Lorde – Tennis Court

Tym razem zapraszamy na językowy kort tenisowy z Lorde i jej utworem „Tennis Court”. Jak zwykle młoda artystka porusza słuchaczy swoją niezwykłą piosenką.

Nie sposób nie wspomnieć też o teledysku, w którym kamera skupiona jest na Lorde, która porusza ustami tylko, gdy w piosence pada słowo ‚yeah’. Jak sama powiedziała nie należy doszukiwać się w tym ukrytego znaczenia i próbować zrozumieć wszystko, aby móc docenić walory estetyczne.

My postaramy się jednak zrozumieć, co kryje w sobie tekst tej niezwykłej piosenki 😉

Zapraszamy!

Tekst piosenki Lorde – Tennis Court

Don't you think that it's boring how people talk
Making smart with their words again
Well I'm bored
Because I'm doing this for the thrill of it
Killin' it
Never not chasing a million things I want
And I am only as young as the minute is full of it
Getting pumped up from the little bright things
I bought
But I know they'll never own me
(Yeah)

Baby be the class clown
I'll be the beauty queen in tears
It's a new art form showing people
How little we care (yeah)
We're so happy
Even when we're smilin' out of fear
Let's go down to the tennis court, and talk it up like yeah (yeah)

Pretty soon I'll be getting on my
First plane
I'll see the veins of my city like they do in space
But my head's filling up with the wicked games, up in flames
How can I fuck with the fun again, when I'm known
And my boys trip me up with their heads again
Loving them
Everything's cool when we're all in line, for the throne
But I know it's not forever
(Yeah)

Baby be the class clown
I'll be the beauty queen in tears
It's a new art form showing people
How little we care (yeah)
We're so happy, even when we're smilin' out of fear
Let's go down to the tennis court, and talk it up like yeah (yeah)

It looked alright in the pictures (yeah)

Getting caught's half of the trip though, isn't it?
I fall apart, with all my heart
And you can watch from your window
[laughs]
And you can watch from your window

Baby be the class clown
I'll be the beauty queen in tears
It's a new art form showing people
How little we care (yeah)
We're so happy, even when we're smilin' out of fear
Let's go down to the tennis court, and talk it up like yeah (yeah)

And talk it up like yeah (yeah)
And talk it up like yeah (yeah)
Let's go down to the tennis court, and talk it up like yeah (yeah)
And talk it up like yeah (yeah)
And talk it up like yeah (yeah)
Let's go down to the tennis court, and talk it up like yeah
(Yeah)

Tłumaczenie Lorde – Tennis Court

Czy nie sądzisz, że to nudne, jak ludzie mówią
Mądrząc się poprzez swoje słowa znowu
Cóż ja jestem znudzona
Bo robię to wszystko dla dreszczyku
Niszczenia tego
Nigdy nie goniąc za milionem rzeczy, których pragnę
I jestem tak młoda jak minuta tego pełna
Ekscytując się wszystkimi małymi, błyszczącymi rzeczami
Które kupiłam
Ale wiem, że nigdy mnie nie będą miały na własność
(Tak)

Kochanie bądź klasowym klaunem
Będę królową piękności we łzach
To nowa forma sztuki pokazywania ludziom
Jak mało nam zależy (tak)
Jesteśmy tacy szczęśliwy
Nawet jeśli uśmiechamy się ze strachu
Chodźmy na kort tenisowy i rozgłośmy to o tak (tak)

Wkrótce będę wchodzić na pokład swojego
Pierwszego samolotu
Zobaczę żyły mojego miasta, tak jak to robią w kosmosie
Ale moja głowa napełnia się niecnymi gierkami, wysoko w płomieniach
Jak mogę pieprzyć się znów z radością, gdy jestem znana
I moi chłopcy podstawiają mi swoje głowy, żebym się potknęła
Kocham ich
Wszystko jest fajne, gdy wszyscy jesteśmy w kolejce do tronu
Ale wiem, że to nie jest wieczne
(Tak)

Kochanie bądź klasowym klaunem
Będę królową piękności we łzach
To nowa forma sztuki pokazywania ludziom
Jak mało nam zależy (tak)
Jesteśmy tacy szczęśliwy, nawet jeśli uśmiechamy się ze strachu
Chodźmy na kort tenisowy i rozgłośmy to o tak (tak)

Wyglądało to dobrze na zdjęciach (tak)

Bycie złapanym w połowie wycieczki, co nie?
Rozpadam się z całym moim sercem
A ty możesz mnie obserwować ze swojego okna
[śmiech]
A ty możesz mnie obserwować ze swojego okna

Kochanie bądź klasowym klaunem
Będę królową piękności we łzach
To nowa forma sztuki pokazywania ludziom
Jak mało nam zależy (tak)
Jesteśmy tacy szczęśliwy, nawet jeśli uśmiechamy się ze strachu
Chodźmy na kort tenisowy i rozgłośmy to o tak (tak)

I ja rozgłaszam to jak tak (tak)
I ja rozgłaszam to jak tak (tak)
Chodźmy na kort tenisowy i rozgłośmy to o tak (tak)
I ja rozgłaszam to jak tak (tak)
I ja rozgłaszam to jak tak (tak)
Chodźmy na kort tenisowy i rozgłośmy to o tak (tak)
(Tak)

Zwroty & Wyrażenia

Smart

Smart – zwroty warte zapamiętania
smart card = karta chipowa
smart drug = inteligentny lek
(AmE) a smart cookie = osoba zaradna, sprytna
right smart = sporo, wiele, znaczna część
smarty-pants = smart alec(k) = mądrala
to act smart = działać ostrożnie

Making smart with their words again

Mądrząc się poprzez swoje słowa znowu

Słówko smart ma kilka ciekawych znaczeń w języku angielskim.

Na pewno większości z Was kojarzy się ono z kimś mądrym, bystrym. I słusznie. To jedno z najpopularniejszych znaczeń tego wyrazu.

Jakie są inne?

Smart =

= elegancki, wytworny (np. wygląd, strój), np.: He has to look smart in his work. = On musi wyglądać elegancko w swojej pracy.

= sprytny, cwaniacki, np.: Don’t be so smart. I know what you are up to. = Nie bądź  taki cwany. Wiem co planujesz.

Chase

Zapamiętaj!
paper chase = podchody (zabawa dziecięca); papierkowa robota
car chase = pościg samochodowy
to give chase = ścigać
to cut to the chase = przejść do sedna sprawy
wild goose chase = szukanie wiatru w polu, daremny trud
to chase petticoats = uganiać się za spódniczkami
to chase rainbows = gonić za czymś nierealnym

Never not chasing a million things I want

Nigdy nie goniąc za milionem rzeczy, których pragnę

To chase =

= gonić, ścigać, np.: He was chasing a thief, who stole Kate’s wallet. = Oni gonili złodzieja, który ukradł portfel Kate.

= uganiać się za kimś (np. dziewczyną), np.: He’s been chasing Jenny for two years. = Ona ugania się za Jenny od dwóch lat.

= dążyć do zdobycia czegoś, zabiegać o coś (np.o awans); np.: Young people often chase success. = Młodzi ludzie często gonią za sukcesem.

Get pumed up

Getting pumped up from the little bright things

Ekscytując się wszystkimi małymi, błyszczącymi rzeczami

Mamy tutaj przykład czasownika złożonego to pump up.

To pump sth up =

= napompować (np. oponę), np.: I need to pump up my tyres, they are completely flat. = Muszę napompować moje opony, całkowicie sflaczały.

= zwiększyć, podkręcić (np. głos), np.: Pump the radio up, I love this song! = Podkręć radio, uwielbiam tę piosenkę!

W języku potocznym możemy spotkać się również z wyrażeniami typu:

To pump up the volume = przyładować, dać czadu.

Pump it up! = Więcej czadu!

Możemy użyć tego czasownika również w odniesieniu do osoby, zwłaszcza w kontekście sportowym:

To pump sb up = zagrzewać kogoś (np. do walki), np.: Her coach is trying to pump her up before the match. = Jej trener próbuje zdopingować ją przed meczem.

Talk up

Let’s go down to the tennis court, and talk it up

Chodźmy na kort tenisowy i rozgłośmy to

Kolejny czasownik złożony w piosence Lorde.

To talk sb/sth up = wychwalać, zachwalać (np. produkt), wyrażać się entuzjastycznie o kimś/czymś, np.: They are talking up a new candidate. Do you really believe them? = Oni zachwalają nowego kandydata. Naprawdę im wierzysz?

Pretty

Pretty & co.
pretty much = prawie całkowicie; w większości; mniej więcej
pretty well = dosyć dobrze
pretty good = niezły
pretty nearly, pretty near = prawie
Pretty soon I’ll be getting on my first plane

Wkrótce będę wchodzić na pokład swojego pierwszego samolotu

Słówko pretty nie oznacza w języku angielskim tylko ładny czy śliczny.

Pełni ono również funkcję przysłówka, który oznacza = całkiem, dość, dosyć.

Wyrażenie pretty soon będzie dosłownie oznaczało = całkiem niedługo, czyli po prostu = wkrótce.

Wicked

But my head’s filling up with the wicked games

Ale moja głowa napełnia się niecnymi gierkami

Wicked to ciekawe słówko, dlatego, że ma dwa przeciwstawne znaczenia. Przyjrzyjmy się im bliżej.

Wicked =

= nikczemny, niegodziwy, podły, złośliwy (np. osoba); niecny (np. kłamstwo); haniebny (np. czyn); okrutny (np. serce), np.: It was really wicked of them, they should have invited her to the party. = To było naprawdę podłe z ich strony, powinni byli zaprosić ją na imprezę.

= szelmowski (np. o uśmiechu), np.: When I saw a wicked grin on his face, I knew he was up to something. = Kiedy zobaczyłam ten figlarny uśmiech na jego twarzy, wiedziałam, że coś knuje.

= super, ekstra, wspaniały, doskonały, np.: She plays a wicked game of tennis. = Ona świetnie gra w tenisa.

Trip up

And my boys trip me up with their heads again

I moi chłopcy podstawiają mi swoje głowy, żebym się potknęła

To trip up = potknąć się ( przerwrócić się, ale też w sensie – popełnić błąd), np.: Tom tripped up over the kerb and fell down. = Tom potknął się o krawężnik i upadł.

To trip sb up =

In line – warto wiedzieć
(AmE) to cut in line = wpychać się bez kolejki
to be next in line = być następnym w kolejności
in line with something = w parze z czymś; zgodnie z czymś

= podstawić komuś nogę, przewrócić kogoś, np.: He was a naughty boy, he used to trip up his classmates. = On był łobuziakiem, podstawiał nogę swoim kolegom z klasy.

= złapać kogoś na błędzie, zbijać kogoś z tropu, np.: She often trips up her friends when they talk about good nutrition. = Ona zawsze łapie na błędach swoich znajomych, kiedy mówią o właściwym odżywianiu.

In line

Everything’s cool when we’re all in line for the throne

Wszystko jest fajne, gdy wszyscy jesteśmy w kolejce do tronu

In line = w kolejce, np.: We have to wait in line for the tickets. = Musimy czekać w kolejce po bilety.

 

Mamy nadzieję, że nie zmęczyliście się językowym tenisem z Lorde 😉

Czy po lekturze tej lekcji czujecie się jak smarty-pants?

 

Dobre miejsce dla fanów Lorde:

Lorde Daily

Print Friendly, PDF & Email
Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

1 komentarz

  1. Michał

    Cześć Aniu, mam wrażenie, że w zdaniu „Never not chasing a million things I want” występuje podwójna negacja, co w rezultacie oznaczałoby, że jednak narratorka „Nigdy nie rezygnuje z gonienia za milionami rzeczy, których pragnie” – w luźnym tłumaczeniu.

    Pozdrawiam,
    Michał

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *