Guns N’ Roses – November Rain

„November Rain” to piękna piosenka o nieodwzajemnionej miłości. Utwór powstał we wczesnych latach 90. Wideoklip przedstawia Axla Rose’a oraz jego narzeczoną, Stephanie Seymour, biorących ślub. Budżet tego teledysku wynosił 1,5 miliona dolarów, co przyczyniło się do zajęcia czternastego miejsca na liście najdroższych wideoklipów wszechczasów.

Zapraszamy na przyjemną, listopadową lekcję z Guns N’ Roses 🙂

Tekst piosenki Guns N’ Roses – November Rain

When I look into your eyes
I can see a love restrained
But darlin' when I hold you
Don't you know I feel the same

'Cause nothin' lasts forever
And we both know hearts can change
And it's hard to hold a candle
In the cold November rain

We've been through this such a long long time
Just tryin' to kill the pain

But lovers always come
And lovers always go
And no one's really sure
Who's lettin' go today
Walking away

If we could take the time
To lay it on the line
I could rest my head
Just knowin' that you were mine
All mine
So if you want to love me
Then darlin' don't refrain
Or I'll just end up walkin'
In the cold November rain

Do you need some time...on your own
Do you need some time...all alone
Everybody needs some time... on their own
Don't you know you need some time...all alone

I know it's hard to keep an open heart
When even friends seem out to harm you
But if you could heal a broken heart
Wouldn't time be out to charm you?

Sometimes I need some time...on my own
Sometimes I need some time...all alone
Everybody needs some time... on their own
Don't you know you need some time...all alone

And when your fears subside
And shadows still remain
I know that you can love me
When there's no one left to blame
So never mind the darkness
We still can find a way
'Cause nothin' lasts forever
Even cold November rain

Don't ya think that you need somebody
Don't ya think that you need someone
Everybody needs somebody
You're not the only one
You're not the only one

Tłumaczenie Guns N’ Roses – November Rain

Kiedy patrzę w twoje oczy
Mogę dostrzec tłumioną miłość
Ale kochanie kiedy cię trzymam
Czy ty nie wiesz, że czuję to samo

Ponieważ nic nie trwa wiecznie
I oboje wiemy serca mogą się odmienić
I trudno jest trzymać świecę
W zimnym, listopadowym deszczu

My przechodziliśmy to taki długi, długi czas
Po prostu starając się zabić ból

Ale kochankowie zawsze przychodzą
I kochankowie zawsze odchodzą
I nikt nie jest naprawdę pewny
Kto pozwoli odejść dzisiaj
Odejść

Jeśli moglibyśmy znaleźć czas
Żeby mówić bez ogródek
Mógłbym pozwolić odpocząć moje głowie
Po prostu wiedząc, że ty byłaś moja
Cała moja
Więc jeśli chcesz mnie kochać
Wtedy kochanie nie powstrzymuj się
Albo w końcu odejdę
W zimny listopadowy deszcz

Czy potrzebujesz trochę czasu...sama
Czy potrzebujesz trochę czasu...zupełnie sama
Każdy potrzebuje trochę czasu...sam
Czy ty nie wiesz, że potrzebujesz trochę czasu...całkiem sama

Wiem, że trudno jest otworzyć serce
Kiedy nawet przyjaciele wydają się ciebie krzywdzić
Ale jeśli ty potrafiłabyś uleczyć złamane serce
Czy czas nie zauroczyłby cię?

Czasami ja potrzebuję trochę czasu...sam
Czasami ja potrzebuję trochę czasu...całkiem sam
Każdy potrzebuje trochę czasu...sam
Czy ty nie wiesz, ze potrzebujesz trochę czasu...całkiem sama

I kiedy twoje lęki ustąpią
I cienie wciąż pozostaną
Wiem, że ty potrafisz mnie kochać
Kiedy nie pozostał nikt kogo można by winić
Więc nie przejmuj się ciemnością
My wciąż potrafimy znaleźć drogę
Ponieważ nic nie trwa wiecznie
Nawet zimny, listopadowy deszcz

Czy ty nie myślisz, że potrzebujesz kogoś
Czy ty nie myślisz, że potrzebujesz kogoś
Każdy potrzebuje kogoś
Ty nie jesteś jedyna
Ty nie jesteś jedyna

Zwroty & Wyrażenia

Restrained

Restrained vs. Restraint

restraint =

= powściągliwość, umiar, opanowanie, np.: He ​showed ​admirable restraint, and ​refused to be ​provoked. = Pokazał godne podziwu opanowawanie i nie dał się sprowokować.

= ograniczenie (np. finansowe), np.: We can’t operate as a company with such restraint. = Nie możemy działać jako spółka z takimi ograniczeniami.

= powstrzymanie, skrępowanie (kogoś), np.: If necessary, put him under restraint! = Jeśli będzie trzeba, skrępujcie go!

I can see a love restrained

Mogę dostrzec tłumioną miłość

Restrained = tłumiony, przygaszony, stonowany, powściągliwy, umiarkowany.

Przykład:

John is very restrained man, he never shows his emotions. = Jan jest bardzo powściągliwym człowiekiem, on nigdy nie okazuje swoich uczuć.

Unrestrained = swobodny, nieogranicznony, niepohamowany.

Przykład:

She felt unrestained need to tell her friend about eventful Sunday. = Ona poczuła niepohamowaną potrzebę, żeby powiedzieć jej przyjaciółce o obfitującej w przygody niedzieli.

To restrain = tłumić, powstrzymywać, ograniczać, kontrolować, obezwładniać (kogoś).

Przykład:

He was really angry when his wife damaged the car but he tried to restrain irritation. = On był naprawdę zły kiedy jego żona uszkodziła samochód, ale starał się stłumić irytację.

To restrain somebody from doing something = powstrzymać kogoś przed zrobieniem czegoś.

Przykład:

His sister tried to restrain him from resigning from a job. = Jego siostra starała się powstrzymać go przed zrezygnowaniem z pracy.

Lay something on the line

If we could take the time
To lay it on the line

Jeśli moglibyśmy znaleźć czas
Żeby mówić bez ogródek

To lay something on the line = mówić coś bez ogródek, walić prosto z mostu, np.: Kate is very explicit person, she always lays everything on the line. = Kasia jest bardzo bezpośrednią osobą, ona zawsze mówi wszystko bez ogródek.

Refrain

Then darlin’ don’t refrain

Wtedy kochanie nie powstrzymuj się

To refrain = powstrzymywać się, np.: It was difficult for pupils to refrain from speaking with each other during the lesson. = To było trudne dla uczniów, żeby powstrzymać się przed rozmawianiem ze sobą podczas lekcji.

Charm

Charming vocabulary

charm school = szkoła dobrych manier
charm offensive = kokietowanie
old-world charm = urok starych miejsc
to work like a charm = działać zgodnie z planem
to turn on the charm = użyć wdzięku

Wouldn’t time be out to charm you?

Czy czas nie zauroczyłby cię?

To charm = zauroczyć, oczarować, np.: He is very handsome and clever so it is easy for him to charm girls. = On jest bardzo przystojny i bystry więc to jest dla niego proste, żeby zauroczyć dziewczyny.

Subside

And when your fears subside

I kiedy twoje lęki ustąpią

To subside = ustępować, opadać (o emocjach), np.: We should talk when our emotions subside. = Powinniśmy porozmawiać kiedy nasze emocje opadną.

Remain

And shadows still remain

I cienie wciąż pozostaną

To remain = pozostać, nie zmienić się, np.: My decision remains indivertible. = Moja decyzja pozostaje niezmienna.

Blame

When there’s no one left to blame

Kiedy nie pozostał nikt kogo można by winić

To blame = winić, obwiniać, potępiać, np.: You shouldn’t blame your daughter for breaking this vase. It was my fault. = Ty nie powinnaś winić swojej córki za zbicie tego wazonu. To była moja wina.

 

Czy listopad nie staje się piękniejszy, kiedy słucha się takiej muzyki? 🙂

Print Friendly, PDF & Email
Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *