System Of A Down – Chop Suey!

System Of A Down to kapela, której chyba nikomu przedstawiać nie trzeba, podobnie jak samego utworu „Chop Suey!”. Mało kto jednak wie, co kryje się pod tą nieco zakręconą nazwą. Pochodzi ona od chińskiego tsap – sui, co oznacza, wymieszane kawałki.

W Stanach nazwa ta kojarzona jest z potrawą, której fundamentem jest zbiór resztek znajdujących się aktualnie w lodówce. Według autora, Darona, przekorna nazwa traktuje o aniołach, śmierci, oraz jej postrzeganiu przez zwykłego śmiertelnika.

Tekst piosenki System Of A Down – Chop Suey!

Wake up 
Grab a brush and put a little makeup 
Hide the scars to fade away the shakeup 
(Hide the scars to fade away the shake) 
Why'd you leave the keys up on the table? 
Here you go create another fable

(You wanted to) 
Grab a brush and put on a little makeup 
(You wanted to) 
Hide the scars to fade away the shake up 
(You wanted to) 
Why'd you leave the keys up on the table? 
(You wanted to) 

I don't think you trust, in, my, 
Self-righteous suicide, 
I, cry, when angels deserve to die 

Wake up (wake up) 
Grab a brush and put a little makeup 
Hide the scars to fade away the shakeup 
Why'd you leave the keys up on the table? 
Here you go create another fable 

(You wanted to) 
Grab a brush and put on a little makeup 
(You wanted to) 
Hide the scars to fade away the shake up 
(You wanted to) 
Why'd you leave the keys up on the table? 
(You wanted to)

I don't think you trust in my 
Self-righteous suicide, 
I cry, when angels deserve to die 
In my self-righteous suicide, 
I cry, when angels deserve to die 

Father (mother) 
Father (brother) 
Father (father) 
Father (fuck you) 
Father into your hands, I commend my spirit 
Father into your hands, why have you forsaken me?
In your eyes, forsaken me 
In your thoughts, forsaken me 
In your heart, forsaken me 

Oh, trust in my, self-righteous suicide 
I cry when angels deserve to die 
In my self-righteous suicide 
I cry when angels deserve to die

Tłumaczenie System Of A Down – Chop Suey!

Obudź się,
Chwyć za pędzel i zrób mały makijaż
Zakryj blizny by zniwelować wstrząs
(Zakryj blizny by zniwelować wstrząs)
Dlaczego zostawiłeś klucze na stole?
Proszę, znowu wymyślasz kolejną bajeczkę

(Sam tego chciałeś)
Chwyć za pędzel i zrób mały makijaż
(Sam tego chciałeś)
Zakryj blizny by zniwelować wstrząs
(Sam tego chciałeś)
Proszę, znowu wymyślasz kolejną bajeczkę
(Sam tego chciałeś)

Nie sądzę, żebyś wierzył, w, moje
Obłudne samobójstwo
Płaczę, gdy anioły zasługują na śmierć

Obudź się (Obudź się)
Chwyć za pędzel i zrób mały makijaż
Zakryj blizny by zniwelować wstrząs
Dlaczego zostawiłeś klucze na stole?
Proszę, znowu wymyślasz kolejną bajeczkę

(Sam tego chciałeś)
Chwyć za pędzel i zrób mały makijaż
(Sam tego chciałeś)
Zakryj blizny by zniwelować wstrząs
(Sam tego chciałeś)
Dlaczego zostawiłeś klucze na stole?
Sam tego chciałeś

Nie sądzę, żebyś wierzył, w, moje
Obłudne samobójstwo
Płaczę, gdy anioły zasługują na śmierć
W moje obłudne samobójstwo
Płaczę, gdy anioły zasługują na śmierć

Ojcze (matko)
Ojcze(bracie)
Ojcze (ojcze)
Ojcze (pieprz się)
Ojcze w Twoje ręce, powierzam swojego ducha
Ojcze w Twoje ręce, czemu mnie opuściłeś?
W swoich oczach, zapomniałeś o mnie
W swoich myślach, zapomniałeś o mnie
W swoim sercu, zapomniałeś o mnie

Uwierz w moje, obłudne samobójstwo
Płaczę, gdy anioły zasługują na śmierć
W moje obłudne samobójstwo
Płaczę, gdy anioły zasługują na śmierć

Gramatyka

Past Simple

You wanted to

Sam tego chciałeś

Konstrukcja

Twierdzenie: podmiot + czasownik w formie past (z końcówką -ed, -d lub nieregularny)

Pytanie: did + podmiot + czasownik w I-formie /was/were + podmiot

Przeczenie: did not/didn’t + czasownik w I-szej formie /was/were + not

Zastosowanie

= Zdarzenia z przeszłości, które zostały już zakończone oraz umiejscowione w danym punkcie czasowym, np.: Mike went to work two hours ago. = Mike wyszedł do pracy dwie godziny temu.

= Wcześniejsze zwyczaje, nawyki i czynności powtarzalne, np.: He smoked a lot when he lived in Paris. = Dużo palił, kiedy mieszkał w Paryżu.

= Zdarzenia z przeszłości, które następowały po sobie, np.: He stood up, waved me and smiled. = Wstał, pomachał mi i się uśmiechnął.

= Wyjątkowe zdarzenia z przeszłości, np.: Neil Armstrong landed on the moon in July 1969. = Neil Armstrong wylądował na księżycu w lipcu 1969 roku.

Czasownik w formie Past Simple

Jeśli czasownik kończy się na -e, dodajemy -d zamiast -ed. Na przykład: like – liked.

Jeśli czasownik kończy się na -y poprzedzone spółgłoską (-dy, -ry, -sy, -vy, etc.) to y zamienia się w i przed dodaniem końcówki -ed. Na przykład:  studystudied.

Jeśli czasownik kończy się na -y i jest poprzedzony samogłoską ( -ay, -ey, -oy, -uy, etc.) y nie ulega zmianie. Na przykład: playplayed, enjoyenjoyed.

Jeśli czasownik jednosylabowy zakończony jest spółgłoską poprzedzaną przez samogłoskę (np. stop) końcowa spółgłoska jest podwajana przed dodaniem -ed, np.: stopstopped, thinthinned, planplanned.

Jeśli ta sytuacja ma miejsce w czasownikach wielosylabowych, podwojenie ostatniej spółgłoski ma miejsce w przypadku, gdy akcent pada na ostatnią sylabę, np.: preferpreferred.

Jeśli akcentowana jest inna sylaba niż ostatnia spółgłoski końcowej nie podwaja się. Dla przykładu: happenhappened, rememberremembered.

W British English w czasownikach zakończonych na -l końcówka ulega podwojeniu przed dodaniem -ed niezależnie od tego, która sylaba jest akcentowana, np.: travel  – travelled.

Nie podwajamy ostatniej spółgłoski, jeżeli czasownik kończy się na podwójną spółgłoskę (-rt, -lp, -ng, etc.). Dla przykładu: startstarted, helphelped.

Nie podwajamy ostatniej spółgłoski, jeżeli poprzedza ją podwójna samogłoska (-oil, -eed), np.: boilboiled.

Nie podwajamy y ani w na końcu czasownika. Dla przykładu: staystayed, sow  – sowed.

Zwroty & Wyrażenia

Makeup

Makeup vs. make up
Uwaga! Make up pisane oddzielnie posiada inne znaczenie:

To make up = stanowić, wymyśleć, zdecydować, nadgonić.

Przykład:

You like to hear both sides before you make up your mind. = Lubisz wysłuchać dwóch stron zanim się zdecydujesz.

Grab a brush and put a little makeup

Chwyć za pędzel i zrób mały makijaż

Makeup = makijaż.

To put on makeup = malować się.

Przykład:

She had changed her clothes and washed the makeup from her face. = Ona zmnieniła swoje ubrania i zmyła makijaż z twarzy.

Fade away

Hide the scars to fade away the shakeup 

Zakryj blizny, by zniwelować wstrząs

To fade away = zniknąć, przekwitnąć, zniwelować, zakryć.

Przykład:

As the years passed, the memories faded away. = Wraz z upływem lat, wspomnienia się zatarły.

Shake up

Hide the scars to fade away the shake up 

Zakryj blizny by zniwelować wstrząs

To shake up = wstrząsać, mieszać, tasować, rekonstruować.

Przykład:

Pour the ingredients into a container and shake them up. = Wlej składniki do pojemnika i potrząśnij

Fable

Idiomy z fuck
to fuck something up = spieprzyć coś, np.:

I asked you to sign this papers – how could you fuck that up? = Prosiłam cię, abyś podpisał te papiery, jak mogłeś to spieprzyć?

to fuck up somebody = mieć przesrane, np.:

She’s been really fucked up since her parents’ divorce. = Ona ma przesrane, odkąd jej rodzice się rozwiedli.

to fuck around = opieprzać się, opierdalać,np.:

We’re not here to fuck around – we have work to do. = Nie jesteśmy tu po to, aby się opieprzać, mamy robotę do zrobienia.

to fuck with somebody = igrać z kimś, np.:

Don’t fuck with me! Give me back my money! = Nie igraj ze mną, oddaj mi moje pieniądze!

to fuck away = odwalić się, odpieprzyć się, trwonić, np.:

Stay the fuck away from me! = Odpieprz się ode mnie!

Here you go create another fable 

Proszę, znowu wymyślasz kolejną bajeczkę

Fable = bajka, baśń.

To fable = zmyślać.

Przykład:

He wrote a fantastic fable which he wanted to read to the rest of the class. = On napisał fantastyczną baśń, która chcieliśmy czytać do końca zajęć.

Self-righteous

Self-righteous suicide

Obłudne samobójstwo

Self-righteous = zadufany, przemądrzały, obłudny, pyszałkowaty, wyniosły.

Przykład:

The Guardian published a rather self-righteous piece entitled „The myth of middle-class inflation”. = The Guardian opublikował raczej obłudny kawałek  zatytułowany  „Mit o inflacji klasy średniej”.

Forsake

In your eyes, forsaken me

W swoich oczach, zapomniałeś o mnie

To forsake = opuszczać, porzucać, zaniedbać, zaniechać.

Przykład:

It was time for him to leave this God forsaken place. = To był dla niego czas, aby opuścił to zapomniane przez Boga miejsce.

 

Lubicie System Of A Down?

Podoba się Wam lekcja na podstawie piosenki tego zespołu?

 

Print Friendly, PDF & Email
Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

1 komentarz

  1. Wojtek

    Fajna strona, bardzo rzeczowo i dokładnie przedstawione tłumaczenie (włącznie z przypisami), pozdrawiam i tak trzymać 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *