Tekst piosenki chandelier

Sia — Chandelier

„Chan­de­lier” to pierw­szy sin­giel z naj­now­szej płyty Sii „1000 Forms Of Fear”. Pio­senka szybko spodo­bała się fanom i pod­biła listy prze­bo­jów. Nawet nie wie­dząc, o czym…

Tekst piosenki Tennis Court

Lorde — Tennis Court

Tym razem zapra­szamy na języ­kowy kort teni­sowy z Lorde i jej utwo­rem „Ten­nis Court”. Jak zwy­kle młoda artystka poru­sza słu­cha­czy swoją nie­zwy­kłą pio­senką. Nie spo­sób nie…

Tekst piosenki Satellite

Rise Against — Satellite

Zapra­szamy na prze­bo­jową lek­cję angiel­skiego na pod­sta­wie pio­senki „Satel­lite”, zespołu Rise Aga­inst.  Utwór „Satel­lite” pocho­dzi  z szó­stego albumu, zaty­tu­ło­wa­nego „End­game”. Rise Aga­inst to ame­ry­kań­ski zespół…