Wykonawca: Sam Smith

Sam Smith — Stay With Me

Sam Smith to bry­tyj­ski woka­li­sta i kom­po­zy­tor, któ­ry 2013 roku wygrał Nagro­dę Bry­tyj­skie­go Ryn­ku Fono­gra­ficz­ne­go (BRIT) w kate­go­rii Wybór Kry­ty­ków oraz ple­bi­scyt BBC Sound Of 2014. W maju 2014 roku uka­za­ła się jego…