Robbie Williams – Candy

As you have scoffed down all the Christmas dishes and delicacies that you prepared, I will try to sweeten your time with a song „Candy” sung by Robbie Williams.


This song is a lead single of the ninth studio album of Robbie Williams. Despite sweet title „Candy”, it’s rather bittersweet.  It tells a story of a girl, who is very attractive and has no boundaries. We can compare her to a flame, which looks quite marvellous, but can be dangerous at the same time.  Gentelmen, you better be careful with girls like a figure from ‚Candy’.

I invite you all to get to know abundance of mysterious phrases and trivia (ciekawostki), which you can find in this song.

Tekst piosenki Robbie Williams – Candy

I was there to witness
Candice's inner buisness
She wants the boys to notice
Her rainbows, and her ponies
She was educated but could not count to ten
Now she got lots of different horses
By lots of different men
And I say

Liberate your sons and daughters
The bush is hot
But in the hole there's water
You can get some, when they give it
Nothing sacred, but it's a living

Hey, ho, here she go
Either a little too high
Or a little too low
Got no self-esteem and vertigo
Cos she thinks
She's made of candy
Hey, ho, here she go
Either a little too loud
Or a little too close
Got a hurricane
At the back of her throat
Cos she thinks she's made of candy

Ring a ring of roses
Whoever gets the closest
She comes and she goes
As the war of the roses
Mother was a victim
Father beat the system
By moving bricks to Brixton
And learning how to fix them

Liberate your sons and daughters
The bush is high
But in the hole there's water
As you will she’ll be the whole of the law
And if it don't feel good
What are you doing it for

Now tell me
Hey, ho, here she go
Either a little too high
Or a little too low
Got no self-esteem and vertigo
Cos she thinks
She's made of candy
Hey, ho, here she go
Either a little too loud
Or a little too close
Got a hurricane
At the back of her throat
Cos she thinks she's made of candy

Liberate your sons and daughters
The bush is high but in the hole there's water
As you will she’ll be the whole of the law
And if you don't feel good
What are you doing it for?
What are you doing it for?
What are you doing it for?
What are you doing it for?
What are you doing it for?
What are you doing it for?
What are you doing it for?
What are you doing it for?
What are you doing it for?

Hey, ho, here she go
Either a little too high
Or a little too low
Got no self-esteem and vertigo
Cos she thinks
She's made of candy
Hey, ho, here she go
Either a little too loud
Or a little too close
Got a hurricane
At the back of her throat
Cos she thinks she's made of candy

Hey, ho, here she go
Either a little too high
Or a little too low
Got no self-esteem and vertigo
Cos she thinks
She's made of candy
Hey, ho, here she go
Either a little too loud
Or a little too close
Got a hurricane
At the back of her throat
Cos she thinks she's made of candy

Tłumaczenie Robbie Williams – Candy

Byłem tam świadkiem
Wewnętrznych spraw Candice
Chce żeby chłopcy zauważyli
Jej tęcze i jej kucyki
Była wykształcona,ale nie umiała policzyć do dziesięciu
Teraz dostaje wiele różnych koni
Od wielu różnych mężczyzn
A ja mówię

Wyzwólcie swoich synów i córki
Krzak jest gorący
Ale w dołku tutaj jest woda
Możesz (jej) trochę dostać, kiedy ją dają
Nic świętego, ale to jest życie

Hej, ho, oto ona tutaj idzie
Albo nieco za wysoka
Albo nieco za niska
Nie ma żadnego poczucia własnej wartości i zawrotów głowy
Bo myśli
Że jest z cukierków
Hej, ho, oto ona tutaj idzie
Albo nieco za głośno
Albo nieco za blisko
Ma huragan
Na końcu gardła
Myśli, że jest zrobiona z cukierków

Może zranić
Kogokolwiek, kto się do niej zbliży
Ona przychodzi i odchodzi
Jako wojna róż
Matka była ofiarą
Ojciec rozbił system
Przez sprzedawanie narkotyków w Brixton
I przez uczenie się, jak je ulepszyć

Wyzwólcie swoich synów i córki
Krzak jest gorący
Ale w dołku tutaj jest woda
Jeżeli chcesz, ona będzie całym prawem
I jeżeli to nie sprawia przyjemności
Po co to robisz

Teraz mi powiedz
Hej, ho, oto ona tutaj idzie
Albo nieco za wysoka
Albo nieco za niska
Nie ma żadnego poczucia własnej wartości i zawrotów głowy
Bo myśli,
Że jest z cukierków
Hej, ho, oto ona tutaj idzie
Albo nieco za głośno
Albo nieco za blisko
Ma huragan
Na końcu gardła
Myśli, że jest zrobiona z cukierków

Wyzwólcie swoich synów i córki
Krzak jest gorący, ale w dołku tutaj jest woda
Jeśli chcesz, ona będzie całym prawem
I jeżeli nie czujesz się dobrze
Po co to robisz?
Po co to robisz?
Po co to robisz?
Po co to robisz?
Po co to robisz?
Po co to robisz?
Po co to robisz?
Po co to robisz?
Po co to robisz?

Hej, ho, oto ona tutaj idzie
Albo nieco za wysoka
Albo nieco za niska
Nie ma żadnego poczucia własnej wartości i zawrotów głowy
Bo myśli
Że jest z cukierków
Hej, ho, oto ona tutaj idzie
Albo nieco za głośno
Albo nieco za blisko
Ma huragan
Na końcu gardła
Myśli, że jest zrobiona z cukierków

Hej, ho, oto ona tutaj idzie
Albo nieco za wysoka
Albo nieco za niska
Nie ma żadnego poczucia własnej wartości i zawrotów głowy
Bo myśli
Że jest z cukierków
Hej, ho, oto ona tutaj idzie
Albo nieco za głośno
Albo nieco za blisko
Ma huragan
Na końcu gardła
Myśli, że jest zrobiona z cukierków

Zwroty & wyrażenia

Witness

In the first line of the song Robbie sings that he was there to witness (to observe) how Candice is doing and he is able to see her true face, real nature.

I was there to witness
Candice’s inner buisness

Byłem tam świadkiem
Wewnętrznych spraw Candice

To witness = być świadkiem (przestępstwa, ataku, ale także rozwoju społecznego, zmian technologicznych), doświadczyć.

Examples:

Did anyone witness the attack? = Czy ktokolwiek był świadkiem tego ataku?

They were staying in the capital at the time of the riots and witnessed several street battles. = Przebywali w stolicy w czasie zamieszek i byli świadkami paru bitew ulicznych.

He arrived home just in time to witness his brother being taken by the police. = Przybył do domu w porę, aby być świadkiem, jak jego brat był zabierany przez policję.

This university has witnessed quite a few changes over the years. = Przez lata ten uniwersytet doświadczył niejedną zmianę.

This verb can also mean being present at an event to sign your name as a proof that it happened or that it was done correctly.

To witness = poświadczyć.

Example:

Her will was drawn up by a solicator and witnessed by two colleagues. = Jej wola została sporządzona na piśmie przez adwokata i poświadczona przez dwie koleżanki z pracy.

The is also another meaning, which can refer to faith.

To witness/to give a witness = dawać świadectwo (np. wiary chrześcijańskiej).

Example:

She gave personal witness to her faith in Christ. = Dała swoje osobiste świadectwo wiary w Chrystusa.

Notice

Notice - other phrases
give sb notice = dawać komuś wypowiedzenie (ktoś zwalnia kogoś z pracy)
hand/give in your notice = dać swoje wypowiedzenie (sami zwalniamy się z pracy)
take notice = zwracać uwagę (na coś)

There is also an intriguing idiom:

At short notice (BrE)/ on short notice (AmE) = w krótkim terminie, w krótkim czasie/ w ostatniej chwili, na ostatnią chwilę/ bez wyprzedzenia, bez uprzedzenia

Candice is a girl, who enjoys when men pay attention to her  and admire her figure. We can assume, that rainbows and ponies relate to the parts of her body. That also indicates, that her relationships with men are only based on physical interest.

She wants the boys to notice
Her rainbows, and her ponies

Chce żeby chłopcy zauważyli
Jej tęcze i jej kucyki

To notice = zauważyć (zauważyć, że coś istnieje, zdać sobie sprawę z czegoś).

Examples:

I noticed a crack in the ceiling. = Zauważyłam pęknięcie na suficie.

He notcied (that) the woman was staring at him. = Zauważył, że kobieta gapiła się na niego.

Liberate

In this line we find out, that when parents put effort into bringing up their offspring it is always worth and rewarded eventually.  We can read ‚water’ as a symbol of reward.

Liberate your sons and daughters

Wyzwólcie swoich synów i córki

To liberate  = uwalniać, wyzwalać.

Examples:

Find someone who comes from a country which has been liberated within the past 50 years. = Znajdź kogoś, kto pochodzi z państwa, które zostało wyzwolone w przeciągu ostatnich 50 lat.

He died before the city was liberated in 1918. = Umarł zanim miasto zostało uwolnione w 1918 roku.

To liberate‚ can be also used, when we want to say in humorous way, that somebody has stolen something.

To liberate = ukraść ( kiedy chcemy określić kradzież w zabawny sposób).

Example:

She liberated those spoons from a restaurant last week. = Uwolniła (ukradła) te łyżki z restauracji w zeszłym tygodniu.

Self-esteem & vertigo

The girl seems to be a femme fatale and behaves quite bipolar. On the other hand she doesn’t believe in her own abilites and worth, she doesn’t respect herself and she feels, that she is unable to balance.

Got no self-esteem and vertigo

Nie ma żadnego poczucia własnej wartości i zawrotów głowy

Self-esteem = poczucie własnej wartości.

Example:

The compliments she received after the presentation boosted her self-esteem. = Komplementy, którymi została obsypana po prezentacji podniosły jej poczucie własnej wartości.

Vertigo = zawroty głowy (spowodowane np. lękiem wysokości).

Example:

She can’t stand heights and has always suffered from vertigo. = Ona nie znosi wysokości i od zawsze cierpiała na zawroty głowy (z tego powodu).

Be made of something

Trivia
The music video was set in Spitalfields in east London in the summer of 2012. Candice was played by Kaya Scodelario, who is famous for playing in ‚Skins’- comedy drama about British youth and problems they have to face during the adolescence.

Then she is full of herself and perceive herself as a princess, because she thinks she is made of candy and everybody should treat her like a treasure.

Cos she thinks she’s made of candy

Bo myśli, że jest zrobiona ze słodyczy

Be made of something = być zrobionym z czegoś.

Examples:

Your heart is made of stone. = Twoje serce jest (zrobione) z kamienia.

What fabric is your dress made of? = Z jakiego materiału jest zrobiona twoja sukienka?

We use ‚be made of something’ when the material the subject consist of doesn’t change during the process of making it.

When the material changes during that process, we use ‚be made from something’.

Be made from something = być wyprodukowanym z czegoś.

Examples:

Cheese is made from sour milk. = Ser jest produkowany z kwaśnego mleka.

Plastic is made from petroleum. = Plastik produkowany jest z ropy naftowej.

Ring a ring of roses

Ring a ring of roses refers to the nursery rhyme ( = przedszkolna rymowanka), folksong and playground singing song.

Its Polish equivalent is ‚Kółko graniaste’. However, English version is probable to has its roots in Great Plague (= Wielka zaraza), which took place in the Kingdom of Englad in 1665-1666. It was the epidemic of bubonic plague (dżuma).

Sneezing, falling down, rosy rash nd coughing is likely to have something to do with symptoms of bubonic plague. Posies (= bukiety/ wiązki kwiatów) would mean posies of herbs (= wiązki ziół), which were carried in order to protect and reduce the smell of the disease.

That explains why the first line of he nursery rhyme was used in this song. Whoever gets to close to that girl can get hurt or sick.

Ring a ring of roses
Whoever gets the closest

Może zranić
Kogokolwiek, kto się do niej zbliży

Hurricane

Got a hurricane
At the back of her throat

Ma huragan
Na końcu gardła

According to Williams himself it might mean, that she swears like a sailor.

There is also another meaning of it. Singer says only that she did something else and it involved seaman as well, but he doesn’t name it literally.

Victim

Other names for victim
casualty = ofiara (np. wypadku, zamachu), ofiara ( jako osoba ponosząca skutki czegoś)
fatality =  ofiara śmiertelna
martyr = cierpiętnik, męczennik
sufferer = osoba cierpiąca, osoba poszkodowana (w wypadku), ofiara (przestępstwa)

Even her own family was a victim of her.

Mother was a victim

Matka była ofiarą

Victim = ofiara (przestępstwa, napadu), ofiara – ktoś ponosi konsekwencje czegoś.

Examples:

The children are the innocent victims of the fighting. = Dzieci są niewinnymi ofiarami kłótni.

The new drug might help save the lives of cancer victims. = Nowy lek może pomóc ocalić życie ofiar raka.

Our local hospital has become the latest victim of the cuts in government spending. = Nasz lokalny szpital stał się ostatnią ofiarą cięć w wydatkach rządu.

Moving bricks

Here we can find out another thing about the background of her life. Her father is being described here as a drug seller.

Reference to Brixton (district in the London Borough of Lambeth in South London)  is well-choosen, because Brixton is called ”the drugs capital of London”.

Father beat the system
By moving bricks to Brixton

Ojciec rozbił system
Przez sprzedawanie narkotyków w Brixton

According to Urban Dictionary, moving bricks = to sell drugs, often times in parking lots.

As you will

According to Robbie first words of the line  – ‚As you will’ is a reference to Aleister Crowley, who was an English occultist, ceremonial magician and his words ‚Do what thou will’.

They were supposed to show how to bear (radzić sobie) with other people. It means that the origins of our will have an influence on the direction our will choose.

As you will, she’ll be the whole of the law

Jeśli chcesz, ona będzie całym prawem

These words can mean, that this girl can be easily directed by someone, because she is passive and let people decide on her behalf (= w jej imieniu).

As you see am entertaining song you can hear on a radio isn’t that simple when it comes to understand and interpret it.

To sum up, this song is about a girl, whose life is quite messed up – she is a femme fatale and has a miserable background. At the end of the song we still have mixed feelings about her.

 

Do you like Robbie and his songs?

What do you think about our lesson?

Print Friendly, PDF & Email

Udostępnij:

Podobne

1 komentarz

  1. Annie

    Bar­dzo mi się podoba inter­pre­ta­cja. Słu­cha­jąc pio­senki pew­nie bym nawet nie zwró­ciła uwagi na to, o czym tak naprawdę jest jej tekst. Dzięki za świetne tłu­ma­cze­nie. 😀

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *