Florence + The Machine – What Kind Of Man

Florence + The Machine od kilku lat zachwyca nas swoimi romantycznymi, tajemniczymi i nastrojowymi utworami, co sprawia, że nie sposób przejść obok nich obojętnie.

Zapraszamy nie tylko do odkrycia piękna, ale i bogactwa językowego, które kryje się w jednej z najnowszych piosenek Florence + The Machine pod tytułem „What Kind Of Man”.

Tekst piosenki Florence + The Machine – What Kind Of Man

I was on a heavy tip
Tryna cross a canyon with a broken limb
You were on the other side
Like always, wondering what to do with life

I already had a sip
So I'd reasoned I was drunk enough
To deal with it
You were on the other side
Like always, you could never make your mind

And with one kiss
You inspired a fire of devotion
That lasted 20 years
What kind of man loves like this

To let me dangle at a cruel angle
Oh my feet don't touch the floor
Sometimes you're half in
And then you're half out
But you never close the door

What kind of man loves like this
What kind of man
What kind of man loves like this
What kind of man

You're a holy fool all colored blue
Red feet upon the floor
You do such damage, how do you manage
Tryna crawl in back for more

And with one kiss
You inspired a fire of devotion
That lasted 20 years
What kind of man loves like this

What kind of man loves like this
What kind of man
What kind of man loves like this
What kind of man

But I can't beat you
Cause I'm still with you
Oh mercy I implore
How do you do it
I think I'm through it
Then I'm back against the wall

What kind of man loves like this
What kind of man
What kind of man loves like this
What kind of man

Tłumaczenie Florence + The Machine – What Kind Of Man

Byłam w niezłym bagnie
Próbowałam przejść przez kanion ze złamaną kończyną
Byłeś po drugiej stronie
Jak zawsze, zastanawiając się co zrobić ze swoim życiem

Już wzięłam łyk
Więc, przekonywałam się, że byłam wystarczająco pijana
By się z tym zmierzyć
Byłeś po drugiej stronie
Jak zawsze, nie mogłeś się zdecydować

I jednym pocałunkiem
Rozpaliłeś ogień oddania
Który trwał 20 lat
Co za człowiek kocha w ten sposób

By pozwolić mi zwisać pod brutalnym kątem
Oh moje stopy nie dotykają podłogi
Czasami jesteś w domu
A potem w połowie poza domem
Ale nigdy nie zamykasz drzwi

Co za człowiek kocha w ten sposób
Co za człowiek
Co za człowiek kocha w ten sposób
Co za człowiek

Jesteś świętym durniem całym pokolorowanym na niebiesko
Czerwone stopy na podłodze
Wyrządzasz takie szkody, jak dajesz sobie radę
Próbując wpełznąć do środka po więcej

I jednym pocałunkiem
Rozpaliłeś ogień oddania
Który trwał 20 lat
Co za człowiek kocha w ten sposób

Co za człowiek kocha w ten sposób
Co za człowiek
Co za człowiek kocha w ten sposób
Co za człowiek

Ale nie mogę cię pokonać
Bo wciąż jestem z tobą
O litości, błagam
Jak to robisz
Myślę, że z tym skończyłam
Potem znowu pod ścianą

Co za człowiek kocha w ten sposób
Co za człowiek
Co za człowiek kocha w ten sposób
Co za człowiek

Zwroty & Wyrażenia

Tip

Na końcu języka

Pamiętacie jak w języku angielskim mówimy, że mamy coś na końcu języka?

to have something on the tip of your tongue = mieć coś na końcu języka

Przykład:

His name’s on the tip of my tongue! = Mam jego imię na końcu języka!

I was on a heavy tip

Byłam w niezłym bagnie

Mamy tutaj do czynienia z nieformalnym znaczeniem wyrazu tip w brytyjskim angielskim = chlew (brudne miejsce).

Rubbish tip lub po prostu tip oznacza także = wysypisko śmieci.

Przykłady:

This room is a real tip – tidy it up at once. = Ten pokój to prawdziwy chlew – posprzątaj tu natychmiast.

We need to take this old carpet to the tip. = Musimy wynieść ten stary dywan na wysypisko śmieci.

Warto także przypomnieć inne – mniej lub bardziej formalne – znaczenia rzeczownika tip.

Tip =

= koniuszek, czubek, np.: He kissed the tip of her nose. = Pocałował ją w czubek jej nosa.

= napiwek, np.: They didn’t leave a tip. = Oni nie zostawili napiwku.

= wskazówka, rada, np.: She gave me some valuable tips. = Dała mi kilka wartościowych wskazówek.

Limb

More about a limb
out on a limb =

= odizolowany, np.: Aberdeen is rather isolated. = Aberdeen jest raczej odizolowane.

= mieć opinię, która jest różna od opinii innych ludzi i jest często niepopularna/ być bez poparcia z niczyjej strony, ryzykować, wystawiać się np.: I wouldn’t go out on a limb like this if I didn’t have the data to justify it. = Nie ryzykowałbym tak, gdybym nie miał danych, które to potwierdzają.

life and limb = życie i zdrowie, np.: The burglar risked life and limb to scramble into an open third-floor window. = Włamywacze zaryzykowali życie i zdrowi, wspinając się do środka przez otwarte okno na trzecim piętrze.

to tear someone limb from limb = brutalnie rozczłonkować/ poćwiartować kogoś, np.: The crocodiles attacked the wading zebras and tore them limb from limb. = Krokodyle zaatakowały brodzące (w wodzie) zebry i brutalnie je rozczłonkowały.

Tryna cross a canyon with a broken limb

Próbowałam przejść przez kanion ze złamaną kończyną

Limb = kończyna (ręka lub noga).

Przykład:

The accident victims mostly had injuries to their lower limbs (= legs). = Ofiary wypadku miały głównie obrażenia dolnych kończyn (= nóg).

Wonder

Like always, wondering what to do with life

Jak zawsze, zastanawiając się co zrobić ze swoim życiem

To wonder = zastanawiać się, zdumieć się, zdziwić się.

Przykład:

I can’t help wondering how Georgina’s feeling. = Nie mogę przestać się zastanawiać, jak Georgina się czuje.

Wonder = zdumienie, zdziwienie.

Przykład:

He observed the intricacy of the ironwork with the wonder of a child. = Obserwował złożoność wyrobów kowalstwa artystycznego ze zdumieniem niczym dziecko.

Warto także pamiętać o wyrażeniu no wonder/it’s no wonder that, które oznacza = to nie jest zaskakujące/ nic dziwnego, że, np.: No wonder the waiters looked tired. = Nic dziwnego, że kelnerzy wyglądali na zmęczonych.

Sip

I already had a sip

Już wzięłam łyk

Sip = łyk (napoju), np.: She took the sip of the red wine. = Wzięła łyk czerwonego wina.

To sip = popijać, sączyć, pić małymi łyczkami.

Przykłady:

This tea is very hot, so sip it carefully. = Ta herbata jest bardzo gorąca, więc popijaj ją ostrożnie.

She slowly sipped (at) her drink. = Powoli sączyła swojego drinka.

Przy okazji, warto wspomnieć o innym czasowniku, który wiąże się z piciem, jednak ma bardziej pejoratywne znaczenie.

To slurp = siorbać, chłeptać, np.: Stop slurping! = Przestań siorbać!

Deal with something

So I’d reasoned I was drunk enough
To deal with it

Więc, przekonywałam się, że byłam wystarczająco pijana
By się z tym zmierzyć

To deal with something =

= radzić/ poradzić sobie z czymś, mieć z czymś do czynienia, np.: How do you intend to deal with this problem? = Jak zamierzasz poradzić sobie z tym problemem?

= traktować o czymś, zajmować się czymś, np.: Her new movie deals with the relationship between a woman and her sick daughter. = Jej nowy film traktuje o związku pomiędzy kobietą a jej chorą córką.

Możemy radzić sobie nie tylko z czymś, ale także z kimś.

To deal with somebody =

=  uporać się z kimś, poradzić sobie z kimś, np.: She had to deal with difficult customers. = Musiała uporać się z trudnymi klientami.

= robić z kimś interesy, np.: The bank deals directly with the private sector. = Rząd robi bezpośrednie interesy z prywatnym sektorem.

Dangle

Don't let these phrases dangle at a cruel angle!

to keep someone dangling = utrzymywać kogoś w stanie niepewności, np.: What do I say to a man that keeps me dangling because he can’t be truthful? = Co mam powiedzieć powiedzieć mężczyźnie, który utrzymuje mnie w niepewności, bo nie potrafi być prawdomówny?

to dangle something before/ in front of somebody = nęcić kogoś czymś, np.: The offer of further employment is dangled before them like a carrot, if their work is good enough. = Nęcą ich ofertą dalszej współpracy niczym marchewką, jeżeli ich praca będzie wystarczająco dobra.

dangly/drop earring = kolczyki wiszące, np.: She loves wearing dangly earrings. = Ona uwielbia nosić kolczyki wiszące.

To let me dangle at a cruel angle

By pozwolić mi zwisać pod brutalnym kątem

To dangle =

= zawiesić (coś na czymś), wisieć, zwisać, np.: Decorations dangled from the ceiling. = Dekoracje zwisały z sufitu.

= wymachiwać (czymś), majtać (np. nogami), np.: They were dangling their legs over the water. = Wymachiwali nogami nad wodą.

Cruel

To let me dangle at a cruel angle

By pozwolić mi zwisać pod brutalnym kątem

Czy tylko mi ten przymiotnik przywodzi od razu na myśl Cruellę de Mon z filmu „101 dalmatyńczyków”? 🙂

Cruel = okrutny, brutalny.

Przykłady: Many people think hunting is cruel to animals. = Wiele osób uważa, że myślistwo jest okrutne.

Don’t tease him about his weight – it’s cruel. = Nie dokuczaj mu z powodu jego wagi = to okrutne.

Warto przy tej okazji wspomnieć o idiomie to be cruel to be kind, który oznacza = być okrutnym dla czyjegoś dobra, np.: All too often a doctor has to be cruel to be kind. = Aż za często lekarz musi być okrutny dla czyjegoś dobra.

Be in & be out

Sometimes you‚re half in
And then you‚re half out

Czasami jesteś w domu
A potem w połowie poza domem

To be in = być w domu, np.: „Can I speak with Nick?” „Sorry, but he isn’t in at the moment.” = „Czy mogę rozmawiać z Nickiem?” „Przykro mi, ale nie ma go teraz w domu.”

To be out = być nieobecnym, być poza domem, np.: I am afraid she is out at the moment. = Obawiam się, że ona jest w tej chwili poza domem.

Mercy

Oh mercy I implore

O litości, błagam

Mercy = łaska, litość, miłosierdzie.

Przykłady:

Poor people are increasingly at the mercy of money-lenders. = Biedni ludzie są coraz częściej na łasce kredytodawców.

The boy was screaming and begging for mercy. = Chłopiec krzyczał i błagał o litość.

Implore

Oh mercy I implore

Olitości, błagam

To implore = błagać, napraszać się, np.: He implored her to change her mind. = Błagał ją, żeby zmieniła swoje zdanie.

Through

I think I’m through it

Myślę, że z tym skończyłam

Słówko through często jest rozpatrywane jako przyimek, jednak dzisiaj skupimy się na tym, co oznacza jako przymiotnik.

Through =

= gotowy, wykończony, np.: I’ve got some work to do but I should be through in an hour if you can wait. = Mam trochę pracy do zrobienia, ale powinnam skończyć wszystko w przeciągu godziny, jeśli możesz poczekać.

= odnoszący sukcesy, udany, np.: She’s through to the next round of interviews. = Udało jej się dostać do następnego etapu rozmów kwalifikacyjnych.

= bezpośredni (tylko przed rzeczownikiem), np.: A through train or bus goes all the way from one place to another place without the passenger having to change trains or buses. = Bezpośredni pociąg lub autobus jedzie całą drogę z jednego miejsca do drugiego bez potrzeby przesiadania się do innego pociągu lub autobusu przez pasażerów.

 

Jesteśmy through z naszą lekcją na podstawie piosenki Florence + The Machine 🙂

Czy sądzicie, że trudno jest deal with słownictwo z tej lekcji?

Czekamy na Wasze komentarze!

 

Najlepsze miejsce dla fanów zespołu:

Florence + The Machine Fan Club PL

Print Friendly, PDF & Email
Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

3 komentarze

  1. Dzastin

    Uwielbiam Florence. Dziękuję za kolejną piosenkę. Niektóre słówka nowe i trudne, ale z przyjemnością można się ich uczyć. Super stronka. Zawsze lubiłam naukę języka przez piosenki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *