Billy Talent – Fallen Leaves

„Fallen Leaves” to  trzeci singel z płyty „Billy Talent II” wydany 19 Listopada 2006 r. Jest uznawany za największy hit w dorobku kanadyjskiej grupy.

Billy Talent to kanadyjska grupa grająca szeroko pojętą muzykę rockową. Zespół powstał w 1993 roku w Mississauga, w Ontario. Początkowo nosił nazwę The Other One, potem Pezz. Pod tą właśnie nazwą nagrali swoje pierwsze płyty, w tym Watoosh! Jednak okazało się, że istnieje już zespół o tej nazwie. Wokalista wpadł więc na pomysł, żeby nazwać zespół Billy Talent.

Tekst piosenki Billy Talent – Fallen Leaves

In a crooked little town
They were lost and never found
Fallen leaves, fallen leaves
Fallen leaves on the ground

I hitched a ride, until the coast
To leave behind all of my ghosts
Searching for something, I couldn't find at home

Can't get no job, can you spare a dime?
Just one more hit, and I'll be fine
I swear to God, this'll be my one last time!

In a crooked little town
They were lost and never found
Fallen leaves, fallen leaves
Fallen leaves on the ground

Run away before you drown
Or the streets will beat you down
Fallen leaves, fallen leaves
Fallen leaves on the ground

When it gets dark, in Pigeon Park
Voice in my head, will soon be fed
By the vultures, that circle round the dead!

In a crooked little town
They were lost and never found
Fallen leaves, fallen leaves
Fallen leaves on the ground

Run away before you drown
Or the streets will beat you down
Fallen leaves, fallen leaves
Fallen leaves on the ground

I never once thought, I'd ever be caught
Staring at sidewalks, hiding my track marks
I left my best friends
Or did they just leave me?

In a crooked little town
They were lost and never found
Fallen leaves, fallen leaves
Fallen leaves' on the ground

In a crooked little town
They were lost and never found
Fallen leaves, fallen leaves
Fallen leaves on the ground

Run away before you drown
Or the streets will beat you down
Fallen leaves, fallen leaves
Fallen leaves on the ground

Run away before you drown!
Fallen leaves, fallen leaves
Fallen leaves' on the ground

Tłumaczenie Billy Talent – Fallen Leaves

W szemranym miasteczku
Byli zagubieni i nigdy nie odnalezieni
Opadnięte liście, opadnięte liście
Opadnięte liście na ziemi

Pojechałem stopem, aż do wybrzeża
Żeby zostawić za sobą wszystkie moje duchy
Szukając czegoś, czego nie mogłem znaleźć w domu

Nie mogę znaleźć żadnej pracy, mógłbyś rzucić groszem?
Jeszcze jedna działka i będę czuł się dobrze
Przysięgam na Boga, to będzie mój ostatni raz!

W szemranym miasteczku
Byli zagubieni i nigdy nie odnalezieni
Opadnięte liście, opadnięte liście
Opadnięte liście na ziemi

Uciekaj zanim utoniesz
Albo ulice cię dobiją
Opadnięte liście, opadnięte liście
Opadnięte liście na ziemi

Kiedy robi się ciemno w Parku Pigeon
Głos w mojej głowie wkrótce zostanie nakarmiony
Przez sępy, które krążą nad trupami!

W szemranym miasteczku
Byli zagubieni i nigdy nie odnalezieni
Opadnięte liście, opadnięte liście
Opadnięte liście na ziemi

Uciekaj zanim utoniesz
Albo ulice cię dobiją
Opadnięte liście, opadnięte liście
Opadnięte liście na ziemi

Ani razu nie pomyślałem, że mógłbym być złapany
Gapiąc się na chodniki, ukrywając swoje ślady
Opuściłem moich najlepszych przyjaciół
Czy to oni mnie zostawili?

W szemranym miasteczku
Byli zagubieni i nigdy nie odnalezieni
Opadnięte liście, opadnięte liście
Opadnięte liście na ziemi

W szemranym miasteczku
Byli zagubieni i nigdy nie odnalezieni
Opadnięte liście, opadnięte liście
Opadnięte liście na ziemi

Uciekaj zanim utoniesz
Albo ulice cię dobiją
Opadnięte liście, opadnięte liście
Opadnięte liście na ziemi

Uciekaj zanim utoniesz
Opadnięte liście, opadnięte liście
Opadnięte liście na ziemi

Zwroty & wyrażenia

Fallen Leaves - tłumaczenie tytułu
fallen leaves = opadnięte liście

fallen oznacza (tutaj) = opadnięte
fallen jest to forma Past Participle od czasownika to fall
to fall ma bardzo wiele znaczeń (m.in.) = spadać, upadać, zapadać, opadać

uwaga!
fallen nie oznacza opadające (jak to jest błędnie gdzieniegdzie tłumaczone) – wtedy byłoby: falling

a leaf = liść
przy zamianie na liczbę mnogą f zamieniamy na v
leaves = liście

Leave behind

W piosence:

To leave behind, all of my ghosts

Żeby zostawić za sobą wszystkie moje duchy

To leave (sth/sb) behind =

= zostawić, np.: I don’t want you leave me behind. = Nie chce byś mnie zostawił.

= zostawiać po sobie, np.: He left behind only bad memories. = Zostawił po sobie tylko złe wspomnienia.

= zapominać (czegoś), np.: She left her notes behind. = Zapomniała zabrać notatek.

= pozostawiać z tyłu (kogoś), np.: The started to run and suddenly he left all the rest behind. = Zaczęli biec a on nagle zostawił resztę z tyłu.

Beat down

W piosence:

Or the streets will beat you down

Albo ulice cię dobiją

To beat sth/sb down =

= ujarzmić, np.: He beat his bad behavior down. = Ujarzmił jego złe zachowanie.

= pognębić, np.: They tried to beat me down, but I was stronger. = Starali się mnie pognębić, ale byłam silniejsza.

= zmiażdżyć, np.: She beat that egg down. = Zmiażdżyła to jajko.

= utargować, stargować (cenę), np.: We tried to beat the price down but finally had to pay the whole amount. = Próbowaliśmy wytargować niższą cenę, ale ostatecznie musieliśmy zapłacić całą kwotę.

Crooked

Warto wiedzieć
crookedly = krzywo
small-time crook = drobny oszust
go off crook = wkurzyć się, wnerwić się
by hook or by crook = wszelkimi sposobami, nie przebierając w środkach

W piosence:

In a crooked little town

W szemranym miasteczku

Crooked =

= krzywy (crooked smile = krzywy uśmiech), kręty (np. ścieżka), zakrzywiony (np. zęby), np.: He wore a crooked tie because he thought it was fashion. = Nosił przekrzywiony krawat, ponieważ myślał , że jest to modne.

= pochylony (np. dom).

= nieuczciwy, szemrany (np. policjant).

Search for

W piosence:

Searching for something, I couldn’t find at home

Szukając czegoś, czego nie mogłem znaleźć w domu

To search for/after sth/sb = szukać kogoś/czegoś, np.: She was searching for love. = Szukała miłości.

To search sb for sth = przeszukiwać kogoś w poszukiwaniu czegoś, np.: They searched him for drugs. = Szukali u niego narkotyków.

To search sth for sth = przeszukiwać coś w poszukiwaniu czegoś, np.: His parents searched his room for the alcohol. = Jego rodzice szukali w  jego pokoju alkoholu.

Hitch a ride

Jedziemy autostopem!
to hitch hike = podróżować autostopem
to hitch a ride/lift = złapać okazję
a hitchhiker = autostopowicz

W piosence:

I hitched a ride, until the coast

Pojechałem autostopem aż do wybrzeża

To hitch a ride = złapać stopa, złapać okazję.

Hitch

To hitch =

= podróżować autostopem, np.: If we hitch, it’ll keep the costs down. = Jeśli pojedziemy autostopem, zmniejszymy koszty.

= podciągać (się), pociągnąć do góry, szarpnąć, np.: I hitched three times. = Podciągnęłam się trzy razy.

= posuwać, popychać (do góry), np.: We tried to hitch the sofa. = Staraliśmy się przesunąć kanapę.

= umocować, zaczepić, przyczepić, np.: We hitched the lamp on the ceiling. = Umocowaliśmy lampę do sufitu.

Spare a dime

Czy wiesz, że...?
Nazwa zespołu pochodzi z filmu „Hard Core Logo”, który opowiada o zespole z lat 70. Spotyka się on po 20 latach i rusza w trasę koncertową.

„Uznaliśmy, że to dobra nazwa, ponieważ jest taka arogancka, zarozumiała. My w żadnym wypadku nie jesteśmy tacy, ale taka nazwa się wyróżnia, więc jest dobra” – powiedział Ian D’Sa w pierwszym wywiadzie dla polskich mediów – „Wiele osób sądzi, że Billy to Ben, ale jest już w tej kwestii coraz lepiej. Może robimy się bardziej znani i słuchacze nabierają świadomości, że w zespole nie ma żadnego Billy’ego?
Wierzymy w sprawiedliwość dziejową, która sprawi, że kiedyś ludzie będą myśleć, że w Pearl Jam była jakaś Pearl.”

Wokalista zespołu Ben Kowalewicz oraz perkusista Aaron Solowoniuk mają polskie korzenie. Rodzice chłopaków są Polakami, którzy wyemigrowali do Kanady.

W piosence:

Can’t get no job, can you spare a dime?

Nie mogę znaleźć żadnej pracy, mógłbyś dać parę groszy?

To spare a dime = dać parę groszy

A dime = dziesięciocentówka, np.: Have you got a dime? = Masz dziesięciocentówkę?

To spare =

= dać, poświęcić (gdy mamy czegoś mało, np. czas, pieniądze), np.: I spared my time to help him in English. = Poświęciłam mój czas, żeby pomóc mu w angielskim.

= oszczędzić (np. czyjeś życie, nie zabić), np.: The executioner spared his life. = Kat oszczędził jego życie.

Swear

W piosence:

I swear to God, this’ll be my one last time

Przysięgam na Boga, to będzie mój ostatni raz

To swear =

= przysięgać, np.: I swear you love to the end of my life. = Przysięgam cię kochać do końca mojego życia.

= przeklinać (synonim: curse), np.: All Polish drivers swear on our roads. = Wszyscy Polscy kierowcy klną nasze drogi.

Drown

W piosence:

Run away before you drown

Uciekaj zanim utoniesz

To drown =

= utopić się, utonąć, np.: He drowned in that sea. = Utonął w tym morzu.

= zanurzyć, unurzać (np. jedzenie w sosie), np.: She drowned the chips in this great sauce. = Zanurzyła frytki w tym wspaniałym sosie.

= zapijać, topić (smutki w alkoholu), np.: He drowns sorrows in alcohol. = Topi smutki w alkoholu.

Vulture

W piosence:

By the vultures, that circle round the dead

Przez sępy, które krążą nad trupami

A vulture = sęp, np.: The vultures flew around the canyon. = Sępy latały dookoła kanionu.

Sidewalk

Staring at sidewalks

Gapiąc się na chodniki

US sidewalk...
sidewalk to wersja amerykańska

wersja brytyjska chodnika = pavement

za to w Australii i Nowej Zelandii mówi się = footpath

(US) A sidewalk = chodnik.

He sat down on the sidewalk. = Usiadł na chodniku.

Hit

W piosence:

Just one more hit, and I’ll be fine

Jeszcze jedna działka i będę czuł się dobrze

W slangu rzeczownik hit oznacza (między innymi) = działka, szpryca, sztach, mach (zaciągnięcie się papierosem).

Print Friendly, PDF & Email
Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *