One Direction – Little Things

Kiedy prowadzę zajęcia angielskiego zazwyczaj pytam się moich uczniów jakiej muzyki słuchają, jakie lubią zespoły czy wykonawców. Często (wśród dziewczyn) pada nazwa One Direction – szczerze mówiąc jeszcze do nie dawna nie znałam tego zespołu, ale postanowiłam sprawdzić co to takiego. Kiedy po raz pierwszy słuchałam ich piosenek, uśmiechałam się, bo przypomniały mi się stare czasy, kiedy jako nastolatka słuchałam tego typu zespołów.

Postanowiłam omówić ich najnowszy singiel z płyty „Take me home”. To bardzo słodka piosenka i słuchając jej można wpaść w nostalgię za młodymi latami. Mam nadzieję, że dzięki niej niektórzy z Was zapragną uczyć się języka angielskiego, aby w przyszłości samemu móc zrozumieć co śpiewają chłopcy z One Direction.

 

Tekst piosenki One Direction – Little Things

Your hand fits in mine
Like it's made just for me
But bear this in mind
It was meant to be
And I'm joining up the dots
With the freckles on your cheeks
And it all makes sense to me

I know you've never loved
The crinkles by your eyes when you smile
You've never loved
Your stomach or your thighs
The dimples in your back at the bottom of your spine
But I'll love them endlessly

I won't let these little things slip out of my mouth
But if I do
It's you
Oh it's you
They add up to
I'm in love with you
And all these little things

You can't go to bed
Without a cup of tea
And maybe that's the reason why you talk in your sleep
And all those conversations
Are the secrets that I keep
Though it makes no sense to me

I know
You've never loved the sound of your voice on tape
You never want to know how much you weigh
You still have to squeeze into your jeans
But you're perfect to me

I won't let these little things slip out of my mouth
But if it's true
It's you
Oh it's you
They add up to
I'm in love with you
And all these little things

You'll never love yourself
Half as much as I love you
You'll never treat yourself right, darlin'
But I want you to
If I let you know, I'm here for you
Maybe you'll love yourself
Like I love you
Oh

And I've just let
These little things slip out of my mouth
Because it's you
Oh it's you
It's you
They add up to
And I'm in love with you
And all these little things

I won't let these little things slip out of my mouth
But if it's true
It's you
Oh it's you
They add up to
I'm in love with you
And all your little things

Tłumaczenie One Direction – Little Things

Twoja dłoń pasuje do mojej
Tak jakby została zrobiona właśnie dla mnie
Ale pamiętaj
Tak właśnie miało być
I łączę punkty
Z piegami na twoich policzkach
I to wszystko ma dla mnie sens

Wiem, że nigdy nie kochałaś
Zmarszczek przy twoich oczach kiedy się uśmiechasz
Nigdy nie kochałaś
Swojego brzucha czy ud
Dołeczków na dole twoich pleców
Ale ja będę kochał je bezgranicznie

Nie pozwolę tym drobiazgom wymknąć się z moich ust
Ale jeśli to się stanie
To z tobą
Z tobą
Mają one sens
Jestem w tobie zakochany
I w tych wszystkich drobiazgach

Nie możesz iść spać
Bez filiżanki herbaty
I może dlatego mówisz we śnie
I te wszystkie rozmowy
Są sekretami których strzegę
Chociaż nie ma to dla mnie sensu

Wiem
Że nigdy nie kochałaś dźwięku swojego nagranego głosu
Nigdy nie chcesz wiedzieć ile ważysz
Nadal musisz się wciskać w swoje jeansy
Ale dla mnie jesteś idealna

Nie pozwolę tym drobiazgom wymknąć się z moich ust
Ale jeśli to się stanie
To z tobą
Z tobą
Mają one sens
Jestem w tobie zakochany
I w tych wszystkich drobiazgach

Nigdy nie pokochasz siebie
W połowie tak mocno jak ja ciebie kocham
Nigdy nie będziesz traktować siebie odpowiednio kochanie
Ale ja chcę żebyś to zrobiła
Jeśli dam znak, jestem tu dla ciebie
Może pokochasz siebie
Tak jak ja cię kocham
Oh

I właśnie pozwoliłem
Tym drobiazgom wymknąć się z moich ust
Bo to z tobą
Oh z tobą
Z tobą
Mają one sens
A ja jestem w tobie zakochany
I w tych wszystkich drobiazgach

Nie pozwolę tym drobiazgom wymknąć się z moich ust
Ale jeśli to się stanie
To z tobą
Z tobą
Mają one sens
Jestem w tobie zakochany
I w tych wszystkich twoich drobiazgach

Gramatyka

Present Perfect - zdania twierdzące
Czas Present Perfect składa się z czasownika posiłkowego have odmienionego przez osoby oraz czasownika w formie Past Participle. Przykłady:
I have talked to my boss. = Rozmawiałam z moim szefem.
She has travelled a lot recently. = Ona ostatnio dużo podróżowała.
We have just had breakfast. = Właśnie zjedliśmy śniadanie.
They have already seen this film. = Oni już widzieli ten film

Present Perfect

Chłopcy z One Direction w swojej piosence śpiewają o zabawnych nawykach, słabościach swoich ukochanych. Wymieniają rzeczy, które według nich tylko dodają uroku dziewczynom, ale one nigdy za tymi rzeczami nie przepadały. Autorzy używają do tego czasu teraźniejszego Present Perfect.

W piosence mamy powtarzany zwrot:

You’ve never loved

Nigdy nie kochałaś

Gdzie: you’ve = you have.

Każdy z piosenkarzy śpiewa ogólnie o drobnych nawykach, których nigdy lubiły ich ukochane. Jest to jedna z sytuacji, kiedy możemy użyć czasu Present Perfect – mówimy bowiem o okresie czasu, który trwa do chwili obecnej.

Tutaj mówimy o rzeczach, których ukochane nie lubią w swoim życiu – czyli okresie, który trwa do tej pory.

Inne przykłady z tej serii:

I have never been to Mexico. = Nigdy nie byłem w Meksyku. (Patrząc na całe moje życie – do tej pory. Jeszcze mogę tam pojechać.

She has never liked spinach. = Ona nigdy nie lubiła szpinaku. ( W całym swoim życiu, do tej pory.)

We have never had a car. = Nigdy nie mieliśmy samochodu. (Do tej pory, ale jeszcze możemy mieć.)

Kolejnym przykładem na użycie czasu Present Perfect jest wers piosenki:

I’ve just let these little things slip out of my mouth

Właśnie pozwoliłem tym drobiazgom wymknąć się z moich ust

Czas Present Perfect jest czasem teraźniejszym, dlatego zawsze ma połączenie, powiązanie z teraźniejszością. Czynność w przeszłości, ma rezultat w teraźniejszości.

Inne przykłady oparte na tej zasadzie:

– Would you like something to eat? – No, thanks. I have just eaten dinner. = – Chciałbyś coś zjeść? – Nie, dzięki. Właśnie zjadłem obiad. (Zjadłem, więc jestem najedzony.)

He can’t get into his house, because he has lost his keys. = On nie może wejść do domu, bo zgubił klucze.

They have forgotten our names. = Oni zapomnieli jak mamy na imię. (Zapomnieli i nie wiedzą jak mamy na imię.)

Czas Present Perfect występuje jeszcze w kilku innych sytuacjach, jednak chciałabym dziś tylko się skupić na zasadach, które można wytłumaczyć na podstawie tekstu piosenki „Little Things”.

Zwroty & wyrażenia

Join - ciekawe zwroty
to join forces = połączyć siły, zjednoczyć się
to join hands = złączyć ręce
a sub join = dopisek
join the club! = witaj w klubie!
to join in the fun = przyłączyć się do zabawy
to join a band = dołączyć do zespołu

Join up

And I’m joining up the dots

I łączę punkty

Już sam czasownik to join wiele mówi nam o tym czasowniku złożonym, oznacza między innymi =

= dołączyć, przyłączyć się, spotkać się, zapisać się.

Przykłady:

Will you join us for dinner? = Zjesz z nami obiad?

– Can I join you? – Yes, sure! = – Czy mogę się do was dołączyć? – Tak, jasne.

Join our club, and you will get special offer every week. = Wstąp do naszego klubu, a co tydzień otrzymasz wyjątkową ofertę.

Jeśli chodzi o czasownik złożony to join up, trzeba pamiętać o dwóch znaczeniach

= złączyć, połączyć ze sobą, np.: She could be a great detective – she can easily join up the clues and get to the truth. = Ona mogłaby być świetnym detektywem – potrafi z łatwością połączyć ze sobą wskazówki i dotrzeć do prawdy.

= wstąpić do wojska, np.: He joined up right after high school. = On wstąpił do wojska od razu po szkole średniej.

Slip out

I won’t let these little things slip out of my mouth

Nie pozwolę tym drobiazgom wymknąć się z moich ust

Czasownik złożony to slip out posiada w zasadzie jedno tłumaczenie, które ma wiele zastosowań.

To slip out = wymknąć się.

A teraz przykłady użycia tego czasownika:

I must slip out in a moment. = Muszę się wymknąć za chwilę.

I think he has just slipped out to the bathroom. = Sądzę, że on właśnie wymknął się do łazienki.

The unfortunate words slipped out before he could think. = Przykre słowa wymknęły mu się zanim zdążył pomyśleć.

It just slipped out! = Tak mi się wymknęło!

Add - warto wiedzieć
add-on = dodatkowy; dodatek
add-on service = usługa dodatkowa
to add fuel to the flames = dolewać oliwy do ognia
to add pointedly = dodać znacząco

Add up

They add up to

Mają one sens

To add oznacza = dodawać. I chodzi tutaj nie tylko o liczby, ale również o inne rzeczy, np.:

„I want to spend some time with you” he added. = „Chcę spędzić z tobą trochę czasu” dodał.

Why did you add so much salt to this soup? = Dlaczego dodałeś tyle soli do tej zupy?

Do you have anything to add? = Czy masz coś do dodania?

To add up = mieć sens, zgadzać się, „trzymać się kupy”.

Przykłady:

It doesn’t add up. = To się nie trzyma kupy. (To nie ma sensu.)

Thanks to you my life adds up. = Dzięki tobie moje życie ma sens.

Bear in mind

But bear this in mind

Tak właśnie miało być

To bear (sth) in mind = brać coś pod uwagę, mieć coś na uwadze, pamiętać o czymś.

Przykłady:

Bearing in mind his lack of experience, his performance was incredible. = Biorąc pod uwagę jego brak doświadczenia, jego występ był niesamowity.

I will bear it in mind. = Będę o tym pamiętać.

Mean - zwroty & wyrażenia
I mean… = to znaczy…; mam na myśli…
mean-spirited = małoduszny
to mean nothing = nic nie znaczyć, być nieważnym
mean-looking = złośliwy, wredny
to turn mean = zrobić się nieprzyjemnym (o człowieku)
mean-minded = wredny
golden mean = złoty środek
no mean (USA) = nie najgorszy

Mean

W piosence czasownik to mean mamy użyty w stronie biernej w wersie:

It was meant to be

Tak właśnie miało być

Słówko mean jest popularne i występuje w języku angielskim jako czasownik i przymiotnik.

Jako czasownik to mean =

= znaczyć, np.: What does it mean? = Co to znaczy?

= mieć na myśli, np.: Sorry,  I didn’t mean it. = Przepraszam, nie miałam tego na myśli.

= mówić serio, na poważnie, np.: Do you mean it? = Mówisz serio?

To mean to do sth = mieć zamiar coś zrobić, np.: I didn’t mean to hurt you. = Nie miałem zamiaru cię zranić.

Jako przymiotnik mean =

= złośliwy, wredny.

= skąpy.

Ale w języku potocznym znaczy również = świetny, rewelacyjny.

Though

Though it makes no sense to me

Chociaż nie ma to dla mnie sensu

Spójnik though oznacza = chociaż, mimo że, ale, jednak.

Ciekawostka
though = although = tho’ = chociaż

Przykłady:

I like him though he is very conceited. = Lubię go, chociaż jest bardzo zarozumiały.

I am hungry even though I’ve just eaten dinner. = Jestem głodny, chociaż właśnie zjadłem obiad.

Though learning foreign languages is sometimes difficult, I love it. = Chociaż nauka języków obcych jest czasami trudna, ja to uwielbiam.

Make sense

Though it makes no sense to me

Chociaż nie ma to dla mnie sensu

To make sense = mieć sens, być sensownym, stanowić logiczną całość, np.: It doesn’t make any sense. = To nie ma żadnego sensu.

To make sense of sth = zrozumieć coś, np.: She can’t make sense of this poem. = Ona nie może zrozumieć tego wiersza.

Crinkle

I know you’ve never loved the crinkles by your eyes when you smile

Wiem, że nigdy nie kochałaś zmarszczek przy twoich oczach kiedy się uśmiechasz

Słowo crinkle występuje zarówno jako rzeczownik i czasownik.

A crinkle = zmarszczka (np. na twarzy, tkaninie), fałda (np. na spódnicy)

To crinkle = zmarszczyć (np. czoło, papier), zmrużyć (np. oczy)

Dimple

The dimples in your back at the bottom of your spine

Dołeczków na dole twoich pleców

Wyraz dimple ma bardzo zbliżone znaczenie do crinkle.

A dimple = dołeczek, wgłębienie, zmarszczka (ale zmarszczka np. na wodzie, a nie na skórze)

Bottom - to trzeba wiedzieć
bottom line = rezultat, wynik
bottom-up = od podstaw, systemowy
rock-bottom = na najniższym możliwym poziomie (np.cena)
bottom-price = najniższa cena
to get to the bottom of a matter = dotrzeć do sedna sprawy
bottom floor = parter
at bottom = w gruncie rzeczy
from the bottom of one’s heart = z całego serca, z głębi serca

To dimple = mieć dołeczki, np.: Her cheeks dimpled as she smiled. = W uśmiechu robiły jej się w policzkach dołeczki.

Dimpled = z dołeczkami.

Bottom

The dimples in your back at the bottom of your spine

Dołeczków na dole twoich pleców

Bottom generalnie oznacza = dół czegoś, dolną część czegoś. Mam na myśli =

= spodnie (czyli dół stroju).

= podnóże (dół góry).

= dno (oceanu, morza).

= pupa (kulturalne określenie :))

Squeeze

You still have to squeeze into your jeans

Nadal musisz się wciskać w swoje jeansy

To squeeze = ściskać, uścisnąć, wyciskać. Przykłady:

He squeezed her hands with a big smile. = On uścisnął jej ręce z uśmiechem.

Jak powstawał teledysk?

You need to squeeze the truth out of Bob. = Musisz wycisnąć z Boba prawdę.

Endlessly

But I’ll love them endlessly

Ale ja będę kochał je bezgranicznie

Endlessly =

= nieskończenie, bezgranicznie, w nieskończoność (np. cierpliwy, tolerancyjny), np.: I think you are endlessly patient. = Sądzę, że jesteś bezgranicznie cierpliwy.

= bez końca, bez ustanku, wiecznie (np. gadać, próbować), np.: She is endlessly talking about her problems. = Ona bez ustanku mówi o swoich problemach.

 

Najlepsze miejsce dla fanów zespołu:

One Direction Polska

Print Friendly, PDF & Email
Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *