Adele – Set Fire To The Rain

Piosenka Adele „Set Fire to the Rain” to trzeci singiel brytyjskiej piosenkarki, który pochodzi z jej drugiego albumu, pt. „21”.

Utwór zyskał sławę na całym świecie zdobywając przy tym wiele nagród, w tym Grammy 2013 w kategorii najlepsze solowe wykonanie pop za koncert w Royal Albert Hall. Ta wersja piosenki w teledysku 🙂

Tekst piosenki Adele – Set Fire To The Rain

I let it fall, my heart
And as it fell you rose to claim it
It was dark and I was over
Until you kissed my lips and you saved me

My hands, they're strong
But my knees were far too weak
To stand in your arms
Without falling to your feet

But there's a side to you
That I never knew, never knew
All the things you'd say
They were never true, never true
And the games you play
You would always win, always win

But I set fire to the rain
Watched it pour as I touched your face
Well, it burned while I cried
'Cause I heard it screaming out your name, your name!

When I lay with you
I could stay there
Close my eyes
Feel you here forever
You and me together
Nothing is better

'Cause there's a side to you
That I never knew, never knew
All the things you'd say
They were never true, never true
And the games you'd play
You would always win, always win

But I set fire to the rain
Watched it pour as I touched your face
Well, it burned while I cried
'Cause I heard it screaming out your name, your name!

I set fire to the rain
And I threw us into the flames
When it fell, something died
'Cause I knew that that was the last time, the last time!

Sometimes I wake up by the door,
That heart you caught must be waiting for you
Even now when we're already over
I can't help myself from looking for you

I set fire to the rain
Watched it pour as I touched your face
Well, it burned while I cried
'Cause I heard it screaming out your name, your name

I set fire to the rain,
And I threw us into the flames
When it fell, something died
'Cause I knew that that was the last time, the last time

Let it burn
Let it burn
Let it burn

Tłumaczenie Adele – Set Fire To The Rain

Upuściłam swoje serce
A gdy spadało wstałeś by się o nie ubiegać
Było ciemno i byłam skończona
Aż pocałowałeś moje usta i uratowałeś mnie

Moje ręce są silne
Ale moje kolana były o wiele za słabe
Żeby stanąć w twoich ramionach
I nie paść ci do nóg

Ale jest twoja strona
Której nigdy nie znałam, nigdy nie znałam
I wszystkie rzeczy, które mówiłeś
Nigdy nie były prawdziwe, nigdy prawdziwe
A gierki w które grałeś
Zawsze wygrywałeś

Ale ja podpaliłam deszcz
Patrzyłam jak leje kiedy dotykałam twojej twarzy
Spłonęła kiedy płakałam
Bo słyszałam jak wykrzykuje twoje imię, twoje imię!

Kiedy leżałam z tobą
Mogłam tak zostać
Zamknąć oczy
Poczuć cię tutaj na zawsze
Ty i ja razem
Nie ma nic lepszego

Ale jest twoja strona
Której nigdy nie znałam, nigdy nie znałam
I wszystkie rzeczy, które mówiłeś
Nigdy nie były prawdziwe, nigdy prawdziwe
A gierki w które grałeś
Zawsze wygrywałeś

Ale ja podpaliłam deszcz
Patrzyłam jak leje kiedy dotykałam twojej twarzy
Spłoneła kiedy płakałam
Bo słyszałam jak wykrzykuje twoje imię, twoje imię!

Podpaliłam deszcz
I wrzuciłam nas w płomienie
Kiedy upadłam, coś umarło
Bo wiedziałam, że to był ostatni raz, ostatni raz

Czasami budzę się przy dzwiach
Serce które chwyciłeś musi na ciebie czekać
Nawet teraz kiedy nas już nie ma
Nie mogę się powstrzymać przed szukaniem ciebie

Podpaliłam deszcz
Patrzyłam jak leje kiedy dotykałam twojej twarzy
Spłoneła kiedy płakałam
Bo słyszałam jak wykrzykuje twoje imię, twoje imię!

Podpaliłam deszcz
I wrzuciłam nas w płomienie
Kiedy upadłam, coś umarło
Bo wiedziałam, że to był ostatni raz, ostatni raz

Niech spłonie
Niech spłonie
Niech spłonie

Zwroty & wyrażenia

Let sth fall

Piosenka Adele rozpoczyna się takimi słowami:

I let it fall, my heart

Wyrażenie to let sth fall = upuścić coś.

Dlatego, możemy ten wers przetłumaczyć = upuściłam swoje serce.

Istnieje jeszcze jedno ciekawe znaczenie tego wyrażenia.

To let sth fall / drop = niechcący ujawnić jakąś informację, np.: He always lets fall some details from their life. = On zawsze zdradzi jakieś szczegóły z ich życia.

As

As vs. When
As używamy wtedy, kiedy dwie rzeczy dzieją się w tym samym czasie, np.: As I drove, I listened to the radio. = Gdy prowadziłem, słuchałem radia.

When używamy, kiedy jedna rzecz dzieje się po drugiej, np.: When we went out, we noticed their new car. = Kiedy wyszliśmy, zobaczyliśmy ich nowy samochód.

Słówko as ma w języku angielskim wiele znaczeń i funkcji. Dziś zajmiemy się jedną z nich.

As = w tym samym czasie.

Możemy użyć spójnika as kiedy dwie rzeczy dzieją się w tym samym czasie.

Mam na myśli takiego typu sytuacje:

We called her as she went out. = Zadzwoniliśmy do niej, gdy wychodziła.

I cooked dinner as he watched TV. = Robiłam obiad, gdy on oglądał telewizję.

Can you buy some bread as you pass the bakery? = Czy możesz kupić chleb, gdy będziesz przechodził obok piekarni?

W tekście utworu Adele, mamy przykłady zastosowania as w takiej funkcji.

Przykład pierwszy:

I let it fall, my heart
And as it fell you rose to claim it

Co tłumaczymy:

Upuściłam swoje serce
A gdy spadało wstałeś by się o nie ubiegać

Przykład drugi:

Watched it pour as I touched your face

I tłumaczenie:

Patrzyłam jak leje kiedy dotykałam twojej twarzy

Możliwa jest również opcja z użyciem just as – jest to takie wzmocnione as = dokładnie w tym momencie.

Przykłady:

Just as I went to the bathroom, the doorbell rang. = Jak tylko wszedłem do łazienki, zadzwonił telefon.

We had to go home just as the meeting started. = Musieliśmy iść do domu jak tylko spotkanie się zaczęło.

Możemy również użyć as kiedy dwie rzeczy dzieją się razem w dłuższym okresie czasu.

Na przykład:

– How was your holiday? Was the weather OK? – Unfortunately, the weather wasn’t so good. It only got worse as the days went by. = Jak tam twoje wakacje? Pogoda była OK? – Niestety, pogoda nie była zbyt dobra. Z czasem tylko się pogarszała.

Claim

Claim - zwroty & wyrażenia
wage claim = żądania płacowe
small claim = drobne roszczenie
claim form (GB) = nakaz stawiennictwa przed sądem
to claim sth back = żądać zwrotu czegoś
claim of delivery = reklamacja dostawy
no-claim(s) bonus (GB) = zniżka za bezszkodową jazdę
to lay claim to sth = rościć pretensje do czegoś
financial claims = należności finansowe, roszczenia finansowe

Czasownik to claim występujący w piosence Adele ma kilka znaczeń, które warto poznać.

To claim =

= twierdzić, utrzymywać, np.: He claims he doesn’t know her. = On twierdzi, że jej nie zna.

= zgłaszać pretensje do czegoś (np. pieniędzy, własności, ziemi), np.: She claimed the right to this building. = Rościła sobie prawo do tego budynku.

= domagać się, żądać (czegoś); ubiegać się, wystąpić (o coś), np.: I will just go straight to my boss and claim a pay rise. = Pójdę prosto do mojego szefa i zażądam podwyżki.

= powodować śmierć, stratę, np.: The road accidents claimed three lives. = Wypadki drogowe spowodowały śmieć trzech osób.

Fall to sb’s feet

Fragment pierwszej zwrotki:

To stand in your arms
Without falling to your feet

To fall to sb’s feet = paść komuś do nóg.

Nie należy jednak dosłownie interpretować tego znaczenia. Adele próbuje na początku przekazać, że próbowała być silna sama:

My hands, they’re strong
But my knees were far too weak

Ale była za słaba by powstrzymać się przed uczuciem i zakochała się.

Would

Czasownik modalny would ma wiele znaczeń i funkcji w języku angielskim.

Would vs. Used to
W tym znaczeniu, would ma podobne znaczenie do konstrukcji used to, np.:
We used to spend (= would spend) all holidays together. = Wszystkie wakacje spędzaliśmy razem.

Uwaga! Jest mała różnica między tymi dwiema konstrukcjami!

Przy stosowaniu w takim znaczeniu would, nie stosujemy czasowników statycznych, tzn. takich, które zazwyczaj nie tworzą czasów continuous (np. be, like, know).

Jedną z nich jest tworzenie czasu przeszłego.

Przykład użycia would w piosence:

All the things you’d say
They were never true, never true
And the games you play
You would always win, always win

Gdzie mamy zastosowany skrót:

I would say = I’d say.

Czasownika would używamy, aby powiedzieć o rzeczach, które regularnie działy się w przeszłości.
Konstrukcja jest prosta – po czasowniku modalnym would (w związku z tym, że jest modalny, pozostaje taki sam przy wszystkich osobach) jest bezokolicznik.

Przykłady:

I would go to bed early when I worked in a bank. = Chodziłem spać wcześnie kiedy pracowałem w banku.

This woman would teach us maths at primary school. = Ta kobieta uczyła nas matematyki w szkole podstawowej.

Jeśli podmiot nie zmienia się w zdaniu, użytego już raz would nie powtarzamy przed kolejnymi czasownikami w bezokoliczniku, np.:

When we were on holiday, we would eat fish and bathe in the sea. = Kiedy byliśmy na wakacjach, jedliśmy ryby i kąpaliśmy się w morzu.

Ale jeśli podmiot jest inny, musimy kolejny raz dodać czasownik would, np.:

When we were on holiday, we would bathe in the sea and our mum would take funny pictures of us. = Kiedy byliśmy na wakacjach, kąpaliśmy się w morzu, a nasza mama robiła nam śmieszne zdjęcia.

Set fire to sth

Chyba wszyscy fani Adele (i nie tylko) znają ten wers:

I set fire to the rain

To set fire to sth / to set sth on fire = podpalić coś, np.: Somebody set the fire to Tom’s barn. = Ktoś podpalił stodołę Tomka.

Ale czy można podpalić deszcz?

Deszcz prawdopodobnie odnosi się do łez piosenkarki. Adele podpala swoje łzy, co oznacza, że z nimi skończyła i chce żeby się wypaliły. Palimy rzeczy, których nie chcemy.

Lie

Lie czy Lie?
Czasownik to lie oznacza również = kłamać. Na szczęście, jest to czasownik regularny i jego forma Past Simple i Past Participle różni się od to lie = leżeć.
to lieliedlied = kłamać
to lielaylain = leżeć

Druga zwrotka zaczyna się tak:

When I lay with you

Użyty tutaj czasownik lay jest czasem przeszłym od czasownika to lie = leżeć.

Problem polega na tym, że jest on często mylony z czasownikiem to lay = kłaść, położyć.

Oba czasowniki mają inne formy past simple i past participle:

To lielaylain = leżeć

To laylaidlaid = kłaść, położyć.

Be over

Adele pod koniec utworu śpiewa:

Even now when we’re already over

W kontekście użytym w piosence:

To be over = skończyć się, zakończyć się np.: Their meeting will be over soon. = Ich spotkanie wkrótce się skończy.

Can’t help myself

Jest to angielski idiom, który oznacza = nie móc się powstrzymać.

W piosence mamy:

I can’t help myself from looking for you

Co znaczy:

Nie mogę się powstrzymać by Ciebie nie szukać

Inny przykład:

I couldn’t help myself laughing when I was watching this video. = Nie mogłam się powstrzymać od śmiechu, kiedy oglądałam ten film.

 

Najlepsze miejsce dla fanów Adele w sieci:

Polska strona fanów Adele

AdelePolska

Print Friendly, PDF & Email
Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

2 komentarze

  1. Weronika

    Uwielbiam waszą stronę, jednak brakuję mi na niej utworów np. Ellie Goulding czy Fall Out Boy… Koniecznie coś z tym zróbcie! 😉
    Pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *