Adele – Skyfall

Widzieliście „Skyfall”? Ten dwudziesty trzeci z serii  filmów o Jamesie Bondzie miał oficjalną premierę 23 października, a w Polsce na ekranach można było go zobaczyć zaledwie trzy dni później. „Skyfall” to nie lada gratka dla wszystkich wielbicieli Agenta 007, ale nie tylko.

Na liście moich piosenek nie mogło zabraknąć Adele, której piosenka „Skyfall” jest muzycznym tematem całego filmu. Zapoznając się z tłumaczeniem tej piosenki należy pamiętać, o tym, że tekst utworu ma raczej symboliczne znaczenie i nie należy go rozumieć dosłownie. Fani filmów o Jamesie Bondzie mogą w nim znaleźć pewne odniesienia do wątków z poprzednich przygód agenta.

Wszystkich zachęcam do nauki angielskiego  z piosenką Adele i „Skyfall”! Enjoy!

Tekst piosenki Adele – Skyfall

This is the end
Hold your bre­ath and count to ten
Feel the earth move and then
Hear my heart burst again

For this is the end
I’ve drowned and dre­amt this moment
So overdue I owe them
Swept away, I’m sto­len

Let the sky fall
When it crumbles
We will stand tall
Face it all together

Let the sky fall
When it crumbles
We will stand tall
Face it all together
At skyfall

Skyfall is where we start
A tho­usand miles and poles apart
Where worlds col­lide and days are dark
You may have my num­ber, you can take my name
But you’ll never have my heart

Let the sky fall
When it crumbles
We will stand tall
Face it all together

Let the sky fall
When it crumbles
We will stand tall
Face it all together
At skyfall

Where you go I go
What you see I see
I know I’d never be me
Without the security
Of your loving arms
Keeping me from harm
Put your hand in my hand
And we’ll stand

Let the sky fall
When it crumbles
We will stand tall
Face it all together

Let the sky fall
When it crumbles
We will stand tall
Face it all together
At skyfall

Let the sky fall
We will stand tall
At skyfall

Tłumaczenie Adele – Skyfall

To jest koniec
Wstrzy­maj swój oddech i policz do dziesięciu
Poczuj jak zie­mia się poru­sza a potem
Usłysz jak znowu pęka moje serce

Na teraz to koniec
Utonę, wyśni­łam tę chwilę
Taka spóź­niona im dłużna
Porwana, skra­dziona

Niech spad­nie niebo
Kiedy się rozpadnie
Unie­siemy wysoko głowę
Razem sta­wimy temu czoło

Niech spad­nie niebo
Kiedy się rozpadnie
Unie­siemy wysoko głowę
Razem sta­wimy temu czoło
Tam gdzie upada niebo

Niebo upada tam gdzie zaczynamy
Tysiąc mil i bie­guny od siebie
Gdzie światy się zde­rzają i dni są ciemne
Możesz wziąć mój numer, możesz wziąć nazwisko
Ale nigdy nie dosta­niesz mojego serca

Niech spadnie niebo
Kiedy się rozpadnie
Uniesiemy wysoko głowę
Razem stawimy temu czoło

Niech spadnie niebo
Kiedy się rozpadnie
Uniesiemy wysoko głowę
Razem stawimy temu czoło
Tam gdzie upada niebo

Gdzie pójdziesz, ja pójdę
Co zobaczysz, ja zobaczę
Wiesz. że nigdy nie będę sobą
Bez ochrony
Twoich kochających ramion
Chroniących mnie od złego
Daj mi rękę
A razem to zniesiemy

Niech spadnie niebo
Kiedy się rozpadnie
Uniesiemy wysoko głowę
Razem stawimy temu czoło

Niech spadnie niebo
Kiedy się rozpadnie
Uniesiemy wysoko głowę
Razem stawimy temu czoło
Tam gdzie upada niebo

Niech spadnie niebo
Uniesiemy wysoko głowę
Tam gdzie upada niebo

Zwroty & wyrażenia

Sweep away

Swept away, I’m sto­len

Porwana, skra­dziona

W piosence Adele „Skyfall” występuje tylko jeden Phrasal Verb (czasownik złożony): to sweep away.

Czasownik to sweep jest nieregularny i ma następujące formy: past tense: swept, past participle: swept.

Czasownik to sweep ma kilka znaczeń, występuje również w formie rzeczownika.

Jako czasownik znaczy między innymi =

= zamiatać, np.: Don’t forget to sweep under the table. = Nie zapomnij pozamiatać pod stołem.

= zmieść, wymieść np.: Yesterday I was sweeping the leaves for a few hours. = Wczoraj zamiatałem liście przez kilka godzin.

Czasownik złożony to sweep away (sb/sth) znaczy praktycznie to samo co sam czasownik to sweep, dochodzi tylko jeszcze parę znaczeń =

= unosić, porywać (np. kogoś), np.: She was swept away by a giant wave. = Ona została porwana przez ogromną falę.

= znieść, usunąć (np. ograniczenie, limit, przeszkodę), np.: This speed limit was swept away last century. = Ten limit prędkości został zniesiony w zeszłym stuleciu.

= ogarnąć, owładnąć, np.: He was swept away by his passion. = Owładnęła nim namiętność.

Podobne zwroty
don’t hold your breath = nie spodziewaj się zbyt wiele
save your breath = nie wysilaj się
don’t waste your breath = nie gadaj nie próżno
catch your breath = złap oddech
to take sb’s breath away = zapierać komuś dech (w piersiach)
to say sth under one’s breath = bąknąć coś pod nosem

Hold

W tekście piosenki mamy wyrażenie:

Hold your breath

Wstrzymaj swój oddech

Hold your breath. = Wstrzymaj oddech (przed ważnym wydarzeniem).

Czasownik to hold jest tutaj użyty w znaczeniu = powstrzymywać.

W języku angielskim występuje około dwudziestu znaczeń czasownika to hold.

Każdy musi znać przynajmniej trzy z nich =

= trzymać, np.: I want to hold your hand. = Chcę potrzymać twoją dłoń.

= odbywać, przeprowadzać (np. spotkanie ceremonię, rozmowę), np.: Yesterday we held the meeting about the new road. = Wczoraj odbyliśmy spotkanie na temat nowej drogi.

= pomieścić, zawierać, np.: This bus holds 33 people. = Ten autobus ma 33 miejsca.

Count

Hold your bre­ath and count to ten

Wstrzy­maj swój oddech i policz do dziesięciu

Czasownik to count oznacza = liczyć. Zarówno liczyć jakieś liczby, cyfry, punkty jak i liczyć się, być ważnym lub zaliczanym do jakiejś grupy.

Przykłady:

I count on you. = Liczę na ciebie.

Count it again. Something is wrong. = Policz to jeszcze raz. Coś się nie zgadza.

Uwaga!
Bardzo ważna sprawa. Trzeba uważać, żeby nie pomylić słówka count z przekleństwem i wyzwiskiem cunt.
Słowo to jest bardzo wulgarnym określeniem żeńskich narządów płciowych, jest wulgaryzmem używanym do określenia zarówno kobiet jak i mężczyzn.

Don’t count on it! = Nie licz na to!

I counted Lisa, she is going with us. = Policzyłem Lisę, ona jedzie z nami.

Jako rzeczownik count znaczy między innymi = liczba.

Dlatego słówko to jest często używane, aby określić liczbę czegoś (w czymś), poziom czy stężenie.

Na przykład:

Body count. = Liczba ofiar śmiertelnych.

Blood count. = Morfologia.

Traffic count. = Pomiar ruchu ulicznego.

Cholesterol count. = Poziom cholesterolu.

Co ciekawe słówko count ma jedno odmienne znaczenie od pozostałych, oznacza bowiem = hrabia.

Burst

Hear my heart burst again

Usłysz jak znowu pęka moje serce

Kolejny czasownik, który posiada bardzo wiele znaczeń. Poniżej przedstawiam najważniejsze.

To burst = pękać, wybuchać, rozrywać się.

Przykłady:

She burst into tears and told the whole truth. = Ona wybuchła płaczem i powiedziała całą prawdę.

The car burst a tyre on my way home. = W samochodzie pękła opona, kiedy wracałem do domu.

When he came he saw at once a burst pipe. = Kiedy wszedł od razu zobaczył pękniętą rurę.

Drown vs. Sink
Czasowniki to sink oraz to drown znaczą teoretycznie to samo = tonąć.
Różnica polega na tym, że to drown, używamy, aby powiedzieć o tonięciu człowieka lub zwierzęcia (istoty żywej), a to sink do opisu tonięcia np. statku, łodzi.

Drown

I’ve drowned and dre­amt this moment

Utonę, wyśni­łam tę chwilę

To drown =

= utopić się, utonąć, np.: Be cafeful Tom! It’s easy to drown when you swim after alcohol. = Uważaj Tom! Łatwo utonąć, kiedy pływasz po alkoholu.

= zanurzyć, zalać (np. posiłek w jakimś sosie itp.), np.: Drawn the meat in the marinade. = Polej mięso marynatą.

To drown one’s sorrows. = Zalewać robaka (topić smutki w alkoholu).

Overdue

So overdue I owe them

Taka spóź­niona im dłużna

Przymiotnik overdue oznacza =

= opóźniony (np. samolot, pociąg), zaległy (np. rachunek), przeterminowany, nie zwrócony w terminie (np. książka z biblioteki).

To be overdue = spóźniać się, opóźniać się, np.: The car is overdue for service. = Już po terminie przeglądu samochodu.

Owe - zworty i wyrażenia
to owe money = być winnym pieniądze
to owe an explenation = być winnym wyjaśnienia
to owe sb an apology = być winnym komuś przeprosiny
I owe you one = dziękuję, jestem ci wdzięczny
to think that the world owes you a living = myśleć, że życie będzie rozpieszczać

Owe

So overdue I owe them

Taka spóź­niona im dłużna

Generalnie czasownik to owe oznacza = być komuś coś winnym (mogą być to pieniądze, przysługa, drink itp.) lub zawdzięczać coś komuś (np. życie, sukces).

Przykłady użycia:

I owe him 20 $ for dinner. = Jestem mu winien 20 $ za obiad.

I owe you. = Jestem twoim dłużnikiem.

I owe her everything. = Wszytko jej zawdzięczam.

Skyfall

Let the sky fall

Niech spad­nie niebo

Słówko skyfall jest połączeniem słowa sky = niebo oraz to fall = upadać. Nie da się go przetłumaczyć w sposób jednoznaczny, ponieważ w dużej mierze ma odniesienie do filmu o Bondzie „Skyfall” i historii, która tam ma miejsce.

Ogólnie rzecz biorąc skyfall znaczy załamanie pogody („załamanie nieba”), coś w stylu katastrofy np. gigantyczne ulewy, burza, pioruny itp.

Często się mówi np.: the sky is falling, co oznacza w języku kolokwialnym wielką katastrofę, która może wszystkim(i) wstrząsnąć.

Jeśli chodzi o użycie tego słówka w piosence ma ono z pewnością podwójne dno i warto o tym pamiętać słuchając utworu Adele.

Ciekawostka
Słówko (apple) crumble oznacza również nazwę ciasta = szarlotkę z kruszonką.

Crumble

When it crumbles

Kiedy się rozpadnie

Czasownik ten ma kilka podobnych znaczeń.

To crumble = kruszyć się (np. skały, chleb, ser), rozdrobnić (np. glebę), popaść w ruinę (np. budynek. gospodarka), pęknąć, rozpaść się (np. związek).

Stand tall

We will stand tall

Unie­siemy wysoko głowę

To stand tall jest idiomem, który oznacza = nosić wysoko głowę.

Face

Face it all together

Razem sta­wimy temu czoło

To face sth = stawić czoło (czemuś), wyjść, stanąć naprzeciw czemuś. Przykłady:

I didn’t want to face him. = Nie chciałem stawić czoło prawdzie (Nie chciałem spojrzeć prawdzie w oczy).

You have to face the difficulties. = Musisz wyjść naprzeciw trudnościom.

Let’s face it! = Spójrzmy prawie w oczy!

Poles apart

Kolejna gra słów w piosence Adele.

To be poles apart. = Krańcowo się różnić.

W piosence mamy:

A thousand miles and poles apart

Tysiąc mil i bieguny od siebie

Można to tłumaczyć jako metaforę, przenośnię – na różnych biegunach charakteru = różniąc się od siebie.

Harm - zwroty i wyrażenia
physical harm = krzywda fizyczna
serious harm = poważna krzywda
to do harm = wyrządzać krzywdę
no harm done = nic się nie stało
to mean no harm = nie chcieć nikogo skrzywdzić
out of harm’s way = w bezpiecznym miejscu

Harm

Keeping me from harm

Chroniących mnie od złego

Harm = szkoda, krzywda (wyrządzona komuś).

To harm = skrzywdzić (kogoś), spowodować szkodę, zniszczyć (np. plony), uszkodzić (np. budynek).

Przykłady:

He won’t harm you. = On cię nie skrzywdzi.

He wouldn’t harm a fly. = On nie skrzywdziłby muchy.

A little coffee won’t harm you. = Troszkę kawy ci nie zaszkodzi.

 

Najlepsze miejsce dla fanów Adele w sieci:

Polska strona fanów Adele

AdelePolska

Print Friendly, PDF & Email
Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

8 komentarzy

 1. chameleon soul

  Właściwie przypadkiem trafiłam na tę stronę , ale mam ochotę zostać na dłużej. Doskonały pomysł nauki języka angielskiego przez teksty piosenek. I just love it!

 2. mesh

  „When he came he saw at ones a burst pipe” – tu jest błąd, powinno być at once. super stronka, będe zaglądać. regards

 3. dżejkop

  Powinno być „I’ve drawn and dreamt this moment” Czyli w wolnym tłumaczeniu: wyobraziłam i wyśniłam tę chwilę

  • Anna Rozmus
   Author

   W oficjalnym tekście Adele „Skyfall” jest „I’ve drowned and dreamt this moment”.

   (Uwaga! Małe spoilery :))
   W filmie „Skyfall”, piosenka zaczyna się dosłownie po tym jak Bond został postrzelony i wpadł do wody. Potem widzimy różne podwodne obrazy grobowców, pistoletów.

   50 lat przed filmem „Skyfall” w pierwszym filmie Bonda „Dr No”, dziewczyna agenta 007 Honey Ryder jest związana, wsadzona pod wodę, żeby utonęła. Na szczęście Bond ją ratuje 🙂

 4. mm

  jak dla mnie powinien sie znajdowac caly tekst piosenki a nie tylko wyjete z niej zwroty. Pomysl fajny jadnak popracowalabym nad wykonaniem

  • Anna Rozmus
   Author

   Tekst ory­gi­nalny i jego tłu­ma­cze­nie jest na początku lek­cji — pod spi­sem tre­ści. Wystar­czy wci­snąć “Pokaż/ Ukryj Tekst Piosenki”.

 5. ela

  A ja sie zastanawiam, czy „sky fall” i „Skyfall” powinny byc tlumaczone tak samo. W filmie Skafall to nazwa domku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *