Miracle of Sound – Halfman’s Song

Dzisiejsza lekcja to nie lada gratka dla fanów „Gry o tron”! Książki George’a R. R. Martina i serial nakręcony na ich podstawie zdobyły rzesze fanów na całym świecie.

Walka o tytułowy tron Siedmiu Królestw jest bardzo zacięta i jest w nią zaangażowanych wiele ciekawych, nietuzinkowych postaci. Jedną z nich jest Tyrion Lannister- główny bohater dzisiejszej piosenki. Ród Lannisterów, symbolizowany przez lwa, to jeden z najmożniejszych rodów Siedmiu Królestw. Tyrion, zwany także półczłowiekiem (halfman), odstaje od reszty rodu, gdyż jest karłem.

W piosence nawiązuje do krzywd, jakich doznał od swego ojca, Tywina Lannistera i od kurtyzany o imieniu Shae, oraz zapowiada zemstę. Piosenkę wykonuje irlandzki muzyk Gavin Dunne, znany pod nazwą swojego muzycznego projektu Miracle of Sound.

Dajcie się porwać w świat „Gry o tron” z naszą lekcją!

Tekst piosenki Miracle of Sound – Halfman’s Song

There are some who are born distinguished
There are some who are raised in praise
But me I was always the last in line
A blot in my father's gaze

No cheekbones chiselled on a feline face
No skill or savvy with a sword
But this game we all play is won in wily ways
And sly is this littlest lord

Cruel tricks of romance
Degraded by their spite
You snub your cub too many times
You just might feel his bite

Beware beware of the words I twist
I am small but my reach is long
And the ravens black against the winter's mist
Are whispering the half-man's song
Whispering the half man's song

The land is a blooming orchard
With fruits so juicy and ripe
With a clink of a coin loose the lion's loin
Play a tune on the half man's pipe
In the arms of a whore I made a promise
Sinking deeper into danger every day
Cut through all their shit with a brazen wit
Moulding puppets from their minds of clay

I'm no man of honour
Myself is my true king
But somewhere deep within me
The bells of conscience ring

Beware beware of the words I twist
I am small but my reach is long
And the ravens black against the winter's mist
Are whispering the half-man's song
They're whispering the half man's song

Whispering the half man's song

Tłumaczenie Miracle of Sound – Halfman’s Song

Są tacy, którzy urodzili się wyróżnieni
Są tacy, którzy są wychowywani w chwale
Lecz ja byłem zawsze ostatni w szeregu
Zmazą w oczach ojca

Żadnych kości policzkowych wyrzeźbionych w kociej twarzy
Żadnej wprawy ani umiejętności z mieczem
Ale ta gra, w którą gramy, jest wygrywana podstępnymi metodami
A sprytny jest ten najmniejszy pan

Okrutne sztuczki miłosne
Poniżony przez ich zjadliwość
Odrzucasz swojego potomka zbyt dużo razy
Możesz po prostu poczuć jego ugryzienie

Strzeż się, strzeż się słów, które przekręcam
Jestem mały, ale mój zasięg jest długi
A czarne kruki przeciw zimowej mgle
Szepczą pieśń półczłowieka
Szepczą pieśń półczłowieka

Ziemia jest kwitnącym sadem
Z owocami tak soczystymi i dojrzałymi
Brzękiem monet rozluźnij biodra lwa
Zagraj melodię na fujarce półczłowieka
W ramionach dziwki złożyłem obietnicę
Tonąc głębiej w niebezpieczeństwie każdego dnia
Przecinając całe ich gówno za pomocą cynicznego dowcipu
Formując marionetki z ich glinianych umysłów

Nie jestem człowiekiem honoru
Moje ja jest moim prawdziwym królem
Ale gdzieś głęboko we mnie
Dzwony świadomości dzwonią

Strzeż się, strzeż się słów, które przekręcam
Jestem mały, ale mój zasięg jest długi
A czarne kruki przeciw zimowej mgle
Szepczą pieśń półczłowieka
Szepczą pieśń półczłowieka

Szepczą pieśń półczłowieka

Zwroty & Wyrażenia

Gaze

A blot in my father’s gaze

Skaza w oczach mojego ojca

Gaze = wzrok, spojrzenie, np.: His gaze confused me. = Jego wzrok mnie krępował.

To gaze = patrzeć, spoglądać, np.: Why are you gazing at me? = Dlaczego patrzysz na mnie?

Skill

No skill or savvy with a sword

Żadnej umiejętności ani obycia z mieczem

Skill = umiejętność, np.: The candidate must have high communication skills. = Kandydat musi mieć wysokie umiejętności komunikacyjne.

Savvy

No skill or savvy with a sword

Żadnej umiejętności ani obycia z mieczem

Savvy = biegłość, wprawa, np.: Your business savvy is a big asset. = Twoja biegłość w biznesie jest dużym atutem.

Spite

Degraded by their spite

Poniżany przez ich zjadliwość

Spite = zjadliwość, złośliwość, złość.

Przykład:

He’s the ​sort of man who would ​let down the ​tyres on ​your ​car just out of spite.  = On jest takim rodzajem człowieka, który spuściłby powietrze z twoich opon z czystej złośliwości.

Beware

Beware, beware of the words I twist

Uważaj na słowa, które przekręcam

To beware of something = uważać na coś, np.: Beware of that awful guy! = Uważaj na tego paskudnego typa!

Twist

Don't twist these expressions!

to twist something (ex.g. an ankle) = skręcić coś (np kostkę)
to twist somebody around (one’s) little fingers = zdominować kogoś; owinąć sobie kogoś wokół palca
to leave somebody to twist in the wind = trzymać kogoś w niepewności; zawieść kogoś, wystawić kogoś do wiatru

Beware, beware of the words I twist

Uważaj na słowa, które przekręcam

To twist = obrócić, przekręcić.

To twist the words = przekręcać, przeinaczać słowa, np.: The journalist twisted the words of the politician. = Dziennikarz przeinaczył słowa polityka.

Reach

I am small but my reach is long

Jestem mały, ale mój zasięg jest długi

Reach = zasięg.

Beyond the reach of somebody = out of the reach of somebody = poza (czyimś) zasięgiem.

Przykład:

Hide the knife out of the reach of children. = Schowaj nóż w miejscu niedostępnym dla dzieci.

To reach = osiągnąć, np.: Emily reached a high level of English. = Emily osiągnęła wysoki poziom angielskiego.

Cut through

Don’t cut your own throat - learn that expressions

to cut yourself (on something) = skaleczyć się (o coś)
to cut in line = wpychać się (przed kolejkę)
Cut the … = Skończ z … (potocznie)
to cut the (umbilical) cord = odciąć pępowinę, osiągnąć niezależność
to cut your own throat = szkodzić sobie, strzelać sobie w stopę
to cut somebody dead = ignorować kogoś

Cut through all their shit with a brazen wit

Przecinajac całe ich gówno za pomocą cynicznego dowcipu

To cut through =

= przeciąć, np.: I had to cut through the plank. = Musiałem przeciąć deskę.

= przechodzić na skróty, np.: When going to work John usually cuts through the park. = W drodze do pracy John zazwyczaj idzie na skróty przez park.

Within

Somewhere deep within me

Gdzieś głęboko we mnie

Within = wewnątrz, w obszarze, w ciągu.

Przykłady:

We are not allowed to smoke within the building. = Nie wolno nam palić wewnątrz budynku.

The pizzeria offers the delivery within 5 kilometers. = Pizzeria oferuje dostawę w promieniu 5 kilometrów.

 

Don’t you think that George R. R. Martin likes leaving us to twist in the wind? 🙂

Tell us.

Print Friendly, PDF & Email

Udostępnij:

Podobne

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *