Alanis Morissette – That I Would Be Good

Second Conditional (drugi tryb warunkowy) z piękną piosenką Alanis Morissette.

Intrygujący, mądry tekst, cudowna muzyka, ale jak na Alanis przystało – nie będzie zbyt łatwo.

Zapraszam!

Tekst piosenki Alanis Morissette – That I Would Be Good

That I would be good even if I did nothing
That I would be good even if I got the thumbs down
That I would be good if I got and stayed sick
That I would be good even if I gained ten pounds

That I would be fine even if I went bankrupt
That I would be good if I lost my hair and my youth
That I would be great if I was no longer queen
That I would be grand if I was not all knowing

That I would be loved even when I numb myself
That I would be good even when I am overwhelmed
That I would be loved even when I was fuming
That I would be good even if I was clingy

That I would be good even if I lost sanity
That I would be good
Whether with or without you

Tłumaczenie Alanis Morissette – That I Would Be Good

Byłabym dobra nawet jeśli bym nic nie zrobiła
Byłabym dobra nawet jeśli nie zyskałabym uznania
Byłabym dobra jeśli bym zachorowała
Byłabym dobra nawet jeśli przytyłabym dziesięć funtów

Miałabym się dobrze nawet jeśli zostałabym bankrutem
Byłabym dobra jeśli straciłabym moje włosy i młodość
Byłabym wielka jeśli nie byłabym już dłużej królową
Byłabym ważna jeśli nie byłabym wszystkowiedząca

Byłabym kochana nawet gdy znieczulę samą siebie
Byłabym dobra nawet gdy będę przytłoczona
Byłabym kochana nawet gdybym gotowała się ze złości
Byłabym dobra nawet gdybym była niesamodzielna

Byłabym dobra nawet jeśli straciłabym rozum
Byłabym dobra
Czy z tobą czy bez ciebie







Gramatyka

Second Conditional

Jak się tworzy Second Conditional (drugi tryb warunkowy)?

To proste. Patrząc na zdanie:

If I had more money, I would buy a car. = Gdybym miał więcej pieniędzy, kupiłbym samochód.

Za słowem If = jeśli, mamy czas przeszły. Najczęściej – tak jak w powyższym przykładzie – jest to Past Simple, jednak występuje kilka wariacji na ten temat i może również pojawić się:

  • Past Continuous, np.: If he was still living in the country, he would be a farmer now. = Jeśli on nadal mieszkałby na wsi, były teraz farmerem.
  • Słówko – could (czas przeszły od czasownika modalnego can – móc), np.: If I could turn back time, I would do it immediately. = Jeśli mogłabym cofnąć czas, zrobiłabym to natychmiast.
  • Was to / Were to – czyli czas przeszły od konstrukcji to be to = mieć (zamiar) coś zrobić, np.: He was to visit me yesterday, but he didn’t come. = Miał mnie odwiedzić wczoraj, ale nie przyszedł.
To be supposed to
Konstrukcja was to / were to przypomina znaczeniowo – to be supposed to – znaczy praktycznie to samo.

Przykład zdania warunkowego z użyciem was/were to:

If you were to go to the party, I would advice you to come early. = Jeśli miałabyś pójść na imprezę, radziłbym ci wrócić wcześnie.

Za to w drugiej części zdania, swoją drogą – głównej części – mamy czasownik modalny would plus bezokolicznik. Zamiast would często można spotkać:

  • Could np.: If I knew English better, I could talk easily with my English workmates.  = Jeśli znałbym lepiej angielski, mógłbym z łatwością rozmawiać z moimi angielskimi kolegami z pracy.
  • Might = może, np.: If you showed that you care, she might come back to you. = Jeśli pokazałbyś, że ci zależy, ona może by wróciła do ciebie.

Kiedy używamy Second Conditional?

Warto zapamiętać
Gdybamy, przypuszczamy, co mogłoby się zdarzyć w teraźniejszości lub w przyszłości używając w tym celu czasów przeszłych! Ważne jest również, żeby nie pomylić po której stronie używamy czasu przeszłego, a gdzie jest would. Najprościej będzie zapamiętać – po if jest czas przeszły. I tego się trzymajmy.

Wtedy kiedy chcemy odpowiedzieć na pytanie – co by było gdyby? Co by się stało gdyby?

Na przykład: Gdyby babcia miała wąsy, to by była dziadkiem! = If a grandma had a moustache, she would be a grandpa.

Mówimy o sytuacjach hipotetycznych, sytuacjach które my sami postrzegamy na tę chwilę jako mało prawdopodobne. Mówimy – gdyby coś się stało, to…

Użycie trybu w piosence Alanis

Drugi tryb warunkowy mamy świetnie uchwycony w piosence „That I would be good” – Alanis śpiewa, że byłaby dobra/wspaniała (nawet) gdyby wydarzyły się rozmaite sytuacje.

Alanis zastanawia się, domniemywa, tworzy hipotetyczne sytuacje, które mogłyby się wydarzyć.

Przykład Past Continuous
W tekście piosenki mamy nawet przykład z Past Continuous:

That I would be loved even when I was fuming. = Byłabym kochana nawet jeśli gotowałabym się ze złości.

Prawie cała piosenka jest pięknym przykładem zastosowania Second Conditional.

I would be good even… = Byłabym dobra nawet jeśli…

…if I did nothing = jeśli nic bym nie (z)robiła
…if I got the thumbs down = jeśli nie zyskałabym uznania
…if I got and stayed sick = jeśli bym zachorowała
…if I gained ten pounds = jeśli przytyłabym dziesięć funtów

Mixed Conditional

A dlaczego w wersach:

That I would be loved even when I numb myself…
That I would be good even when I am overwhelmed…

… mamy czas teraźniejszy, a nie przeszły po słowie when?

Jest to przykład tzw. Mixed Conditional (mieszany tryb warunkowy), gdzie zostały „pomieszane ze sobą” dwa typy zdań warunkowych.

Po jednej stronie nadal jest Second Conditional (drugi tryb warunkowy), natomiast w drugiej części zdania mamy First Conditional (pierwszy tryb warunkowy).

First Conditional

First Conditional jest używany wówczas, gdy chcemy powiedzieć o czymś co ma realną szansę, aby wydarzyć się w przyszłości. Warunek jest realny.

A struktura wygląda następująco:

Np. If I go to school tommorow, I will have the exam. = Jeśli pójdę jutro do szkoły, będę miał egzamin.

Po stronie z if mamy czas teraźniejszy (tu: Present Simple), a po drugiej stronie czas przyszły (tu: Future Simple).

Licentia Poetica
Drugą możliwością jest to, że mamy tutaj do czynienia ze swobodą poetycką – licentia poetica – piosenkarz tak jak poeta nie musi się liczyć z żadnymi normami, nawet regułami gramatycznymi, stąd więc wynikałoby pominięcie przez Alanis formy czasu przeszłego na rzecz teraźniejszego.

Już nie „gdybamy”. To jest bardzo możliwe, że pójdę jutro do szkoły, a w takim wypadku będę miał egzamin. Warunek jest bardzo prawdopodobny do spełnienia.

Stąd takie tłumaczenie wersów piosenki Alanis:

That I would be loved even when I numb myself. = Byłabym kochana nawet gdy znieczulę samą siebie.

That I would be good even when I am overwhelmed. = Byłabym dobra nawet gdy będę przytłoczona.

Jeśli chodzi o mieszankę pierwszego i drugiego trybu warunkowego, to nie jest to sytuacja występująca często (zazwyczaj mamy miksy drugiego i trzeciego trybu) – na pewno nie spotkacie jej w waszych podręcznikach, dlatego nie będę poświęcać temu tematowi dużo miejsca i czasu.

Print Friendly, PDF & Email
Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *