Metallica – St. Anger

Dawno nie uczyliśmy się angielskiego z Metallicą, dlatego nie możemy sobie odmówić przyjemności zagłębienia się w tekst piosenki „St. Anger”! 🙂

Kompozycja powstała w przełomowym momencie powrotu Jamesa z odwyku, zmianie basisty oraz walce zespołu z nielegalnym pobieraniem plików muzycznych przez użytkowników sieci. Gniew, który towarzyszył tym wydarzeniom, znalazł swoje odzwierciedlenie nie tylko w tym utworze, ale również w całej płycie, która nosi taki sam tytuł jak omawiany utwór.

Enjoy!

Tekst piosenki Metallica – St. Anger

Saint Anger 'round my neck
Saint Anger 'round my neck
He never gets respect
Saint Anger 'round my neck

You flush it out, You flush it out
Saint Anger 'round my neck
You flush it out, You flush it out
He never gets respect
You flush it out, You flush it out
Saint Anger 'round my neck
You flush it out, You flush it out
He never gets respect

Fuck it all and no regrets
I hit the lights on these dark sets
I need a voice to let myself
To let myself go free
Fuck it all and fuckin' no regrets
I hit the lights on these dark sets
Medallion noose, I hang myself
Saint Anger 'round my neck

I feel my world shake
Like an earth quake
Hard to see clear
Is it me? Is it fear?

I'm madly in anger with you
I'm madly in anger with you

Saint Anger 'round my neck
Saint Anger 'round my neck
He never gets respect
Saint Anger 'round my neck

You flush it out, You flush it out
Saint Anger 'round my neck
You flush it out, You flush it out
He never gets respect
You flush it out, You flush it out
Saint Anger 'round my neck
You flush it out, You flush it out
He never gets respect

Fuck it all and no regrets
I hit the lights on these dark sets
I need a voice to let myself
To let myself go free
Fuck it all and fuckin' no regrets
I hit the lights on these dark sets
Medallion noose, I hang myself
Saint Anger 'round my neck

I feel my world shake
Like an earth quake
Hard to see clear
Is it me? Is it fear?

I'm madly in anger with you
I'm madly in anger with you
I'm madly in anger with you
I'm madly in anger with you

And I want my anger to be healthy
And I want my anger just for me
And I need my anger not to control me
And I want my anger to be me

And I need to set my anger free
And I need to set my anger free
And I need to set my anger free
Set it free!

Fuck it all and no regrets
I hit the lights on these dark sets
I need a voice to let myself
To let myself go free
Fuck it all and fuckin' no regrets
I hit the lights on these dark sets
Medallion noose, I hang myself
Saint Anger 'round my neck

I feel my world shake
Like an earth quake
Hard to see clear
Is it me? Is it fear?

I'm madly in anger with you
I'm madly in anger with you
I'm madly in anger with you
I'm madly in anger with you

Tłumaczenie Metallica – St. Anger

Święty Gniew wokół mojej szyi
Święty Gniew wokół mojej szyi
On nigdy nie budzi szacunku
Święty Gniew wokół mojej szyi

Olej go, Olej go
Święty Gniew, wokół mojej szyi
Olej go, Olej go
On nigdy nie budzi szacunku
Olej go, Olej go
Święty Gniew, wokół mojej szyi
Olej go, Olej go
On nigdy nie budzi szacunku

Pierdol to wszystko i niczego nie żałuj
Zapalę światła na tych ciemnych scenach
Potrzebuję głosu, który pozwoliłby mi
Pozwoliłby mi być wolnym
Pierdol to wszystko i niczego kurwa nie żałuj
Zapalę światła na tych ciemnych scenach
Pętla medalionu, wieszam się
Święty Gniew wokół mojej szyi

Czuję jak mój świat się trzęsie
Niczym trzęsienie ziemi
Trudno to jednoznacznie dostrzec
Czy to ja? Czy to strach?

Jestem szalenie wściekły na ciebie
Jestem szalenie wściekły na ciebie

Święty Gniew wokół mojej szyi
Święty Gniew wokół mojej szyi
On nigdy nie budzi szacunku
Święty gniew wokół mojej szyi

Olej go, Olej go
Święty Gniew, wokół mojej szyi
Olej go, Olej go
On nigdy nie budzi szacunku
Olej go, Olej go
Święty Gniew, wokół mojej szyi
Olej go, Olej go
On nigdy nie budzi szacunku

Pierdol to wszystko i niczego nie żałuj
Zapalę światła na tych ciemnych scenach
Potrzebuję głosu, który pozwoliłby mi
Pozwoliłby mi być wolnym
Pierdol to wszystko i niczego kurwa nie żałuj
Zapalę światła na tych ciemnych scenach
Pętla medalionu, wieszam się
Święty gniew wokół mojej szyi

Czuję jak mój świat się trzęsie
Niczym trzęsienie ziemi
Trudno to jednoznacznie dostrzec
Czy to ja? Czy to strach?

Jestem szalenie wściekły na ciebie
Jestem szalenie wściekły na ciebie
Jestem szalenie wściekły na ciebie
Jestem szalenie wściekły na ciebie

Chcę, aby mój gniew był zdrowy
Chcę, swojego gniewu tylko dla siebie
Potrzebuję, aby mój gniew mnie nie kontrolował
chcę, aby mój gniew był mną

Potrzebuję uwolnić swój gniew
Potrzebuję uwolnić swój gniew
Potrzebuję uwolnić swój gniew
Uwolnić go!

Pierdol to wszystko i niczego nie żałuj
Zapalę światła na tych ciemnych scenach
Potrzebuję głosu, który pozwoliłby mi
Pozwoliłby mi być wolnym
Pierdol to wszystko i niczego kurwa nie żałuj
Zapalę światła na tych ciemnych scenach
Pętla medalionu, wieszam się
Święty Gniew wokół mojej szyi

Czuję jak mój świat się trzęsie
Niczym trzęsienie ziemi
Trudno to jednoznacznie dostrzec
Czy to ja? Czy to strach?

Jestem szalenie wściekły na ciebie
J Jestem szalenie wściekły na ciebie
Jestem szalenie wściekły na ciebie
Jestem szalenie wściekły na ciebie

Gramatyka

Apostrofy

Remember!

Rzeczowniki w liczbie mnogiej posiadają najczęściej już jedno s na końcu, dlatego dodajemy tylko sam apostrof, np.: girls’.

Niektóre rzeczowniki posiadają nieregularną liczbę mnogą, np.: woman (kobieta) – women (kobiety). Wówczas dokładamy ‘s, otrzymując women’s.

Saint Anger ’round my neck

Święty Gniew wokół mojej szyi

Apostrofy stosowane są zazwyczaj w trzech przypadkach:

  • Jako forma skrócenia danego wyrazu.

Przykłady:

She is not my sister. = She isn’t my sister. = Ona nie jest moją siostrą.

She was very popular in the 1980s. = She was very popular in the ‘80s. = Była bardzo popularna w latach 80.

I have got a new car. = I’ve got a new car. = Mam nowy samochód.

  • Jako forma skrócenia wyrazu w relacjach nieformalnych (w tym slangu).

Przykłady:

I am going to bed. = I am goin’ to bed. = Idę do łóżka (idę spać).

When are you leaving? = When are you leavin’? = Kiedy wyruszasz?

Yes, I am taking the regular college course. = Yes, I am takin’ the regular college course. = Tak, biorę udział w zwykłym kursie w college’u.

  • Jako forma dzierżawcza, przed lub po -s. Jest to tak zwany dopełniacz saksoński.

Przykłady:

My parents’ house is very small. = Dom moich rodziców jest bardzo mały.

It is rather a women’s problem. = To raczej kobiecy problem.

My mother’s name is Basia. = Moja mama nazywa się Basia.

Zwroty & Wyrażenia

Flush sth out

You flush it out, You flush it out

Olej go, Olej go

To flush sth out = wypłukać,  zmyć, wypłoszyć, spławić, olać.

Przykład:

The golden retriever jumped into the reeds and flushed out the ducks. = Golden retriever skoczył w trzciny i wpyłoszył kaczki.

Noose

Medallion noose, I hang myself

Pętla medalionu, wieszam się

Noose = pętla, stryczek, np.: She turned one end of the rope into a noose. = Z jednego końca liny zrobiła pętlę.

Shake

Unshakeable vocabulary

unshakeable = niewzruszony, niezmienny
to shake out = uspokoić się, dojść do siebie
to shake hands = podać rękę (przywitać się, dobić targu)
to shake with rage = drżeć z wściekłości, trzęść się z nerwów
a fair shake = równe szanse, równe traktowanie
to shake sb’s confidence = zachwiać czyjąś pewnością siebie
to shake sb’s beliefs = zachwiać czyimiś poglądami

I feel my world shake

Czuję, jak mój świat się trzęsie

To shake = potrząsać, wstrząsnąć, np.: Shake before using. = Wstrząsnąć przed użyciem.

Madly

I’m madly in anger with you

Jestem szalenie wściekły na ciebie

Madly = szalenie, bardzo mocno, np.: Seven signs that you are madly in love. = Siedem znaków, które wskazują, że jesteś szaleńczo zakochany.

Regret

Fuck it all and no regrets

Pierdol to wszystko i niczego nie żałuj

Regret = żal, smutek, ubolewanie.

Przykład:

She ​left her ​job with no regrets. = Odeszła z pracy bez żalu.

Set free

Set it free!

Uwolnić go!

To set free = uwolnić, oswobodzić, wypuścić, np.: The prisoners were set free. = Więźniowie zostali uwolnieni.

 

Have you beenstudying  madly our new vocabulary & grammar? 🙂

Print Friendly, PDF & Email
Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *