Metallica – Some Kind Of Monster

Metallica jest jednym z moich ulubionych zespołów, którego muzyka towarzyszy mi praktycznie w każdym aspekcie mojego życia. Kawałek „Some Kind Of Monster” lubię przede wszystkim za jego dynamikę, jest bardzo energetyczny i pobudzający, co zwłaszcza w naszym klimacie, stanowi pozytywny zastrzyk sił witalnych.

„Some Kind Of Monster” to nie tylko tytuł dobrego numeru rockowego, ale również filmu opowiadającego o losach tej znanej na całym świecie kapeli. Ukazuje moment przełomowy dla zespołu,  jakim było odejście Jasona Newsteda,  poszukiwanie nowego basisty, odwyk lidera, Jamesa Hetfielda oraz proces tworzenia nowego albumu „St. Anger” (2003),  gdzie utwór „Some Kind Of Monster” stał się jednym z singli promujących płytę.

Sam tekst utworu nieco różni się w zależności od tego, czy jest to utwór studyjny czy teledysk. Lekcja opiera się o materiał zawarty w teledysku.

Przyjemnej nauki! 🙂

Tekst piosenki Metallica – Some Kind Of Monster

These are the eyes that can’t see me
These are the hands that drop you trust
These are the boots that kick you ‘round
This is the tongue that speaks on the inside
These are the ears that ring with hate
This is the face that’ll never change
This is the fist that grinds you down
This is the voice of silence no more

These are the legs in circles run
This is the beating you’ll never know
These are the lips that taste no freedom
This is the feel that’s not so safe
This is the face you’ll never change
This is the god that ain’t so pure
This is the god that is not pure
This is the voice of silence no more

Some kind of monster
Some kind of monster
Some kind of monster
This monster lives

This the face that stones you cold
This the moment that needs to breathe
These are the claws that scratch these wounds
This is the pain that never leaves
This is the tongue that whips you down
This is the burden of every man
These are the screams that pierce your skin
This is the voice of silence no more

This is the test of flesh and soul
This is the trap that smells so good
This is the flood that drains these eyes
These are the looks that chill to the bone
These are the fears that swing overhead
These are the weights that hold you down
This is the end that will never end
This is the voice of silence no more

Some kind of monster
Some kind of monster
Some kind of monster
This monster lives

We the people
Are we the people?

Some kind of monster
Some kind of monster
Some kind of monster
Some kind of monster
This monster lives

Tłumaczenie Metallica – Some Kind Of Monster

To oczy, które mnie nie dostrzegają
To ręce, które dają ci oparcie
To buty, które wciąż cię kopią
To język, który krzyczy w środku
To uszy, które dźwięczą z nienawiści
To twarz, która nigdy się nie zmieni
To pięść, która cię miażdży
Ten głos już nigdy nie ucichnie

To nogi, które wciąż biegną w koło
To bicie, którego nigdy nie poznasz
To usta, które nigdy nie zasmakują wolności
To uczucie, które nie jest zbyt pewne
To twarz, której nigdy nie zmienisz
To Bóg, który nie jest taki czysty
To Bóg, który nie jest taki czysty
Ten głos już nigdy nie ucichnie

Coś jakby potwór
Coś jakby potwór
Coś jakby potwór
Ten potwór żyje

To twarz, która przyprawia o dreszcz
To moment, który potrzebuje oddechu
To pazury, które rozdrapują rany
To ból, który nigdy nie ustąpi
To język, który cię smaga
To ciężar, który każdy z nas dźwiga
To krzyki, które przebijają ci skórę
Ten głos już nigdy nie ucichnie

To jest egzamin dla ciała i duszy
To pułapka, która cię kusi
To powódź, która osusza oczy
To spojrzenia, które przeszywają na wylot
To strach, który wciąż masz w głowie
To ciężar, który cię przytłacza
To koniec, który się nigdy nie skończy
Ten głos już nigdy nie ucichnie

Coś jakby potwór
Coś jakby potwór
Coś jakby potwór
Ten potwór żyje

My ludźmi
Czy my jesteśmy ludźmi?

Coś jakby potwór
Coś jakby potwór
Coś jakby potwór
Coś jakby potwór
Ten potwór żyje

Gramatyka

Future Simple

This is the face that’ll never change 

To twarz, która nigdy nie się nie zmieni

Konstrukcja

Twierdzenie: osoba + will/shall + czasownik w bezokoliczniku

Pytanie: will/shall + osoba + czasownik w bezokoliczniku

Przeczenie: osoba + will/shall + not + czasownik w bezokoliczniku

Zastosowanie

Kiedy używać shall?
Shall można dowolnie zamieniać z formą will bez zmiany znaczenia danego wyrażenia czy zdania. Jest używana w British English, natomiast w American English pojawia się rzadko. Formy shall używamy głównie w pytaniach, gdy prosimy o opinię, proponujemy zrobienie czegoś, oczekujemy konkretnych instrukcji czy poleceń lub składamy obietnicę. Częściej jest używana w stylu formalnym.

Przykłady:

I shall never forget you. = Nigdy cię nie zapomnę.

Shall we go to the cinema tonight? = Może poszlibyśmy dzisiaj wieczorem do kina?

  • Czynność, która wydarzy się jednokrotnie w przyszłości, np.: I’ll tell you about it tomorrow. = Opowiem ci o tym jutro.
  • Gdy coś komuś proponujemy lub pytamy się o radę, np.: Shall I make you something to drink? = Zrobić ci coś do picia?
  • W momencie gdy coś komuś obiecujemy, np.: Don’t worry, I won’t tell her. = Nie martw się, nic jej nie powiem.
  • Kiedy podejmujemy decyzję, ale w momencie mówienia, np.: I’ll do it! = Zrobię to!
  • Podczas wyrażania przypuszczenia, obawy, nadziei czy wątpliwości, np.: I think she will agree. = Myślę, że ona się zgodzi.
  •  Gdy przewidujemy przyszłość, np.: It will be cold tomorrow. = Jutro będzie zimno.
  •  I tryb warunkowy w tej części zdania, w której nie występują spójniki tj. if/ when/ as soon as/ unless itp., np.: Unless you call me to say you’re not coming, I’ll see you at the theatre. = Jeżeli nie zadzwonisz do mnie, że nie idziesz, zobaczymy się w teatrze.

Charakterystyczne określenia czasu

Tomorrow = jutro.

Tomorrow morning = jutro rano.

The day after tomorrow = pojutrze.

Next week/ year = w następnym tygodniu/ roku.

In ten minutes/ three hours = za dziesięć minut/ trzy godziny.

At two o’clock = o drugiej.

Will vs. going to

Will używamy w dwóch przypadkach, pierwszy, gdy jest to spontaniczna decyzja podjęta podczas jakiejś rozmowy. Może to być: oferowanie komuś czegoś, zgadzanie się z kimś, obiecywanie komuś czegoś, prośba kogoś o coś.

Przykład:

Will you give me her address? = Dasz mi jej adres?

Drugi przypadek, gdy mamy na myśli wyrażanie przyszłości, której nie jesteśmy pewni, często używając zwrotów takich jak: I expect, probably, I think, I don’t think, I wonder, I’m sure = spodziewam się, prawdopodobnie, myślę, nie myślę, zastanawiam się, jestem pewien.

Przykład:

I wonder when they will get married. = Zastanawiam się, kiedy oni się pobiorą.

Be going to używamy do wyrażania decyzji, którą podjęliśmy już wcześniej jeszcze przed daną rozmową. Stosujemy również do wyrażania naszych przewidywań, przypuszczeń, że coś się wydarzy na podstawie znanych nam faktów.

Przykład:

There’s going to be trouble when Paul finds out about this. = Będą kłopoty, kiedy Paul się o tym dowie.

Zaimek wskazujący

These are the eyes that can’t see me

To są oczy, które mnie nie dostrzegają

Odpowiedni zaimek wskazujący wybiera się w zależności od sytuacji. Ogólnie rzecz ujmując, przyjmujemy następujące zasady:

This i these stosujemy do osób oraz przedmiotów, które znajdują się blisko nas.

Przykłady:

Can you sign this form here for me? = Czy możesz podpisać ten formularz tutaj dla mnie?

These books are too heavy for me to carry. = Te książki są dla mnie za ciężkie, żeby je nieść.

That i those stosujemy do osób oraz przedmiotów, znajdujących się dalej.

Przykłady:

These earrings are very expensive. =  Te kolczyki są bardzo drogie.

I don’t like those people. =  Nie lubię tych ludzi.

Zwroty & Wyrażenia

Drop somebody trust

These are the hands that drop you trust

To ręce, dają ci oparcie

To drop somebody trust =  dać komuś oparcie, np.: Listen, I might not look, but I can drop you trust. = Słuchaj, może na to nie wyglądam, ale możesz mi zaufać.

Kick around

These are the boots that kick you around

To buty, które wciąż cię kopią

To kick around = kopać, robić krzywdę, zaatakować kogoś, grozić komuś, np.: Why do you let him kick you around like that? = Czemu pozwalasz mu się tak traktować?

Ring with hate

These are the ears that ring with hate

To uszy, które dźwięczą z nienawiści

To ring with hate = dźwięczeć z nienawiści, np.: I don’t like combat sports, people just ring with hate! = Nie lubię sportów walki, ludzie aż kipią z nienawiści!

Grind down

Idiomy ze słówkiem down

to nail down = upewnić się, nabrać pewności, zabezpieczyć, np.: Police nailed the suspect down. = Policja zabezpieczyła podejrzanego.

down to the wire = kończący się czas, być blisko terminu, ostatni czas na zrobienie czegoś, np.: If both teams are playing at their best, this game is down to the wire. = Jeżeli obie drużyny grają najlepiej, jak potrafią, to o wyniku zadecyduje końcówka (meczu).

to down and out = nie mieć pieniędzy, być spłukanym, bankrut, być również jak menel, włóczęga, bezdomny, np.: Don’t take this risk, you can be down and out. = Nie podejmuj tego ryzyka, możesz zostać bankrutem.

down the line = prosto, naprzód, w przyszłość, np.: You have to go down the line, then turn left. = Musisz iść prosto, a potem skręcić w lewo.

This is the fist that grinds you down

To pięść, która cię miażdży

To grind somebody down = niszczyć, zastraszać, przygnębić kogoś (w stosunku do ludzi), np.: Ground down by years of abuse, she did not have the confidence to leave him. = Przygnębiona latami maltretowania, nie miała śmiałości, by go opuścić.

To grind something down = wygładzać, rozkruszać (w stosunku do przedmiotów), np.: The builders use an electric tools to grind down the stone. = Budowlańcy używają elektrycznych narzędzi aby wygładzić  kamień.

Run in circles

These are the legs in circles run

To nogi, które wciąż biegną w koło

To run in circles = biegać w koło, np.: My hamster likes running in circles. = Mój chomik lubi biegać w koło.

Stone somebody cold

This the face that stones you cold

To twarz, która przyprawia o dreszcz

To stone somebody cold = przyprawiać o dreszcz, np.: She doesn’t like horrors with monsters, they stone her cold. = Ona nie lubi horrorów z potworami, przyprawiają ją o dreszcze.

Whip down

This is the tongue that whips you down

To język, który cię smaga

To whip down = zmyć, ulewny (deszcz), zacinać (deszcz), np.: A cold wind whipped me down. = Zimny wiatr mnie smagał.

Drain eyes

This is the flood that drains these eyes 

To powódź, która osusza oczy

To drain eyes = oszuszać oczy, np.: Before this surgery, the doctor will drain your eyes. = Przed tą operacją lekarz osuszy ci oczy.

Chill to the bone

These are the looks that chill to the bone

To spojrzenia, które przeszywają na wylot

To chill to the bone = przeszywać na wylot, np.: I got chilled to the bone in that snowstorm. = Przemarzłam na wylot, podczas tej zamieci.

Swing overhead

These are the fears that swing overhead

To strach, który wciąż masz w głowie

To swing overhead = mieć w głowie, np.: I’m scared. I’m going to fail my exam, it swings overhead. = Boję się. Sądzę, że obleje ten egzamin, wciąż o tym myślę.

Hold down

These are the weights that hold you down

To ciężar, który cię przytłacza

To hold down = ograniczyć, nacisnąć, przytrzymać, przymocować, ciemiężyć, np.: Don’t try to hold down this shelves by yourself, I’ll help you. = Nie próbuj sam przymocować tych półek, pomogę ci.

Voice of silence

This is the voice of silence no more

Ten głos już nigdy nie ucichnie

Voice of silence = głos ciszy, np.: The voice of the silence by H. P. Blavatsky, is my favorite book. = Głos ciszy autorstwa H. P. Blavatsky’ego to moja ulubiona książka.

 

Jesteśmy ciekawi, jak podoba Wam się ta lekcja.

Wszelkie opinie, uwagi i komentarze bardzo mile widziane 🙂

 

Dobre miejsce dla fanów zespołu:

www.deathmagnetic.pl

www.facebook.com/deathmagneticpl

Print Friendly, PDF & Email
Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *