Bruno Mars – Grenade

Piosenka „Grenade” pochodzi z płyty „Doo-Wops & Hooligans”, czyli pierwszego studyjnego albumu amerykańskiego wokalisty, autora tekstów i producenta muzycznego Bruno Marsa. Wzruszający utwór o zawodzie miłosnym szybko zaskarbił sobie serca milionów ludzi i stał się numerem jeden na całym świecie.

Nasza lekcja pomoże w zrozumieniu bólu przez, który przechodził Bruno i przyswojeniu najciekawszych fraz i wyrażeń z jego piosenki. Enjoy! 🙂

Tekst piosenki Bruno Mars – Grenade

Easy come, easy go
That's just how you live, oh
Take, take, take it all
But you never give
Should've known you was trouble
From the first kiss
Had your eyes wide open
Why were they open?

Gave you all I had
And you tossed it in the trash
You tossed it in the trash, you did
To give me all your love
Is all I ever asked
'Cause what you don't understand is...

I'd catch a grenade for you (yeah, yeah, yeah)
Throw my hand on a blade for you (yeah, yeah, yeah)
I'd jump in front of a train for you (yeah, yeah, yeah)
You know I'd do anything for you (yeah, yeah, yeah)
Oh, I would go through all this pain
Take a bullet straight through my brain
Yes, I would die for you, baby
But you won't do the same

No, no, no, no

Black, black, black and blue
Beat me 'til I'm numb
Tell the devil I said "Hey" when you get back to where you're from
Mad woman, bad woman
That's just what you are
Yeah, you'll smile in my face
Then rip the brakes out my car

Gave you all I had
And you tossed it in the trash
You tossed it in the trash, yes you did
To give me all your love
Is all I ever asked
'Cause what you don't understand is...

I'd catch a grenade for you (yeah, yeah, yeah)
Throw my hand on a blade for you (yeah, yeah, yeah)
I'd jump in front of a train for you (yeah, yeah, yeah)
You know I'd do anything for you (yeah, yeah, yeah)
Oh, I would go through all this pain
Take a bullet straight through my brain
Yes, I would die for you, baby
But you won't do the same

If my body was on fire
Oh, you'd watch me burn down in flames
You said you loved me, you're a liar
'Cause you never, ever, ever did, baby

But, darling, I'd still catch a grenade for you (yeah, yeah, yeah)
Throw my hand on a blade for you (yeah, yeah, yeah)
I'd jump in front of a train for you (yeah, yeah, yeah)
You know I'd do anything for you (yeah, yeah, yeah)
Oh, I would go through all this pain
Take a bullet straight through my brain
Yes, I would die for you, baby
But you won't do the same

No, you won't do the same
You wouldn't do the same
Oh, you'd never do the same
Oh, no no no, oh

Tłumaczenie Bruno Mars – Grenade

Łatwo przyszło, łatwo poszło
Tak po prostu żyjesz, och
Zabierasz, zabierasz, zabierasz to wszystko
Ale nigdy nie dajesz
Powinienem był wiedzieć że będziesz problemem
Od pierwszego pocałunku
Miałaś oczy szeroko otwarte
Dlaczego były otwarte?

Dałem ci wszystko, co miałem
A ty to wyrzuciłaś to do śmieci
Wyrzuciłaś do śmieci, tak zrobiłaś
Żebyś dała mi swoją całą miłość
To jedyne, o co kiedykolwiek prosiłem
Bo to czego ty nie rozumiesz to...

Złapałbym granat dla ciebie (tak, tak, tak)
Oddał swoją rękę pod ostrze dla ciebie (tak, tak, tak)
Wyskoczyłbym przed pociąg dla ciebie (tak, tak, tak)
Wiesz, że zrobiłbym dla ciebie wszystko (tak, tak, tak)
Och, przeszedłbym przez ten ból
Wziąłbym kulkę prosto w łeb
Tak, umarłbym dla ciebie, kochanie
Ale ty nie zrobisz tego samego

Nie, nie, nie

Cały posiniaczony
Bij mnie, aż zdrętwieję
Pozdrów ode mnie diabła, kiedy wrócisz tam, skąd jesteś
Szalona kobieta, zła kobieta
To właśnie czym jesteś
Tak, uśmiechniesz się mi w twarz
A potem wyrwiesz mi hamulce z samochodu

Dałem ci wszystko, co miałem
A ty to wyrzuciłaś do śmieci
Wyrzuciłaś do śmieci, tak zrobiłaś
Żebyś dała mi swoją całą miłość
To jedyne, o co kiedykolwiek prosiłem
Bo to czego ty nie rozumiesz to...

Złapałbym granat dla ciebie (tak, tak, tak)
Oddał swoją rękę pod ostrze dla ciebie (tak, tak, tak)
Wyskoczyłbym przed pociąg dla ciebie (tak, tak, tak)
Wiesz, że zrobiłbym dla ciebie wszystko (tak, tak, tak)
Och, przeszedłbym przez ten ból
Wziąłbym kulkę prosto w łeb
Tak, umarłbym dla ciebie, kochanie
Ale ty nie zrobisz tego samego

Gdyby moje ciało było w ogniu
Och, patrzyłabyś, jak spalam się doszczętnie w płomieniach
Powiedziałaś, że mnie kochasz, jesteś kłamcą
Bo nigdy, przenigdy, nigdy nie kochałaś, kochanie

Ale, kochanie, wciąż złapałbym granat dla ciebie (tak, tak, tak)
Oddał swoją rękę pod ostrze dla ciebie (tak, tak, tak)
Wyskoczyłbym przed pociąg dla ciebie (tak, tak, tak)
Wiesz, że zrobiłbym dla ciebie wszystko (tak, tak, tak)
Och, przeszedłbym przez ten ból
Wziąłbym kulkę prosto w łeb
Tak, umarłbym dla ciebie, kochanie
Ale ty nie zrobisz tego samego

Nie, ty nie zrobisz tego samego
Nie zrobiłabyś tego samego
Och, ty nigdy nie zrobisz tego samego
Och, nie nie nie, och

Gramatyka

Should’ve known

You was?

W wersie:

Should’ve known you was trouble

Mamy: you was zamiast poprawnego użycia you were.

Trzeba pamiętać, że w piosenkach często używa się mowy potocznej, ulicznej slangu, co nie zawsze pokrywa się z zasadami gramatycznymi.

Should’ve known you was trouble

Powinienem był wiedzieć

Mamy tutaj przykład z zastosowaniem past modals, czyli:

czasownik modalny + have + 3. forma czasownika

Taką formę czasowników modalnych używamy, gdy mówimy o prawdopodobieństwie zaistnienia jakiś wydarzeń, sytuacji w przeszłości.

W piosence widzimy przykład z czasownikiem modalnym should:

Should have known = powinienem był wiedzieć, np.: I should have known it was a bad idea. = Powinienem był wiedzieć, że to był zły pomysł.

Inny przykład:

I should have taken my umbrella – I am all wet now! = Powinienem był wziąć swój parasol – jestem teraz cały mokry!

Zwroty & Wyrażenia

Easy come, easy go

English vs. Polish

Niektóre angielskie przysłowia są bardzo podobne do polskich.

Oto przykłady:

Better late than never. = Lepiej późno niż nigdy.
There’s no place like home. = Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej.
Actions speak louder than words. = Liczą się czyny, a nie słowa.
Practice makes perfect. = Trening czyni mistrza.
Too many cooks spoil the broth. = Gdzie kucharek sześć tam nie ma co jeść.
All good things must come to an end. = To co dobre szybko się kończy.
Necessity is the mother of invention. = Potrzeba jest matką wynalazku.
You can’t judge a book by its cover. = Pozory mylą.

Easy come, easy go

Łatwo przyszło, łatwo poszło

Na początku utworu mamy znane powiedzienie, czyli łatwo przyszło, łatwo poszło. Co łatwo udało nam się dostać, zdobyć, równie szybko możemy stracić, np.:
– Have they spent all the money he won in a lottery yet? – Yeah, easy come, easy go! = Oni już wydali wszystkie pieniądze jakie wygrał na loterii? – No, łatwo przyszło, łatwo poszło!

Wide open

From the first kiss had your eyes wide open

Od pierwszego pocałunku miałaś oczy szeroko otwarte

Dziewczyna Bruna od pierwszego pocałunku miała oczy szeroko otwarte.

Wide open = szeroko otwarty, otwarty na oścież, np.: She smoked a cigarette in the kitchen and left the window wide open. = Wypaliła papierosa i zostawiła szeroko otwarte okno.

Wyrażenie wide open odnosi się również do sportu – może oznaczać otwarty (np. turniej).

The game is wide open = jeszcze wszystko może się wydarzyć.

W języku angielskim występuje zwrot:

With my eyes wide open = z pełną świadomością, np.: I did it with my eyes wide open. = Zrobiłem to z pełną świadomością.

Toss

Trash & co.

rubbish = śmieci (British English)
garbage = śmieci (American English)
trash = śmieci (American English)
keech = śmieci (Scottish English)
litter = śmieci, odpadki (np. wyrzucane na ulicach)
derbis = śmieci, bałagan

Gave you all I had and you tossed it in the trash

Dałem ci wszystko, co miałem, a ty wyrzuciłaś to do śmieci

To toss =

= rzucać, podrzucać (np. piłkę), np.: They were tossing tennis balls into the air. = Oni podrzucali w górę piłki do tenisa.

= targać, miotać, rzucać (np. łódką, gałęziami), np.: We got really scared, when the boat started to toss about. = Naprawdę się przestraszyliśmy, kiedy zaczęło rzucać łódką.

To toss sb sth = rzucić coś komuś, np.: She tossed him the keys. = Ona rzuciła mu klucze.

To toss a coin = rzucić monetą; zagrać w orła i reszkę, np.: Sometimes when I can’t decide, I toss a coin. = Czasami, kiedy nie mogę się zdecydować, rzucam monetą.

Grenade

Ciekawe

pomegranate = granat – owoc, roślina
dark/deep/royal blue = granat – kolor
garnet = granat – kamień szlachetny
grenade = granat – pocisk oraz sprzęt sportowy

I’d catch a grenade for you

Złapałbym granat dla ciebie

Bruno złapałby nawet pocisk – granat dla swojej ukochanej. Jest dla niej w stanie zrobić wszystko.

To pull the pin on a grenade = odbezpieczyć granat.

To launch a grenade = wystrzelić granat.

To lob/throw a grenade = rzucić granatem.

Black and blue

Black, black, black and blue

Czarny, czarny, posiniaczony

Black and blue = posiniaczony, np.: After a football match his knees were black and blue. = Po meczu piłki nożnej jego kolana były posiniaczone.

To beat sb black and blue = poturbować kogoś, zbić kogoś na kwaśne jabłko.

Numb

Beat me ’til I’m numb

Bij mnie, aż zdrętwieję

Numb =

= zdrętwiały, odrętwiały (np. z zimna), bez czucia.

Przykłady:

She always wears gloves in the winter, because her fingers quickly become numb. = Ona zawsze nosi w zimę rękawiczki, bo jej palce szybko drętwieją.

My leg went numb. = Noga mi zdrętwiała.

= otępiały (osoba), np.: On Monday morning he felt numb. = W poniedziałek rano czuł się otępiały.

Mad

Zapamiętaj!

to be as mad as a March hare = być kompletnie zbzikowanym
to go mad = oszaleć
like mad = oszalały, wściekle
mad money = pieniądze zaoszczędzone dla przyjemności (American English)
mad dash = szaleńczy pęd
stark staring mad = kompletnie stuknięty (British English)
to drive sb mad = doprowadzać kogoś do szału
to be in a mad rush = być w szalonym pośpiechu
be mad about sth = mieć bzika na jakimś punkcie (British English)

Mad woman, bad woman

Szalona kobieta, zła kobieta

Mad =

= szalony, obłąkany (osoba), np.: He seemed a little mad from the very beginning. = On wydawał się trochę szalony od samego początku.

= szalony (np. pomysł), idiotyczny, np.: You’d be mad to go there! = Byłbyś szalony, gdybyś tam poszedł!

= wściekły, np.: She was always mad at him when he came home late. = Ona zawsze była na niego wściekła kiedy wracał późno do domu.

Rip out

You’ll smile in my face then rip the brakes out my car

Tak, uśmiechniesz się mi w twarz, a potem wyrwiesz mi hamulce z samochodu

To rip sth out = wyrwać, wydrzeć, wypruć coś, np.: When Emma saw them together, she wanted to rip his new girlfriend’s hair out. = Kiedy Emma zobaczyła ich razem, chciała wyrwać włosy jego nowej dziewczynie.

 

Czy Wy też złapalibyście granat, żeby poznać Bruno Marsa? 🙂

Print Friendly, PDF & Email
Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *