Taylor Swift – Love Story

Most of us, girls, have dreamt at least once of being a princess. Little girls imagine, that they are princesses, while dressing up with their mum’s clothes. When they get older they dream about a prince on a white horse, who will be the love of their life. Let me make your dream come true and feel like a princess for a moment with a Taylor Swift’s song “Love Story”. Male part of our readers can find themselves in a role of a prince.


As usual Swift used her personal experience to write a lyrics of this song. Ostensibly, her family wasn’t fond of her love interest, what she related to the plot of Shakespeare’s “Romeo and Juliet”, even though the end of a song differs from the actual end of a tragedy.
The song was nominated for the People’s Choice Award for „Favorite Country”, “Fave Song” at the Nickelodeon Australian Kids’ Choice Awards 2009 and „Choice Music: Love Song” at the 2009 Teen Choice Awards. Additionlly, in 2009 “Love Story” was declared the „Country Song of the Year” by Broadcast Music Incorporated.

Following the notes of “Love Story” let’s delve into the world of love.

Tekst piosenki Taylor Swift – Love Story

We were both young when I first saw you
I close my eyes and the flashback starts
I'm standing there on a balcony in summer air

See the lights, see the party, the ball gowns
See you make your way through the crowd
And say, "Hello,"
Little did I know...

That you were Romeo, you were throwing pebbles
And my daddy said, "Stay away from Juliet"
And I was crying on the staircase
Begging you, "Please don't go"
And I said...

Romeo, take me somewhere we can be alone
I'll be waiting; all that's left to do is run
You'll be the prince and I'll be the princess
It's a love story, baby, just say, "Yes."

So I sneak out to the garden to see you
We keep quiet 'cause we're dead if they knew
So close your eyes... escape this town for a little while

Oh, oh

'Cause you were Romeo – I was a scarlet letter
And my daddy said, "Stay away from Juliet."
But you were everything to me
I was begging you, "Please don't go."
And I said...

Romeo, take me somewhere we can be alone
I'll be waiting; all that's left to do is run
You'll be the prince and I'll be the princess
It's a love story, baby, just say, "Yes."

Romeo, save me, they're trying to tell me how to feel
This love is difficult but it's real
Don't be afraid, we'll make it out of this mess
It's a love story, baby, just say, "Yes."

Oh, oh

I got tired of waiting
Wondering if you were ever coming around
My faith in you was fading
When I met you on the outskirts of town
And I said...

"Romeo, save me, I've been feeling so alone
I keep waiting for you but you never come
Is this in my head? I don't know what to think."
He knelt to the ground and pulled out a ring and said

"Marry me, Juliet, you'll never have to be alone
I love you, and that's all I really know
I talked to your dad – go pick out a white dress
It's a love story, baby, just say, "Yes."

Oh, oh, oh, oh, oh
'Cause we were both young when I first saw you

Tłumaczenie Taylor Swift – Love Story

Oboje byliśmy młodzi, kiedy po raz pierwszy cię ujrzałam
zamykam oczy i wspomnienie do mnie powraca
Stoję tutaj na balkonie w letnim powietrzu

Widzę światła, widzę zabawę, suknie balowe
Widzę jak kroczysz przez tłum
I mówisz „Witaj”
Nie zdawałam sobie sprawy …

Że ty byłeś moim Romeo, rzucałeś kamyki
I mój tatuś powiedział „Trzymaj się z daleka od Julii”
I płakałam na schodach
Błagając cię „Proszę nie odchodź”
I powiedziałam …

Romeo zabierz mnie gdzieś, gdzie możemy być sami
Będę czekać, jedyne co nam pozostało to ucieczka
Ty będziesz księciem, a ja będę księżniczką
To historia miłosna , kochanie, powiedz tylko "Tak."

Więc, wymykam się do ogrodu, by się z tobą spotkać
Jesteśmy cicho, bo bylibyśmy martwi, gdyby o tym wiedzieli
Więc, zamknij swoje oczy … opuść to miasteczko na chwilkę

Oh, oh

Bo ty byłeś Romeo – ja byłam szkarłatną literą
I mój tatuś powiedział „Trzymaj się z daleka od Julii”
Ale byłeś dla mnie wszystkim
Błagałam cię „Proszę nie odchodź”
I powiedziałam …

Romeo, zabierz mnie gdzieś, gdzie możemy być sami
Będę czekać, jedyne co nam pozostało to ucieczka
Ty będziesz księciem, a ja będę księżniczką
To historia miłosna , kochanie, powiedz tylko tak

Romeo, ocal mnie, oni mówią mi, jak mam się czuć
Ta miłość jest trudna, ale jest prawdziwa
Nie bój się, uda nam się wydostać z tego bałaganu.
To historia miłosna , kochanie, powiedz tylko tak

Oh, oh

Zmęczyłam się czekaniem
Zastanawianiem się czy kiedykolwiek przyjdziesz
Moja wiara w ciebie słabła
Kiedy spotkałam cię na obrzeżach miasta.
I powiedziałam …

„Romeo, ocal mnie, czułam się taka samotna.
Czekam na ciebie,ale ty nigdy nie przychodzisz
Czy to tylko moja wyobraźnia? Nie wiem, co mam myśleć."
On klęknął na ziemi i wyjął pierścionek i powiedział

„Poślub mnie, Julio, a nigdy nie będziesz musiała być sama
Kocham cię i to wszystko, co naprawdę wiem
Rozmawiałem z twoim tatą – idź wybierz białą sukienkę
To historia miłosna, kochanie, powiedz tylko „Tak.”

Oh, oh, oh, oh, oh
Bo oboje byliśmy młodzi, kiedy po raz pierwszy cię ujrzałam

Zwroty & wyrażenia

Flashback

At the begging Taylor Swift recollect her memories about the moment when she saw the love of her life for a first time.

I close my eyes and the flashback starts

Zamykam oczy i wspomnienie do mnie powraca

Flashback = wspomnienie, retrospekcja.

Examples:

He gets a flashback of who she is and looks away. = Przypomniało mu się (powróciły do niego wspomnienia) kim ona jest i odwrócił się.

I kept having flashbacks of her lying there bleeding. = Miałam wspomnienia jej leżącej tutaj i krwawiącej.

The rest of the story is told as a flashback. = Reszta opowieści została przedstawiona jako retrospekcja.

The novel began with a flashback to the hero’s experience in the war. = Powieść rozpoczyna się retrospekcją doświadczenia na wojnie bohatera.

Ball gowns

Different ways to name a dress
frock = sukienka, suknia
party frock = sukienka na imprezę
sundress = letnia sukienka na ramiączkach
halterneck dress = sukienka z odkrytymi plecami, zazwyczaj zawiązywana na szyi
shift/smock = luźna sukienka
sheath dress = obcisła sukienka do kolan
cocktail dress= sukienka koktajlowa

See the lights, see the party, the ball gowns

Widzę światła, widzę zabawę, suknie balowe

Ball gown = suknia balowa.

Pebbles

After looking at the people having a blast during the ball she smoothly moves to the romantic actions of her Romeo.

That you were Romeo, you were throwing pebbles

Że ty byłeś moim Romeo, rzucałeś kamyki

Pebble = kamyk, otoczak, kryształ górski.

Pebble/pebbles has also another colloquial meaning.

Pebble = osoba bardzo irytująca, upierdliwiec.

Or

Pebbles = koks kokaina.

It is also worth to pay attention to the phrase skim pebbles.

To skim pebbles (BrE)/ skim stones (AmE) = puszczać kaczki na wodzie.

Example:

My brother is skimming pebbles across the surface of the pond. = Mój brat puszcza kaczki po powierzchni jeziora.

Stay away from somebody

Unfortunately, happiness can’t last too long and her daddy expresses his disapproval of his daughter’s love interest.

And my daddy said, „Stay away from Juliet

I mój tatuś powiedział „Trzymaj się z daleka od Julii”

To stay away from somebody = trzymać się od kogoś z daleka.

Example:

You had better stay away from him. He is dangerous. = Lepiej trzymaj się od niego z daleka. Jest niebezpieczny.

Crying & staircase

Her dad’s action brings Juliet tears and sadness.

And I was crying on the staircase

I płakałam na schodach

It is worth to pay attention to the verb ‚cry’, which means not only producing tears as the result of a strong emotion, such as unhsppiness or pain, but also calling out loudly.

To cry = płakać.

Example:

At first, I wanted to cry in front of everyone. = Na początku, chciałam się rozpłakać przed wszystkimi.

To cry = krzyczeć, wołać.

Example:

‚Get me out of here!’ she cried. = ‚Zabierz mnie stąd!” krzyknęła.

Staircase = schody, klatka schodowa.

Beg

Warto wiedzieć
Piosenkarka odwołuje się w wielu zwrotkach do księcia (prince) i księżniczki (princess).
Oto inne tytuły królewskie i szlacheckie odnoszące się do monarchii w Wielkiej Brytanii:
king = król
queen = królowa
duke = książę
duchess = księżna
marquess = markiz
marchioness = markiza
earl/count = hrabia
countess = hrabina
viscount = wicehrabia
viscountess = wicehrabina
baron = baron
baroness = baronowa, baronessa
lord = lord
lady = męski odpowiednik lorda

Juliet decides to beg Romeo to not leave her, because he is her whole world and the sense of her life.

Begging you, „Please don’t go”

Błagając cię „Proszę nie odchodź”

To beg = prosić, błagać (kogoś o coś).

Examples:

He begged her to stay, but she simply laughed and put her bags in the car. = Prosił ją, by została, ale ona się po prostu zaśmiała i włożyła swoje torby do samochodu.

„Please, please forgive me!” she begged him. = “Proszę proszę wybacz mi!” błagała go.

This verb has also another meaning.

To beg = żebrać.

Examples:

The are more and more homeless people begging on the streets these days. = Coraz więcej bezdomnych żebrze na ulicach dzisiaj.

She was forced to beg for money and food for her children. = Była zmuszona żebrać o pieniądze na jedzenie dla swoich dzieci.

We can come across this verb also in phrases like:

I beg your pardon = proszę wybaczyć, przepraszam bardzo.

To wyrażenie może zostać użyte zarówno, gdy chcemy przeprosić, że czegoś nie słyszeliśmy i poprosić o powtórzenie, ale tak w momencie, gdy chcemy wyrazić swoje zdenerwowanie czyimiś słowami.

Ciekawostka
W Wielkiej Brytanii mamy jeszcze tytuł ‚Sir’ i ‚Dame’.

Tych tytułów mogą używać osoby odznaczone Orderem Imperium Brytyjskiego (Order of British Empire), które zostały odznaczone orderem dwóch najwyższych klas (wszystkich klas jet 5), mają wtedy prawo do tytuł ‚Sir’ i ‚Dame’ przed imieniem i nazwiskiem, aby mieć prawo do używania tych tytułów odznaczeni muszą pochodzić z państwa, które uznaje brytyjskiego monarchę jako głowę państwa.

Do znanych osób, które posługują się tym tytułem zaliczamy, m.in. aktorkę Helen Mirren.

Examples:

‚I beg your pardon,’ she said and turned to find herself looking into a pair of dark eyes. = ‚Proszę wybaczyć’ powiedziała i odwróciła się, aby spojrzeć w parę ciemnych oczu.

I beg your pardon – what did you say? I wasn’t listening. = Przepraszam bardzo – co powiedziałeś? Nie słuchałam.

I beg your pardon? I hope you’re not implying that I lied! = Przepraszam bardzo? Mam nadzieję, że nie sugerujesz, że kłamałam!

There are also many idioms with verb ‚beg’.

Beg the question = przesądzać sprawę.

Examples:

Spending the summer travelling round India is a great idea, but it does rather beg the question of how we can afford it.  = Spędzenie wakacji na podróżowanie po Indiach jest wspaniałym pomysłem, ale sprawę przesądza, to czy nas na to stać.

To discuss the company’s future begs the question whether it has a future. = Aby przedyskutować przyszłość firmy, należy na początek przesądzić, czy w ogóle ma jakąś przyszłość.

Beg, borrow or steal = zrobić wszystko, co jest się w stanie zrobić, aby coś zdobyć, nawet za wszelką cenę.

Examples:

I’m going to get a dress for the ball, whether I have to beg, borrow, or steal one. = Będę miała tę sukienkę nawet za wszelką cenę.

To go begging (BrE informal) = być niechcianym, być nieużywanym (coś co można zabrać, bo nikt tego nie chce).

Examples:

If that bottle of wine is going begging, I’ll will have it.

I’ll have the last biscuit if it’s going begging.

I beg to differ/disagree (formal) =  Śmiem się nie zgodzić.  Pozwolę sobie mieć odmienne zdanie w tej kwestii.

We might come across the phrasal verb with beg.

To beg off = wykręcać się; wymigiwać się (prosić o zwolnienie z obowiązku).

Examples:

However he had to beg off due to health reasons. = Jednak musiał się wykręcić z powodu problemów zdrowotnych.

‚I asked him to stay to dinner, but he begged off.’ = Zaprosiłam go na obiad, ale się wymigał.

Sneak out

Everybody is against their love, therefore they have to keep their relationship under wraps (under wraps = w ukryciu).

So I sneak out to the garden to see you

Więc, wymykam się do ogrodu, by się z tobą spotkać

To sneak out = wymykać się, wykradać się (skądś).

The inflexion of the verb to sneak: past tense: sneaked/snuck; past participle: sneaked/snuk.

Sneak can be a noun and a verb as well as appears in idioms and many phrases, there are few of them:

Sneak (BrE informal) = donosiciel, skarżypyta, lizus.

Sneak (AmE informal) = podejrzany typ, podstępny typ.

To sneak = przemycać coś.

Example:

I snuck the puppy into my room. = Przemyciłam szczeniaka do swojego pokoju.

’cause

We keep quiet ’cause we’re dead if they knew

Jesteśmy cicho, bo bylibyśmy martwi, gdyby o tym wiedzieli

’cause = because.

Remember, that ’cause ‚ is an informal way to say because. Never use it in formal letters or essays!

Scarlet letter

Scarlet letter
‚Scarlet letter’ refers to the book ‚The Scarlet Letter’ written by an American writer Nathaniel Hawthorne. This book is perceived as a torture by American teenager, who have to read it to school, as I read in Urban Dictionary.

Let’s not get scarred by that statement. ‚The Scarlet Letter’ tells a story of Hester Prynne, who lives in Boston in the 17th century. Young woman gets punished for adultery, because she had an affair while her husband was absent ( he sent her ahead to America, but he arrived to her, nobody knows what has happened to him, it’s highly probable that the has been lost at sea).

The consequence of the affair was a pregnancy. She gives a birth to a child, but doesn’t reveal her lover’s identity. Thus, her punishment was the scarlet letter, which she had to wear on her breast. The Puritans required adulterers to wear a scarlet letter, the letter „A” (with a scarlet red colour) on a necklace as a penance for their wrongdoing.

Their love is difficult and complicated, because they’re almost like Romeo – one of the title characters of Shakespeare’s tragedy and a scarlet letter – which refers to the main character of Nathaniel Hawthorne’s romantic, historical book.

‚Cause you were Romeo – I was a scarlet letter

Bo ty byłeś Romeo – ja byłam szkarłatną literą

Scarlet letter = a forbidden woman; someone with a shady past who is excluded from the community/ kobieta zabroniona, ktoś z podejrzaną przeszłością, kto został wykluczony ze społeczeństwa

This theme was used in a movie from 2010 called ‚Easy A’. The main character finds her life similar to the story of Hester Prynne, while the whole school reckons, than she is a joy girl, which isn’t the truth, but she decides to take an advantage over it to advance her social life and earn some money.

In order to confirm fake rumours she wears the letter “A” on her chest just like Hester Prynne.

Make out

Despite the adversity (adversity= przeciwności losu) they don’t give up (give up= poddać się) and last in their love.

They  truly believe, that someday they will be able to be together.

Don’t be afraid, we’ll make it out of this mess

Nie bój się, uda nam się wydostać z tego bałaganu

This phrasal verb has few meanings.

To make out (AmE) = powodzić się.

Examples:

How is she making out in her new job? = Jak ona sobie radzi w swojej nowej pracy?

The business made out better than expected in 1992 and profits were slightly up. = Firma radziła sobie lepiej niż oczekiwano w 1992 i dochody były nieznacznie wyższe.

Another meaning is informal.

To make out (AmE informal) = pieścić się, obściskiwać się.

Examples:

Boys at that age are only interested in making out with girls. = Chłopcy w tym wieku interesują się tylko obściskiwaniem z dziewczynami.

Alan is making out with Jane. = Alan obściskuje się z Jane.

There we come with another meaning.

To make out something = udawać, twierdzić (zazwyczaj bezpodstawnie, fałszywie).

Examples:

He made out, that he was innocent. = Twierdził, że jest niewinny.

He made himself out to be a millionaire. = Udawał, że jest milionerem.

The British weather is not as bad as it is made out to be. = Brytyjska pogoda nie jest tak zła, jak wszyscy twierdzą.

There are also other phrasal verbs, like:

To make somebody/something out = zrozumieć, zobaczyć, usłyszeć kogoś/coś z trudnością.

Examples:

The numbers are too small – I can’t make them out at all. = Te liczby są zbyt małe – nie mogę ich w ogóle przeczytać.

I can’t make out your writing. = Nie mogę rozczytać twojego pisma.

She’s a strange person – I can’t make her out at all. = Ona jest dziwną osobą – nie mogę jej zrozumieć.

Make out can mean as well writing all the necessary information on an office information.

To make sth out = wypełnić coś np. druk.

Example:

I made a cheque out for L20 to the supermarket nearby my house. = Wypełniłam kupon na L20 do supermarketu, który jest blisko mojego domu.

Get tired of doing something

On the other hand, young girl was  bored with waiting ( be bored with something = być zmęczonym czymś)  for her beloved Romeo.

She didn’t know whether he would come to see her or surrender ( surrender = zrezygnować) their love.

I got tired of waiting

Zmęczyłam się czekaniem

To be tired of something/somebody = zmęczyć się czymś, mieć czegoś dość.

Examples:

Don’t you get tired of quarrelling all  the time? = Nie masz dość tych ciągłych kłótni?

I’m sick and tired of you telling me what to do all the time. = Mam dość tego, że cały czas mówisz mi, co mam robić.

The other way to say, that we are tired of something and we don’t want to do this any more is using adjective fed up or an idiom fed up to the back teeth.

To be fed up (informal) = rozdrażniony, znudzony (czymś), mający czegoś dosyć.

Examples:

I am fed up with my job. = Jestem znudzona swoją pracą.

He got fed up with all the travelling he had to do. = Znudził się tym całym podróżowaniem, które musiał odbyć.

To be fed up/sick to the back teeth (informal, mainly UK and Australia) = mieć dość, mieć po dziurki w nosie.

Examples:

I’m fed up to the back teeth with/of being criticized all the time. = Mam po dziurki w nosie bycia cały czas krytykowanym.

You’re probably sick to the back teeth of hearing about my problems. = Pewnie masz po dziurki w nosie słuchania o moich problemach.

Come around

Wondering if you were ever coming around

Zastanawiam się, czy kiedykolwiek przybędziesz

Come around is American equivalent to British ‚come round’, this phrasal verb has many meaning, there are some of them:

To come around (AmE) = to come round (BrE).

To come round = przyjść, wpaść do kogoś z wizytą.

Example:

Cara and Sara are coming around tonight  – we are going to watch that new movie with Brad Pitt. = Cara i Sara wpadną dzisiaj wieczorem – mamy zamiast obejrzeć ten nowy film z Bradem Pittem.

It can also mean:

To come round = przekonać się do kogoś/czegoś, zmienić o kimś/o czymś zdanie.

Example:

She’ll come round to our way of thinking – it’s just a question of time. = Ona przekona się do naszego sposobu myślenia – to tylko kwestia czasu.

It can be also used to say, that the season is coming.

For example: It’s just a matter of few day, when the winter will come around. = To tylko kwestia kilku dni, kiedy zima nadejdzie.

To come round = nadejść.

Come around can be said when someone is becoming conscious again after an accident or operation.

To come round = dojść do siebie, odzyskać przytomność.

Example:

She hasn’t come round from the anaesthetic yet. = Ona nie odzyskała jeszcze przytomności po środku znieczulającym.

Faith & fading

Swift sings, that she started doubting their special bond and love, she begun questioning ( question, tu= kwestionować) his love, when they met in secret.

My faith in you was fading

Moja wiara w ciebie słabła

Faith = ufność, zaufanie, wiara (także wiara w Boga), wierność.

Example:

Part of being a good man is having faith in something. = Częścią bycia dobrym człowiekiem jest posiadanie wiary w coś.

To fade/ fade away = blaknąć, płowieć (np. kolor)/ słabnąć (np. o słabo grającej drużynie), znikać, rozmywać się, gasnąć (o umierającej osobie).

Examples:

Today, however, many of them hope the issue will quickly fade. = Dzisiaj jednak wielu z nich ma nadzieję, że sprawa szybko ucichnie.

He gave me a little bit too much room and also faded away. = Dał mi za dużo przestrzeni i również zniknął.

As it got farther into the distance, the car faded away. = Wraz ze zwiększającym się dystansem samochód zniknął.

On the outskirts

When I met you on the outskirts of town

Kiedy spotkałam cię na obrzeżach miasta

On the outskirts of something = na peryferiach, obrzeżach czegoś (np. miasta).

Keep doing something

I keep waiting for you but you never come

Czekam na ciebie, ale ty nigdy nie przychodzisz

To keep doing something/ keep on doing something = kontynować robienie czegoś, nie przestawać robić czegoś.

Examples:

I kept hoping that he’d phone me. = Nie przestawałam mieć nadziei, że (on) do mnie zadzwoni.

I keep on thinking I’ve seen her before somewhere. = Nie przestawałam myśleć o tym, że gdzieś ją już wcześniej widziałam.

Kneel & to pull out

He knelt to the ground and pulled out a ring and said …

On klęknął na ziemi i wyjął pierścionek i powiedział …

To kneel = klęczeć, uklęknąć.

The inflexion of the verb ‚ to kneel’ : kneel, knelt, knelt.

Examples:

He knelt in front of the altar and prayed. = Uklęknął przed ołtarzem i pomodlił się.

She knelt (down) beside her child. = Ukucnęła obok swojego dziecka.

To pull out = wyciągnać, wyjąć.

Examples:

The computer searches through the file and pulls out all the relevant information. = Komputer przeszukuje pliki i wyciąga wszystkie istotne informacje.

I pulled out my money from the purse in order to pay for the groceries. = Wyjęłam swoje pienidzę z portmonetki w celu zapłacenia za zakupy (spożywcze).

This phrasal verb can also refer to vehicle. If vehicle pulls out, it starts moving onto a road or onto a different part of the road.

To pull out = odjeżdżać, startować.

Examples:

I started the car and pulled out into the road. = Uruchomiłam samachód i wyjechałam na ulicę.

A car pulled right out in front of me. = Samochód odjechał dokładnie przede mną.

We can also encounter phrasal verb ‚ pull somebody/something out’.

Pull somebody/ something out = wycofać kogoś/coś, wyciągnąć coś.

Examples:

Ciekawe
I love you, mimo że znaczy ‚Kocham Cię’ wcale nie oznacza, że jest to silne uczucie. Znacznie mocniejszym wyrażeniem, które pokazuje siłę uczuć w języku angielskim jest zdanie I am in love with you.

Z pozoru te zdania wydają się znaczyć to samo, jednak są one od siebie w pewnym znaczeniu różne. Można kochać rodzinę, zwierzątko, przyjaciół – wtedy mówimy I love you, zaś gdy mówimy o miłości do narzeczonej czy męża, siłę naszego uczucia do nich podkreśla zdanie I am in love with you.

Często można spotkać się ze zdaniem I love you but I am not in love with you. Oznacza to, że mamy z kimś szczególną więź emocjonalną i zależy nam na tej osobie, ale nie na tyle, aby móc stwierdzić, że jest to miłość naszego życia.

He pulled out of the deal at the last moment. = Wycofał się z interesu w ostatniej chwili.

They’ve pulled all their athletes out of the competition. = Wycofali swoich wszystkich atletów z zawodów.

Pick out

I talked to your dad – go pick out a white dress

Rozmawiałem z twoim tatą – idź wybierz białą sukienkę

To pick somethnig/someone out = wybrać coś/kogoś.

Examples:

The critics picked him out as the outstanding male dancer of the decade. = Krytycy uznali go za wybitnego tancerza dekady ( wybrali go jako wybitnego tancerza dekady).

Can you pick out the three deliberate mistakes in this paragraph? = Czy możesz wybrać trzy celowo popełnione błedy w tym akapicie?

Każda bride = panna młoda, powinna mieć something old, something new, something borrowed and something blue, czyli coś starego, coś nowego, coś pożyczonego i coś niebieskiego.

Kiedy już ma to wszystko, potrzebny jej tylko groom, czyli pan młody, z którym się pobierze – tie the knot.

Następnie będą mogli udać się na wedding reception – ‚wesele’, po którym wybiorą się na honeymoon, czyli ‚miesiąc poślubny’, a potem będzie można powiedzieć, że they lived happily aver after, czyli ‚ żyli długo i szczęśliwie’.

 

What do you think about this lesson?

Do you like Taylor Swift?

Print Friendly, PDF & Email
Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *