Bob Marley – No Women No Cry

Zdecydowanie najbardziej znany utwór Boba Marleya, który stał się niejako hymnem całej muzyki reggae. Sam tytuł piosenki budzi wiele emocji i kontrowersji, dzieląc słuchaczy na dwa fronty, tych co uważają, że bez kobiet nie ma płaczu oraz tych, co uważają, że jest to pocieszenie płaczącej kobiety.

Warto dodać, że utwór powstał w celach charytatywnych. Wszelkie tantiemy oraz wpływy finansowe Marley przekazał swojemu niepełnosprawnemu przyjacielowi, Vincentowi Fordowi, który prowadził jadłodajnie dla ubogich. Dzięki temu wsparciu, mógł ją utrzymać przez długie lata. Magazyn Rolling Stone umieścił ten utwór na 37 miejscu najlepszych kawałków wszech czasów.

Tekst piosenki Bob Marley – No Women No Cry

No, woman, no cry
No, woman, no cry

Said, said, said,
I remember when we used to sit
In the government yard in Trenchtown
Oba - obaserving the 'ypocrites
As they would mingle
with the good people we meet
Good friends we have, oh, good friends we've lost

Along the way
In this great future
You can't forget your past
So dry your tears, I seh

No, woman, no cry
No, woman, no cry
'Ere, little darlin', don't shed no tears
No, woman, no cry

Said, said, said
I remember when-a we used to sit
In the government yard in Trenchtown
And then Georgie would make the fire lights
As it was logwood burnin' through the nights

Then we would cook cornmeal porridge
Of which I'll share with you
My feet is my only carriage
So I've got to push on through
But while I'm gone, I mean

Everything's gonna be all right!
Everything's gonna be all right!
Everything's gonna be all right!
Everything's gonna be all right!
I said, everything's gonna be all right-a!
Everything's gonna be all right!
Everything's gonna be all right, now!
Everything's gonna be all right!

So, woman, no cry
No, no, woman, woman, no cry
Woman, little sister, don't shed no tears
No, woman, no cry

Tłumaczenie Bob Marley – No Women No Cry

Nie, kobieto, nie płacz
Nie, kobieto, nie płacz

Powiedziałem, powiedziałem, powiedziałem,
Pamiętam, kiedy siadywaliśmy
Na rządowym podwórku w Trenchtown
Obserwując hipokrytów
Którzy mieszali się
Z dobrymi ludźmi których spotykamy
Mamy dobrych przyjaciół, och, dobrych przyjaciół straciliśmy

Po drodze
W tej wspaniałej przyszłości
Nie możesz zapominać swojej przeszłości
Więc osusz swoje łzy, mówię

Nie, kobieto, nie płacz
Nie, kobieto, nie płacz
Małe kochanie, nie roń łez
Nie, kobieto, nie płacz

Powiedziałem, powiedziałem, powiedziałem
Pamiętam, kiedy siadywaliśmy
Na rządowym podwórku w Trenchtown
I wtedy Georgie mógł rozpalić ogień
Drewno płonęło przez noce

Wtedy mogliśmy gotować kaszkę kukurydzianą
Którą podzielę się z Tobą
Moje stopy to mój jedyny transport
Więc muszę naciskać na wskroś
Ale zanim pójdę, ja myślę

Wszystko będzie dobrze!
Wszystko będzie dobrze!
Wszystko będzie dobrze!
Wszystko będzie dobrze!
Powiedziałem, wszystko będzie dobrze!
Wszystko będzie dobrze!
Wszystko będzie dobrze, teraz!
Wszystko będzie dobrze!

Więc, kobieto, nie płacz
Nie, nie, kobieto, kobieto, nie płacz
Kobieto, mała siostro, nie roń łez
Nie, kobieto, nie płacz

Gramatyka

Would

Ciekawostka
Logwood jest to rodzaj drzewa, którego kłącza i kora barwą na niebiesko, fioletowo, szaro i czarno. Używany szczególnie w przemyśle tekstylnym czy rękodziele. Rośnie głównie w Ameryce środkowej, Gwatemali i Nikaragui.

As they would mingle with the good people we meet

Którzy mieszali się z dobrymi ludźmi których spotykamy

Would stosowany jest najczęściej do wyrażania próśb, chęci zrobienia czegoś, ale także odmowy. Nie posiada konkretnego tłumaczenia, interpretuje się go w zależności od sytuacji.

W piosence czasownik modalny would został użyty do stworzenia czasu przeszłego. Można użyć would w ten sposób, tylko w zdaniach twierdzących (nie przeczeniach i pytaniach), aby powiedzieć o zwyczajach z przeszłości, rzeczach które działy się reguralnie.

Przykłady:

When I was a child I would get up very early on Saturday and read books. = Kiedy byłem dzieckiem wstawałem bardzo wcześnie w sobotę i czytałem książki.

They would go visit their cousins on the weekends. = Jeździli odwiedzić swoich kuzynów w weekendy.

W tym znaczeniu would jest podobne do wyrażenia used to. Tyle, że nie występuje w pytaniach oraz przeczeniach.

W innych wypadkach would używamy aby:
• Wyrazić cele i zamiary
• Wypowiedzieć życzenia
• Grzecznie zapytać, poprosić lub zaproponować konkretne działania
• W niektórych okresach warunkowych
• Określając niepewność, wątpliwość czy przypuszczenia

Przykłady użycia:
Would you help me? = Czy możesz mi pomóc?
I would like to be rich. = Chciałabym być bogata.
I don’t think he would do that. = Nie sądzę aby on to zrobił.
Would you mind if I smoked? = Czy będzie Ci to przeszkadzać, jak zapalę?
I would love to see you. = Z przyjemnością Cię zobaczę.

Zwroty & wyrażenia

ypocrites

Oba – obaserving the ‚ypocrites

Obserwując hipokrytów

‚ypocrites = hypocrites = hipokryci, obłudnicy, np.: You’ re an unabashed hypocrite! = Jesteś bezwstydnym hipokrytą!

Mingle

Podstawowe jednostki imperialne:
1 cal = 25,4 mm
1 stopa = 12 cali = 0,30 metra
1 jard = 3 stopy = 0,91 metra
1 mila = 1.609,3 metra
1 uncja = 28,41 ml
1 funt = 453,59 gram
1 pinta = 0,568 litra
1 galon = 3,78 litra
1 stopień Fahrenheita = – 17,2 stopnia Celcjusza

As they would mingle with the good people we meet

Którzy mieszali się z dobrymi ludźmi których spotykamy

To mingle = mieszać, łączyć, wplatać, np.: He would leave the car and mingle with these people. = On opuści samochód i wtopi się w tłum.

Along

Along the way

Po drodze

Along = naprzód, dalej, wzdłuż, podczas, np.: What did she say to him along the way? = Co ona mu powiedziała podczas drogi?

Dry

So dry your tears, I seh

Więc osusz swoje łzy, mówię

To dry = suszyć, wysychać, np.: Dry yourself and I’ll get you something hot to drink. = Osusz się a ja przyniosę Ci coś ciepłego do picia.

Yard

In the government yard in Trenchtown

Na rządowym podwórku w Trenchtown

Yard = podwórko, jard (0,9 metra), np.: The house is just a few yards from the main road. = Ten dom jest zaledwie parę jardów od głównej drogi.

Carriage

My feet is my only carriage

Moje stopy to mój jedyny transport

Carriage = powóz, kareta, transport, np.: Her carriage is waiting. = Jej karoca czeka.

Mean

But while I’m gone, I mean

Ale zanim pójdę, ja myślę

Cover
Piosenka „No woman no cry” doczekała się wielu coverów, w tym m.in. TheFugees.

To mean = mieć na myśli, zamierzać, oznaczać, sądzić, np:

Let me give you an example of what I mean. = Podam ci przykład, o co mi chodzi.

I didn’t mean to hurt you. = Nie chciałem cię skrzywdzić.

That’s not what I meant. = Nie to miałem na myśli.

Shed

Woman, little sister, don’t shed no tears

Kobieto, mała siostro, nie roń łez

To shead = ronić, przelać, rozrzucać, rzucać, np.: Could you shed some light on the problem? = Mógłbyś rzucić trochę światła na problem?

Jako rzeczownik a shead oznacza np. szopę, hangar.Print Friendly, PDF & Email
Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *