Tekst piosenki Hero

Nickelback — Hero

Cha­ry­zma­tyczny, bar­dzo roz­po­zna­walny wokal, mocne gita­rowe gra­nie — zespół wie jak ide­al­nie łączyć roc­kowe brzmie­nie z nie­ba­nal­nym tek­stem. Bar­dzo wiele osób koja­rzy ten utwór z…

Tekst piosenki Kiss Me

Ed Sheeran — Kiss Me

Ed She­eran rzu­cił na kolana Wielką Bry­ta­nię w 2011 roku. W bry­tyj­skim noto­wa­niu albu­mów debiu­tancki krą­żek Eda wspiął się na szczyt, poko­nu­jąc domi­nu­jącą przez wiele…