Wykonawca: Snow Patrol

Snow Patrol — Run

„Run” to pio­sen­ka zespo­łu Snow Patrol, pocho­dzą­ca z albu­mu pod tuty­łem „Final Straw”. Przy­nio­sła ona pierw­szy, duży suk­ces zespo­ło­wi, kie­dy upla­so­wa­ła się w Wiel­kiej Bry­ta­nii na…