Marilyn Manson – Personal Jesus

Marilyna Mansona, a właściwie Briana Hugha Warnera, przedstawiać chyba nie trzeba. Jak powszechnie wiadomo Marilyn Manson  jest artystą kontrowersyjnym, ekscentrykiem. W pewnych kręgach uważa się go za skandalistę.

Jednak mało kto wie, że za takim wizerunkiem kryje się dusza prawdziwego artysty. Publikuje, maluje, udziela się aktorsko, a przede wszystkim tworzy muzykę, również do licznych filmów.

Życzymy nieczystych wibracji i ostrej nauki 😉

Tekst piosenki Marilyn Manson – Personal Jesus

Reach out and touch faith

Your own personal Jesus
Someone to hear your prayers
Someone who cares
Your own personal Jesus
Someone to hear your prayers
Someone who's there

Feeling unknown and you're all alone
Flesh and bone by telephone
Lift up the receiver, I'll make you a believer

Take second best, put me to the test
Things on your chest that you need to confess
I will deliver you know, I'm a forgiver

Reach out and touch faith
Reach out and touch faith

Your own personal Jesus
Someone to hear your prayers
Someone who cares
Your own personal Jesus
Someone to hear your prayers
Someone who's there

Reach out and touch faith

Feeling unknown and you're all alone
Flesh and bone by telephone
Lift up the receiver, I'll make you a believer
I will deliver, you know, I'm a forgiver
Reach out and touch faith
Your own personal Jesus

Reach out and touch faith
Reach out and touch faith
Reach out and touch faith

Tłumaczenie Marilyn Manson – Personal Jesus

Wyciągnij ręce i dotknij wiary

Twój własny osobisty Jezus
Ktoś, kto wysłucha twoje modlitwy
Ktoś, komu zależy
Twój własny osobisty Jezus
Ktoś, kto wysłucha twoje modlitwy
Ktoś, kto tam jest

Czujesz się obco i jesteś zupełnie sam
Z krwi i kości przy telefonie
Podnieś słuchawkę, zrobię z ciebie wyznawcę

Spróbuj jeszcze raz, zrób mi test
Rzeczy leżące ci na sercu, które pragniesz wyznać
Dostarczę Ci tego, wiesz, że wybaczę

Wyciągnij ręce i dotknij wiary
Wyciągnij ręce i dotknij wiary

Twój własny osobisty Jezus
Ktoś, kto wysłucha twoje modlitwy
Ktoś, komu zależy
Twój własny osobisty Jezus
Ktoś, kto wysłucha twoje modlitwy
Ktoś, kto tam jest

Wyciągnij ręce i dotknij wiary

Czujesz się obco i jesteś zupełnie sam
Z krwi i kości przy telefonie
Podnieś słuchawkę, zrobię z ciebie wyznawcę
Dostarczę ci tego, wiesz, że wybaczę
Wyciągnij ręce i dotknij wiary
Twój własny osobisty Jezus

Wyciągnij ręce i dotknij wiary
Wyciągnij ręce i dotknij wiary
Wyciągnij ręce i dotknij wiary

Gramatyka

Zaimki nieokreślone

Zaimkowy świat

Zaimki w języku angielskim możemy podzielić na następujące grupy:

zaimki osobowe podmiotowe (np. I, you)
zaimki osobowe dopełnieniowe (np. them, me)
zaimki dzierżawcze (np. my, your, his)
zaimki zwrotne (np. myself, yourself)
zaimki wskazujące (np. this, that)
zaimki pytające (np. who, when)
zaimki nieokreślone (np. anybody, somebody)
zaimki wzajemne (np. each other, one another)
zaimki emfatyczne i zwrotne (np. myself)
zaimki względne (np. who, that)

Someone to hear your prayers

Ktoś, kto wysłucha twoje modlitwy

Zaimki nieokreślone zastępują rzeczownik w zdaniu. Poza użytym w tekście someone = ktoś; rozróżniamy następujące zaimki nieokreślone:

Somebody = ktoś (używamy wyłącznie w zdaniach twierdzących), np.: Somebody has stolen my car. = Ktoś ukradł mój samochód.

Everybody/everyone = wszyscy, każdy, np.: Everybody should have a car. = Każdy powinien mieć samochód.

Each of us/you ect. = każdy z nas, was itd., np.: Each of them had a car. = Każdy z nich miał samochód.

Anybody = ktoś, ktokolwiek (stosujemy wyłącznie w pytaniach i przeczeniach), np.: Is there anybody home? = Czy jest ktoś w domu?

Nobody = nikt (nie występuje podwójne przeczenie), np.: Nobody was home. = Nikogo nie było w domu.

No = żaden, np.: There were no cars in the street. = Nie było żadnych samochodów na ulicy.

None of = żaden z (większej ilości niż dwa), np.: None of the candidates is educated enough, to get license. = Żaden z kandydatów nie był na tyle przygotowany, aby otrzymać prawo jazdy.

Neither of = żaden z (dwóch), np.: I have got two daughters but neither of them took after me. = Mam dwie córki, ale żadna z nich,  nie jest do mnie podobna.

Przedrostki

Feeling unknown and you’re all alone

Czujesz się obco i jesteś zupełnie sam

Przedrostki wyrażają zazwyczaj przeciwieństwo lub negację.

un- = nie, np.: known  –  unknown = znany – nieznany/obcy

Poza przedrostkiem un wyróżniamy również:

a- = nie, np.: sexualasexual = seksualny – aseksualny

Wersja oryginalna
Dla fanów Depeche Mode 🙂

anti- = przeciwko, anty-, np.: socialantisocial = społeczny – antyspołeczny

counter- = kontra, np.: pointcounterpoint = punkt – kontrapunkt

de- = czynność przeciwna, np.: frostdefrost = mrozić – rozmrozić

dis- = przeciwieństwo, np.: advantagedisadvantage = zaleta – wada

il- = nie; stosowany przed wyrazami zaczynającymi się na l,np.: legalillegel = legalny – nielegalny

im- =  nie, np.: przed wyrazami zaczynającymi się na p/m/b, np.: possibleimpossible = możliwy – niemożliwy

in- = nie, np.: completeincomplete  = kompletny – niekompletny

ir- = nie; przed wyrazami zaczynającymi się na r, np.: regularirregular = regularny – nieregularny

mal- = złe, niepoprawne, niedobre, wadliwe, np.: functionmalfunction = funkcjonalny – awaryjny

ill- = źle, np.: conceivedillconceived = przemyślany – nieprzemyślany

mis- = błędnie, np.: understandmisunderstand = zrozumieć – błędnie zrozumieć

non- = przeciwieństwo, np.: smokernonsmoker = palący – niepalący

-less = bez, np.: fruitfruitless = owocowy – bezowocny

Zwroty & Wyrażenia

Reach out

Reach out and touch faith

wyciągnij ręce i dotknij wiary

To reach out = wyciągnąć.

Przykład:

Store out of reach and sight of children. = Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Own

Learn it on your own!

to own = posiadać
own brother = rodzony brat
own elaboration = opracowanie własne
own goal = samobój (bramka samobójcza)
to own up = przyznać się
on its own = luzem
on my own = na własną rękę
in its own juice = we własnym sosie
on one’s own = we własnym zakresie
to one’s own heart = w czyimś guście
to blow one’s own horn = chwalić się
with one’s own eyes = na własne oczy
off one’s own bat = na własną rękę

Your own personal Jesus

Twój własny osobisty Jezus

Own = własny, własne.

Przykład:

I’ve got an opinion that women have rights over their own bodies and health. = Moim zdaniem, kobiety mają prawo decydować o swoim ciele i zdrowiu.

Lift up

Lift up the receiver, I’ll make you a believer

Podnieś słuchawkę, zrobię z ciebie wyznawcę

To lift up = podnieść, unieść, dźwignąć.

Przykład:

She put her arms around him and lifted him up. = Objęła go rękami i podniosła do góry.

Receiver

Lift up the receiver, I’ll make you a believer

Podnieś słuchawkę, zrobię z ciebie wyznawcę

Receiver = odbiornik (ale to receive = otrzymać przyjmować, dostać).

Przykład:

Now let’s take a look at these wonderful receivers up close. = Przyjrzyjmy się teraz z bliska tym cudownym odbiornikom

Second best

Take second best, put me to the test

Spróbuj jeszcze raz, zrób mi test

Second best = jeszcze raz, drugi, drugi z kolei.

Przykład:

That would be the second best investment that we could do. = To byłaby druga na liście najlepsza inwestycja, jaką możemy zrobić.

Flesh

Flesh vs. flash
Jedna literka w pisowni jest w stanie zmienić znaczenie danego słowa.

Gdy używamy flesh to mówimy o ciele czy miąższu, natomiast używając flash, mamy na myśli błysk, mgnienie czy blask.

Flesh and bone by telephone

Z krwi i kości przy telefonie

Flesh = ciało, mięso, miąższ.

Przykład:

Peel the banana, remove the skin and cut the flesh into thick slices. = Obierz banana, usuń skórkę i potnij miąższ na grube plastry.

 

Czy dzięki Marilynowi nauczyliście się dzisiaj czegoś ciekawego?

Spodobała się Wam ta lekcja?

Czekamy na Wasze komentarze!

 

Polecamy dobre miejsce dla fanów Marilyna:

Marilyn Manson Polish Fan Club

Print Friendly, PDF & Email
Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

8 komentarzy

  1. AIR

    Po pierwsze, jak zwykle świetna robota z tłumaczeniem i całą lekcją. Sam pomysł na bloga jest fantastyczny. Gratuluję wszystkim, którzy nad tym pracują! 🙂
    Po drugie, nawet nie macie pojęcia jak bardzo ucieszyłam się z opracowania tego tekstu, nawet z teledyskiem Mansona. Sama bardzo dużo nauczyłam się angielskiego dzięki muzyce Depeche Mode, których wielbię całym sercem. (tak, tak, wiem, że to kwestia całkowicie subiektywna, ale nie byłabym sobą, gdybym nie wyraziła opinii, że oryginał lepszy 😉 )
    Pozdrawiam!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *