Tekst piosenki U2 - Beautiful Day

U2 — Beautiful Day

Kiedy myślimy o zna­nych arty­stach pocho­dzą­cych z Irlan­dii, na myśl przy­cho­dzi od razu zespół U2. Ten roc­kowy zespół wydał dwa­na­ście albu­mów stu­dyj­nych i sprze­dał ponad 150…