Apocalyptica – I Don’t Care

Apocalyptica to fiński zespół grający cello rock – odmianę rocka i metalu, w której bardzo ważną rolę odgrywają dźwięki wiolonczeli. „I Don’t Care” pochodzi z płyty „Worlds Collide”, wydanej w 2007 roku. Wersja radiowa piosenki, będąca przedmiotem tej lekcji,  nieznacznie różni się od pierwotnej wersji.

Piosenka intryguje nie tylko melodią i tekstem, lecz także ciekawym teledyskiem. Eicca Toppinen, lider i współzałożyciel Apocalyptici, twierdzi, że teledysk został nakręcony w duchu filmów Tima Burtona, twórcy takich hitów, jak „Sweeney Todd: Demoniczny golibroda z Fleet Street” czy „Edward Nożycoręki”.

Tekst piosenki Apocalyptica – I Don’t Care

I try to make it through my life
In my way there's you
I try to make it through these lies
And that's all I do

Just don't deny it
Don't try to fight this
And deal with it
and that's just part of it

If you were dead or still alive
I don't care
I don't care
Just go and leave this all behind
'Cause I swear (I swear)
I don't care
I don't care

I try to make you see my side
I always try to stay in line
But your eyes see right through
That's all they do
I'm getting buried in this place
I've got no room, you're in my face
Don't say anything, just go away

If you were dead or still alive
I don't care
I don't care
Just go and leave this all behind
'Cause I swear (I swear)
I don't care
I don't care

I'm changing everything
'Cause you won't be there for me

If you were dead or still alive
I don't care
I don't care
Just go and leave this all behind
'Cause I swear (I swear)
I don't care
I don't care

If you were dead or still alive
I don't care
I don't care
Just go and leave this all behind
'Cause I swear (I swear)
I don't care
I don't care… At all

Tłumaczenie Apocalyptica – I Don’t Care

Próbuję przebrnąć przez moje życie
Na mojej drodze jesteś ty
Próbuję przetrwać te kłamstwa
I to jest wszystko, co robię

Po prostu nie neguj tego
Nie próbuj z tym walczyć
I poradź sobie z tym
A to jest po prostu część tego

Czy jesteś martwy czy wciąż żywy
Jest mi wszystko jedno
Jest mi wszystko jedno
Po prostu idź i zostaw to wszystko za sobą
Ponieważ przysięgam (przysięgam)
Jest mi wszystko jedno
Jest mi wszystko jedno

Próbuję zmusić cię, byś zobaczył mój punkt widzenia
Zawsze próbuję zostać w szeregu
Ale twoje oczy prześwietlają
To jest wszystko, co one robią
Staję się pogrzebany w tym miejscu
Nie mam pokoju, jesteś na mojej twarzy
Nic nie mów, po prostu odejdź

Czy jesteś martwy czy wciąż żywy
Jest mi wszystko jedno
Jest mi wszystko jedno
Po prostu idź i zostaw to wszystko za sobą
Ponieważ przysięgam (przysięgam)
Jest mi wszystko jedno
Jest mi wszystko jedno

Zmieniam wszystko
Ponieważ nie będzie cię dla mnie

Czy jesteś martwy czy wciąż żywy
Jest mi wszystko jedno
Jest mi wszystko jedno
Po prostu idź i zostaw to wszystko za sobą
Ponieważ przysięgam (przysięgam)
Jest mi wszystko jedno
Jest mi wszystko jedno

Czy jesteś martwy czy wciąż żywy
Jest mi wszystko jedno
Jest mi wszystko jedno
Po prostu idź I zostaw to wszystko za sobą
Ponieważ przysięgam (przysięgam)
Jest mi wszystko jedno
Jest mi wszystko jedno… Całkowicie

Zwroty & Wyrażenia

Make it through

I try to make it through my life

Próbuję przebrnąć przez moje życie

To make it through = przetrwać coś, np.: I don’t know if I will make it through. = Nie wiem, czy to przetrwam.

Deal with something

Deal with these expressions!

to manage = zdołać, uporać się

to handle sth = zająć się czymś, poradzić sobie z czymś

to overcome sth = pokonać, pokonywać, przezwyciężać, przezwyciężyć, opanować, opanowywać

to cope with sth = dać sobie radę, uporać się

And deal with it

I poradź sobie z tym

To deal with something =

=  radzić sobie z czymś, np.: We’ll have to deal with it. = Będziemy musieli sobie z tym poradzić.

= mieć z czymś do czynienia, np.: We deal with many frustrated clients. = Mamy do czynienia z wieloma sfrustrowanymi klientami.

= traktować o czymś, zajmować się czymś (np. tematem, zagadnieniem w pracy pisemnej), np.: The film deals with racial prejudice in American socjety. = Film traktuje o uprzedzeniach rasowych w społeczeństwie amerykańskim.

Care

I don’t care

Jest mi wszystko jedno

I don’t care = jest mi wszystko jedno, nie zależy mi, mam to gdzieś.

To care about something = przejmować się czymś, interesować się czymś, np.: She didn’t care about it one way or the other. = Nie interesowało jej to w żaden sposób.

To care for somebody = troszczyć się o kogoś, opiekować się kimś, np.: She can’t go out to ​work because she has to ​stay at ​home to ​care for her ​elderly ​mother. = Nie może iść do pracy, bo musi zostać w domu i opiekować się swoją matką, która jest w podeszłym wieku.

Make somebody to do something

I try to make you see my side

Próbuję zmusić cię, byś zobaczył mój punkt widzenia

To make somebody do something = zmusić kogoś do zrobienia czegoś.

Przykład:

I tried to make him give up the trip. = Próbowałem zmusić go do zrezygnowania z wyjazdu.

Side

Apocalyptica - I Don't Care ft. Adam Gontier
Powstała również wersja utworu, gdzie gościnnie śpiewa Adam Gontier, który wówczas grał w zespole Three Days Grace.

I try to make you see my side

Próbuję zmusić cię, byś zobaczył mój punkt widzenia

Side = strona (również konfliktu), stanowisko, punkt widzenia, perspektywa, np.: I hope that the two sides of conflict will come to terms with each other. = Mam nadzieję, że obie strony konfliktu dojdą do porozumienia między sobą.

In line

I always try to stay in line

Zawsze próbuję zostać w szeregu

In line = w kolejce, np.: She was in line for promotion. = Była w kolejce po awans.

In line with something = w parze z czymś, zgodnie z czymś, np.:  We ​try to ​keep ​our ​prices in line with ​our competitors. = Próbujemy utrzymać nasze ceny na podobnej wysokości jak nasi konkurenci.

See through

But your eyes see right through

Ale twoje oczy prześwietlają

To see through = prześwietlać, przenikać wzrokiem; znać czyjeś motywy, myśli, np.: I didn’t believe in his single word, I saw right through him. = Nie wierzyłem w ani jedno jego słowo, przejrzałem go.

Go away

Don’t say anything, just go away

Nic nie mów, po prostu odejdź

To go away = odejść, iść, uciec, wyjechać.

Przykłady:

Go away and leave me alone! = Odejdź i zostaw mnie w spokoju!

She’s gone away for two weeks. = Ona wyjechała na dwa tygodnie.

 

Did Apocalyptica make you care about new vocabulary? 🙂

Print Friendly, PDF & Email
Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *