Bon Jovi – Livin’ On A Prayer

Bohaterowie piosenki  Bon Jovi „Livin on a prayer” Tommy i Gina borykają się z trudnościami finansowymi i z ledwością wiążą koniec z końcem. Jednak postanawiają walczyć o swoją przyszłość, szczęście i miłość. I chociaż nie wiedzą, czy uda im się to osiągnąć to spróbują, bo przecież mają siebie.

Pewne słynne powiedzenie mówi: „Jak trwoga to do Boga”. Sprawdza się ono w wielu przypadkach. Teraz wyjątkowo trafne może się wydawać wszystkim maturzystom, którzy wkładają wszystkie siły w to, aby ich egzaminy poszły jak najlepiej. Ale zmartwienia dotyczące szkoły to nie jedyne, jakie towarzyszą człowiekowi w życiu.

Tekst piosenki Bon Jovi – Livin’ On A Prayer

[Once upon a time
Not so long ago]

Tommy used to work on the docks
Union's been on strike
He's down on his luck...it's tough, so tough
Gina works the diner all day
Working for her man, she brings home her pay
For love - mmm...for love

She says: We've got to hold on to what we've got
It doesn't make a difference
If we'll make it or not
We've got each other and that's a lot
For love - we'll give it a shot

Ooh, we're half way there
Whoah, livin' on a prayer
Take my hand and we'll make it - I swear
Whoah, livin' on a prayer

Tommy's got his six string in hock
Now he's holding in what he used
To make it talk - so tough, it's tough
Gina dreams of running away
When she cries in the night
Tommy whispers: Baby it's okay
Someday

We've got to hold on to what we've got
'It doesn't make a difference
If we'll make it or not
We've got each other and that's a lot
For love - we'll give it a shot

Ooh, we're half way there
Whoah, livin' on a prayer
Take my hand and we'll make it - I swear
Whoah, livin' on a prayer
Livin' on a prayer

Ooh, we've got to hold on ready or not
You live for the fight when it's all that you've got

Ooh, we're half way there
Whoah, livin' on a prayer
Take my hand and we'll make it - I swear
Whoah, livin' on a prayer
Livin' on a prayer

Tłumaczenie Bon Jovi – Livin’ On A Prayer

[Dawno dawno temu,
jednak nie tak dawno]

Tommy pracował w dokach
Związek zaczął strajk
Ma pecha… a to trudne, bardzo trudne
Gina pracuje w barze przez cały dzień
Pracując dla swojego faceta, przynosi do domu wypłaty
Dla miłości- mmm… dla miłości

Mówi: mamy wytrwać w tym, co mamy
Nie ma żadnej różnicy
Czy damy radę czy nie
Mamy siebie a to jest wiele
Dla miłości - damy jej szansę

Ooh, jesteśmy w połowie drogi
Whoah, spędzając życie na modlitwie
Chwyć mnie za rękę a damy radę - przysięgam
Whoah, spędzając życie na modlitwie.

Tommy zastawił swoją gitarę
Teraz trzyma się tego, co kiedyś
Rozmawiać jest tak trudno, jest trudno
Gina marzy o tym by uciec
Kiedy płacze w nocy
Tommy szepcze: Skarbie wszystko będzie dobrze
Pewnego dnia

Mamy wytrwać w tym, co mamy
Nie ma żadnej różnicy
Czy damy radę czy nie
Mamy siebie a to jest wiele
Dla miłości - dajmy jej szansę

Ooh, jesteśmy w połowie drogi
Whoah, żyjąc na modlitwie
Chwyć mnie za rękę a damy radę- przysięgam
Whoah, spędzając życie na modlitwie
Spędzając życie na modlitwie

Mamy wytrwać, czy jesteśmy gotowi, czy nie
Żyjesz żeby walczyć bo masz już tylko to

Ooh, jesteśmy w połowie drogi
Whoah, spędzając życie na modlitwie
Chwyć mnie za rękę a damy radę - przysięgam
Whoah, spędzając życie na modlitwie
Spędzając życie na modlitwie

Gramatyka

Have got

Have got - budowa
Czasownik ten ma dwie formy:
have got (w skrócie = `ve got) przy I, you, we, they oraz has got (w skrócie = `s got) przy he, she, it.

W piosence czasownik have got został użyty kilkakrotnie wskazując na stan posiadania czegoś.

To have got = mieć, posiadać.

Przykłady z piosenki:

We’ve got to hold on to what we’ve got

Mamy się trzymać, tego co posiadamy ( w domyśle: musimy)

 

We’ve got each other and that’s a lot

Mamy siebie nawzajem a to bardzo wiele

 

Tommy’s got his six string in hock

Tommy ma gitarę w lombardzie

 

You live for the fight when it’s all that you’ve got 

Żyjesz żeby walczyć, bo masz już tylko to

Zwroty & wyrażenia

Be down on one’s luck

To be down on one’s luck = mieć pecha (z powodu braku pieniędzy, utraty pracy), np.: Tom’s being down on his luck since he’s lost his job. = Tom ma pecha odkąd stracił pracę.

