Tekst piosenki Snow Patrol Run

Snow Patrol — Run

„Run” to pio­senka zespołu Snow Patrol, pocho­dząca z albumu pod tuty­łem „Final Straw”. Przy­nio­sła ona pierw­szy, duży suk­ces zespo­łowi, kiedy upla­so­wała się w Wiel­kiej Bry­ta­nii na…