sam-smith

Sam Smith — Stay With Me

Sam Smith to bry­tyj­ski woka­li­sta i kom­po­zy­tor, który 2013 roku wygrał Nagrodę Bry­tyj­skiego Rynku Fono­gra­ficz­nego (BRIT) w kate­go­rii Wybór Kry­ty­ków oraz ple­bi­scyt BBC Sound Of 2014. W maju 2014 roku uka­zała się jego…

Tekst piosenki No One

Alicia Keys — No One

„No One” to pio­senka z trze­ciego stu­dyj­nego albumu Keys zaty­tu­ło­wa­nego „As I Am” z 2007 roku. Utwór został skom­po­no­wany przez Ali­cię Keys, Dir­rty Harry’ego i Kerry’ego…