Lilly Wood & The Prick and Robin Schulz – Prayer In C

Kiedy już mowa o ostatniej dziesiątce hitów nie może na niej zabraknąć utworu francusko-izraelskiego duetu Lilly Wood & The Prick zatytułowanego ,,Prayer In C’’. Piosenka ta, z pewnością, nie tylko mi wpadła w ucho, gdyż obecnie znajduje się na górze list przebojów w wielu europejskich krajach, m. in. w Niemczech, Austrii, Luksemburgu, Francji, Belgii, Holandii czy na Węgrzech.

Pomimo, że tytuł mówi ,,Modlitwa w tonacji C’’, to jednak momentami brzmi jak ,,Modlitwa w tonacji A-moll’’, gdyż obydwie barwy używają te same akordy i tony.

Utwór utrzymany jest w tonacji spokojnej, lirycznej, a skale molowe słyną z tego, że mają smutne brzmienie w porównaniu ze skalami durowymi. Dlatego też kompozycja ta została tak zatytułowana, gdyż wyraża pretensje do Boga za całe zło jakie jest wszechobecne na świecie. Ludzie się starzeją, głód i wojny są codziennością, świat umiera powoli. Bóg nie ostrzegł ludzi przed tym co ich czeka – ani słowem, ani listem.

Utwór o religii i Bogu? Czy jednak o ludzkości, która to niszczy ziemię każdego dnia? Posłuchaj i sam spróbuj odpowiedzieć!

Tekst piosenki Lilly Wood & The Prick and Robin Schulz – Prayer In C

Yeah, you never said a word
You didn't send me no letter
Don't think I could forgive you

See our world is slowly dying
I'm not wasting no more time
Don't think I could believe you

Yeah, you never said a word
You didn't send me no letter
Don't think I could forgive you

See our world is slowly dying
I'm not wasting no more time
Don't think I could believe you

Yeah, our hands will get more wrinkled
And our hair will be grey
Don't think I could forgive you

And see the children are starving
And their houses were destroyed
Don't think they could forgive you

Hey, when seas will cover lands
And when men will be no more
Don't think you can forgive you

Yeah when there'll just be silence
And when life will be over
Don't think you will forgive you

Yeah, you never said a word
You didn't send me no letter
Don't think I could forgive you

See our world is slowly dying
I'm not wasting no more time
Don't think I could believe you

Tłumaczenie Lilly Wood & The Prick and Robin Schulz – Prayer In C

Tak, nigdy nie powiedziałeś słowa
Nie wysłałeś mi listu
Nie myśl, że mogę ci wybaczyć

Spójrz, nasz świat powoli umiera
Nie marnuję więcej czasu
Nie myśl, że mogę ci uwierzyć

Tak, nigdy nie powiedziałeś słowa
Nie wysłałeś mi listu
Nie myśl, że mogę ci wybaczyć

Spójrz, nasz świat powoli umiera
Nie marnuję więcej czasu
Nie myśl, że mogę ci uwierzyć

Tak, nasze ręce będą miały więcej zmarszczek
I nasze włosy będą siwe
Nie myśl, że mogę ci wybaczyć

I spójrz dzieci głodują
I ich domy zostały zniszczone
Nie myśl, że mogą ci wybaczyć

Hej, kiedy morza pokryją lądy
I gdy nie będzie mężczyzn
Nie myśl, że możesz wybaczyć sobie

Tak, gdy będzie tylko cisza
I gdy życie będzie skończone
Nie myśl, że sobie wybaczysz

Tak, nigdy nie powiedziałeś słowa
Nie wysłałeś mi listu
Nie myśl, że mogę ci wybaczyć

Spójrz, nasz świat powoli umiera
Nie marnuję więcej czasu
Nie myśl, że mogę ci uwierzyć

Zwroty & wyrażenia

Die

Uwaga!
Nie myl czasownika to die z to dye = farbować (past simple, past participle= dyed, forma ciągła= dyeing), np.:
She dyed her hair black. = Ona ufarbowała włosy na czarno.

See our world is slowly dying

Spójrz, nasz świat powoli umiera

Na pewno wszystkim jest znany czasownik to die= umierać, zginąć, skonać, usychać. Jest to czasownik regularny (past simple, past participle = died, forma ciągła = dying).

Przykład:

He died at the age of 55. = On zmarł w wieku 55 lat.

Be over

And when life will be over

I gdy życie będzie skończone

To be over =

Warto wiedzieć
never say die! = nie opuszczaj rąk! nie rezygnuj!
you only die once = raz kozie śmierć
to be dying for something = marzyć o czymś, nie móc się czegoś doczekać
to die a noble death = umrzeć z honorem
to die a hero’s death = polec śmiercią bohatera
I’d (I would) rather die = prędzej umrę (niż coś zrobię)
dying moment, dying minutes, dying seconds = ostatnia chwila, ostatnie minuty, ostatnie

= skończyć się, zakończyć się (spotkanie, semestr), np.: The meeting will be over before 10 o’clock. = Spotkanie zakończy się przed 10.

= mieć coś za sobą (chorobę, operację), pogodzić się z czymś (ze stratą), np.: She’ll be over it soon. = Ona szybko dojdzie do siebie.

To be/get over somebody = dojść do siebie (po rozstaniu z kimś), np.: I can’t get over. = Nie mogę dojść do siebie.

To be over somebody = być nad kimś (pozycją), np.: He is over me. = On jest na wyższym stanowisku.

I na koniec idiom:

To be over somebody’s head = przerastać poziom umysłowy kogoś, być dla kogoś niezrozumiałym, np.: My friend is a programmer. He understands programming, but it’s totally over my head. = Mój przyjaciel jest programistą. Rozumie programowanie, ale dla mnie jest to niezrozumiałe.

Never

Yeah, you never said a word

Tak, nigdy nie powiedziałeś słowa

Never = nigdy.

Never jest przeczeniem samym w sobie. W zdaniach z never nie używa się formy przeczącej!

Przykłady:

She never says „I am sorry”. = Ona nigdy nie mówi „przepraszam”.

They never meet with us. = Oni nigdy się z nami nie spotykają.

W języku angielskim są też inne słówka, które wyrażają przeczenie:

Nothing = nic, np.: She said nothing. = Ona nic nie powiedziała.

Nobody = nikt, np.: Nobody loves me. = Nikt mnie nie kocha.

Gramatyka

 

Ciekawe zwroty
not to say a word / not to breathe a word = nic nie powiedzieć, nie pisnąć ani słówka
words fail me = brak mi słów
to get a word in = wtrącić słowo
to have a word with somebody = informal zamienić z kimś kilka słów; pogadać z kimś
to have words with somebody = posprzeczać się z kimś
to put in a good word for somebody = wstawić się za kimś
never! = nie wierzę!
well I never (did)! = coś podobnego!, nie do wiary!

 

Imperative

Don’t think I could forgive you

Nie myśl, że mogę ci wybaczyć

Zapamiętaj!

Imperative, czyli tryb rozkazujący w języku angielskim tworzymy poprzez czasownik w formie podstawowej + reszta zdania!

Przykłady:

Go to school! = Idź do szkoły!

Water the flower! = Podlej kwiatka!

Przeczenia tworzymy poprzez dodanie na początku don’t, np.: Don’t be late! = Nie spóźnij się!

Tryb rozkazujący używamy, gdy chcemy wydać polecenie.

Czasownik could jest formą przeszłą czasownika can = móc, umieć, potrafić.

Could jest też formą grzecznościową polskiego = mógłbyś.

W utworze tym could zostało użyte, by wyrazić prawdopodobieństwo w teraźniejszości, np.: He could be at home. = On może być w domu.

To be - czas przeszły
Czasownik to be posiada dwie formy czasu przeszłego = was/were.
Dla osób I/he/she/it jest was, dla pozostałych we/you/they jest were.
Przykłady:
I was at school yesterday. = Byłam w szkole wczoraj.
You were ill last week. = Byłeś chory ostatniego tygodnia.
Przeczenie tworzone jest poprzez dodanie partykuły not:
Was + not = wasn’t
Were + not = weren’t
Przykłady:
I wasn’t in Poland last month. = Nie byłam w Polsce w zeszłym miesiącu.
I’m afraid we weren’t nice to her. = Niestety nie byliśmy dla niej mili.
Zdania pytające tworzymy przez tzw. inwersję:
Was/Were + podmiot + reszta zdania, np:
Were you hungry? = Czy ty byłeś głodny?
Was she interested in our last lecture? = Czy ona była zainteresowana naszym ostatnim wykładem?

Inne użycia could:

 • wyrażanie umiejętności, zdolności w czasie przeszłym Past Simple, np.: I could swim when I was 5. = Potrafiłem pływać, kiedy miałem 5 lat.
 • wyrażanie próśb, np.: Could you help me? = Czy mógłbyś mi pomóc?
  Pamiętaj!
  Could jest bardziej grzecznościowe niż can.
 • wyrażanie prawdopodobieństwa w przeszłości, np.: You couldn’t have been to Germany. = Nie byłeś w Niemczech (nie mogłeś tam być wtedy).

Past Simple

You didn’t send me no letter

Nie wysłałeś mi żadnego listu

Jest to przeczenie w czasie przeszłym Past Simple.

Czasu tego używamy, by wyrazić czynności, które wydarzyły się w przeszłości i są już zakończone, mówimy też o naszych zwyczajach i faktach z przeszłości, np.: I got up at six when I worked in this office. = Wstawałem o szóstej kiedy pracowałem w tym biurze.

Zdanie twierdzące tworzymy poprzez osobę + czasownik w drugiej formie + reszta zdania.

Przykłady:

You sent me a letter. = Ty wysłałeś mi list.

I went to school yesterday. = Poszedłem wczoraj do szkoły.

Zdania pytające tworzymy dodając: did + osoba + czasownik w pierwszej formie.

Przykład:

Did you go to work last weekend? = Czy poszedłeś do pracy ostatniego weekendu?

Passive Voice

And their houses were destroyed

I ich domy zostały zniszczone

Okoliczniki czasu Past Simple
a week/month… ago = tydzień/miesiąc… temu
last month/year = w zeszłym miesiącu/ roku…
yesterday = wczoraj
the day before yesterday = przedwczoraj
in January/in 2000 = w styczniu/ w 2000 roku

Jest to przykład passive voice, czyli strony biernej w czasie Past Simple.

Tworzymy ją osoba + was/were (not) + trzecia forma czasownika (Past Participle).

Strony biernej używamy, gdy:

 • nie ma znaczenia przez kogo dana czynność została wykonana lub można się domyślić kto jest wykonawcą, np.: These bikes were made in China. = Te rowery zostały wyprodukowane w Chinach
 • wykonawca nie jest określony, znany, np.: My car was stolen yesterday. = Mój samochód został skradziony wczoraj (nie wiadomo przez kogo).

Will

Zapamiętaj!
Will jest czasownikiem modalnym.
 • Po will występuje czasownik w bezokoliczniku bez to!
 • Nie przyjmuje końcówki –s w trzeciej osobie liczby pojedynczej, np.: She will make a sandwich. = Ona zrobi kanapkę.
 • Pytania i przeczenia tworzymy bez operatora, np.: Will you help me? = Czy pomożesz mi?; I will not (won’t) tell him what you said. = Nie powiem mu co on powiedział

W tekście piosenki kilkakrotnie pojawia się czasownik modalny will. Używamy go m.in. do tworzenia czasu Future Simple, który wyraża przyszłość.

Yeah, our hands will get more wrinkled
And our hair will be grey

Tak, nasze ręce będą miały więcej zmarszczek
I nasze włosy będą siwe

W tym przypadku will zostało użyte, by wyrazić przewidywanie, przypuszczenie.

Czasu Future Simple używamy też do:

 • wyrażania decyzji podjętej w chwili mówienia, np.: I’m so tired. I’ll go to bed. = Jestem taka zmęczona. Chyba pójdę spać.
 • oferowanie pomocy, wyrażanie zgody lub odmowy, prośba o coś, obietnica, np.: It’s so hot. I’ll open the window. = Ale tu gorąco. Otworzę okno.
Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

6 komentarzy

 1. tintin

  Gratuluję fajnego pomysłu i przyjemnego dla oka wykonania.

  Still . . .
  Przeczytałem tylko ten jeden Pani wpis i znalazłem w nim kilka błędów – czy może lepiej powiedzieć: nieścisłości.

  1) „To be over somebody’s head” – definicja polska ma się nijak do przykładu

  2) „W zda­niach z never nie używa się formy przeczącej!” – w domyśle „bo jest to słówko przeczące”; a jednak kawałek dalej wrzuca Pani jak gdyby nigdy nic „You didn’t send me no letter” bez choć by słowa wyjaśnienia…

  3) „Tryb roz­ka­zu­jący uży­wamy, gdy chcemy wydać polecenie.” – Be more precise, I beg you.

  4) „Zda­nia pyta­jące two­rzymy zawsze doda­jąc: did + osoba + cza­sow­nik w pierw­szej formie.” Nieprawda:
  Were you at school yesterday? – zapomniała Pani o czasownikach specjalnych. Słówko „zawsze” jest zatem mylące.

  5) Przykłady do Passive Voice są o tyle źle dobrane, że można je zamienić miejscami i też będzie dobrze.

  6) „will – cza­sow­nik posił­kowy czasu Future Simple” – w zasadzie myli się Pani na całej linii, a w dodatku sama sobie przeczy, jeśli zajrzeć do ramki obok. „Will” nie jest czasownikiem posiłkowym, a czas Future Simple nie istnieje. To stare i bardzo uproszczone tłumaczenie. Obecnie mówimy raczej o „”will” future” (dla kontrastu z „”going to” future”). Sama Pani pisze w ramce, że chodzi o czasownik modalny… Ta niekompatybilność tekstu w ramce i obok jest może przeoczeniem podczas edycji. Nie wiem, ale żeby wyklarować tę kwestię: „Will” to po prostu czasownik modalny, zwykle używany do wyrażania przyszłości, identycznie jak choćby „may”, mający swoje zastosowanie także dla teraźniejszości – znów, podobnie jak choćby „may”. Wyraża subiektywną pewność mówiącego, że coś będzie prawdą (lub, w teraźniejszości, że jest prawdą), jest równy lub mocniejszy od „must”.

  7) „Po will wystę­puje cza­sow­nik w bez­oko­licz­niku bez to! Nie przyj­muje koń­cówki –s w trze­ciej oso­bie liczby poje­dyn­czej” – nie przyjmuje także żadnej innej końcówki. Na tym właśnie polega bycie bezokolicznikiem…

  Poza powyższym, zauważyłem także kilka literówek, ale są one dość oczywiste i nie mają wpływu na merytoryczną wartość Pani tekstu.

  Pozdrawiam,
  tintin (pisujący na isel.pl)

  • Anna Rozmus

   Bardzo dziękujemy za komentarz i wnikliwą analizę tekstu.

   Dzięki takim informacjom i uwagom strona antyteksty.com staje się lepsza i bardziej przydatna dla użytkowników.

   Proszę pamiętać, że jeśli chodzi o sekcję gramatyczną to w lekcjach zostały ujęte tylko najważniejsze rzeczy, stąd pewna skrótowość w ich opisie.

   Zachęcamy do lektury pozostałych lekcji – chętnie poznamy Pana opinię na ich temat 🙂

   Pozdrawiamy

  • Justyna Kot

   W zdaniu ,,You didn’t send me no letter’’ zostało użyte podwójne przeczenie, co jest niezgodne z zasadami gramatycznymi. Podwójne przeczenie w zdaniu można interpretować na dwa sposoby.

   1. Często zdarza się tak, że jeśli w jednym zdaniu znajdują się dwie negacje, to jedna anuluje drugą, dlatego też powstaje zdanie twierdzące o osłabionej barwie. Np.:

   I do not disrespect these regulations. = Ja nie nie szanuję tych przepisów.

   Zdanie to oznacza, że ,,nie nie szanuję”, jednakże nie oznacza, że szanuję, dlatego też powstaje osłabione zdanie twierdzące – Ja szanuję te przepisy, ale nie do końca.

   Jednakże, pojawiają się też zdania twierdzące nieosłabione z dwoma negacjami, np.: He is not disabled. = On nie jest niepełnosprawny.

   2. Dwa przeczenia (lub więcej) dają przeczenie, np.:

   I don’t want nothing = Nic nie chcę, ale według zasad gramatycznych zdanie ma inne znaczenie = Coś chcę

   I dind’t walk nowhere = Nigdzie nie poszedłem, według zasad gramatycznych tłumaczymy = Gdzieś poszedłem

   Aby podane powyżej zdania przeczące były poprawne gramatycznie, słowa takie jak nobody, nothing, nowhere powinny być zastąpione przez ich odpowiedniki anybody, anything, anywhere (kiedy w zdaniu zostało wcześniej użyte ,,not’’).

   W zdaniach przeczących, w których już pojawiło się np. ,,not’’, nie powinno być już innych słów, które wyrażają negację!

   Dwa przeczenia użyte w zdaniu angielskim są gramatycznie niepoprawne! Jednak, zauważmy, że podwójne przeczenie w jednym zdaniu o znaczeniu dalej negatywnym pojawia się często w wielu dialektach jak np. w dialektach brytyjskich, południowo-amerykańskim czy afro-amerykańskim. Co więcej, osoby, które używają dwóch przeczeń w zdaniu mogą też być uważane za niewykształcone…

   Zdanie ,,You didn’t send me no letter’’- jest niezgodne z zasadami gramatycznymi! Jednakże w wielu dialektach tak się mówi! Aby zdanie to było poprawne gramatycznie powinno być użyte ,,any” – ,,You didn’t send me any letter”.

 2. tintin

  „choć by” – to nie byk, to mi się palec omsknął na spację;) Za ewentualne pozostałe literówki serdecznie przepraszam. Późno już…

 3. Martynika

  Dziękuję ze robicie tą stronę. Świetny pomysł. Fajny sposob na nauke angielskiego. W dodatku uczycie idiomów ktorych w szkole uczy sie mega mało… Dzięki :))

 4. Dear Justyna Kot,

  Would you please explain this thought of yours: „Pomimo, że tytuł mówi „Modli­twa w tona­cji C’’, to jed­nak momen­tami brzmi jak „Modli­twa w tona­cji A-moll’’, gdyż oby­dwie barwy uży­wają te same akordy i tony.”

  Yes, it is known that the notes in key C are the same as in key A-moll. But I can’t understand: how does it concern to the title or the meaning of the song? Did you mention „moll” in the meaning of „teenage”/”underaged” (or „infant”)? (In that case I could understand…)

Odpowiedz na „Justyna KotAnuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *