Tekst piosenki No One

Alicia Keys — No One

„No One” to pio­senka z trze­ciego stu­dyj­nego albumu Keys zaty­tu­ło­wa­nego „As I Am” z 2007 roku. Utwór został skom­po­no­wany przez Ali­cię Keys, Dir­rty Harry’ego i Kerry’ego…

Tekst piosenki Jeremy

Pearl Jam — Jeremy

„Jeremy” to utwór odwo­łu­jący się do praw­dzi­wych wyda­rzeń. Tra­giczna śmierć chłopca  posłu­żyła Eddiemu Ved­de­rowi za inspi­ra­cję dla trze­ciego sin­gla z płyty „Ten”. Pio­senka ta zdobyła…

Tekst piosenki Hero

Nickelback — Hero

Cha­ry­zma­tyczny, bar­dzo roz­po­zna­walny wokal, mocne gita­rowe gra­nie — zespół wie jak ide­al­nie łączyć roc­kowe brzmie­nie z nie­ba­nal­nym tek­stem. Bar­dzo wiele osób koja­rzy ten utwór z…