Lenka – Everything At Once

Ta piosenka mi chodziła po głowie odkąd usłyszałam ją w reklamie Windows 8. W końcu postanowiłam sprawdzić co to jest i znalazłam. Okazało się, że to Lenka – australijska piosenkarka pochodzenia czechosłowackiego, która jest dosyć znana w Polsce głównie z jej singla pt. „The Show”.

Tekst piosenki może nie należy do głęboko filozoficznych i wielopłaszczyznowych dzieł, za to jest łatwy w odbiorze i dobrze się go słucha. A od dzisiaj słuchając go można przy okazji nauczyć się paru fajnych rzeczy 😉

Enjoy!

Tekst piosenki Lenka – Everything At Once

As sly as a fox, as strong as an ox
As fast as a hare, as brave as a bear
As free as a bird, as neat as a word
As quiet as a mouse, as big as a house

All I wanna be,
All I wanna be, oh
All I wanna be
Is everything

As mean as a wolf, as sharp as a tooth
As deep as a bite, as dark as the night
As sweet as a song, as right as a wrong
As long as a road, as ugly as a toad

As pretty as a picture hanging from a fixture
Strong like a family, strong as I wanna be
Bright as day, as light as play
As hard as nails, as grand as a whale

All I wanna be, oh
All I wanna be, oh
All I wanna be
Is everything

Everything at once
Everything at once, oh
Everything at once

As warm as the sun, as silly as fun
As cool as a tree, as scary as the sea
As hot as fire, cold as ice
Sweet as sugar and everything nice

As old as time, as straight as a line
As royal as a queen, as buzzed as a bee
As stealth as a tiger, smooth as a glider
Pure as a melody, pure as I wanna be

All I wanna be, oh
All I wanna be, oh
All I wanna be is everything
Everything at once

Tłumaczenie Lenka – Everything At Once

Tak szczwana jak lis, tak silna jak byk
Tak szybka jak zając, tak odważna jak niedźwiedź
Tak wolna jak ptak, tak zgrabna jak słówko
Tak cicha jak mysz, tak duża jak dom

Wszystko czym chcę być
Wszystko czym chcę być, oh
Wszystko, czym chcę być
To wszystko

Tak podła jak wilk, tak ostra jak ząb,
Tak głęboka jak ugryzienie, tak ciemna jak noc
Tak słodka jak piosenka, tak dobra jak zła
Tak długa jak droga, tak brzydka jak ropucha

Tak piękna jak zdjęcie, wiszące na ścianie
Silna jak rodzina, tak silna jaką chcę być
Jasna jak dzień, tak jasna jak gra,
Tak twarda jak skała, tak wielka jak wieloryb

Wszystko czym chcę być, oh
Wszystko czym chcę być, oh
Wszystko czym chcę być
Jest wszystkim

Wszystkim naraz
Wszystkim naraz, oh
Wszystkim naraz

Tak ciepła jak słońce, tak niemądra jak frajda
Tak spokojna jak drzewo, tak przerażająca jak morze
Tak gorąca jak ogień, tak zimna jak lód
Słodka jak cukier i wszystko co miłe

Tak stara jak czas, tak prosta jak linia
Tak królewska jak królowa, tak brzęcząca jak pszczoła
Tak podstępna jak tygrys, tak gładka jak szybowiec
Czysta jak melodia, czysta taka jaką chcę być

Wszystko czym chcę być, oh
Wszystko czym chcę być, oh
Wszystko czym chcę być jest wszystkim
Wszystkim naraz

 

Gramatyka

Comparison – as…as

Piosenka Lenki „Everything at once” jest świetnym przykładem zastosowania konstrukcji porównania as…as.

Porównanie as…as jest używane w zdaniach twierdzących oraz przeczeniach.

As (= tak)…as (= jak) w przykładach:

You are as tall as your father. = Jesteś tak wysoki jak twój ojciec.

Sorry for being late. I drove as fast as I could. = Przepraszam za spóźnienie. Jechałem tak szybko jak mogłem.

In our restaurant you can eat as much as you want for only 30 $. = W naszej restauracji możesz zjeść tak dużo jak chcesz tylko za 30 $.

I will let you know as soon as possible. = Dam ci znać jak tylko to będzie możliwe.

I want to be as rich as Jeff. =  Chcę być tak bogaty jak Jeff.

Można również powiedzieć twice as…as, three times as…as, np.:

His car is twice as big as mine. = Jego samochód jest dwa razy większy jak mój.

Women talk three times as much as men. = Kobiety mówią trzy raz więcej jak mężczyźni.

Uwaga!
W twierdzeniach nie używamy konstrukcji so…as, natomiast w przeczeniach jest to możliwe, np.:
Today it’s cold, but it isn’t so cold as yesterday. (= it isn’t as cold as…) = Dziś jest zimno, ale nie jest tak zimno jak wczoraj.

Not as…(as)

Porównania not as (= nie tak)…as (= jak) używamy w przeczeniach.

Przykłady użycia:

She isn’t as young as she looks. = Ona nie jest tak młoda jak wygląda.

They aren’t as poor as you think. = Oni nie są tak biedni jak sądzisz.

The weather is worse today. It’s not as warm. = Pogoda jest dzisiaj gorsza. Nie jest tak ciepło.

I don’t have as many friends as you. = Nie mam tak wielu przyjaciół jak ty.

Konstrukcja lessthan jest podobna do not as…(as), np.:

He was less busy than usual. ( On był mniej zajęty niż zwykle) = He wasn’t as busy as usual. (= On nie był tak zajęty jak zwykle)

Zwroty & wyrażenia

Sly

As sly as a fox

Tak szczwana jak lis

Słówko sly jest przymiotnikiem i ma kilka podobnych znaczeń.

Sly = przebiegły (np. osoba, zwierzę, wygląd), chytry (np. wzrok, uśmiech).

A sly (old) dog = szczwany lis.

On the sly = ukradkiem, po cichu.

Fixture

As pretty as a picture hanging from a fixture

Tak piękna jak zdjęcie wiszące na ścianie

Fixture - co to jeszcze znaczy?
a fixture list = kalendarz imprez sportowych
an evening fixture = wieczorna impreza sportowa
to be a fixture = zapuścić korzenie, być stałym elementem krajobrazu
to be a permament fixture in sb’s life = być nieodłączną częścią czyjegoś życia
fixtures and fittings = instalacje i armatura

Trzeba przyznać, że jest to dosyć mało popularne słówko. Wydaję mi się, że Lenka użyła fixture, żeby rymowało się z picture 🙂

W każdym razie przyjrzyjmy się bliżej temu wyrazowi.

Fixture =

= stały element wyposażenia; oświetlenie; armatura (np. wanna, zlew i tym podobne).

= prawna przynależność; nieruchomości.

= impreza sportowa lub data imprezy sportowej.

= bywalec, stały gość, stały pracownik.

At once

Everything at once

Wszystkim naraz

At once ma troszkę inne znaczenie niż samo once (m.in. = raz, kiedyś).

At once = od razu, natychmiast, np.: I noticed her at once. = Od razu ją zauważyłem.

All at once = nagle, z nagła; razem, naraz, np.: Don’t all talk at once! = Nie mówcie wszyscy naraz.

Neat

As neat as a word

Tak zgrabna jak słówko

Neat - zwroty & wyrażenia
that’s a neat way of doing it! = bardzo inteligentnie/sprytnie!
that’s a neat idea! = to świetny pomysł!
she has a neat little figure = ona ma kształtną figurkę
he drinks his whisky neat = on pije whisky bez wody
to be as neat as a new pin = być utrzymanym w idealnym porządku

Kolejny przymiotnik wart uwagi. Ma sporo znaczeń, oto najpopularniejsze.

Neat =

=  staranny, porządny (np. w wykonywanych przez siebie pracach, obowiązkach), np.: She is a neat worker. = Ona jest starannym pracownikiem.

= czysty, schludny (np. wygląd), np.: How is it possible that he always looks so neat? = Jak to możliwe, że on zawsze wygląda tak schludnie?

= uporządkowany (np. biurko, papiery), np. His desk always was very neat. = Jego biurko zawsze było bardzo uporządkowane.

= starannie prowadzony (np. zeszyt), np.: I love your notebook, it’s so neat! = Uwielbiam twój zeszyt, jest tak starannie prowadzony!

= staranny (np. pismo), np.: I have never had neat handwriting. = Nigdy nie miałam starannego charakteru pisma.

= zadbany (np. dom, ogród), np.: Their house is always neat and tidy. = W ich domu panuje zawsze idealny porządek.

= zgrabny (np. slogan, wyjaśnienie), np.: Their promises are nothing but neat slogans. = Ich obietnice są niczym innym jak zgrabnymi sloganami.

= (US) świetny, np.: This is a neat party! = To świetna impreza.

= (GB) czysty, nierozcieńczony (alkohol), np.: In Poland vodka is drunk neat. = W Polsce pije się czystą wódkę.

Ste­alth

As stealth as a tiger

Tak podstępna jak tygrys

Słówko to występuje zarówno jak rzeczownik i przymiotnik.

Stealth =

= ostrożność, podstęp, chytrość, np.: She used some stealth to get into the club. = Ona użyła podstępu, żeby dostać się do klubu.

= ukryty, podstępny, chytry, np.: This is stealth disease. = To podstępna choroba.

Fox

As sly as a fox

Tak szczwana jak lis

A fox = lis (lub w skrócie = futro lisa).

Ale również:

A fox =

= osoba przebiegła, (szczwany) lis.

= (US) fajna laska.

Mamy też czasownik:

To fox = zbić  z tropu, zdezorientować; zwieść, zwodzić, np.: That’s got me foxed. = Tutaj zgłupiałem.

Ox

As strong as an ox

Tak silna jak byk

Uwaga! Liczba mnoga = oxen.

Ox = wół; byk.

As strong as an ox = silny jak byk.

Hare - idiomy & powiedzenia
to be as mad as a March hare = być kompletnie zbzikowanym
to run with the hare and hunt with the hounds = stosować zasadę: Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek
to start a hare = poruszyć nowy temat

A blow that would have felled an ox = cios, który powaliłby byka.

Hare

As fast as a hare

Tak szybka jak zając

A hare = zając.

(GB) To hare away/off = uciekać co sił w nogach, popędzić, np. They hared off the street. = Oni popędzili ulicą.

Bear

As brave as a bear

Tak odważna jak niedźwiedź

A bear = miś, niedźwiadek, niedźwiedź, niedźwiedzica.

To be like a bear with a sore head = być złym jak osa/jak diabli.

Bird

As free as a bird

Tak szybka jak zając

Bird - idiomy & powiedzenia
a bird in the hand is worth two in the bush = lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu
birds of a feather flock together = ciągnie swój do swego
to tell sb about the birds and the bees = powiedzieć komuś, skąd się biorą dzieci
it’s the early bird that catches the worm = kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje
as free as a bird = wolny jak ptak
to kill two birds with one stone = upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu
to sing like a bird = śpiewać jak słowik

A bird = ptak.

Ale także:

A bird = panienka, laska.

To pull the birds = podrywać panienki.

Mouse

As quiet as a mouse

Tak cicha jak mysz

Uwaga! Liczba mnoga = mice.

A mouse = mysz, myszka (również komputerowa).

A mouse button = klawisz myszy.

A mouse click = kliknięcie myszą.

Wolf

As mean as a wolf

Tak podła jak wilk

Uwaga! Liczba mnoga = wolves.

A wolf = wilk.

A pack of wolves = stado/wataha wilków.

Oraz:

A wolf = (potocznie) podrywacz, babiarz, pies na baby.

Toad

As ugly as a toad

Tak brzydka jak ropucha

A toad = ropucha.

Whale - zwroty & wyrażenia
a whale of a difference = kolosalna różnica
a whale of a story = fantastyczna opowieść
we had a whale of a time = doskonale bawiliśmy się

Toad-in-the-hole = kiełbaski zapiekane w cieście (tradycyjna angielska potrawa).

Whale

As grand as a whale

Tak wielka jak wieloryb

A whale = wieloryb.

A killer whale = orka.

Bee

Bee - zwroty & wyrażenia
to think one is the bee’s knees = uważać się za Bóg wie co
as busy as a bee = pracowity jak pszczółka
like bees around the honeypot = jak pszczoły do miodu

As buzzed as a bee

Tak brzęcząca jak pszczoła

A bee = pszczoła.

A swarm of bees = rój pszczół.

I jeszcze:

(US) A bee = spotkanie towarzyskie w określonym celu (np. pracy, szycia, wzięcia udziału w konkursie).

Print Friendly, PDF & Email
Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *