Tekst piosenki Years & Years Desire

Years & Years — Desire

Pio­senka “Desire” została wydana jako trzeci sin­gel pro­mu­jący album „Com­mu­nion” i  dotarła do 22 miej­sca bry­tyj­skiego noto­wa­nia UK Sin­gles Chart. Do sin­gla został nakrę­cony teledysk,…

Tekst piosenki Seal Kiss from a rose

Seal — Kiss from a Rose

„Kiss from a Rose” to zde­cy­do­wa­nie jeden z naj­pięk­niej­szych utwo­rów Seala — bry­tyj­skiego arty­sty soul i R&B, który sprze­dał ponad 30 milio­nów płyt na całym…

Tekst piosenki Meghan Trainor Dear Future Husband

Meghan Trainor — Dear Future Husband

Dziew­czyny! Jeżeli szu­ka­ły­ście pio­senki, któ­rej słowa może­cie skie­ro­wać do Waszego przy­szłego męża, to dobrze tra­fi­ły­ście O mał­żeń­stwie i przy­szłym mężu z przy­mru­że­niem oka śpiewa Meghan Tra­inor w…