprzeciw
(Gorąco, gorąco, gorąco) Przez chwilę żyłam w upale
Między nami

Powiedziałam ci, że
(Gorąco, gorąco, gorąco) Przez chwilę żyłam w upale
I poddałabym się
(Gorąco, gorąco) Przez chwilę żyłam w upale
I poddałabym się
(Gorąco, gorąco) Przez chwilę żyłam w upale
I poddałabym się
(Gorąco, gorąco) Przez chwilę żyłam w upale
Oddałabym się Tobie
Oddałabym się Tobie

I poddałabym się
Poddałabym się
Poddałabym się
Oddałabym się Tobie
Oddałabym się Tobie

I poddałabym się
Poddałabym się
Poddałabym się
Oddałabym się Tobie
Oddałabym się Tobie

Zwroty & Wyrażenia

Road

Oh, I remember when this road was my own

Oh, pamiętam, kiedy ta droga należała do mnie

Road =

= droga, szosa, np.: This road is in very bad condition. = Ta droga jest w bardzo złym stanie.

= ulica, np.: The roads in the city are very crowded. = Ulice w mieście są bardzo zatłoczone.

Hold on

For those who hold out for new vocabulary!

to hold back = zataić, utrzymać w tajemnicy, powstrzymać, zatrzymać

to hold down = przytrzymać coś, przymocować coś, utrzymać coś na niskim poziomie (np. ceny)

to hold off = odroczyć, odraczać, wstrzymać się (np. burza, opady deszczu)

to hold out = wystarczyć, wystarczać (np. zapasy), bronić (np. atakowanego miejsca)

to hold out for = domagać się czegoś, żądać czegoś (np. swojej ceny)

to hold up = nie osłabiać się, trzymać się (np. gospodarka, zdrowie), opóźniać, odwlekać

I lost the feeling but I try to hold on

Wyzbyłam się uczucia, ale próbuję przetrwać

To hold on =

= zaczekać, poczekać , np.: Hold on a minute. I forgot about something. = Zaczekaj chwilę. Zapomniałem o czymś.

= trzymać się, przytrzymać się, np.: She had to hold on with both hands. = Musiała się trzymać oburącz.

= trwać, przetrwać (robić coś trudnego), np.: But she held on to the hope until last week. = Jednak trwała w nadziei do poprzedniego tygodnia.

Get through

When there’s no getting through

Gdy będzie ciężko

To get through = dotrzeć do miejsca , np.: We got through London after driving over 3 hours. = Dotarliśmy do Londynu, po ponad 3-godzinnej jeździe.

To get through to somebody =

= skontaktować się z kimś (np. z kimś, z kim trudno się skontaktować), np.: Finally, I managed to get through to him. = Ostatecznie udało mi się z nim skontaktować.

= połączyć się z kimś (np. telefonicznie), np.: I managed to get through my client yesterday. = Wczoraj udało mi się połączyć z klientem.

To get through something =

= wykonać coś (np. pracę), np.: I get through my duties carefully every day. = Codziennie sumiennie wykonuję swoje obowiązki.

= przejść przez coś, przetrwać coś (np. trudny okres), np.: She got through really difficult period in her life. = Przeszła przez naprawdę trudny okres w życiu.

= poradzić sobie z czymś (np. na teście, w zawodach), np. Dave got through the test and obtained  the best result. = Dawid poradził sobie na teście i uzyskał najlepszy wynik.

To get somebody through something = pomóc komuś coś przetrwać (np. trudny okres), np.: I got her through a difficult period in her life. = Pomogłem jej przetrwać trudny okres w życiu.

To get something through something = przejść z czymś przez coś (np. o ustawie przechodzącej przez parlament), np.: This act got through the parliament. = Ta ustawa przeszła przez parlament.

To get something through to somebody = przekazać komuś coś, wytłumaczyć komuś coś, np.: Our English teacher got grammar through to the worst student in our class. = Nasz nauczyciel angielskiego  wyjaśnił gramatykę najgorszej uczennicy w klasie.

Give up

Give in those phrasal verbs!

to give away = oddać za darmo

to give back = zwrócić coś

to give in = poddać się, ulec

to give of = oferować coś

to give out = osłabnąć, wyczerpać się

to give over = przestać mówić lub robić coś denerwującego

I will give up everything in life, I know how

Zrezygnuję z wszystkiego w życiu, wiem jak

To give up = poddać się, zrezygnować np.: I gave up on learning how to swim. = Zrezygnowałam z nauki pływania.

To give up something = poświęcić coś (np. czas), np.: I give up a lot of my time. = Poświęciłam dużo czasu.

To give up something = rzucić coś, przestać coś robić, zaprzestać czegoś, np.: It takes a lot of willpower to give up smoking. = Potrzeba dużo siły woli, żeby rzucić palenie.

To give somebody up = wydać kogoś (np. policji), np.: The murderer gave himself up to the police. = Morderca oddał się w ręce policji.

Make a sound

I don’t want the words too, I can’t make a sound

Nie chcę też słów, nie mogę wydać dźwięku

To make a sound = wydać dźwięk.

Przykład:

If only he could make a sound or move his body. = Gdyby on tylko mógł wydać dźwięk albo poruszyć ciałem.

To make jest bardzo popularnym czasownikiem. W języku angielskim  występuje w wielu wyrażeniach. Oto najpopularniejsze z nich:

to make sure = upewnić się

to make up = pogodzić się (np. z przyjacielem)

to make sense = mieć sens

to make a difference = robić różnicę

to make good, make it good = odnieść sukces po latach biedy

to make a mistake = popełnić błąd

to make a decision = podjąć decyzję

to make certain = upewnić się

to make room = robić miejsce (ustępować miejsca, przesuwać się)

to make progress = robić postępy

to make change = wydać resztę

to make friends = zaprzyjaźnić się

to make way = ustąpić drogi

to make a point = wysuwać propozycję, uważać za rzecz zasadniczą, przywiązywać wagę do

to make it through = przetrwać coś

to make a choice = dokonać wyboru

to make amends = poprawić się, zmienić na lepsze

to make no sense = nie mieć sensu

to make a deal = mieć umowę, zawrzeć porozumienie

to make ends meet = wiązać koniec z końcem

to make eye contact = utrzymywać kontakt wzrokowy

to make a move = ruszyć się (zebrać się i wyjść)

Ćwiczenie

Uzupełnij zdania korzystając z poznanych w lekcji phrasal verbs z hold i give oraz wyrażeń z czasownikiem make.

1. She has given me an hour to make ………………….. .

2. I wanted to tell him but something held me ……………… .

3. I ……………. away all my old clothes that were too small for me.

4. When I was young, my parents really had to struggle to …………… ends meet.

5. Government is trying to hold …………… public spending.

6. As far as I can understand him, his ideas make perfect ………………. .

7. You can’t …………….. off much longer, you have to give him an answer.

8. You’ve made your ………………  already

9. You’re doing really well. Don’t give …… now. Keep going.

10. He’d made a …………….. and not for the first time.

11. Could you hold ……….. please while I see if he’s available?

12. An extra five thousand pounds would make a huge ……………….. to our budget.

13. He was very formal. He ………….. out his hand for me to shake it.

14. I have …………….. up playing football. I’m too old for it.

15. She was at work early every day and ……………. friends with everyone.

16. Every time he borrows money from me, he never gives it ……………… .

17. Jim was late again. He got held ……… in heavy traffic on the motorway.

18. He was giving ……….. leaflets on the street.

 

Co sądzicie o tej kolaboracji Calvina Harrisa z zespołem HAIM?

Don’t give up learning English with us! 🙂

Print Friendly, PDF & Email
Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

1 komentarz

 1. Dominika Bona
  Author

  Odpowiedzi do ćwiczenia:
  1. A decision
  2. Back
  3. Gave
  4. Make
  5. Down
  6. Sense
  7. Hold
  8. Choice
  9. In
  10. Mistake
  11. On
  12. Difference
  13. Held
  14. Given
  15. Made
  16. Back
  17. Up
  18. Out

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *