Teskt piosenki Rehab

Amy Winehouse — Rehab

Ten cha­rak­te­ry­styczny głos zna chyba każdy, jej pio­senki wpa­dały w ucho, była silną oso­bo­wo­ścią, która miała pomysł na sie­bie. Tym bar­dziej wstrzą­sa­jąca była wia­do­mość, że zmarła.…

Tekst piosenki Years & Years King

Years & Years — King

Zespół Years & Years zyskuje coraz więk­szą popu­lar­ność, czego dowo­dem jest także poja­wie­nie się bry­tyj­skiej grupy na tego­rocz­nym Ope­ne­rze. Jed­nym z ich naj­bar­dziej zna­nych utworów,…