Z piosenki:

He’s down on his luck

On ma pecha

Give something a shot

To give something a shot = spróbować czegoś, wypróbować, dać szansę.

W utworze:

For love – we’ll give it a shot

Dla miłości damy sobie szansę

Halfway

W piosence użyte zostało słówko halfway.

Jest to rzeczownik złożony z dwóch mogących występować samoistnie wyrazów: half = połowa oraz way = droga.

Halfway = w połowie drogi, na półmetku.

To be halfway there = być w połowie drogi, np.: After three hours of walking they noticed they weren’t even halfway there. = Po trzech godzinach chodzenia zauważyli, że nie byli nawet w połowie drogi.

Przykład z piosenki:

We’re halfway there

Jesteśmy w połowie drogi (do celu)

Living on a prayer

To be living on a prayer = spędzać życie na modlitwie, np.: Living on a prayer made her life more endurable. = Spędzanie życia na modlitwie uczyniło je bardziej znośnym.

Z refrenu:

Livin’ on a prayer

Żyjąc modlitwą, spędzając życie na modlitwie

Make it

Czasownik to make it ma kilka ciekawych znaczeń.

Najpierw przykład z piosenki:

Take my hand and we’ll make it – I swear

Weź mnie za rękę, damy radę, przysięgam

To make it =

To make it - podsumowanie
1. to make it = to manage
2. to make it = to meet a deadline
3. to make it = to succeed
4. to make it = to be able to go to an appointed meeting
5. to make it = to survive
6. to make it = to go through
7. to make it = in phrase: What time is it?

= dać radę (coś zrobić), np.: I really don’t know if I’ll make it with redecorating the house on my own. = Naprawdę nie wiem czy dam radę z odnowieniem mieszkania samodzielnie.

= zdążyć, zrobić coś na czas, np.: Sue has to hurry up, otherwise she won’t make it with the report for today’s meeting. = Sue musi się pospieszyć, w przeciwnym razie nie zdąży na czas z raportem na dzisiejsze spotkanie.

= odnieść sukces, np.: No one believed that Graham would make it in the contest, but surprisingly he did. = Nikt nie wierzył, że Graham odniesie sukces w konkursie, ale o dziwo zrobił to.

= być w stanie pójść na umówione spotkanie, np.: I’m snowed under with work, but I’ll make it to your bithday party, I promise. = Jestem przygnieciona pracą, ale będę w stanie przyjść na twoje przyjęcie urodzinowe, obiecuję.

= przeżyć (poważny wypadek), np.: Twenty-five people are considered to make it from the explosion. = Uważa się, że dwadzieścia pięć osób przeżyło wybuch.

= przetrwać, przejść przez (chorobę, trudne doświadczenia), np.: If it wasn’t for the doctors’ help, she wouldn’t have made it through her ilness. = Gdyby nie pomoc lekarza, ona nie przeżyłaby swojej choroby.

W wyrażeniu – What time do you make it? = Która jest u Ciebie godzina?, np.: My watch must have broken down. What time do you make it? = Mój zegarek musiał się zepsuć. Która jest u ciebie godzina?

Have something in hock

To have something in hock = oddać w zastaw, zastawić w lombardzie, np.: He has almost all his wife’s jewels in hock. = On oddał w zastaw prawie całą biżuterię swojej żony.

Z utworu:

Tommy‚s got his six string in hock

Tommy zastawił swoją gitarę w lombardzie

Be on strike

To be on strike = strajkować, np.: Harvey could’t come back from his holidays for the airlines were on strike. = Harvey nie mógł wrócić z wakacji, ponieważ linie lotnicze zastrajkowały.

Z piosenki:

Union’s been on strike 

Związek rozpoczął strajk

Hold in

To hold in = mieć w poważaniu, doceniać.

Z piosenki:

Now he’s holding in what he used

Teraz szanuje to, co miał kiedyś

Zastosowanie czasownika to hold in w wielu kontekstach:

Słówka z piosenki
diner = niedroga restauracja, przydrożny bar, np.: The crowd is so big that there is no other chance for us to eat but in a diner. = Tłum jest tak duży, że nie ma innej szansy żebyśmy zjedli jak tylko w przydrożnym barze.

diner = osoba jedząca (w restauracji), gość, np.: Today all diners are having a 50% discount for the dessert. = Dzisiaj wszyscy goście mają 50% zniżki na deser.

Six string = potoczne określenie gitary, np.: For my first salary I’ve bought a brand news six string. = Za swoją pierwszą wypłatę kupiłam całkiem nowiutką gitarę.

To hold (sb) in veneration = czcić, np.: I’ve never seen anyone, who would hold his boss in veneration that much. = Nigdy nie widziałem nikogo, kto czciłby swojego szefa tak bardzo.

To hold (sth) in demesne = posiadać na własność, np.: The famous railway tycoon holds two mansions, three cars and a yacht in demesne. = Sławny potentat kolejowy posiada na własność dwie posiadłości, trzy samochody i jacht.

To hold (sb) in detention= trzymać w więzieniu, np.: They hold in detention only juvenile criminals. = Oni trzymają w więzieniu tylko młodocianych przestępców.

To hold (sb) in good stead = przydać się komuś, np.: Terry’s experience held him in good stead. = Przydało mu się jego doświadczenie.

To hold (sth) in one’s hands = trzymać w rękach, np.: She held the broken glass in her hands very carefully. = Trzymała w rękach rozbite szkło bardzo ostrożnie.

To hold (sth) in a position = trzymać coś  w pozycji, np. He was holding the gun in position as if it was ready to shoot. = Trzymał broń w pozycji jakby była przygotowana do strzału.

To hold (sb) in high regard = mieć dla kogoś wiele szacunku, np.: Tina dodin’t hold me in high regard when we first met. = Tina nie miała dla mnie wiele szacunku, kiedy spotkałyśmy się po raz pierwszy.

To hold (sth) in a place = przytrzymać coś w miejscu, np.: Laura was affraid of the dog, so its owner held it in a place when she was passing by. = Laura bała się psa, więc jego właściciel przytrzymał go w miejscu, kiedy on przechodziła obok.

To hold one’s stomach = wciągnąć brzuch, np.: Why are you constantly holding your stomach? = Dlaczego stale wciągasz brzuch?

To hold (sb) in the palm of one’s hand = trzymać kogoś w garści, np.: He held the audience in the palm of his hand. = Trzymał publiczność w garści.

Swear

Take my hand and we’ll make it – I swear

Weź mnie za rękę, damy radę, przysięgam

5 x pay
pay = wypłata, płaca, wynagrodzenie, np.: ”Is this my whole pay?”, he asked with regret in his voice. = ”Czy to cała moja wypłata?” zapytał z żalem w głosie.

to pay = płacić, wypłacać pensję, np.: I hope they will pay us our money this time! = Mam nadzieję, że tym razem wypłacą nam pieniądze!

pay day = dzień wypłaty, np.: If he comes from work later, she knows that’s the payday. = Jeśli on wraca później z pracy, ona wie, że jest dzień wypłaty.

to pay = opłacać, uiszczać, np.: Sharon paid for her language course but has never shown up. = Sharon opłaciła swój kurs językowy, ale nigdy się nie pojawiła.

to pay off = opłacać się, np.: I knew you would realise that learning more will pay off one day. = Wiedziałam, że zdasz sobie sprawę, że więcej nauki pewnego dnia się opłaci.

To swear = przysięgać, obiecywać, przeklinać, zaprzysięgać.

Użycie to swear w zwrotach i wyrażeniach:

Swear word/swearword = przekleństwo, brzydkie słowo, np.: Why do they use so many swearwords while they are speaking? = Dlaczego oni używają tylu przekleństw kiedy mówią?

To swear fealty = przysięgać wierność, np.: Every soldier swears fealty to the army. = Każdy żołnierz przysięga wierność armii.

To swear blind/swear up and down/swear black and blue = zaklinać się na wszystkie świętości, np.: In the court, Cathy swore blind that she didn’t steal the jewelery. = W sądzie, Cathy zaklinała się na wszystkie świętości, że nie ukradła tej biżuterii.

Wooden swear = demonstracyjne trzaśnięcie drzwiami, np.: She ran out of the house with a wooden swear. = Wybiegła z domu demonstracyjnie trzaskając drzwiami.

To swear (sb) in = zaprzysięgać kogoś, np.: The board swore Ted in as a interpreter. = Komisja zaprzysięgła Teda na tłumacza.

To swear an oath = złożyć przysięgę, np.: Am I late for the ceremony? Have they sworn an oath already? = Czy spóźniłam się na cereminię? Czy oni już złożyli przysięgę?

To swear off (sth) = odmawiać sobie czegoś, np.: When she discovered her heart problems, she swore off drinking coffee. = Kiedy dowiedziała się o swoich problemach z sercem, odmówiła sobie picia kawy.

To swear like a trooper/longshoreman/bargee = kląć jak szewc, np.: If he handn’t sworn like a trooper, I would have even liked him. = Gdyby nie klął jak szewc nawet bym go polubił.

Print Friendly, PDF & Email
Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

2 komentarze

  1. Kristina ;)

    Bon Jovi moja miłość ! Angielski nie jest moją mocną stroną, boję sie go używać, bo wstydze się, że powiem coś nie tak. Czas przełamać barierę wstydu i wziąć sie do roboty. Mam nadzieje, że z pomoca Waszej strony to sie uda. Uwielbim śpiewać, choć nie potrafie :p Pozdrawiam 😉

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *