One Republic

OneRepublic — Counting Stars

Pio­senka “Coun­ting Stars” zespołu One Repu­blic  pocho­dzi z ich trze­ciego albumu stu­dyj­nego “Native”. Utwór był nagry­wany na grec­kiej wyspie San­to­rini oraz w Denver. Sin­giel znalazł…

Chlöe Howl

Chlöe Howl — Rumour

Chlöe Howl to bry­tyj­ska pio­sen­karka śpie­wa­jąca cock­neyem, która by poświę­cić się karie­rze muzycz­nej, w wieku szes­na­stu lat posta­no­wiła rzu­cić szkołę. Dzi­siaj ma lat dzie­więt­na­ście i…