Adele – Hello

Hello, is it Adele you’re looking for? Jeśli tak, to dobrze trafiliście! 🙂

Adele wraca w wielkim stylu z utworem „Hello”. My nie możemy się doczekać nowego albumu artystki i zabieramy się za rozpracowywanie jej najnowszej piosenki.

Przekonajcie się sami, co przygotowała dla Was nasza dzisiejsza nauczycielka angielskiego. Enjoy!

Tekst piosenki Adele – Hello

Hello, it's me
I was wondering if after all these years
You'd like to meet
To go over everything
They say that time's supposed to heal ya
But I ain't done much healing

Hello, can you hear me?
I'm in California dreaming about who we used to be
When we were younger and free
I've forgotten how it felt before the world fell at our feet

There's such a difference between us
And a million miles

Hello from the other side
I must've called a thousand times
To tell you I'm sorry for everything that I've done
But when I call you never seem to be home

Hello from the outside
At least I can say that I've tried
To tell you I'm sorry for breaking your heart
But it don't matter, it clearly doesn't tear you apart
Anymore

Hello, how are you?
It's so typical of me to talk about myself, I'm sorry
I hope that you're well
Did you ever make it out of
That town where nothing ever happened?

It's no secret that the both of us
Are running out of time

So hello from the other side
I must've called a thousand times
To tell you I'm sorry for everything that I've done
But when I call you never seem to be home

Hello from the outside
At least I can say that I've tried
To tell you I'm sorry for breaking your heart
But it don't matter, it clearly doesn't tear you apart
Anymore, ooooohh
Anymore, ooooohh
Anymore, ooooohh
Anymore, anymore

Hello from the other side
I must've called a thousand times
To tell you I'm sorry for everything that I've done
But when I call you never seem to be home

Hello from the outside
At least I can say that I've tried
To tell you I'm sorry for breaking your heart
But it don't matter, it clearly doesn't tear you apart
Anymore

Tłumaczenie Adele – Hello

Cześć, to ja
Zastanawiałam się, czy po tych wszystkich latach
Chciałbyś się spotkać
Powtórzyć wszystko
Mówią, że czas ma cię wyleczyć
Ale ja się raczej nie wyleczyłam

Cześć, słyszysz mnie?
Jestem w Kalifornii i śnię o tym, kim kiedyś byliśmy
Kiedy byliśmy młodsi i wolni
Zapomniałam, jak to jest, zanim świat padł nam do stóp

Jest tak wielka różnica między nami
I milion mil

Cześć z drugiej strony
Musiałam dzwonić tysiąc razy
Żeby cię przeprosić za wszystko, co zrobiłam
Ale kiedy dzwonię, ciebie nigdy nie ma w domu

Cześć z zewnątrz
Przynajmniej mogę powiedzieć, że próbowałam
Przeprosić cię za złamanie twojego serca
Ale to nie ma znaczenia, najwyraźniej to już cię nie rusza
Już nie

Cześć, jak się masz?
To takie typowe, że mówię o sobie, przepraszam
Mam nadzieję, że u ciebie wszystko w porządku
Czy kiedykolwiek udało ci się wydostać
Z tego miasteczka, gdzie nic się nigdy nie działo?

To nie tajemnica, że oboje
Nie mamy już czasu

Cześć z drugiej strony
Musiałam dzwonić tysiąc razy
Żeby cię przeprosić za wszystko, co zrobiłam
Ale kiedy dzwonię, ciebie nigdy nie ma w domu

Cześć z zewnątrz
Przynajmniej mogę powiedzieć, że próbowałam
Przeprosić cię za złamanie twojego serca
Ale to nie ma znaczenia, najwyraźniej to już cię nie rusza
Już nie, oooooch
Już nie, oooooch
Już nie, oooooch
Już nie, już nie

Cześć z drugiej strony
Musiałam dzwonić tysiąc razy
Żeby cię przeprosić za wszystko, co zrobiłam
Ale kiedy dzwonię, ciebie nigdy nie ma w domu

Cześć z zewnątrz
Przynajmniej mogę powiedzieć, że próbowałam
Przeprosić cię za złamanie twojego serca
Ale to nie ma znaczenia, najwyraźniej to już cię nie rusza
Już nie

Gramatyka

Ya all ain't be sad!

Warto zwrócić uwagę na potoczne słówka, które pojawiają się w tekście piosenki.

ya = ty, wy

ain’t = zastępuje przeczenia (skrót od am not, is not, are not, has not lub have not, do not, does not lub did not)

To be supposed to

They say that time’s supposed to heal ya

Mówią, że czas ma cię wyleczyć

Konstrukcja to be supposed to + bezokolicznik, z którą mamy tutaj do czynienia, służy do wyrażania:

 • tego, że powinniśmy (lub nie) coś zrobić, np.: The children are supposed to be at school by 8.45 a.m. = Dzieci powinni być w szkole na 8.45.
 • tego, że coś jest do czegoś przeznaczone (ma funkcjonować tak a nie inaczej), np.: These batteries are supposed to last for a year. = Ta bateria powinna starczyć na rok.
 • oczekiwań, przeświadczeń o czymś, np.: It is supposed to help you with your headeache. = To powinno być dobre (powinno ci pomóc) na twój ból głowy.

Must have called

I must’ve called a thousand times

Musiałam dzwonić tysiąc razy

W tym wersie mamy przykład, jak wygląda konstrukcja z past modal – czasownikiem modalnym must w czasie przeszłym:

must+ have + III forma czasownika

Taka forma czasownika modalnego must jest najczęściej używana, gdy chcemy wyrazić swoje przypuszczenie tego co mogło wydarzyć się w przeszłości, natomiast gdy chcemy wyrazić obowiązek, konieczność lub potrzebę zrobienia czegoś w przeszłości używamy had to.

Zobacz różnicę:

– Where is my bag? – You must have left it in the car! = – Gdzie jest moja torebka? – Musiałaś zostawić ją w samochodzie!

When she got home, she had to cook dinner before everyone arrived. = Kiedy dotarła do domu, musiała ugotować obiad, zanim wszyscy przybyli.

Zwroty & Wyrażenia

Golden hello

Czy znacie zwrot golden hello?

Na pewno każdy chciałby coś takiego otrzymać 🙂

golden hello = spora suma na dzień dobry (mająca przyciągnąć nowego pracownika)

Przykład:

Desperate health bosses are offering GPs £20,000 ‘golden hellos’ to take up empty posts. = Zdesperowani szefowie sektoru zdrowia oferują internistom 20,000 funtów jako zachętę do podjęcia wolnych stanowisk.

Wonder

I was wondering if after all these years
You’d like to meet

Zastanawiałam się, czy po tych wszystkich latach
Chciałbyś się spotkać

To wonder = zastanawiać się, np.: I wonder if i should go with them. = Zastanawiam się, czy powinienem z nimi iść.

Warto zwrócić uwagę na podobny czasownik, który różni się tylko jedną samogłoską, a ma zupełnie inne znaczenie.

To wander = wędrować, włóczyć się, np.: We spent the morning wandering around the old part of the city. = Spędziliśmy ten ranek na włóczeni się po starym mieście.

Go over something

To go over everything

Powtórzyć wszystko

To go over something =  powtórzyć coś, ponownie wyjaśnić, ponownie sprawdzić; przemyśleć/ przeanalizować coś.

Przykłady:

Remember to go over your essay to check for grammar and spelling mistakes. = Pamiętaj, żeby jeszcze raz sprawdzić swoje wypracowania pod kątem błędów gramatycznych i ortograficznych.

He went over the events of the day in his mind. = W myślach powrócił do wydarzeń, które miały miejsce tego dnia.

Heal

Czas leczy rany

Time is a great healer./ Time heals all wounds. = Czas leczy rany.

They say that time’s supposed to heal ya

Mówią, że czas ma cię wyleczyć

To heal =

=  leczyć, wyleczyć, np.: A broken heart takes a long time to heal. = Potrzeba wiele czasu, żeby wyleczyć złamane serce.

= goić się, zagoić się, np.: The wounds were gradually healing. = Rany powoli się goiły.

= łagodzić, załagodzić (np. spór, kłótnię), np.: She was never able to heal the rift between herself and her father. = Nigdy nie była w stanie załagodzić sporu, który narodził się pomiędzy nią i jej ojcem.

Tear apart

But it don’t matter, it clearly doesn’t tear you apart

Ale to nie ma znaczenia, najwyraźniej to już cię nie rusza

Phrasal verb to tear apart, z którym mamy tutaj do czynienia, odnosi się do destrukcyjnego wpływu wydarzeń z przeszłości na adresata piosenki.

To tear apart =

= rozdzielać, powodować rozpad, rozedrzeć coś na strzępy, np.: A dog can tear a rabbit apart in seconds. = Pies może rozszarpać królika w kilka sekund.

=  skrytykować kogoś bezlitośnie, obrzucić błotem, np.: The critics tore apart his first novel, but he never gave up. = Krytycy obrzucili błotem jego pierwszą powieść, ale on się nigdy nie poddał.

Make it

Make & co.

to make out = pieścić się, obściskiwać się (American English informal)

to make up = pogodzić się (np. z przyjacielem)

to make off = znikać, uciekać

to make for = kierować się do

Did you ever make it out of
That town where nothing ever happened?

Czy kiedykolwiek udało ci się wydostać
Z tego miasteczka, gdzie nic się nigdy nie działo?

To make it = dać radę coś zrobić, zdążyć coś zrobić, odnieść sukces.

Przykład:

Guys, I made it! I finally passed this exam! = Chłopaki, udało mi się! W końcu zdałem ten egzamin!

Run out of time

It’s no secret that the both of us
Are running out of time

To nie tajemnica, że oboje
Nie mamy już czasu

To run out of time = nie mieć czasu (komuś kończy się czas), np.: You have run out of time, Sir. = Pański czas się skończył.

 

Have you gone over the new vocabulary? 🙂

Don’t you agree that Adele’s voice heals all wounds?

 

Najlepsze miejsce dla fanów Adele w sieci:

Polska strona fanów Adele

AdelePolska

Print Friendly, PDF & Email
Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

6 komentarzy

 1. iga

  Bardzo ciekawy pomysł na stronę, z przyjemnością przeczytałam ten post. Miłe z pożytecznym, bo jak można nazwać inaczej śledzenie tekstów ulubionych piosenek z nauką języka angielskiego 🙂

  Oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie dodała że „Hello” to GENIALNA piosenka Adele. Uwielbiam Ją!

 2. Dawid

  Fajna stronka, fajny pomysł ale mam kilka uwag co to Twojego tekstu:

  1. Uważam, że Twoje wyjaśnienie konstrukcji ‚must have done’ nie jest poprawne (ewentualnie niesprecyzowane), gdyż ‚gdy chcemy wyra­zić swoje przy­pusz­cze­nie tego co mogło wyda­rzyć się w prze­szło­ści’ używamy konstrukcji ‚may / might have done’. Natomiast ‚must have done’ stosujemy, gdy jesteśmy pewni lub niemal pewni, że coś się wydarzyło / zostało zrobione w przeszłości.
  – It must have rained at night. – (Na pewno) musiało padać w nocy. – jesteśmy o tym przekonani bo np. cala ulica i wszystko dookoła jest mokre.
  – You may/might have left your keys at the office. – Może zostawiłeś swoje klucze w biurze. – przypuszczam, nie jestem pewien bo może zostawiłeś w domu albo zgubiłeś albo ktoś ci ukradł.

  2. ‚… both of us are run­ning out of time’ – forma continuous wyraża czynność ciągłą, niedokonaną (w tym wypadku w czasie teraźniejszym), więc powinniśmy to zdanie przetłumaczyć jako ‚… nam obojgu kończy się czas’ – kończy się ale jeszcze nie skończył, jeszcze trochę go zostało.
  Zdanie ‚Nie mamy już czasu, Skończył nam się czas’ po angielsku brzmiałoby raczej ‚we (did) run out of time’ lub ‚we have run out of time’.

  3. Warto byłoby wspomnieć, że zwrot ‚it don’t mat­ter’ jest formą nieformalną, używaną w mowie potocznej w różnych dialektach (zwłaszcza w USA) i stosowanie jej w języku standardowym jest błędne, niepoprawne gramatycznie.

  4. Można by tu wyjaśnić jeszcze formę ‚used to do sth’ (zwykło się coś robić – o nawykach z przeszłości, które są w chwili obecnej nieaktualne, zmieniły się, nie istnieją) i porównać z ‚ be used to (doing) sth’ (być przyzwyczajonym do [robienia] czegoś) oraz ‚get used to (doing) sth’ (przyzwyczaić się do [robienia] czegoś).
  – He used to smoke cigarettes. – On (kiedyś) palił papierosy. – ale rzucił nałóg i już nie pali.
  – He is used to eating vegetables. – On jest przyzwyczajony do jedzenia warzyw.
  – He get used to living in the big city. – On przyzwyczaił się do życia w wielkim mieście.

 3. Bulka601

  Ja powiedziałabym ” it doesn’t matter” a nie ” it don’t matter”, ale w piosenkach to rożnie to bywa. W kazdym bądź razie piosenka super i fajnie ze Adele wróciła.

 4. Katarzyna

  Witam,
  Rewelacyjny pomysł na stronę!
  Jestem oczarowana, bo przybyłam tu z ciekawości widząc linka pod piosenką Adele, którą swoją drogą uwielbiam, a wychodzę bogatsza o wiele świetnych zwrotów angielskich. Kocham muzykę, bardzo lubię się też nowych rzeczy uczyć, a uczenie się angielskiego śpiewając ulubione piosenki, to już najlepsze co można było wymyślić!
  Zapisuję sobie Twoją stronę, a w najbliższe dni koniecznie muszę ogarnąć całe słownictwo dzisiejszej „lekcji”. Aż chce się uczyć! Koniecznie tu wrócę. 🙂
  Życzę wszystkiego co najlepsze i wiele wytrwałości w prowadzeniu strony, bo pomysł jest naprawdę wyborny. 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *