Abba – Happy New Year

Piosenka„Happy New Year” zespołu Abba pochodzi z albumu wydanego w 1980 roku.

Abba to niekwestionowany ekspert do spraw hitów, które szybko wpadają w ucho. Pierwsza nazwa Abby to Festfolk (1970 r.), później Bjorn & Benny, Agnetha & Anni-Frid, a w 1973 r. oficjalnie przyjęto nazwę Abba.

Zachęcamy do przywitania Nowego Roku z piosenką Abby 😉

Tekst piosenki Abba – Happy New Year

No more champagne
And the fireworks are through
Here we are, me and you
Feeling lost and feeling blue
It's the end of the party
And the morning seems so grey
So unlike yesterday
Now's the time for us to say

Happy new year
Happy new year
May we all have a vision now and then
Of a world where every neighbour is a friend
Happy new year
Happy new year
May we all have our hopes, our will to try
If we don't
We might as well lay down and die
You and I

Sometimes I see
How the brave new world arrives
And I see how it thrives
In the ashes of our lives
Oh yes, man is a fool
And he thinks he'll be okay
Dragging on, feet of clay
Never knowing he's astray
Keeps on going anyway

Happy new year
Happy new year
May we all have a vision now and then
Of a world where every neighbour is a friend
Happy new year
Happy new year
May we all have our hopes, our will to try
If we don't
We might as well lay down and die
You and I

Seems to me now
That the dreams we had before
Are all dead, nothing more
Than confetti on the floor
It's the end of a decade
In another ten years time
Who can say what we'll find
What lies waiting down the line
In the end of eighty-nine

Happy new year
Happy new year
May we all have a vision now and then
Of a world where every neighbour is a friend
Happy new year
Happy new year
May we all have our hopes, our will to try
If we don't
We might as well lay down and die
You and I

Tłumaczenie Abba – Happy New Year

Nie ma już więcej szampana
I fajerwerki kończą się
No to jesteśmy, ja i ty
Czując się zagubieni i smutni
To jest koniec przyjęcia
I ranek wydaje się taki szary
Tak niepodobny do wczoraj
Teraz jest czas, aby sobie powiedzieć

Szczęśliwego Nowego Roku
Szczęśliwego Nowego Roku
Niech wszyscy mają wizję teraz i wtedy
Świata gdzie każdy sąsiad jest przyjacielem
Szczęśliwego Nowego Roku
Szczęśliwego Nowego Roku
Miejmy wszyscy nadzieję, naszą wolę, żeby spróbować
Jeśli my tego nie zrobimy
Równie dobrze możemy położyć się i umrzeć
Ty i ja

Czasami widzę
Jak wspaniały, nowy świat przybywa
I widzę jak pięknie się rozwija
Na popiołach naszego życia
O tak, człowiek jest głupcem
I myśli, że będzie w porządku
zbyt długo ukrywając swoje wady
Nigdy nie wiedząc kiedy zbłądzi
Idzie dalej tak czy inaczej

Szczęśliwego Nowego Roku
Szczęśliwego Nowego Roku
Miejmy wszyscy wizję teraz i wtedy
Świata gdzie każdy sąsiad jest przyjacielem
Szczęśliwego Nowego Roku
Szczęśliwego Nowego Roku
Miejmy wszyscy nadzieje, naszą wolę, żeby spróbować
Jeśli my tego nie zrobimy
Równie dobrze możemy położyć się i umrzeć
Ty i ja

Wydaje mi się teraz
Że marzenia, które mieliśmy wcześniej
Są wszystkie martwe, nic więcej
Niż konfetti na podłodze
To jest koniec dekady
Za następnych dziesięć lat
Kto wie co odnajdziemy
Jakie kłamstwa odkryjemy na zakończenie
osiemdziesiątego dziewiątego

Szczęśliwego Nowego Roku
Szczęśliwego Nowego Roku
Miejmy wszyscy wizję teraz i wtedy
Świata gdzie każdy sąsiad jest przyjacielem
Szczęśliwego Nowego Roku
Szczęśliwego Nowego Roku
Miejmy wszyscy nadzieje, naszą wolę, żeby spróbować
Jeśli my tego nie zrobimy
Równie dobrze możemy położyć się i umrzeć
Ty i ja

Gramatyka

So

And the morning seems so grey
So unlike yesterday

I ranek wydaje się taki szary
Tak niepodobny do wczoraj

W piosence kilkakrotnie pojawia się so w towarzystwie przymiotnika.

So grey = taki szary.

So unlike = tak niepodobny.

So oznacza = taki, taka, takie i wzmacnia znaczenie przymiotnika.

Podobną funkcję spełniają:

Such użyjemy, kiedy po przymiotniku występuje rzeczownik. Ten wyraz również oznacza = taki, taka, takie i wzmacnia znaczenie przymiotnika.

Przykłady:

Such a beautiful house = taki piękny dom.

Such talented actors = tacy utalentowani aktorzy.

Such a używamy w odniesieniu do rzeczowników policzalnych, zaś such do niepoliczalnych.

How i what oznaczają = jaki, jaka, jakie. Użyjemy ich w wykrzyknieniach.

How + przymiotnik:

How nice! = Jak miło!

How old! = Jaki/a stary/a!

Natomiast what użyjemy, gdy po przymiotniku występuje rzeczownik, tj.

What + a/an + przymiotnik + rzeczownik:

What a nice surprise! = Jaka miła niespodzianka!

What an old woman! = Jaka stara kobieta!

Zwroty & Wyrażenia

Fireworks

And the fireworks are through

I fajerwerki kończą się

Fireworks = fajerwerki, np.: I think that fireworks were wonderful this year. = Myślę, że fajerweki w tym roku były wspaniałe.

Here we are

Here we are, me and you

No to jesteśmy, ja i ty

Here we are = no to jesteśmy, jesteśmy na miejscu.

Przykład:

When he stopped the car he said: „Here we are”. = Kiedy zatrzymał samochód, powiedział „No to jesteśmy/ jesteśmy na miejscu”.

Blue

Colourful words & expressions

white collar = pracownik umysłowy
golden opportunity = bardzo dobra okazja, żeby coś osiągnąć
golden years = złote lata, dobry czas
silver screen = przemysł filmowy
to catch somebody red-handed = złapać kogoś na gorącym uczynku
green thumb = zdolności ogrodnicze do uprawiania roślin
to be green with envy = pozielenieć z zazdrości
blue collar = pracownik fizyczny
born to the purple = urodzony w królewskiej lub arystokratycznej rodzinie
black and blue = posiniaczony
to black out = tracić przytomność; odcięcie zasilania, prądu
black sheep = czarna owca, zakała

Feeling lost and feeling blue

Czując się zagubieni i smutni

Blue to nie tylko kolor, ale także określenie uczucia – smutku.

Blue = smutny, np.: He’s been a ​bit blue since she ​left him. = Był trochę smutny, odkąd odeszła.

Unlike

So unlike yesterday

Tak niepodobny do wczoraj

Unlike = niepodobny, np.: They are twins but they are unlike as to character. = Oni są bliźniakami, ale są niepodobni jeśli chodzi o charakter.

Neighbour

Of a world where every neighbour is a friend

Świata gdzie każdy sąsiad jest przyjacielem

Neighbour (BrE)/ neighbor (AmE) = sąsiad, np: Nowodays, we frequently don’t even know our neighbours. = W obecnych czasach często nawet nie znamy naszych sąsadów.

Thrive

And I see how it thrives

I widzę jak pięknie się rozwija

To thrive = dobrze się rozwijać/ prosperować, pięknie rosnąć.

Przykład:

The flower you gave me is thriving. = Kwiat, który mi dałeś, dobrze rośnie.

Drag on

Popielate słówka

mountain ash = jastrząb pospolity
Ash Wednesday = Popielec, Środa Popielcowa
ash-coloured = popielaty
ash-bed = gruba warstwa popiołu
ash grate = ruszt (np. w piecu węglowym)

Dragging on, feet of clay

Zbyt długo ukrywając swoje wady

To drag on = ciągnąć się (zbyt długo), np.: This lesson is dragging on, I am looking forward to the end of it. = Ta lekcja ciągnie się zbyt długo, czekam z niecierpliwością na jej koniec.

Feet of clay

Dragging on, feet of clay

Zbyt długo ukrywając swoje wady

Feet of clay = ukryte wady (trudne do zauważenia na pierwszy rzut oka).

Przykład:

Everybody has feet of clay. = Każdy ma ukryte wady.

Astray

Never knowing he’s astray

Nigdy nie wiedząc, kiedy zbłądzi

Astray = zabłąkany (o osobie), zagubiony (o liście).

Przykład:

The postman said that the letter is astray. I was worried and I felt astray. = Listonosz powiedział, że list jest zagubiony. Byłam zmartwiona i poczułam się zagubiona.

Keep on

Keeps on going anyway

Idzie dalej tak czy inaczej

To keep on = kontynuować, robić coś nadal mimo problemów, np.: Keep on working hard. = Pracuj dalej tak ciężko/ Nie przestawaj pracować tak ciężko.

 

Czy Wy też sądzicie, że każdy rok z lekcjami na podstawie piosenek Abby to happy year? 🙂

Print Friendly, PDF & Email
Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

1 komentarz

  1. Agnieszka Czapska

    Uwielbiam Panią Sylwię. Ma fenomenalne ,eksperymentalne sposoby nauki języka angielskiego.
    Każda lekcja jest ciekawa. Więcej tak wspaniałych nauczycieli.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *