Foo Fighters – The Sky Is A Neighborhood
„Któregoś dnia leżałem, obserwowałem gwiazdy i pomyślałem o nich jako miejscach, na których istnieje życie. Skoro są w swoim sąsiedztwie, to muszą ze sobą współgrać. I tak powstał tytuł utworu, jeszcze bez muzyki. Później powtarzając sobie ten tytuł, muzyka sama pojawiła się w mojej głowie.” – Dave Grohl.

Pojawiła się tak szybko, że cały kawałek został nagrany w zaledwie parę godzin. Razem z premierą singla Foo Fighters udostępnili także aplikacje umożliwiającą każdej osobie przekształcenie swojego telefonu w narzędzie do odkrywania nieba we własnej okolicy, a wszystko to, w rytm tego numeru.

Tekst piosenki Foo Fighters – The Sky Is A Neighborhood

The sky is a neighborhood
So keep it down
The heart is a storybook
A star burned out

The sky is a neighborhood
Don't make a sound
Lights coming up ahead
Don't look now

The sky is a neighborhood
The sky is a neighborhood
Don't look now

Oh my dear
Heaven is a big bang now
Gotta get to sleep somehow
Bangin' on the ceiling
Bangin' on the ceiling
Keep it down

Oh my dear
Heaven is a big bang now
Gotta get to sleep somehow
Bangin' on the ceiling
Bangin' on the ceiling
Keep it down

Mind is a battlefield
All hope is gone
Trouble to the right and left
Whose side you're on?

Thoughts like a minefield
I'm a ticking bomb
Maybe you should watch your step
Don't get lost

The sky is a neighborhood
The sky is a neighborhood
Don't get lost

Oh my dear
Heaven is a big bang now
Gotta get to sleep somehow
Bangin' on the ceiling
Bangin' on the ceiling
Keep it down

Oh my dear
Heaven is a big bang now
Gotta get to sleep somehow
Bangin' on the ceiling
Bangin' on the ceiling
Keep it down

The sky is a neighborhood

The heart is a storybook
A star burned out
Something coming up ahead
Don't look now

Oh my dear
Heaven is a big bang now
Gotta get to sleep somehow
Bangin' on the ceiling
Bangin' on the ceiling
Keep it down

Oh my dear
Heaven is a big bang now
Gotta get to sleep somehow
Bangin' on the ceiling
Bangin' on the ceiling
Keep it down

(The sky is a neighborhood)
Oh my dear
Heaven is a big bang now
Gotta get to sleep somehow
(The sky is a neighborhood)
Bangin' on the ceiling
Bangin' on the ceiling
Keep it down

The sky is a neighborhood

Tłumaczenie Foo Fighters – The Sky Is A Neighborhood

Niebo jest sąsiedztwem
Więc bądź cicho
Serce jest zbiorem historyjek
Wypaloną gwiazdą

Niebo jest sąsiedztwem
Nie rób hałasu
Z przeciwka wpadają światła
Nie patrz teraz

Niebo jest sąsiedztwem
Niebo jest sąsiedztwem
Nie patrz teraz

Moja droga
Niebiosa to teraz wielki wybuch
Musisz jakoś się wyspać
Uderzają o sufit
Uderzają o sufit
Bądź cicho

Moja droga
Niebiosa to teraz wielki wybuch
Musisz jakoś się wyspać
Uderzają o sufit
Uderzają o sufit
Bądź cicho

Umysł jest polem bitwy
Cała nadzieja przepadła
Kłopoty na prawo i lewo
Po czyjej stronie jesteś?

Myśli jak pole minowe
Jestem tykającą bombą
Może powinnaś patrzeć gdzie stąpasz
Nie zgub się

Niebo jest sąsiedztwem
Niebo jest sąsiedztwem
Nie zgub się

Moja droga
Niebiosa to teraz wielki wybuch
Musisz jakoś się wyspać
Uderzają o sufit
Uderzają o sufit
Bądź cicho

Moja droga
Niebiosa to teraz wielki wybuch
Musisz jakoś się wyspać
Uderzają o sufit
Uderzają o sufit
Bądź cicho

Niebo jest sąsiedztwem

Serce jest zbiorem historyjek
Wypaloną gwiazdą
Coś pojawia się z przodu
Nie patrz teraz

Moja droga
Niebiosa to teraz wielki wybuch
Musisz jakoś się wyspać
Uderzają o sufit
Uderzają o sufit
Bądź cicho

Moja droga
Niebiosa to teraz wielki wybuch
Musisz jakoś się wyspać
Uderzają o sufit
Uderzają o sufit
Bądź cicho

(Niebo jest sąsiedztwem)
Moja droga
Niebiosa to teraz wielki wybuch
Musisz jakoś się wyspać
(niebo jest sąsiedztwem)
Uderzają o sufit
Uderzają o sufit
Bądź cicho

Niebo jest sąsiedztwem

Zwroty & wyrażenia

Should

Maybe you should watch your step

Może powinnaś patrzeć gdzie stąpasz

Pozostałe czasowniki modalne
Can – możliwość, zezwolenie, propozycje
Could – możliwość, pytanie, prośby
May – zezwolenie
Might – zezwolenie, grzeczna prośba
Must – konieczność, przymus
Musn’t – silny zakaz
Have to – konieczność
Shall – prośby, sugestie
Should – powinność, obowiązek, rady
Ought to – powinność, obowiązek
Will – prośby
Would – prośby, mowa zależna, tryb warunkowy
Need – potrzeba
Needn’t – brak konieczności
Be able to – być w stanie coś zrobić
Had better – porady

Should = powinien, powinna, powinno, powinni, np.:

You should be more careful. = Powinieneś być bardziej ostrożny.

Should jest jednym z czasowników modalnych, którego używamy do wyrażenia rad, opinii czy sugestii, przykładowo:

You should be more careful. = Powinieneś być bardziej ostrożny.

W trzeciej osobie liczby pojedynczej nie posiada końcówki –s, przykładowo:

He should go to work. = On powinien iść do pracy.

Jest używany w drugim i trzecim okresie warunkowym, przykładowo:

Should Amy forgive him, if He apologized her? = Czy Amy powinna mu wybaczyć, jeśli ją przeprosił?

W mowie zależnej występuje nieraz jako przeszła forma shall i will, przykładowo:

He asked: What shall I do? – He asked what he should do. = Zapytał: Co mam robić? – Zapytał co powinien robić.

Burn out

A star burned out

Wypaloną gwiazdą

Burned out = wypalony, wygasły, np.:

A bulb in the bathroom burned out. = Żarówka w łazience się przepaliła.

Come up

Lights coming up ahead

Z przeciwka wpadają światła

Coming up = pojawiać się, wypływać, wpadać, np.:

I will take any job that comes up. = Wezmę każdą pracę, która się pojawi.

Dear

Other words to say dear
Honey, hon, sweetheart, sweety, baby, cupcake, sugar, darling, love, sunshine, pookie, precious, pumpkin

Oh my dear

Moja droga

My dear/darling/love = kochanie, miłości moja.

Dear = droga, skarb, kochanie, np.:

Could you help me in the kitchen, dear? = Kochanie możesz pomóc mi w kuchni?

Keep it down

Keep it down

Bądź cicho

Keep it down = być cicho, np.:

Please keep it down for a minute. = Proszę, bądź cicho przez minutę.

Get lost

Don’t get lost

Nie zgub się

To get lost = zgubić się, np.:

Stay close to me, or you’ll get lost. = Trzymaj się blisko mnie, albo się zgubisz.

Big bang

Heaven is a big bang now

Niebiosa to teraz wielki wybuch

The big bang = wielki wybuch, np.:

What is the big bang theory? = Jaka jest teoria wielkiego wybuchu?

Ahead

Something coming up ahead

Coś pojawia się z przodu

About some
Somehow = jakoś
Somewhere = gdzieś
Sometime = kiedyś
Somewhat = niejako, nieco
Someway = jakimś sposobem
Somewise = w pewnym stopniu
Someday = pewnego dnia
Someone = ktoś
Somebody = ktoś
Something = coś
Sometimes = czasem

Ahead = z przodu, do przodu, na przedzie, przed sobą, np.:

I have a long ride ahead. = Mam przed sobą długą drogę.

Somehow

Gotta get to sleep somehow

Musisz jakoś się wyspać

Somehow = jakoś, np.:

We’ll get it back somehow. = Jakoś to odzyskamy.

Bang

Bangin’ on the ceiling

Uderzają o sufit

Bangin’ = uderzenie, łomot, trzask, np:

She heard a banging on the door.= Ona usłyszała walenie do drzwi.Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *