Bethany Joy Galeotti – Halo

Utwór „Halo” jest głównie znany wśród fanów serialu „Pogoda na miłość” („One Tree Hill”). Jest to serial (ma aż 9 sezonów!) opowiadający o losach dwóch przyrodnich braciach. Są to: porzucony przez ojca i wychowany przez matkę Lucas oraz żyjący w pełnej rodzinie, która właśnie zaczyna się rozpadać, Nathan.

Słowa piosenki mają bardzo ważne znaczenie. Mowa jest o tym, jak łatwo można się pomylić co do osoby. Często pierwsze wrażenie jest mylące i inni ludzie mogą być zaślepieni naszą osobą, sakralizując ją. Autorka namawia, aby ujrzeć prawdziwą twarz, a nie tylko skupiać się na wyobrażeniach.

Tekst piosenki Bethany Joy Galeotti – Halo

I never promised you a ray of light
I never promised there'd be sunshine every day
I'll give you everything I have
The good, the bad

Why do you put me on a pedestal?
I'm so up high that I can't see the ground below
So help me down you've got it wrong
I don't belong there

One thing is clear
I wear a halo
I wear a halo when you look at me
But standing from here
You wouldn't say so
You wouldn't say so if you were me
And I, I just want to love you
Oh I, I just want to love you

I always said that I would make mistakes
I'm only human and that's my saving grace
I fall as hard as I try
So don't be blinded
See me as I really am
I have flaws and sometimes I even sin
So pull me from that pedestal
I don't belong there

One thing is clear
I wear a halo
I wear a halo when you look at me
But standing from here
You wouldn't say so
You wouldn't say so if you were me
And I, I just want to love you
Oh I, I just want to love you

Why you think that you know me
But in your eyes
I am something above you
That's only in your mind
Only in your mind

I wear a, I wear a, I wear a halo

One thing is clear
I wear a halo
I wear a halo when you look at me
But standing from here
You wouldn't say so
You wouldn't say so if you were me
And I, I just want to love you
Oh I, I just want to love you

Tłumaczenie Bethany Joy Galeotti – Halo

Nigdy nie obiecywałam ci promyka słońca
Nigdy nie obiecywałam, że będzie słońce każdego dnia
Dam ci wszystko, co mam
To dobre i to złe

Dlaczego stawiasz mnie na piedestale?
Jestem tak wysoko, że nie mogę zobaczyć ziemi na dole
Więc pomóż mi zejść, źle to zrozumiałeś
Nie należę tam

Jedna rzecz jest oczywista
Noszę aureolę
Noszę aureolę kiedy patrzysz na mnie
Ale stojąc tu
Nie powiedziałbyś tak
Nie powiedziałbyś tak, gdybyś był mną
Tylko chcę cię kochać
O, tylko chcę cię kochać

Zawsze mówiłam, że mogę popełniać błędy
Jestem tylko człowiekiem i to moja jedyna zaleta
Upadam tak mocno jak próbuję
Więc nie bądź zaślepiony
Zobacz jaka jestem naprawdę
Mam wady i czasami nawet grzeszę
Więc wyciągnij mnie z tego piedestału
Nie należę tam

Jedna rzecz jest oczywista
Noszę aureolę
Noszę aureolę kiedy patrzysz na mnie
Ale stojąc tu
Nie powiedziałbyś tak
Nie powiedziałbyś tak, gdybyś był mną
Tylko chcę cię kochać
O, tylko chcę cię kochać

Dlaczego myślisz, że mnie znasz
Ale w twoich oczach
Jestem czymś ponad tobą
To tylko w twoim umyśle
Tylko w twoim umyśle

Noszę, noszę, noszę aureolę

Jedna rzecz jest oczywista
Noszę aureolę
Noszę aureolę kiedy patrzysz na mnie
Ale stojąc tu
Nie powiedziałbyś tak
Nie powiedziałbyś tak, gdybyś był mną
Tylko chcę cię kochać
O, tylko chcę cię kochać

Zwroty & wyrażenia

Ray

Ray - warto wiedzieć
to catch some rays = złapać trochę słońca, opalać się
X-ray = prześwietlenie
X-rays = promieniowanie rentgenowskie
ray of sunshine = promień słońca, promień radości
ray of hope = iskierka nadziei, promyk nadziei

I never promised you a ray of light

Nigdy nie obiecywałam ci promyka słońca

Ray = promień (słońca).

Przykład

The first rays of sunshine were covering the house as Tommy rose from his bed. = Pierwsze promienie słońca pokryły dom kiedy Tommy wstał z łóżka.

Pedestal

Why do you put me on a pedestal?

Dlaczego stawiasz mnie na piedestale?

Pedestal =

= cokół, piedestał, np.: Five days ago, you could put us up on a pedestal. = Pięć dni temu, mogłeś postawić nas wysoko na piedestale.

= postument, podstawa, np.: She has a new pedestal washbasin. = Ona ma nową umywalkę na postumencie.

Zapamiętaj!
pedestal table = stół na jednej nodze
pedestal basin = umywalka na nóżce
pedestal desk = biurko z szafkami po obu stronach
pedestal washbasin = umywalka na postumencie

To put/place sb on a pedestal = stawiać kogoś na piedestale, np.: He still puts me on a pedestal in his own way. = On ciągle stawia mnie na piedestale na swój własny sposób.

To knock sb off their pedestal/perch = strącić kogoś z piedestału, np.: Our society needs to knock these people off a pedestal. = Nasze społeczeństwo musi strącić tych ludzi z piedestału.

Help down

So help me down you’ve got it wrong

Więc pomóż mi zejść, źle to zrozumiałeś

To help sb down = pomóc komuś zejść, np.: Sharon helped the boy down from the horse. = Sharon pomogła chłopcu zejść z konia.

Halo

I wear a halo when you look at me

Noszę aureolę kiedy patrzysz na mnie

Halo =

= aureola, nimb, np.: You’re like an angel without the halo. = Jesteś jak anioł bez aureoli.

= otoczka, halo, np.: The sun went down and left a great halo in the sky. = Słońce zaszło I zostawiło wielką otoczkę na niebie.

Tarnished halo = przyblakła sława, np.: Their tarnished haloes were crumbling. = Ich przyblakłe sławy rozpadły się.

Saving grace

I’m only human and that’s my saving grace

Jestem tylko człowiekiem i to moja jedyna zaleta

Saving grace = jedyny atut, jedyna zaleta, pozytywna cecha kogoś, np.: Helping animals is her saving grace. = Pomaganie zwierzętom jest jej jedyną zaletą.

Sam rzeczownik grace ma wiele ciekawych znaczeń:

Grace =

= łaska (w religii), np.: After the last confession, I am in state of grace. = Po ostatniej spowiedzi jestem w stanie łaski

= gracja (elegancki sposób poruszania się), np.: You can tell she’s got grace from the way she moves. = Możesz stwierdzić, że ona ma grację po sposobie, w jaki się porusza.

= wdzięk, gracja (sposób zachowania), np.: He danced on stage with a lot of grace. = On tańczył na scenie z dużym wdziękiem.

= łaska boska, np.: May you be blessed with grace! = Bądź błogosławiony łaską bożą!

= modlitwa dziękczynna, np.: We always said grace before dinner. = Zawsze odmawialiśmy modlitwę dziękczynną przed obiadem.

= stan łaski (duszy), np.: She confessed her sins on her deathbed, so she died in grace. = Ona wyznała grzechy na łożu śmierci, więc zmarła w stanie łaski.

Blinded

So don’t be blinded

Więc nie bądź zaślepiony

Blinded = zaślepiony, np.: He was blinded by her beauty. = Był zaślepiony jej pięknem.

Flaw

I have flaws and sometimes I even sin

Mam wady i czasami nawet grzeszę

Sin & co.
original sin = grzech pierworodny
mortal sin = grzech śmiertelny
deadly sin = grzech śmiertelny
cardinal sin = grzech ciężki
like sin = z całego serca, serdecznie (np. nienawidzić czegoś)
as ugly as sin = brzydki jak noc
the seven deadly sins = siedem grzechów głównych
to pay for one’s sins = odpokutować za swoje grzechy

Flaw =

= wada, np.: She didn’t see his character flaws. = Nie widziała jego wad.

= błąd, np.: There are some flaws in your argument. = Jest kilka błędów w twojej argumentacji.

= skaza , np.: This flaw made her life changed dramatically. = Ta skaza sprawiła, że jej życie zmieniło się drastycznie.

Sin

I have flaws and sometimes I even sin

Mam wady i czasami nawet grzeszę

To sin = grzeszyć, zgrzeszyć, np.: Those who sin, will be punished. = Ci, którzy grzeszą, będą ukarani.

Sin = grzech, np.: I want to break the power of sin in your life. = Chcę przerwać moc grzechu w twoim życiu.

Print Friendly, PDF & Email
Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *