Icona Pop – I Love It

Dla tych, którzy uważają, że tegoroczny karnawał skończył się zdecydowanie za wcześnie i dla tych, którzy potrzebują jeszcze ostatniej dawki energii, która pomoże przetrzymać do zbliżającej się wiosny, przygotowałam piosenkę „I Love It” zespołu Icona Pop. Utwór jest naprawdę świetny, jeśli jeszcze go nie słyszeliście, to teraz macie okazję. Na pewno doda wam powera i jakoś damy radę do wiosny. W końcu został jeszcze tylko niecały miesiąc!

Teraz jest najlepsza pora, żeby się jeszcze trochę pouczyć – mówię Wam to z doświadczenia 🙂 Enjoy!

Tekst piosenki Icona Pop – I Love It

I got this feeling on the summer day when you were gone
I crashed my car into the bridge, I watched
I let it burn
I threw your shit into a bag and pushed it down the stairs
I crashed my car into the bridge

I don't care, I love it, I don't care

I got this feeling on the summer day when you were gone
I crashed my car into the bridge, I watched
I let it burn
I threw your shit into a bag and pushed it down the stairs
I crashed my car into the bridge

I don't care, I love it, I don't care

You're on a different road, I'm in the Milky Way
You want me down on earth
But I am up in space
You're so damn hard to please
We gotta kill this switch
You're from the 70's,
But I'm a 90's bitch

I love it!
I love it!

I got this feeling on the summer day when you were gone
I crashed my car into the bridge, I watched
I let it burn
I threw your shit into a bag and pushed it down the stairs
I crashed my car into the bridge

I don't care, I love it
I don't care, I love it, I love it
I don't care, I love it, I don't care

You're on a different road, I'm in the Milky Way
You want me down on earth
But I am up in space
You're so damn hard to please
We gotta kill this switch
You're from the 70's
But I'm a 90's bitch

I don't care, I love it
I don't care, I love it, I love it
I don't care, I love it
I don't care, I love it, I love it
I don't care
I love it

Tłumaczenie Icona Pop – I Love It

Poczułam to w letni dzień, kiedy cię nie było
Mój samochód zderzył się z mostem, popatrzyłam
Niech płonie
Wrzuciłam twój szit do torby i zepchnęłam ze schodów
Mój samochód zderzył się z mostem

Mam to gdzieś, kocham to, mam to gdzieś

Poczułam to w letni dzień, kiedy cię nie było
Mój samochód zderzył się z mostem, popatrzyłam
Niech płonie
Wrzuciłam twój szit do torby i zepchnęłam ze schodów
Mój samochód zderzył się z mostem

Mam to gdzieś, kocham to, mam to gdzieś

Jesteś na innej drodze, ja jestem na Drodze Mlecznej
Chcesz, żebym twardo stąpała po ziemi
Ale ja latam wysoko w przestworzach
Cholernie trudno cię zadowolić
Musimy to zmienić
Jesteś z lat 70.
A ja dziewczyną z lat 90.

Uwielbiam to!
Uwielbiam to!

Poczułam to w letni dzień, kiedy cię nie było
Mój samochód zderzył się z mostem, popatrzyłam
Niech płonie
Wrzuciłam twój szit do torby i zepchnęłam ze schodów
Mój samochód zderzył się z mostem

Mam to gdzieś, kocham to
Mam to gdzieś, kocham to, kocham to
Mam to gdzieś, kocham to, mam to gdzieś

Jesteś na innej drodze, ja jestem na Drodze Mlecznej
Chcesz, żebym twardo stąpała po ziemi
Ale ja latam wysoko w przestworzach
Cholernie trudno cię zadowolić
Musimy to zmienić
Jesteś z lat 70.
A ja dziewczyną z lat 90.

Mam to gdzieś, kocham to
Mam to gdzieś, kocham to, kocham to
Mam to gdzieś, kocham to
Mam to gdzieś, kocham to
Mam to gdzieś
Kocham to

 

Zwroty & wyrażenia

W tekście piosenki udało mi się znaleźć jeden czasownik złożony – phrasal verb.

Push down

Pushed it down the stairs

Zepchnęłam ze schodów

Czasownik to push oznacza (między innymi) = pchać, przysłówek down = w dół, a więc idąc tym tropem:

To push (sb/sth) down = zepchnąć, spychać (kogoś, coś), np.: – Did you see it!? He pushed his cat down the stairs! – What are you talking about!? – It’s impossible! He is such a nice boy. = – Widziałeś to!? On zepchnął swojego kota ze schodów! – To nie możliwe! To taki miły chłopiec.

Co ciekawe ten czasownik złożony ma jeszcze inne znaczenie.

To push (sth) down = obniżyć (np. ceny, ratę, temperaturę), np.: They have pushed down the house prices. = Obniżyli ceny domów.

Into
Podsumowując: into może oznaczać =
= do
= w
= o (czymś), w sprawie
= na
= przez

Into

Czym jest słówko into?

Jest to przyimek, który =

= oznacza zmianę położenia, lokalizacji, np.: He came into her house two hours ago. = On wszedł do jej domu dwie godziny temu.

= oznacza zmianę kształtu, formy, wartości, np.: We need to change dollars into pounds. = Musimy zamienić dolary na funty.

= oznacza okres, czas trwania, np.: Our meeting went on far into the night. = Nasze spotkanie przeciągnęło się do późna w nocy.

= oznacza konkretny punkt w jakimś procesie (czasie), np.: Five minutes into the game a tennis player felt sick. = Pięć minut po rozpoczęciu gry tenisista poczuł się źle.

= wskazuje kierunek, np.: Please speak into the microphone. = Proszę mówić do mikrofonu.

= oznacza zainteresowanie czymś, uwielbienie do czegoś, np.: I am into jazz. = Uwielbiam jazz.

= jest stosowany przy dzieleniu liczb, np.: 8 into 32 goes 4 times. = 32 dzielone na 8 równa się 4.

Poniżej omówiłam przykłady użycia przyimka into w tekście piosenki.

Crash into

W piosence mamy:

I crashed my car into the bridge

Mój samochód zderzył się z mostem

To crash into sb/sth = zderzyć się z czymś lub wpaść na kogoś – niespodziewanie lub gwałtownie, ostro, np.: I crashed into Sam, when I was coming back home. = Wpadłam na Sama, kiedy wracałam do domu.

Throw into

W tekście ten czasownik jest użyty w czasie przeszłym Past Simple:

I threw your shit into a bag

Wrzuciłam twój szit do torby

To throw sth into sth = wrzucić coś do czegoś, np.: I threw my old clothes into the bin. = Wyrzuciłam swoje stare ubrania do kosza.

Please

You’re so damn hard to please

Cholernie trudno cię zadowolić

Please - popularne zwroty
 to please oneself = zrobić, jak się chce
please yourself! = jak sobie chcesz!
if you please = bądź łaskaw
please find enclosed = w załączeniu (używane np. w e-mailu)
do as you please = rób jak chcesz
she is easy/hard to please = łatwo/trudno ją zadowolić
without so much as a please or thank you = bez jednego grzecznego słowa

Słówko please zna chyba każdy z nas.

Wiadomo, że oznacza ono = proszę, np.: One tea, please. = Poproszę jedną herbatę.

Nie wszyscy jednak wiedzą, że wyraz ten występuje również jako czasownik – w takiej też formie mamy please w tekście utworu.

To please (sb) = sprawić komuś radość, przyjemność; zadowolić kogoś; dogodzić komuś, np.: They always try to please the costumer. = Oni zawsze starają się zadowolić klienta.

Pewnie znacie piosenkę The Beatles pt. „Please, please me”. Teraz możecie z łatwością sami przetłumaczyć ten tytuł 🙂

Care

I don’t care

Mam to gdzieś

Wyraz ten występuje w języku angielskim jako rzeczownik i czasownik. W tekście piosenki został użyty w formie czasownika.

Omówmy jednak dwie formy tego słowa, aby wszystko było jasne.

Jako rzeczownik care znaczy między innymi =

= opieka, troska, dbałość (of sb, sth = o kogoś, o coś), np.:  This plant needs special care. = Ta roślina wymaga szczególnej opieki.

= ostrożność, uwaga, np.: This place offers high standards of medical care. = To miejsce oferuje wysokie standardy opieki medycznej.

= zmartwienie, troska, np.: He always seems to be without a care in the world. = On wydaje się być wolnym od wszelkich trosk.

Care - zwroty i wyrażenia
take care of the pennies and the pounds will take care of themselves = ziarnko do ziarnka i zbierze się miarka
Take care! = Trzymaj się!
medical/dental care = opieka medyczna/stomatologiczna
care provider = instytucja lub firma dostarczająca opiekę
patient care = opieka nad pacjentem
in care (GB) = przebywać w ośrodku opiekuńczym, być pod opieką państwa
care insurance = ubezpieczenie obejmujące opiekę (np. zdrowotną)
foster care = opieka zastępcza (nad dziećmi)

To care = przejmować się, np.: I don’t care! = Nie obchodzi mnie to!/ Mam to gdzieś!/ Jest mi wszystko jedno!

To care (about sth/sb) =

= interesować się, np.: She cares about classical music. = Ona interesuje się muzyką klasyczną.

= troszczyć się, np.: I care about my dog. = Troszczę się o mojego psa.

= zależeć, np. He cares about you. = Zależy mu na tobie.

Brzydkie słowa w piosence

W tekście utworu zostały słówka, które można by nazwać – niecenzuralnymi – ale  należą one raczej do niższej kategorii przekleństw i nie należy się za bardzo oburzać.

Zostały one użyte prawdopodobnie, żeby wzmocnić przekaz piosenki. Temat rozstania z chłopakiem – co by nie było – na pewno wymaga zastosowania bardziej drastycznych wyrażeń językowych.

Według mnie, przekleństwa – czy się tego chce czy nie, trzeba po prostu znać. 🙂

Bitch

A bitch =

= suka psa, np.: A labrador bitch. = Suka labradora.

= suka, dziwka, np.: What a bitch! = Co za suka!

= cholerstwo, np.: Life is a bitch! = Cholerne życie!

90’s bitch

W tekście piosenki jest taki fragment:

You’re from the 70’s, but I’m a 90’s bitch

Zauważyłam, że zdanie te jest często źle tłumaczone.

Błędem będzie takie tłumaczenie: „Jesteś z lat 70., a ja z 90., dziwko”.

Wtedy byłoby tak: „You’re from 70′, but I’m from 90’s, bitch”.

Kolejną błędną  rzeczą jest tłumaczenie słowa bitch, jako suka albo dziwka. Wiemy, że to słowo ma takie znaczenie, ale nie tutaj.

Słyszeliście o czymś takim jak dziecko lat 90. = 90’s kid?

Słownik urbandictionary.com wyjaśnia, że 90’s kid jest to osoba urodzona między rokiem 1982 a 1991, która w okresie lat 90. była dzieckiem lub nastolatkiem. Przede wszystkim – dana osoba musi mieć wspomnienia z tej „wspaniałej” dekady, takie jak właściwa dla tamtych czasów muzyka, gry komputerowe, bajki w TV i inne.

Osoby które są dziećmi z lat 90. zapewne wiedzą o co chodzi. 🙂

Zwrot 90′ bitch jest lekko przerobionym 90’s kid i ciężko jest je jednoznacznie przetłumaczyć.

Damn

You’re so damn hard to please

Cholernie trudno cię zadowolić

Bardzo popularne przekleństwo.

Damn! (również: damnit!, damn it!) = cholera!, psiakrew!, o cholera, a niech to 😉

Ale i przymiotnik oraz przysłówek:

Damn = przeklęty, cholerny/cholernie, wyjątkowo, np.: Take this damn cat away from me! = Zabierz tego cholernego kota!

Shit - przydatne słówka
to talk shit = pieprzyć głupoty
shit-eating = pełen samozadowolenia
holy shit! = jasna cholera!
shit list = czarna lista
tough shit! = a to pech!
chicken shit (US) = tchórz
no-shit = porządny, nieściemniony, słowny
no shit!= serio! poważnie! bez kitu! (wyraz zdziwienia)

Shit

I threw your shit into a bag

Wrzuciłam twój szit do torby

Słówko to jest bardzo powszechne i ma mnóstwo znaczeń.

Zajmiemy się tylko najważniejszymi:

Shit! = Kurde!

A shit =

= gówno, kupa, dupek, gnój, brednie, badziewie.

Wystarczy 😉

Print Friendly, PDF & Email
Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

4 komentarze

 1. tytus

  „We gotta kill this switch”
  Można prosić coś więcej o tym wyrażeniu?
  Pachnie tak trochę idiomem – dosłowne tłumaczenie byłoby dziwne..
  Widzę jak to przetłumaczyłaś ale może coś więcej napisz : )

  • Anna Rozmus
   Author

   Tłu­ma­cze­nie tek­stów pio­se­nek czę­sto przy­po­mina tłu­ma­cze­nie poezji i zma­ga­nie się z pyta­niem “co autor miał na myśli?”.

   W tym przy­padku zebra­łam wia­do­mo­ści z kilku źródeł, poszpe­ra­łam tro­chę w necie i to jak prze­tłu­ma­czy­łam ten wers, jest tego rezul­ta­tem. Dosłowne tłu­ma­cze­nie byłoby dziwne, jak napi­sa­łeś, ale to nie jest idiom. Raczej jakaś nowa waria­cja na temat słówka “switch”. Ist­nieje coś takiego “kill switch’ jest to urzą­dze­nie np. w samo­cho­dach, który powo­duje, że sil­nik zostaje “zabity”, kiedy wszystko inne prze­staje dzia­łać. Moż­liwe, że ma to coś wspól­nego z tek­stem piosenki.

   • Killswitch to też taki guzik na gitarze, którym się przerywa sygnał.
    Można zobaczyć go w akcji u genialnego gitarzysty kryjącemu się pod pseudo Buckethead na youtubie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *