Korn – Word Up

Grupy Korn nie trzeba przedstawiać. Do tej pory zespół sprzedał 32 miliony płyt na całym świecie i cieszy się uznaniem fanów metalowych brzmień.

Piosenką w którą wsłuchamy się dzisiaj, jest utwór „Word Up”. Wersja zespołu Korn to cover amerykańskiej grupy Cameo. Sama piosenka doczekała się wielu coverów, oprócz metalowej aranżacji można znaleźć również popowe m.in. w wykonaniu zespołu Little Mix.

Enjoy!

Tekst piosenki Korn – Word Up

Yo, pretty ladies around the world
Gotta a weird thing to show you
So tell all the boys and girls
Tell your brother, your sister
And your momma too
Were about to go down
And you know just what to do
Wave your hands in the air
Like you don’t care
Glide by the people
As they start to look and stare
Do your dance, Do your dance
Do your dance quick, mom

C’mon baby tell me what’s the word
Now, word up
(Ahh ahh)
Everybody say
When you hear the call
You got to get it underway
Word up
(Ahh ahh)
It’s the code word
No matter where you say it
You know that you’ll be heard

Now all you sucker DJs
Who think you’re fly
There’s got to be a reason
And we know the reason why
You try to put on those airs
And act real cool
But you got to realize
That you’re acting like fools
If there’s music, we can use it
Be free to dance
We don’t have the time for psychological romance
No romance, no romance
No romance for me, mom

C’mon baby tell me what’s the word
Now, word up
(Ahh ahh)
Everybody say
When you hear the call
You got to get it underway
Word up
(Ahh ahh)
It’s the code word
No matter where you say it
You know that you’ll be heard
(Woo!)

Word up
(Ahh ahh)
Everybody say
When you hear the call
You got to get it underway
Word up
(Ahh ahh)
It’s the code word
No matter where you say it
You know that you’ll be heard

Word up
(Ahh ahh)
Everybody say
When you hear the call you got to get it underway
Word up
(Ahh ahh)
It’s the code word
No matter where you say it
You know that you’ll be heard

Tłumaczenie Korn – Word Up

Hej, piękne panie z całego świata, 
Mam dziwną rzecz do pokazania wam
Więc powiedzcie wszystkim chłopcom i dziewczętom
Powiedzcie swojemu bratu, swojej siostrze 
I swojej mamie też
Zamierzamy się zanurzyć 
A wy będziecie po prostu wiedzieć co robić 
Pomachaj swoimi rękoma w powietrzu
Tak jakby cię to w ogóle nie obchodziło 
Przesuwaj się pomiędzy ludźmi
Gdy oni zaczynają się patrzeć i gapić
Odtańcz swój taniec, odtańcz swój taniec 
Odtańcz swój taniec szybko mamo 

No skarbie, powiedz mi jakie jest słowo 
Teraz, zgoda
(Ahh ahh)
Każdy mówi
Kiedy słyszysz wezwanie
Musisz poruszyć się z miejsca
Zgoda
(Ahh ahh)
To ukryte słowo
Nie ważne gdzie je wypowiesz
Wiesz, że zostaniesz wysłuchana

Teraz wy wszyscy frajerzy DJ-e 
Którzy myślicie, że potraficie latać 
Musi być jakiś powód
I my wiemy, jaki jest powód, dlaczego
Staracie się przykryć tymi warstwami powietrza
I sprawiać wrażenie fajnych
Ale musicie zdać sobie sprawę
Że wypadacie jak durnie
Jeżeli tam jest muzyka, możemy jej użyć
Nie krępujcie się tańczyć
Nie mamy czasu na psychologiczny romans
Na żaden romans, żaden romans
Żaden romans dla mnie, mamo

No skarbie, powiedz mi jakie jest słowo 
Teraz, zgoda
(Ahh ahh)
Każdy mówi
Kiedy słyszysz wezwanie
Musisz poruszyć się z miejsca
Zgoda
(Ahh ahh)
To ukryte słowo
Nie ważne gdzie je wypowiesz
Wiesz, że zostaniesz wysłuchana
(Postaraj się!)

Zgoda
(Ahh ahh)
Każdy mówi
Kiedy słyszysz wezwanie
Musisz poruszyć się z miejsca
Zgoda
(Ahh ahh)
To ukryte słowo
Nie ważne gdzie je wypowiesz
Wiesz, że zostaniesz wysłuchana

Zgoda
(Ahh ahh)
Każdy mówi
Kiedy słyszysz wezwanie, musisz poruszyć się z miejsca
Zgoda
(Ahh ahh)
To ukryte słowo
Nie ważne gdzie je wypowiesz
Wiesz, że zostaniesz wysłuchana

Gramatyka

Zaimki wskazujące

You try to put on those airs

Staracie się przykryć tymi warstwami powietrza

  • Liczba pojedyncza

This = ten, to, ta (o przedmiocie w zasięgu naszych rąk), np.: Can I borrow this pen? = Czy mogę pożyczyć ten długopis?

That = tamten, tamto, tamta (o przedmiocie poza zasięgiem naszych rąk), np.: Could you pass me that book? = Czy mógłbyś podać mi tamtą książkę?

  • Liczba mnoga

These = te (o przedmiocie w zasięgu naszym rąk), np.: By mistake I opened one of these letters. = Przez pomyłkę otworzyłem jeden z tych listów.

Those = tamte (zwykle o przedmiotach poza zasięgiem naszych rąk), np.: Those two cars are a lot cheaper. = Tamte dwa samochody są znacznie tańsze.

Zwroty & Wyrażenia

Yo

Yo, pretty ladies around the world

Hej, piękne panie z całego świata

Yo = cześć, hej, hejka, cze (slang), np.: Yo Kate! How’s it going? = Cześć Kasia, jak leci?

Momma

Tell your brother, your sister and your momma too

Powiedzcie swojemu bratu, swojej siostrze i swojej mamie też

Momma = mama, np.: I need to talk to my momma. = Muszę porozmawiać z moją mamą.

Go down

Let your hair down & learn it now!

to come/go down in the world = zejść na psy, stracić pozycję

to let somebody’s hair down = zrelaksować się, odpuścić sobie

to put down roots = zapuszczać korzenie (zaczynać czuć się jak w domu)

to be down in dumps = nieszczęśliwy, niezadowolony

Were about to go down

Zamierzamy się zanurzyć

To go down = zejść, spadać, zanurzać, np.: Prices are going down. = Ceny spadają.

Glide

Glide by the people as they start to look and stare

Przesuwaj się pomiędzy ludźmi, gdy oni zaczynają się patrzeć i gapić 

To glide =
= sunąć, przesuwać, np.: I ​love my new ​pen – it just glides ​across the ​paper. = Uwielbiam mój nowy długopis – on po prostu przesuwa się po papierze.

= szybować, np.: We ​saw a ​condor gliding high above the ​mountains. = Widzieliśmy kondora szybującego wysoko nad górami.

= szwędać, np.: Will you glide with us? = Poszwędasz się z nami?

Word up

C’mon baby tell me what’s the word
Now, word up

No skarbie, powiedz mi jakie jest słowo 
Teraz, zgoda

Mówiąc o zwrocie word up nie sposób nie odnieść się do oryginalnej wersji piosenki, która pochodzi z 1986 roku. To właśnie w owym czasie słowa word up stały się popularnym powiedzeniem, które miało wyrażać potwierdzenie czegoś, co zostało powiedziane = Gra!/ Zgoda!/ Stoi! Podobną rolę pełni zwrot you bet = masz to jak w banku.

Sucker

Let's get back to the 80's! - Cameo

Now all you sucker DJs

Teraz wy wszyscy frajerzy DJ-e

Sucker = naiwniak, frajer, głąb, głupek, debil, np.: So long, suckers! = Żegnajcie, frajerzy!

Woo

You know that you’ll be heard
(Woo!)

Wiesz, że zostaniesz wysłuchana
(Postaraj się!)

To woo = starać się, pozyskiwać, zachęcać, zalecać się, uwodzić.

Przykład:

He tried wooing her with love poems. = Starał się ją poderwać na romantyczne wiersze.

Underway

When you hear the call you got to get it underway

Kiedy słyszysz wezwanie, musisz poruszyć się z miejsca

Underway = w toku, trwające, poruszone.

Przykład:

The project is underway. = Projekt jest w toku.

 

Czy według Was Korn wykonał najlepszy cover tego utworu? 🙂

Print Friendly, PDF & Email
Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *