Lana Del Rey – Video Games

W moim zestawieniu nie mogło zabraknąć piosenki, która w ostatnich miesiącach podbija listy przebojów na całym rynku muzycznym. To Lana Del Rey ze swoim zmysłowym głosem i jej „Video Games” sprawiają, że na kilka minut odrywamy się od rzeczywistości i jesteśmy w innym, magicznym miejscu.

Przy omawianiu „Video Games” skupiłam się na czasownikach złożonych i czasowniku w formie gerund, zwłaszcza ten ostatni przysparza wielu kłopotów osobom uczącym się języka angielskiego. Opisałam najważniejsze zagadnienia dotyczące tego tematu i mam nadzieję, że pomogą one Wam zrozumieć istotę czasownika z -ing.

Tekst piosenki Lana Del Rey – Video Games

Swinging in the backyard
Pull up in your fast car
Whistling my name

Open up a beer
And you say get over here
And play a video game

I'm in his favorite sun dress
Watching me get undressed
Take that body downtown

I say you the bestest
Lean in for a big kiss
Put his favorite perfume on

Go play a video game

It's you, it's you, it's all for you
Everything I do
I tell you all the time
Heaven is a place on earth with you
Tell me all the things you want to do
I heard that you like the bad girls
Honey, is that true?
It's better than I ever even knew
They say that the world was built for two
Only worth living if somebody is loving you
Baby now you do

Singing in the old bars
Swinging with the old stars
Living for the fame

Kissing in the blue dark
Playing pool and wild darts
Video games

He holds me in his big arms
Drunk and I am seeing stars
This is all I think of

Watching all our friends
Fall in and out of Old Paul's
This is my idea of fun

Playing video games

It's you, it's you, it's all for you
Everything I do
I tell you all the time
Heaven is a place on earth with you
Tell me all the things you want to do
I heard that you like the bad girls
Honey, is that true?
It's better than I ever even knew
They say that the world was built for two
Only worth living if somebody is loving you
Baby now you do

Now you do

Tłumaczenie Lana Del Rey – Video Games

Huśtam się na podwórku
Zatrzymujesz swój samochód
Nucąc moje imię

Otwierasz piwo
I mówisz żebym podeszła
I grasz w grę video

Jestem w jego ulubionej letniej sukience
Obserwujesz mnie jak się rozbieram
Zabierasz to ciało do miasta

Mówię, że jesteś naj najlepszy
Nachylam się po całusa
Używam jego ulubionych perfum

Idź zagraj w grę wideo

To ty, to ty, to wszystko dla ciebie
Wszystko co robię
Mówię ci cały czas
Raj to miejsce na ziemi z tobą
Powiedz mi o wszystkim co chcesz robić
Słyszałam, że lubisz niegrzeczne dziewczynki
Skarbie, czy to prawda?
Jest lepiej niż kiedykolwiek sądziłam
Mówią, że świat został stworzony dla dwóch osób
Wart życia tylko jeśli ktoś cię kocha
Kochanie teraz ty kochasz

Śpiewanie w starych knajpach
Bujanie się ze starymi gwiazdami
Życie dla sławy

Całowanie się w ciemnościach
Granie w bilard i rzutki
Gry wideo

On trzyma mnie w swoich dużych ramionach
Pijana, widzę gwiazdy
Tylko o tym myślę

Obserwowanie jak wszyscy nasi przyjaciele
Wpadają i wypadają ze Starego Paula
Tak właśnie się bawię

Grając w gry wideo

To ty, to ty, to wszystko dla ciebie
Wszystko co robię
Mówię ci cały czas
Raj to miejsce na ziemi z tobą
Powiedz mi o wszystkim co chcesz robić
Słyszałam, że lubisz niegrzeczne dziewczynki
Skarbie, czy to prawda?
Jest lepiej niż kiedykolwiek sądziłam
Mówią, że świat został stworzony dla dwóch osób
Wart życia tylko jeśli ktoś cię kocha
Kochanie teraz ty kochasz

Teraz ty kochasz

Gramatyka

Jak dodawać końcówkę -ing?
1. W jednosylabowych czasownikach kończących się na pojedynczą samogłoskę i spółgłoskę podwajamy ostatnią spółgłoskę, np.:
putputting
cutcutting
getgetting

2.W czasownikach dłuższych, wtedy kiedy akcent pada na ostatnią sylabę, a wyraz również kończy się na pojedynczą samogłoskę i spółgłoskę, np.:
admitadmitting
beginbeginning
forgetforgetting

3. W czasownikach dwu- lub więcej sylabowych, które kończą się na -l, podwajamy je, gdy poprzedza je pojedyncza samogłoska. Ta zasada obowiązuje tylko w British English. Np.:
traveltravelling
cancelcancelling

4. W czasownikach, które kończą się na -e, kasujemy je. Np.:
hopehoping
smilesmiling
dancedancing

Wyjątkiem będą czasowniki kończące się na -ee, wtedy samogłoski zostawiamy w spokoju. Np.:
agreeagreeing
seeseeing

Inne wyjątki:
bebeing
ageageing
dyedyeing

5. Gdy czasowniki kończą się na -ie, wtedy zamieniamy -ie na y. Np.:
diedying
lielying
tietying

Gerund

Czasownik w formie Gerund to nic innego jak Infinitive (czasownik w bezokoliczniku) + ing.

Lana w swojej piosence używa wielu czasowników w tej formie. Sprawdźmy od jakiego bezokolicznika pochodzą:

Swinging in the backyard. = Huśtam się na podwórku.

Swinging with the old stars. = Bujanie się ze starymi gwiazdami.

Swinging – od to swing = kołysać, machać czymś.

Whistling my name. = Nucąc moje imię.

Whistling – od to whistle = gwizdać

Watching me get undressed. = Obserwujesz mnie jak się rozbieram.

Watching – od to watch = oglądać

Living for the fame. = Życie dla sławy.

Only worth living. = Wart życia tylko.

Living – od to live = żyć, mieszkać.

If somebody is loving. you = Jeśli ktoś cię kocha.

Loving – od to love = kochać.

Singing in the old bars. = Śpiewanie w starych knajpach.

Singing – od to sing = śpiewać.

Kissing in the blue dark. = Całowanie się w ciemnościach.

Kissing – od to kiss = całować.

Playing video games. = Grając w gry wideo.

Playing – od to play = grać.

Drunk and I am seeing stars. = Pijana, widzę gwiazdy.

Seeing – od to see = widzieć

Najczęstsze zastosowania gerund

Rzeczownik

Gerund pełni tutaj funkcje rzeczownika odczasownikowego, który wyraża czynności. Np.:

Reading is my hobby. = Czytanie to moje hobby.

I love swimming. It’s my favourite sport. = Uwielbiam pływanie. To mój ulubiony sport.

I don’t like skiing. = Nie lubię jazdy na nartach.

Watching TV in the morning is not a good idea. = Oglądanie rano telewizji nie jest dobrym pomysłem.

Przyimek + gerund

Zawsze kiedy po przyimku chcemy postawić czasownik, musi być on w formie Gerund.

Przykłady:

Are you interesed in sailing? = Interesujesz się żeglarstwem?

I’m good at playing tennis. = Jestem dobry w grze w tenisa.

How about hiking tommorow? = Może jutro pójdziemy na pieszą wycieczkę?

I’m fed up with cleaning my flat. = Mam dosyć sprzątania mojego mieszkania.

Czasownik + gerund

Kiedy w zdaniu występują dwa czasowniki, drugi musi przyjąć formę bezokolicznika (np. to work) lub czasownika w formie Gerund.

Istnieje grupa czasowników po których występuje tylko bezokolicznik (np. to go) lub tylko Gerund (np. going).

Bardzo często jednak istnieje możliwość użycia obu form, lecz wówczas prawie zawsze występuje jakaś różnica w znaczeniu.

Najbardziej popularne czasowniki po których jest - ing
to enjoy = cieszyć się, uwielbiać coś
to dislike = nie lubić
to feel like = mieć ochotę
to mind = mieć coś przeciwko
to suggest = sugerować
to stop (= give up) = zatrzymać, przestać
to delay = opóźnić
to fancy = lubić
to consider = rozważać
to admit = przyznać
to miss = tęsknić
to involve = angażować się, obejmować (dotyczyć)
to finish = skończyć
to postpone (= to put off) = przełożyć
to imagine = wyobrażać sobie
to avoid = unikać
to deny = zaprzeczać
to risk = ryzykować
to practise = ćwiczyć
to carry/go on (= continue) = kontynuować
to keep/ keep on = robić coś nadal, kontynuować
can’t stand = nie móc znieść
can’t help = nie móc pomóc

Przykłady użycia Gerund po czasowniku:

I enjoy singing. = Uwielbiam śpiewać.

I gave up smoking last year. = Rzuciłem palenie w zeszłym roku.

I can’t imagine Bob dancing. = Nie mogę sobie wyobrazić tańczącego Boba.

He always avoids answering my questions about his job. = On zawsze unika odpowiedzi na moje pytania dotyczące jego pracy.

I really can’t stand working with him. = Naprawdę nie mogę znieść pracy z nim.

Inne wyrażenia

Kiedy po tych wyrażeniach występuje czasownik, ma on formę Gerund:

It’s no good/use

There’s nothing you can do, so it’s no use trying to help her. = Nic nie możesz zrobić, więc nie ma sensu próbować jej pomóc.

It’s no good asking them for help. = Nie ma po co prosić ich o pomoc.

There’s no point in

There’s no point in going on holiday if we are broke. = Nie ma sensu jechać na wakacje, jeśli jesteśmy spłukani.

There was no point in rushing. We got to the airport on time.  = Nie było sensu się śpieszyć. Dotarliśmy na lotnisko na czas.

It’s (not) worth

W piosence mamy:

Only worth living if somebody is loving you. = Wart życia tylko jeśli ktoś cię kocha.

Inne przykłady:

This film is worth seeing. = Ten film jest wart zobaczenia.

I don’t live very far, it’s not worth taking a taxi. = Nie mieszkam bardzo daleko, nie warto brać taksówki.

(Have) difficulty

I usually have difficulty finding a parking place in the city centre. = Zazwyczaj mam kłopoty ze znalezieniem miejsca parkingowego w centrum miasta.
Did you have difficulty passing your driving test? = Czy miałeś kłopoty ze zdaniem egzaminu na prawo jazdy?

Jak tłumaczyć czasownik w formie Gerund?
Niestety nie ma to reguły.
Czasownik w formie Gerund jest stosowany w wielu konstrukcjach, czasach (np. Present Continuous, Past Continuous) czy wyrażeniach.

Często jest tłumaczony jako rzeczownik odczasownikowy (np. robienie, pracowanie), imiesłów przysłówkowy (np. robiąc, pracując) lub czasownik (np. I am working. = Pracuje).

Go

Używamy go i czasownika w formie Gerund kiedy mówimy o czynnościach, szczególnie o sporcie.

Na przykład możemy powiedzieć:

Go swimmig. = Iść popływać.

Go skiing. = Jechać na narty.

Go shopping. = Iść na zakupy.

Inne przykłady:

I’d like to go sailing. = Chciałbym pojechać na żagle.

Where did you go skiinig last year? = Gdzie pojechałeś na narty w zeszłym roku?

I want to go swimming with you. = Chcę iść z wami popływać.

Zwroty & wyrażenia

W piosence występuje kilka popularnych czasowników złożonych.

Słówka z piosenki
a backyard = podwórko, ogródek za domem
a beer = piwo
a sun dress = letnia sukienka na ramiączkach
(US) downtown = śródmieście, centrum miasta
bestest = naj najlepszy
to lean = przechylać się; oprzeć się
heaven = niebo, raj
earth = ziemia (również jako planeta)
honey = zwrot: kochanie, skarbie; miód
fame = sława
darts = rzutki
arms = ramiona
fun = zabawa

Pull up

Pull up in your fast car

Zatrzymujesz swój samochód

To pull up = zatrzymywać się (samochodem). Np.: Pull up here, I must go to the shop. = Zatrzymaj się tutaj, muszę iść do sklepu.

To pull up = nadrabiać straty(w sporcie), nadrabiać zaległości (w szkole). Np.: He pulled up to within a few yards of the leaders. = Znalazł się kilka jardów za prowadzących.

To pull up = przysuwać, przyciągać.Np.: Tom! Pull up a chair for her. = Tom! Przysuń jej krzesło.

(GB) pull-up = podciąganie się (na drążku).

Open up

Open up a beer

Otwierasz piwo

To open up ma w zasadzie takie same znaczenia jak czasownik to open =

= otworzyć, otwierać. Np.: Could you open up the window? = Czy możesz otworzyć okno?

= otworzyć się, otwierać się (np. możliwości). Np.: I am open up for the new career possibilities. = Jestem otwarta na nowe możliwości kariery.

= otwierać firmę, rozpoczynać działalność. Np.: She is opening up a greengrocer. = Ona otwiera warzywniak.

= rozpoczynać, startować (np. wyścig). Np.: The race opens up as usual in May. = Wyścig rozpoczyna się jak zwykle w maju.

= ośmielić się, otworzyć się. Np.: She used to be so shy. Now she has opened up to people. = Ona kiedyś była taka nieśmiała. Teraz otworzyła się przed ludźmi.

Get over here!
can’t get over sth = nie móc przeżyć (czegoś)
to get sth over to sb = przekazać coś komuś
to get in over your head = wdać się w coś, co kogoś przerasta
get your buns over here! = rusz tutaj swój tyłek!
to get into a tizzy over sth = wpadać w panikę z powodu czegoś
over and over again = wiele razy, wielokrotnie

Get over

And you say get over here

And you say get over here

To get over (sth/sb)=

= przejść, przejechać (przez coś). Np.: Be carfeful!We are getting over the drawbridge. = Uważaj! Teraz przechodzimy przez most zwodzony.

= przeboleć (coś), dojść do siebie (po czymś). Np.: He get over a cold very quickly. = On przeszedł przeziębienie bardzo szybko.

= przezwyciężyć (coś). Np.: She got over her fear of dogs. = Ona przezwyciężyła swój strach przed psami.

Put on

Put his favourite perfume on

Używam jego ulubionych perfum

Warto wiedzieć
to put on display = wystawić na pokaz
(US) to put on blinker = włączyć kierunkowskaz
to put on the market = wprowadzić na rynek
to put/keep  sth on ice = zamrozić coś na jakiś czas, odkładać coś na później
to put on an act = udawać, robić sceny
to put on a brave face = zachować zimną krew

Czasownik złożony to put on ma w języku angielskim kilkanaście znaczeń.

Swoją listę zamknę w pięciu najważniejszych kategoriach.

To put sth on =

= założyć, włożyć (np. ubranie), nałożyć (np. makijaż, krem, szminkę, również perfumy). Np.: I always put my make-up on when I go out. = Zawszę się maluję, kiedy wychodzę z domu.

= położyć coś, kłaść. Np.: Put this plate here. = Połóż ten talerz tutaj.

= włączyć, nastawić (np. wodę). Np.: I’ve just put on the water. = Właśnie nastawiłam wodę.

= przybrać (np. na wadzę), zwiększyć. Np.: She put on weight last year. = Ona przytyła w zeszłym roku.

= przygotowywać coś, wystawiać (np. sztukę). Np. They have been putting on the new show for over a year. = Oni przygotowują nowe przedstawienie przez ponad rok czasu.

Fall in/out

Wywiad z Laną Del Rey

Siedząc przy basenie w Chateau Marmont Lana opowiada o tym jak powstawał teledysk do „Video Games”.

Watching all our friends fall in and out of Old Paul’s

Obserwowanie jak wszyscy nasi przyjaciele wpadają i wypadają ze Starego Paula

To fall in/out of sth = wpadać do/ wypadać z czegoś.

Poza tym to fall in znaczy:

= zapadać się (np. dach, ściany). Np.: The roof fell in after the hurricane. = Dach się zapadł po huraganie.

= stanąć w szereg. Np.: Fall in! = W szeregu zbiórka!

To fall out =

= rozchodzić się. Np.: Fall out! = Rozejść się!

= pokłócić się. Np.: She fell out with her boyfriend. = Ona pokłóciła się ze swoim chłopakiem.

Print Friendly, PDF & Email
Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *