Scorpions – Wind Of Change

„Winds Of Change” to jedna z najbardziej znanych piosenek niemieckiego zespołu rockowego Scorpions.

Powstała w 1991 roku, po puczu sierpniowym – nieudanej próbie zamachu stanu, przeprowadzonej przez czołowych radzieckich działaczy komunistycznych, daremnie chcących odzyskać władzę w ZSRR. Owa nieudana próba przyspieszyła przemiany prowadzące do rozpadu ZSRR i upadku „żelaznej kurtyny”-podziału Europy na demokratyczny Zachód i komunistyczny Wschód.

Posłuchajcie, jak Scorpions upamiętnili symboliczne zjednoczenie Europy.

Tekst piosenki Scorpions – Wind Of Change

I follow the Moskva
Down to Gorky Park
Listening to the wind of change
An August summer night
Soldiers passing by
Listening to the wind of change

The world is closing in
Did you ever think
That we could be so close, like brothers
The future's in the air
I can feel it everywhere
Blowing with the wind of change

Take me to the magic of the moment
On a glory night
Where the children of tomorrow dream away
In the wind of change

Walking down the street
Distant memories
Are buried in the past forever
I follow the Moskva
Down to Gorky Park
Listening to the wind of change

Take me to the magic of the moment
On a glory night
Where the children of tomorrow share their dreams
With you and me
Take me to the magic of the moment
On a glory night
Where the children of tomorrow dream away
In the wind of change

The wind of change
Blows straight into the face of time
Like a stormwind that will ring the freedom bell
For peace of mind
Let your balalaika sing
What my guitar wants to say

Take me to the magic of the moment
On a glory night
Where the children of tomorrow share their dreams
With you and me
Take me to the magic of the moment
On a glory night
Where the children of tomorrow dream away
In the wind of change

Tłumaczenie Scorpions – Wind Of Change

Przemierzam Moskwę
W dół, do Parku Gorkiego
Słuchając wiatru zmiany
Letnia sierpniowa noc
Żołnierze przechodzący obok
Słuchając wiatru zmiany

Świat się zbliża
Czy kiedykolwiek myślałeś
Że moglibyśmy być tak blisko, jak bracia
Przyszłość jest w powietrzu
Mogę poczuć ją wszędzie
Wiejącą z wiatrem zmiany

Zabierz mnie do magii chwili
W noc chwały
Gdzie dzieci jutra marzą
W wietrze zmiany

Idąc w dół ulicy
Odległe wspomnienia
Są pogrzebane w przeszłości na zawsze
Przemierzam Moskwę
W dół, do Parku Gorkiego
Słuchając wiatru zmiany

Zabierz mnie do magii chwili
W noc chwały
Gdzie dzieci jutra dzielą swoje marzenia
Z tobą i mną
Zabierz mnie do magii chwili
W noc chwały
Gdzie dzieci jutra marzą
W wietrze zmiany

Wiatr zmiany
Wieje prosto w twarz czasu
Jak burza, która będzie dzwoniła dzwonem wolności
Dla spokoju umysłu
Pozwól swej bałałajce śpiewać
To, co moja gitara chce powiedzieć

Zabierz mnie do magii chwili
W noc chwały
Gdzie dzieci jutra dzielą swoje marzenia
Z tobą i mną
Zabierz mnie do magii chwili
W noc chwały
Gdzie dzieci jutra marzą
W wietrze zmiany

Zwroty & Wyrażenia

Soldier

Żołnierz żołnierzowi nierówny

Private = szeregowy
Corporal = kapral
Sergeant = sierżant
Lieutenant = porucznik
Captain = kapitan
Major = major
Colonel = pułkownik
General = generał

Soldiers passing by

Żołnierze przechodzący obok

Soldier = żołnierz, np.: Soldiers were patrolling the streets. = Żołnierze patrolowali ulice.

Pass by

Soldiers passing by

Żołnierze przechodzący obok

To pass sb/sth = wyminąć, przejść (obok czegoś).

Przykład:

You should pass the railway station and then turn left. = Powinieneś minąć dworzec, a potem skręcić w lewo.

To pass by = przechodzić obok, przejeżdżać obok.

Przykład:

When I was sitting on the bench, a garishly clothed girl passed by. = Gdy siedziałem na ławce, obok przeszła jaskrawo ubrana dziewczyna.

Dream away

Where the children of tomorrow dream away

Gdzie dzieci jutra marzą

To dream away tutaj oznacza = marzyć, najczęściej jednak występuje jako czasownik przechodni i oznacza = tracić czas na marzenia, np.:  You should start to act instead of dreaming next day away. = Powinieneś zacząć działać, zamiast tracić kolejny dzień na marzenia.

Peace of mind

For peace of mind
Let your balalaika sing
What my guitar wants to say

Dla spokoju umysłu
Pozwól swej bałałajce śpiewać
To, co moja gitara chce powiedzieć

Peace of mind = spokój, spokój umysłu, relaks.

Przykład:

Meditation helps to increase the peace of mind. = Medytacja pomaga zwiększyć spokój umysłu.

Warto zwrócić uwagę na bałałajkę (balalaika), jest to rosyjski strunowy instrument muzyczny.

Bury

Bury the new vocabulary in your memory

dead and buried = przestarzały, nieaktualny

Przykład:

That theory is dead and buried since the 70’s. = Ta teoria jest nieaktualna od lat 70-tych.

Distant memories
Are buried in the past forever

Odległe wspomnienia
Są pogrzebane w przeszłości na zawsze

To bury = pogrzebać, pochować, np.: Edgar Allan Poe is buried in Baltimore. = Edgar Alan Poe jest pochowany w Baltimore.

Gramatyka

Past Simple/ Present Perfect

Did you ever think
That we could be so close, like brothers

Czy kiedykolwiek myślałeś
Że moglibyśmy być tak blisko, jak bracia

Jeśli pytanie nie dotyczy konkretnego momentu w przeszłości, w brytyjskiej odmianie języka angielskiego użylibyśmy raczej czasu Present Perfect – Have you ever thought…?.

W amerykańskiej odmianie obydwie formy są poprawne, jednak forma w czasie Past Simple, użyta w piosence, jest nieformalna – w oficjalnych wypowiedziach lepiej używać formy w Present Perfect.

 

Have you ever thought that English with Scorpions would be so easy? 🙂

Print Friendly, PDF & Email
Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *