Scorpions – Still Loving You

„Still Loving You” Scorpionsów to ballada o walce chłopaka o miłość dziewczyny, której dumę zranił. Czy da mu szansę?

Na to pytanie nie dostajemy odpowiedzi, ale możemy dowiedzieć się, jak tworzyć zdania warunkowe, a także poznać nowe, ciekawe słówka!

Zapraszamy na lekcję z legendarnym zespołem!

Tekst piosenki Scorpions – Still Loving You

Time, it needs time
To win back your love again
I will be there, I will be there
Love, only love
Can bring back your love someday
I will be there, I will be there

I'll fight, babe, I'll fight
To win back your love again
I will be there, I will be there
Love, only love
Can break down the wall someday
I will be there, I will be there

If we'd go again
All the way from the start
I would try to change
The things that killed our love
Your pride has built a wall, so strong
That I can't get through
Is there really no chance
To start once again
I'm loving you

Try, baby try
To trust in my love again
I will be there, I will be there
Love, our love
Just shouldn't be thrown away
I will be there, I will be there

If we'd go again
All the way from the start
I would try to change
The things that killed our love
Your pride has built a wall, so strong
That I can't get through
Is there really no chance
To start once again

If we'd go again
All the way from the start
I would try to change
The things that killed our love
Yes, I've hurt your pride, and I know
What you've been through
You should give me a chance
This can't be the end
I'm still loving you
I'm still loving you, I need your love
I'm still loving you

Tłumaczenie Scorpions – Still Loving You

Czas, potrzeba czasu
Żeby wygrać twoją miłość znowu
Będę tam, będę tam
Miłość, tylko miłość
Może przywrócić twoją miłość pewnego dnia
Będę tam, będę tam

Będę walczył, kochanie, będę walczył
Żeby wygrać twoją miłość znowu
Będę tam, będę tam
Miłość, tylko miłość
Może rozwalić ścianę pewnego dnia
Będę tam, będę tam

Jeśli przeszlibyśmy znowu
Wszystkie te drogi od początku
Próbowałbym zmienić
Rzeczy, które zabiły naszą miłość
Twoja dumna zbudowała ścianę, tak silną
Że nie mogę się przedostać
Czy naprawdę nie ma szansy
Żeby zacząć jeszcze raz
Jestem zakochany w tobie

Spróbuj, kochanie spróbuj
Zaufać mojej miłości znowu
Będę tam, będę tam
Miłość, nasza miłość
Po prostu nie powinna być odrzucona
Będę tam, będę tam

Jeśli przeszlibyśmy znowu
Wszystkie te drogi od początku
Próbowałbym zmienić
Rzeczy, które zabiły naszą miłość
Twoja dumna zbudowała ścianę, tak silną
Że nie mogę się przedostać
Czy naprawdę nie ma szansy
Żeby zacząć jeszcze raz?

Jeśli przeszlibyśmy znowu
Wszystkie te drogi od początku
Próbowałbym zmienić
Rzeczy, które zabiły naszą miłość
Tak zraniłam Twoją dumę, i ja wiem
przez co przechodziłaś
Powinnaś dać mi szansę
To nie może być koniec
Wciąż ciebie kocham
Wciąż ciebie kocham, potrzebuję twojej miłości
Wciąż ciebie kocham

Gramatyka

Zdania warunkowe

Spójniki

Najczęściej występującym spójnikiem łączącym zdanie podrzędne (warunek) ze zdaniem głównym (rezultat) jest słówko if = jeżeli; ponadto możemy spotkać się z następującymi spójnikami:

when = kiedy
unless = chyba że, jeśli nie
on condition = pod warunkiem
in case = w przypadku gdy
provided, providing = o ile
as soon as = jak tylko
as = gdy, jako, ponieważ
whenever = kiedykolwiek
suppose, supposing = przypuszczając
otherwise = w przeciwnym razie

If we’d go again
All the way from the start
I would try to change
The things that killed our love

Jeśli przeszlibyśmy znowu
Wszystkie te drogi od początku
Próbowałbym zmienić
Rzeczy, które zabiły naszą miłość

Nie możemy cofnąć czasu, więc chłopak z piosenki nie może przejść tej drogi jeszcze raz i zmienić przeszłości. Jest to nierealne, dlatego używamy tutaj drugiego okresu warunkowego.

Struktura zdania warunkowego

if + warunek + rezultat

lub

rezultat + if + warunek

Kolejność części zdania nie ma znaczenia, jeżeli jednak całe zdanie zaczyna się od części nadrzędnej, po if nie stawiamy przecinka.

0 okres warunkowy

Zerowego okresu warunkowego używamy, gdy mówimy o czymś, co jest lub było prawdą.

Budowa:

If + Preset Simple, Present Simple

If + Past Simple, Past Simple

Przykład:

If you heat water to 100 degrees Celsius, it boils. = Jeśli podgrzejesz wodę do 100 stopni Celsjusza, zagotuje się.

If the weather was nice, we went to her parents’ garden. = Jeśli pogoda była ładna, chodziliśmy do ogrodu jej rodziców.

I okres warunkowy

Pierwszego okresu warunkowego używamy, gdy mówimy o wydarzeniach w przyszłości, które mają szansę się zdarzyć. Warunek jest realny.

Budowa:

If + Present Simple, will + bezokolicznik

Przykład:

I’ll tell her if I meet her. = Powiem jej, jeśli ją spotkam.

If I find your phone, I will let you know. = Jeśli znajdę twój telefon, dam ci znać.

II okres warunkowy

Drugi okres warunkowy stosujemy, gdy mówimy o sytuacjach prawie nierealnych, praktycznie niemożliwych do spełnienia. Stosujemy te konstrukcję mówiąc o teraźniejszości bądź przyszłości. Warunek jest nierealny.

Budowa:

If + Past Simple, would (lub inny czasownik modalny) + bezokolicznik

Przykład:

I would help you if I had more time. = Pomogłabym ci, gdybym miała więcej czasu.

If I won the lottery, I would buy this awesome car! = Gdybym wygrał na loterii, kupił bym ten wypasiony samochód!

III okres warunkowy

Trzeci okres warunkowy odnosi się do przeszłości i wydarzeń, które nie mają szansy się już zmienić.

Budowa:

If + Past Perfect, Past Modal

Przykład:

If you had called me, I would have come. = Gdybyś zadzwonił, przyszedłbym.

If I had gone to this party, I would have met lots of interesting people. = Gdybym poszedł na tę imprezę, poznałbym wielu interesujących ludzi.

Zwroty & Wyrażenia

Bring back

Love, only love
Can bring back your love someday

Miłość, tylko miłość
Może przywrócić twoją miłość pewnego dnia

To bring back = sprowadzić, oddać, przywracać, wskrzeszać, np.: It brings back lots of good memories. = To przywołuje wiele dobrych wspomnień.

Break down

Love, only love
Can break down the wall someday

Miłość, tylko miłość
Może rozwalić ścianę pewnego dnia

To break down = popsuć, rozwalić, załamywać się, np.: Why did you break down my picture? = Dlaczego popsułeś mój obraz?

Get through

Don't throw away this vocabulary from your memory!

to throw sth in = dołożyć coś
to throw sth on = narzucić coś (np. kurtkę)
to throw sth/sb out = wyrzucić coś lub kogoś (np z pracy)
to throw sth up = uwidaczniac coś, wskazywac na coś (np. na problem)
to throw sth together = zrobić coś naprędce

Your pride has built a wall, so strong
That I can’t get through

Twoja dumna zbudowała ścianę, tak silną
Że nie mogę się przedostać

To get through = przedostać się, dotrzeć do miejsca, połączyć się, np.: The wind was so strong that it was difficult to get through to the house. = Wiatr był tak silny, że było trudno przedostać się do domu.

Throw away

Just shouldn’t be thrown away

Po prostu nie powinna być odrzucona

To throw away = wyrzucać, odrzucać, roztrwonić, zmarnować, np.: Don’t throw away my books, they are old but very valueable. = Nie wyrzucaj moich książek, one są stare, ale bardzo wartościowe.

 

Did you love this English lesson with Scorpions and their song „Still Loving You”?

Print Friendly, PDF & Email
Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *