Tekst piosenki Olly Murs - Up ft. Demi Lovato

Olly Murs — Up ft. Demi Lovato

„Up” to pio­senka o nie­szczę­śli­wej miło­ści i zła­ma­nym sercu. Patrząc na wyko­naw­ców mogłoby się wyda­wać, że jest ina­czej, ponie­waż to dwójka bar­dzo mło­dych ludzi. Olly Murs…

Tekst piosenki Bruno Mars Grenade

Bruno Mars — Grenade

Pio­senka „Gre­nade” pocho­dzi z płyty „Doo-Wops & Hooli­gans”, czyli pierw­szego stu­dyj­nego albumu ame­ry­kań­skiego woka­li­sty, autora tek­stów i pro­du­centa muzycz­nego Bruno Marsa. Wzru­sza­jący utwór o zawo­dzie miło­snym szybko…