Wykonawca: Kylie Minogue

Kylie Minogue — Santa Baby

Zarów­no małe, jak i duże dziew­czyn­ki lubią dosta­wać pre­zen­ty od Świę­te­go Miko­ła­ja. Tyl­ko, że te duże wolą pre­zen­ty z gór­nej pół­ki, dla­te­go cza­sa­mi muszą użyć…