Rixton – Me and My Broken Heart

Kto z nas nie miał nigdy złamanego serca? ,,Me And My Broken Heart’’ to debiutancki singiel wydany w marcu obecnego roku 2014. Utwór ten niemalże od razu zdobył fanów na całym świecie i trafił na 1 miejsce UK Top 40.

Rixton to dość młody brytyjski zespół z Manchester, założony w 2012 roku pod nazwą ,,Relics’’. Grupa ta licząca czterech panów tworzy muzykę pop, R&B i pop rock. W skład kwartetu wchodzą: Jake Roche – główny piosenkarz, Charley Bagnall- gitarzysta, Danny Wilkin- basista i klawiszowiec oraz perkusista- Lewi Morgan.

Zespół ten zdobył popularność między innymi dzięki publikowaniu swoich nagrań w sieci, a uwagę większej grupy widzów zwrócił w roku 2013 dzięki teledyskowi do ,,Make Out’’, w którym sparodiował kilka dobrze znanych klipów – ,,Roar’’ Katy Perry, ,,Stay’’ Rihanny, ,,Applause’’ Lady Gagi, ,,Blurred Lines’’ Robina Thicke’a, ,,Wreckling Ball’’ Miley Cyrus’’ oraz ,,Beauty and a Beat’’ Justina Biebera.

,,Me And My Broken Heart’’ to singiel o tematyce miłosnej, gdyż każdy z nas potrzebuje trochę miłości w życiu!

Tekst piosenki Rixton – Me and My Broken Heart

All I need's a little love in my life
All I need's a little love in the dark
A little but I'm hoping it might kick start
Me and my broken heart
I need a little loving tonight
Hold me so I'm not falling apart
A little but I'm hoping it might kick start
Me and my broken heart

Yeah...

Shot gun, aimed at my heart, you got one
Tear me apart and then some
How do we call this love (whoa oh oh oh)
I try to run away but your eyes
Tell me to stay, oh why,
Why do we call this love (whoa oh oh oh)

It seems like we've been losing control
Somebody tell me I'm not alone
When I say

All I need's a little love in my life
All I need's a little love in the dark
A little but I'm hoping it might kick start
Me and my broken heart
I need a little loving tonight
Hold me so I'm not falling apart
A little but I'm hoping it might kick start
Me and my broken heart
Maybe some part of you just hates me
You pick me up and play me
How do we call this love? (whoa oh oh oh)
One time tell me you need me tonight
To make it easy, you lie
And say it's all for love (whoa oh oh oh)

It seems like we've been losing control
Somebody tell me I'm not alone
When I say

All I need's a little love in my life
All I need's a little love in the dark
A little but I'm hoping it might kick start
Me and my broken heart
I need a little loving tonight
Hold me so I'm not falling apart
A little but I'm hoping it might kick start
Me and my broken heart

Whoa oh, whoa oh
Me and my broken heart
Whoa oh, whoa oh
Me and my broken
Yeah, yeah, yeah
(Me and my broken, broken heart)
Yeah, yeah, yeah
How do we call this?

It's just me
It's just me
It's just me
Me and my broken heart

All I need's a little love in my life
All I need's a little love in the dark
A little but I'm hoping it might kick start
Me and my broken heart
I need a little loving tonight
Hold me so I'm not falling apart
A little but I'm hoping it might kick start
Me and my broken heart

Tłumaczenie Rixton – Me and My Broken Heart

Wszystko czego potrzebuje to trochę miłości w moim życiu
Wszystko czego potrzebuje to trochę miłości w ciemności
Trochę, ale mam nadzieję, że to może początek
Ja i moje złamane serce
Potrzebuję trochę miłości tej nocy
Trzymaj mnie, żebym się nie rozpadł
Trochę, ale mam nadzieję, że to może przyśpieszyć
Ja i moje złamane serce

Yeah...

Strzał pistoletu, skierowany w moje serce, zdobyłeś jeden
Rozerwij mnie na strzępy i jeszcze trochę
Jak nazywamy to miłością
Próbuję uciec, ale twoje oczy
Każą mi zostać, oh dlaczego
Dlaczego nazywamy to miłością

Wydaje się, że straciliśmy kontrolę
Niech ktoś powie, że nie jestem sam
Kiedy mówię

Wszystko czego potrzebuje to trochę miłości w moim życiu
Wszystko czego potrzebuje to trochę miłości w ciemności
Trochę, ale mam nadzieję, że to może początek
Ja i moje złamane serce
Potrzebuję trochę miłości tej nocy
Trzymaj mnie, żebym się nie rozpadł
Trochę, ale mam nadzieję, że to może przyśpieszyć
Ja i moje złamane serce
Może jakaś część ciebie po prostu mnie nienawidzi
Podrywasz mnie i bawisz się mną
Jak nazywamy to miłością
Raz mówisz, że potrzebujesz mnie dziś w nocy
Aby ułatwić, kłamiesz
I mówisz, że to wszystko jest dla miłości

Wydaje się, że straciliśmy kontrolę
Niech ktoś powie, że nie jestem sam
Kiedy mówię

Wszystko czego potrzebuje to trochę miłości w moim życiu
Wszystko czego potrzebuje to trochę miłości w ciemności
Trochę, ale mam nadzieję, że to może początek
Ja i moje złamane serce
Potrzebuję trochę miłości tej nocy
Trzymaj mnie, żebym się nie rozpadł
Trochę, ale mam nadzieję, że to może przyśpieszyć
Ja i moje złamane serce

whoa, whoa
Ja i moje złamane serce
whoa, whoa
Ja i moje złamane serce
Yeah, yeah, yeah
(Ja i moje złamane serce)
Yeah, yeah, yeah
Jak nazwiemy to?

To tylko ja
To tylko ja
To tylko ja
Ja i moje złamane serce

Wszystko czego potrzebuje to trochę miłości w moim życiu
Wszystko czego potrzebuje to trochę miłości w ciemności
Trochę, ale mam nadzieję, że to może początek
Ja i moje złamane serce
Potrzebuję trochę miłości tej nocy
Trzymaj mnie, żebym się nie rozpadł
Trochę, ale mam nadzieję, że to może przyśpieszyć
Ja i moje złamane serce

Zwroty i wyrażenia

A little

All I need’s a little love in my life

Wszystko czego potrzebuje to trochę miłości w moim życiu

Warto wiedzieć
little hope/chance = mała nadzieja/szansa
little damage was done = szkody były niewielkie
we’ve made little progress = niewiele posunęliśmy się do przodu
there’s so little time = zostało tak mało czasu
little is known about these things = niewiele wiadomo o tych sprawach
taste a little = spróbuj trochę
there’s little I can do = niewiele mogę zrobić

Niejednokrotnie w tekście pojawia się a little w znaczeniu = trochę, nieco.

Jaka jest różnica pomiędzy a little i little?

Oby dwa wyrażenia używamy przed rzeczownikami niepoliczalnymi, jednakże little oznacza = niewiele, mało (niewystarczająco).

Przykłady:

Hurry up! We have little time, the train leaves in 5 minutes. = Pośpiesz się! Mamy mało czasu, za 5 minut odjeżdża pociąg.

We have a little time. The train leaves in forty minutes. = Mamy trochę czasu. Pociąg odjeżdża za 40 minut.

There is little water in Afryka. = Jest niewiele / za mało wody w Afryce.

She remembers very little. = Ona niewiele pamięta.

There’s little I can do. = Niewiele mogę zrobić.

She did little to help her parents. = Niewiele zrobiła, żeby pomóc swoim rodzicom.

Age has little to do with it. = Wiek ma z tym niewiele wspólnego.

Most women know little about mechanics. = Większość kobiet niewiele wie o mechanice.

There’s little to worry about. = Nie ma w zasadzie czym się przejmować.

Little vs. few

Few i a few używamy przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej!

Few = mało, zaledwie kilku, tylko parę, itp.

Przykład:

Few people came to my birthday party, therefore I was disappointed. = Zaledwie parę osób przyszło na moje przyjęcie urodzinowe, dlatego byłam rozczarowana.

A few = kilka, parę, trochę.

Przykład:

A few new people came to the meeting yesterday so we had to borrow additional chairs. = Parę nowych osób przyszło na spotkanie wczoraj, więc musieliśmy pożyczyć dodatkowe krzesła.

Hold

Zapamiętaj
to put a call on hold = zawiesić połączenie (do czasu zakończenia poprzedniej rozmowy)
to hold a smile = uśmiechać się
to hold sth in place /position = przytrzymać coś w miejscu
to hold one’s speed = utrzymywać stałą prędkość
to hold sb’s interest/ attention = zainteresować kogoś/przykuć uwagę kogoś

Hold me so I’m not falling apart

Trzymaj mnie, żebym się nie rozpadł

To hold użyte w znaczeniu = trzymać

Przykład:

Could you hold it for a moment? = Czy mógłbyś to przez chwilę potrzymać?

To hold jest czasownikiem nieregularnym (past tense, past participle = held) i ma wiele innych znaczeń =

= odbywać, przeprowadzać (np. spotkanie), np.: That conference was held in Warsaw. = Tamta konferencja odbyła się w Warszawie.

= przytrzymywać (np. w jakiejś pozycji), np.: Hold your hands up. = Przytrzymaj ręce w górze.

= mieć (np. opinię), np.: I hold an opinion different from you. = Ja mam inną opinię niż ty.

= posiadać, np.: Our employees should hold a driving licence. = Nasi pracownicy powinni posiadać prawo jazdy.

= zatrzymywać, przestawać, np.: Hold your car! = Zatrzymaj samochód!

= czekać (o rozmowie telefonicznej), np.: Hold the line, please. = Proszę nie odkładać słuchawki, proszę się nie rozłączać.

Hold to także rzeczownik, który oznacza =

= uścisk, np.: His hold of my hand was strong. = Jego uścisk dłoni był silny.

= chwyt, np.: They have a firm hold. = Oni mają mocny chwyt.

= kontrola, np.: They have a hold on the market. = Oni mają kontrolę nad rynkiem.

= luk towarowy, ładownia, np.: We need to build another hold. = Musimy zbudować nową ładownię.

Fall apart

Hold me so I’m not falling apart

Trzymaj mnie, żebym się nie rozpadł

Czasownik nieregularny (past simple = fell, past participle = fallen).

To fall apart oznacza = rozpadać się, rozlatywać (np. związek, kubek).

Przykłady:

I was depressed when my marriage fell apart. = Miałam depresję, kiedy moje małżeństwo się rozpadło.

The plate fell apart in my hands. = Talerz rozpadł się w moich rękach.

Tear apart

Tear me apart and then some

Rozerwij mnie na strzępy i jeszcze trochę

To tear sb apart (past tense = tore, past participle = torn) =

= rozerwać na strzępy, rozdzielić, roznosić, np.: She tore two boys apart because they were quarreling. = Ona rozdzieliła dwóch chłopców, ponieważ się kłócili.

= zmartwić, zasmucić, np.: Seeing suffering children really tears me apart. = Widok cierpiących dzieci naprawdę mnie przygnębia.

= skrytykować kogoś lub surowo, np.: The speaker was applauded as he tore the prime minister apart. = Mówca był oklaskiwany kiedy skrytykował premiera

To tear sth apart, to tear apart sth =

= rozszarpywać, roznosić, np.: She tore the room apart. = Przewróciła pokój do góry nogami.

= rozerwać, np.: The building was torn apart by the bomb blast. = Budynek został rozerwany przez eksplozję bomby.

Pick up

Ciekawe zwroty
to pick up after sb = posprzątać po kimś
to pick up on sth = wykorzystywać coś
to pick up with sb = związać się z kimś
to pick up the thread/ pick up the threads = podjąć coś na nowo (np. karierę zawodową)
to pick up the receiver/ lift the receiver = podnieść słuchawkę (od telefonu)

You pick me up and play me

Podrywasz mnie i bawisz się mną

To pick sb up/to pick up sb w tekście zostało użyte w znaczeniu = podrywać, zdobywać, np.: That boy picked me up. = Tamten chłopiec poderwał mnie.

To pick up ma także inne znaczenia =

= poprawiać się, polepszać (np. o sytuacji), np.: Things have picked up slightly. = Sprawy mają się lepiej/ idą ku lepszemu.

= nabierać sił, zwiększać się (np. wiatr), np.: The wind picks up. = Wiatr się wzmaga.

= zaczynać na nowo, podejmować na nowo (np. wątek), np.: Let’s pick up (from) where we left off. = Zacznijmy tam, gdzie skończyliśmy/ przerwaliśmy.

Lie

To jest tytuł pola
to lie = kłamać (past tense, past participle = lied, forma ciągła = lying)
to lie = leżeć, być (past tense = lay, past participle = lain, forma ciągła = lying)

To make it easy, you lie

Aby ułatwić, kłamiesz

To lie w znaczeniu = kłamać jest czasownikiem regularnym (past tense, past participle = lied, forma ciągła = lying).

Jest to także rzeczownik = kłamstwo, np.: It’s all lies. = To same kłamstwa, to wszystko kłamstwo.

To lie jest także czasownikiem nieregularnym i ma inne znaczenie = leżeć, być (past tense = lay, past participle = lain, forma ciągła = lying).

Przykłady:

He is lying on his back. = On leży na plecach.

The village lies 18 km west of the city. = Ta wieś leży 18 km na zachód od miasta.

Run away

To jest tytuł pola
don’t run away with the idea/ notion that… = nie myśl sobie, że…
I don’t want him running away with that idea = nie chcę, żeby tak myślał
to let one’s emotions/one’s enthusiasm run away with one = dać się ponieść emocjom/entuzjazmowi

I try to run away but your eyes

Próbuję uciec, ale twoje oczy

To run away = uciekać (from sb = od kogoś) (to do sth = żeby coś zrobić) (with sb/ sth = z kimś, z czymś) (past tense = ran, past participle = run, forma ciągła = running)

Przykłady:

My son ran away from home last month. = Mój syn uciekł z domu ostatniego miesiąca.

She runs away from her responsibilities. = Ona ucieka od swoich obowiązków.

Rzeczownik runaway przetłumaczymy = uciekinier, zbieg.

Przykład:

Their first song titled ,,Runaway’’ was the best one. = Ich pierwsza piosenka zatytułowana ,,Uciekinier’’ była najlepsza.

Print Friendly, PDF & Email
Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *