Birdy – People Help The People

Piosenkę Birdy pt. „People help the people” zna chyba większość z Was. Już od jakiegoś czasu można się na nią natknąć słuchając najpopularniejszych stacji radiowych.  Birdy śpiewa przejmujący i piękny utwór, który niemal od razu chwyta za serce. Nie wszyscy wiedzą, że jest to cover angielskiego zespołu Cherry Ghost. Piosenka jest drugim singlem z ich debiutanckiej płyty „Thirst for Romance” wydanej w 2007 roku.

W tekście znajdziemy dosyć sporo trudnych słówek, które mogą sprawiać problem nie tylko osobom na poziomie początkującym. Wybrałam najważniejsze z nich i omówiłam, co mam nadzieję ułatwi Wam zrozumienie piosenki i pomoże przyswoić tę pomocną wiedzę w sposób wręcz niezauważalny.

Tekst piosenki Birdy – People Help The People

God knows
What is hiding in those weak and drunken hearts
I guess you kissed the girls and made them cry
Those Hard-faced Queens of misadventure
God knows
What is hiding in those weak
And sunken eyes
A Fiery throng of muted angels
Giving love but getting nothing back

People help the people
And if you're homesick, give me your hand
And I'll hold it
People help the people
And nothing will drag you down
Oh and if I had a brain, Oh and if I had a brain
I'd be cold as a stone and rich as the fool
That turned, all those good hearts away

God knows
What is hiding, in this world of little consequence
Behind the tears, inside the lies
A thousand slowly dying sunsets
God knows
What is hiding in those weak and drunken hearts
I guess the loneliness came knocking
No one needs to be alone, oh save me

People help the people
And if you're homesick, give me your hand
And I'll hold it
People help the people
And nothing will drag you down
Oh and if I had a brain, Oh and if I had a brain
I'd be cold as a stone and rich as the fool
That turned, all those good hearts away

People help the people
And if you're homesick, give me your hand
And I'll hold it
People help the people
And nothing will drag you down
Oh and if I had a brain, Oh and if I had a brain
I'd be cold as a stone and rich as the fool
That turned, all those good hearts away

Tłumaczenie Birdy – People Help The People

Bóg jeden wie
Co jest skrywane w tych słabych i pijanych sercach
Pewnie całowałeś dziewczyny i doprowadzałeś je do płaczu
Te oziębłe królowe nieszczęścia
Bóg jeden wie
Co jest skrywane w tych słabych
I zapadniętych oczach
Płomienny tłum zgaszonych aniołów
Dających miłość ale nie otrzymujących nic w zamian

Ludzie pomagają ludziom
I jeśli będziesz tęsknić za domem, podaj mi swoją dłoń
A ja ją potrzymam
Ludzie pomagają ludziom
I nic cię nie pociągnie na dno
Oh i gdybym miała rozum, Oh i gdybym miała rozum
Byłabym zimna jak kamień i bogata jak głupiec
Który odwraca się od tych wszystkich dobrych serc

Bóg jeden wie
Co jest skrywane w na tym mało ważnym świecie
Za łzami, wewnątrz kłamstw
Tysiącem powoli gasnących zachodów słońca
Bóg jeden wie
Co jest skrywane w tych słabych i pijanych sercach
Chyba samotność zapukała do drzwi
Nikt nie musi być samotny, oh uratuj mnie

Ludzie pomagają ludziom
I jeśli będziesz tęsknić za domem, podaj mi swoją dłoń
A ja ją potrzymam
Ludzie pomagają ludziom
I nic cię nie pociągnie na dno
Oh i gdybym miała rozum, Oh i gdybym miała rozum
Byłabym zimna jak kamień i bogata jak głupiec
Który odwraca się od tych wszystkich dobrych serc

Ludzie pomagają ludziom
I jeśli będziesz tęsknić za domem, podaj mi swoją dłoń
A ja ją potrzymam
Ludzie pomagają ludziom
I nic cię nie pociągnie na dno
Oh i gdybym miała rozum, Oh i gdybym miała rozum
Byłabym zimna jak kamień i bogata jak głupiec
Który odwraca sie od tych wszystkich dobrych serc

Gramatyka

First Conditional

First Conditional, czyli pierwszy tryb warunkowy został omówiony w piosence Alanis Morissette pt. „That I Would Be Good”.

Zobaczmy jednak jak wygląda to w piosence Birdy.

W refrenie mamy:

And if you’re homesick, give me your hand and I’ll hold it 

I jeśli będziesz tęsknić za domem, daj mi swoją dłoń, a ja ją potrzymam

Po słówku if = jeśli, mamy czas teraźniejszy, a w drugiej części zdania czas przyszły (will).

Pierwszego trybu warunkowego używamy wtedy, kiedy jesteśmy przekonani, że coś ma realną szansę wydarzyć się w przyszłości. Warunek jest realny.

Second Conditional

Second Conditional, czyli drugi tryb warunkowy został szczegółowo omówiony przy tłumaczeniu piosenki Alanis Morissette pt. „That I Would be Good”.

Warto jednak przybliżyć tekst piosenki:

Oh and if I had a brain, Oh and if I had a brain, I’d be cold as a stone and rich as the fool 

Oh i gdybym miała rozum, Oh i gdybym miała rozum, byłabym zimna jak kamień i bogata jak głupiec

Drugi tryb warunkowy mówi nam o hipotetycznych sytuacjach, które mówiący postrzega w tym momencie jako bardzo mało prawdopodobne. Warunek jest nierealny, lub bardzo mało realny.

Gdy­bamy, przy­pusz­czamy, co mogłoby się zda­rzyć w teraź­niej­szo­ści lub w przy­szło­ści uży­wa­jąc w tym celu cza­sów prze­szłych oraz czasownika modalnego would.

Używamy tego w ten sposób: po słówku if = gdyby, jest czas przeszły, natomiast w drugiej części zdania jest would + bezokolicznik.

Zwroty & wyrażenia

Drag - zwroty i wyrażenia
to drag on = ciągnąć się (zbyt długo)
in drag = w przebraniu przeciwnej płci
main drag (US) = główna ulica
real drag = udręka
a drag = nuda

Drag down

And nothing will drag you down

I nic cię nie pociągnie na dno

Czasownik to drag = ciągnąć (coś, kogoś), wlec (coś; ale również np. czas), przeciągać (kursor na pulpicie komputera).

Przykłady:

Stop dragging her to the dentist! Don’t you see she is scared!? = Przestań ciągnąć ją do dentysty! Nie widzisz, że jest przestraszona!?

The family meeting dragged on for hours. = Spotkanie rodzinne ciągnęło się godzinami.

Drag this folder to the recycle bin. = Przeciągnij ten folder do kosza.

Kiedy do czasownika drag dodamy słowo down, wyjdzie nam czasownik złożony to drag down.

Można go używać na dwa sposoby:

To drag sb down = pociągnąć kogoś w dół, np.: Her disease didn’t drag her down. = Jej choroba nie pociągnęła jej na dół (nie pokonała jej).

To drag sth down = obniżyć coś, np.: They have dragged the prices down recently. = Ostatnio obniżyli ceny.

Turn away

That turned, all those good hearts away

Który odwraca się od tych wszystkich dobrych serc

Czasownik to turn ma kilkanaście znaczeń. Najpopularniejsze z nich to:

= obracać, odwracać (się, coś), np.: She turned and saw her boyfriend. = Odwróciła się i zobaczyła swojego chłopaka.

= zamieniać się, zaczynać być jakimś, np. I think she is turning in her mother. = Sądzę, że ona się zamienia we własną matkę.

= skończyć (ileś) lat, np.: He turned 18 yestarday. = On skończył wczoraj 18 lat.

Kiedy do to turn dodamy away otrzymamy następujące opcje:

To turn sb away =

= odprawić kogoś, np.: I asked him for advice, but he turned me away. = Poprosiłem go o radę, ale mnie odprawił (z kwitkiem).

= odwrócić się od kogoś (np. odmówić pomocy), np.:  I used to ask him for help with my homework and he never turned me away. = Kiedyś prosiłem go o pomoc w mojej pracy domowej i on nigdy mi jej nie odmówił.

To turn away from sth = rezygnować z czegoś, porzucać coś; nie zauważyć czegoś, np.: I turned away from smoking when I realized how it affects my skin. = Zrezygnowałam z palenia, kiedy zdałam sobie sprawę jak oddziałuje na moją skórę.

Get & co.
to get it = zrozumieć coś
to get better = poczuć się lepiej
to get in = wsiadać do samochodu
to get involved = związać się z kimś
to get up = wstać z łóżka
to get through = połączyć się (przez telefon)
get lost = spadaj
to get by/on = dawać sobie radę

Get sb/sth back

Czy wiecie ile znaczeń ma czasownik to get? W ogólnodostępnych słownikach internetowych mamy ponad trzydzieści objaśnień. Niektóre z nich zapewne znacie, np.:

To get = dostać, otrzymać (od kogoś), przynieść, uzyskać, stawać się.

Czasownik to get w połączeniu z innymi czasownikami, rzeczownikami i przyimkami tworzy niezliczone znaczenia i zwroty, które sprawiają niemałe kłopoty osobom uczącym się języka angielskiego.

W piosence Birdy mamy:

A Fiery throng of muted angels giving love but getting nothing back

Płomienny tłum zgaszonych aniołów dających miłość ale nie otrzymujących nic w zamian

To get sb/sth back =

= odprowadzić, odwieźć kogoś, np.: I’m going to get my sis back to school. = Idę odprowadzić moją siostrzyczkę do szkoły.

= odnieść coś, np.: Please, get this back to your friend. = Proszę odnieś to swojemu przyjacielowi.

= dostać z powrotem, odzyskać (np. siły, pracę, zdrowie), np.: I don’t want to get this job back. = Nie chcę odzyskać tej pracy.

God knows

God knows

Bóg jeden wie

God knows! = Bóg raczy wiedzieć! , Bóg jeden wie!

Inne określenia tego typu (używane w języku mówionym, kolokwialnym), to: Heaven knows!, goodness knows!, who knows!

Hard-faced

Those Hard-faced Queens of misadventure

Te oziębłe królowe nieszczęścia

Przymiotnik hard-faced  można tłumaczyć na dwa sposoby =

= o surowych rysach twarzy.

= oziębły, oschły.

Hard-faced używamy, aby opisać wygląd człowieka. Np.: I didn’t like her at the beginning, she seemed so hard-faced. = Na początku jej nie lubiłam, wydawała się taka oziębła.

Misadventure - synonimy
bust – up = niepowodzenie, klapa
fiasco = fiasko
misfortune = niepowodzenie, pech
mischance = nieszczęśliwy wypadek, pech
infelicity = niepomyślność, niepowodzenie
ill luck = niepowodzenie, pech
bad break = pech
failure = porażka, niepowodzenie (brak sukcesu)

Misadventure

Those Hard-faced Queens of misadventure

Te oziębłe królowe nieszczęścia

Misadventure = niepowodzenie, nieszczęście, nieszczęśliwy wypadek.

A verdict of death by misadventure. = Orzeczenie o śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku.

Fiery

A Fiery throng of muted angels

Płomienny tłum zgaszonych aniołów

Kolejny przymiotnik fiery nie jest może zbyt popularny, dlatego warto znać jego znaczenie.

A dokładniej znaczenia, ponieważ mamy ich kilka.

Fiery =

= płomienny (np. przemowa, zachód słońca, niebo).

Fiery
fiery speech = płomienna przemowa
fiery temper = zapalczywy temperamet
fiery sunset = ognisty zachód słońca
fiery drink = rozgrzewający napój

= ognisty (np. temperament, kolor).

= wybuchowy (np. charakter).

= ostry (np. jedzenie).

= zapalny (np. gaz, mina).

Throng

A Fiery throng of muted angels

Płomienny tłum zgaszonych aniołów

Wyraz throng występuje zarówno jako rzeczownik i czasownik to throng. W piosence „People help the people” słówko jest użyte jako rzeczownik i oznacza = tłum.

Inne znaczenia throng w rzeczowniku =

= chmara (np. zwierząt).

= gromada (np. rzeczy).

To throng = tłoczyć się, gromadzić się, zapełniać jakieś miejsce, np.: The people were throning to the new supermarket. = Ludzie gromadzili się w kierunku nowego supermarketu.

Homesick

And if you’re homesick

I jeśli tęsknisz za domem

To be/feel homesick = tęsknić za domem (rodzinnym), krajem, np.: I felt homesick when I was abroad. = Tęskniłam za domem, kiedy byłam za granicą.

Consequence - zwroty i wyrażenia
it’s a matter of some consequence = to kwestia dużej wagi
a man of consequence = ważna osobistość
a man of no consequence = człowiek nic nieznaczący
it’s of no consequence to me = to mnie mało obchodzi

Consequence

What is hiding, in this world of little consequence

Co jest skrywane w na tym mało ważnym świecie

Słówko consequence zapewne kojarzy się Wam z polskim słowem konsekwencja, następstwo. I słusznie. Oprócz tego ma też inne znaczenia =

= ważność, waga, znaczenie (czegoś).

Alone

No one needs to be alone, oh save me

Nikt nie musi być samotny, oh uratuj mnie

Alone =

= sam, sama, np.: I want to be alone. = Chcę być sam.

= samotny, np.: I feel so alone. = Czuję się taki samotny.

= wyłącznie, tylko, np.: For this reason alone I decided to meet with her. = Tylko z tego powodu zdecydowałem się z nią spotkać.

= jedyny, np.: She, alone of her group, knew the answer. = Ona, jedyna ze swojej grupy, znała odpowiedź.

Print Friendly, PDF & Email
Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

3 komentarze

  1. „Chyba naj­bar­dziej mnie zdzi­wiło to, że Birdy będąc tak młodą osobą potra­fiła stwo­rzyć tak przej­mu­jący i piękny utwór, który nie­mal od razu chwyta za serce.”

    komentarz nie pasuje , niestey … to tylko cover

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *