Evanescence – Bring Me To Life

Evanescence, czyli ulotność i niestabilność, jako zespół powstał w 1995 roku. Założycielem była wokalistka Amy Lee, która podczas katolickiego obozu wakacyjnego w Little Rock (Arkansas, USA), poznała gitarzystę, Bena Moody’ego.

Pierwsze dwie płyty zostały wydane nakładem własnym, pierwszy studyjny album nie odniósł jednak wielkiego sukcesu. Dopiero kolejna płyta „Fallen”, odsłoniła ich talent szerszej publiczności. Z tego właśnie krążka, pochodzi utwór „Bring Me To Life”, w którym gościnnie pojawił się Paul McCoy z zespołu 12 Stones.

Zapraszamy na ciekawą lekcję! 🙂

Tekst piosenki Evanescence – Bring Me To Life

How can you see into my eyes like open doors?
Leading you down into my core
Where I've become so numb
Without a soul my spirit's sleeping somewhere cold
Until you find it there
And lead it back home

(Wake me up)
Wake me up inside
(I can't wake up)
Wake me up inside
(Save me)
Call my name and save me from the dark
(Wake me up)
Bid my blood to run
(I can't wake up)
Before I come undone
(Save me)
Save me from the nothing I've become

Now that I know what I'm without
You can't just leave me
Breathe into me and make me real
Bring me to life

(Wake me up)
Wake me up inside
(I can't wake up)
Wake me up inside
(Save me)
Call my name and save me from the dark
(Wake me up)
Bid my blood to run
(I can't wake up)
Before I come undone
(Save me)
Save me from the nothing I've become

Bring me to life
(I've been living a lie, there's nothing inside)
Bring me to life

Frozen inside without your touch
Without your love, darling
Only you are the life among the dead
(All this time I can't believe I couldn't see)
(Kept in the dark but you were there in front of me)
I've been sleeping a thousand years it seems
Got to open my eyes to everything
(Without a thought, without a voice, without a soul)
(Don't let me die here)
There must be something more
Bring me to life

(Wake me up)
Wake me up inside
(I can't wake up)
Wake me up inside
(Save me)
Call my name and save me from the dark
(Wake me up)
Bid my blood to run
(I can't wake up)
Before I come undone
(Save me)
Save me from the nothing I've become

Bring me to life
(I've been living a lie, there's nothing inside)
Bring me to life

Tłumaczenie Evanescence – Bring Me To Life

Jak możesz patrzeć w moje oczy jak w otwarte drzwi?
Prowadzą cię do środka mojego wnętrza
Gdzie stałam się tak zdrętwiała
Bez duszy mój duch śpi gdzieś w zimnie
Dopóki nie znajdziesz go tam
I nie przyprowadzisz z powrotem do domu

(Obudź mnie)
Obudź mnie w środku
(Nie mogę się obudzić)
Obudź mnie w środku
(Ocal mnie)
Wypowiedz moje imię i ocal przed ciemnością
(Obudź mnie)
Spraw, by moja krew krążyła
(Nie mogę się obudzić)
Zanim upadnę
(Ocal mnie)
Ocal mnie przed nicością, którą się stałam

Teraz, gdy wiem bez czego jestem
Nie możesz mnie tak zostawić
Oddychaj we mnie i uczyń realną
Przywróć mnie do życia 

(Obudź mnie)
Obudź mnie w środku
(Nie mogę się obudzić)
Obudź mnie w środku
(Ocal mnie)
Wypowiedz moje imię i ocal przed ciemnością 
(Obudź mnie)
Spraw, by moja krew krążyła
(Nie mogę się obudzić)
Zanim upadnę
(Ocal mnie)
Ocal mnie przed nicością, którą się stałam

Przywróć mnie do życia
(Żyłem kłamstwem, we wnętrzu nie ma nic)
Przywróć mnie do życia

Zmarznięta w środku bez twojego dotyku
Bez twojej miłości, kochanie
Tylko ty jesteś życiem pośród śmierci
(Cały ten czas nie mogę uwierzyć, nie potrafiłem zobaczyć)
(Tkwiąc w mroku, ale ty tam byłaś, na przeciwko mnie)
Wydaje się, że spałam tysiąc lat
Otworzyłam oczy na wszystko
(Bez myśli, bez głosu, bez duszy)
(Nie pozwól mi tu umrzeć)
Musi być coś więcej
Przywróć mnie do życia

(Obudź mnie)
Obudź mnie w środku
(Nie mogę się obudzić)
Obudź mnie w środku
(Ocal mnie)
Wypowiedz moje imię i ocal mnie przed ciemnością 
(Obudź mnie)
Spraw, by moja krew krążyła 
(Nie mogę się obudzić)
Zanim upadnę
(Ocal mnie)
Ocal mnie przed nicością, którą się stałam

Przywróć mnie do życia
(Żyłem kłamstwem, we wnętrzu nie ma nic)
Przywróć mnie do życia

Gramatyka

Przyimki miejsca

I’ve been living a lie, there’s nothing inside

Żyłem kłamstwem, we wnętrzu nie ma nic

Inside = wewnątrz, w, np.: Come in, it’s nice inside. = Wejdź, w środku jest fajnie.

Przy okazji warto zerknąć na inne przyimki miejsca:

On = na, np.: It is on the desk. = To jest na biurku.

At = na, przy, w, np: You can buy stamps at the post office. = Możesz kupić znaczki na poczcie.

In = w, np.: My dog is in the building. = Mój pies jest w (środku) budynku.

To = do, np.: I’m going to the cinema. = Idę do kina.

Under = pod, np.: My dog is sleeping under the table. = Mój pies śpi pod stołem.

Below = pod, np.: Unfortunately, the result of your test is below our expectations. = Niestety wynik twojego testu jest poniżej naszych oczekiwań.

Above = nad, np.: She lives directly above us. = Ona mieszka bezpośrednio nad nami.

Over = nad, np.: It may take over an hour. = To może zając ponad godzinę.

in front of vs. opposite

in front of = na przeciwko, po tej samej stronie (ulicy), przed/pod domem, np.: Mike sat in front of Kate in the restaurant. = Mike usiadł na przeciwko Kate w restauracji.
Siedzieli na przeciwko, przy innych stolikach ale po tej samej stronie sali.

opposite = na przeciwko, przez ulicę, przez stół, np.: Mike sat opposite Kate in the restaurant. = Mike usiadł na przeciwko Kate w restauracji.
Siedzieli na przeciwko siebie, ale po różnych stronach tego samego stołu.

In front of = przed, przy, naprzeciwko, np.: He is sitting in front of a building. = On siedzi przed budynkiem.

Opposite = naprzeciwko, np.: Tom is sitting opposite Kate. = Tom siedzi naprzeciwko Kate.

Behind = za, z tyłu, np.: She is hiding behind a tree. = Ona się chowa za drzewem.

Between = pomiędzy, np.: I have to choose between my family and work. = Muszę wybrać pomiędzy rodziną a pracą.

Among = pośród, wśród, np.: It’s good to be among friends. = Dobrze być wśród przyjaciół.

Next to, by, beside = obok, np.: We sat next to each other. = Usiedliśmy obok siebie.

Near = blisko, niedaleko, np.: Can I sit near the window? = Mogę usiąść blisko okna?

Round, around = wokół, dookoła, np.: They sat round the table. = Oni usiedli wokół stołu.

Outside = na zewnątrz, np.: It’s very cold outside. = Na zewnątrz jest bardzo zimno.

Zwroty & Wyrażenia

Core

Leading you down into my core

Prowadzą cię do środka mojego wnętrza

Core = jądro, rdzeń, środek, ogryzek, sedno, np.: Her blue eyes pierced him to the core. = Jej niebieskie oczy przeszyły go do środka.

Numb

Where I’ve become so numb

Gdzie stałam się tak zdrętwiała

Numb = drętwy, zgrabiały, skostniały, sparaliżowany, np.: I can’t move! My legs are numb. = Nie mogę się ruszyć! Nogi mi zdrętwiały.

Bid

Bid my blood to run

Spraw, by moja krew krążyła

To bid = podbijać, stawka, licytować, kazać, wzywać, proponować, np.: They bid $35,000 and got the contract. = Oni podbili (stawkę) do 35.000 dolarów i dostali kontrakt.

Among

Only you are the life among the dead

Tylko ty jesteś życiem pośród śmierci

Among = między, wśród, pomiędzy, pośród, np.: The bees were buzzing among the flowers. = Pszczoły bzyczały pomiędzy kwiatami.

Thought

(Without a thought, without a voice, without a soul)

(Bez myśli, bez głosu, bez duszy)

Thought = pomysł, myśl, uważać, sądzić, np.: I never thought I could do it. = Nigdy nie myślałam, że mogę to zrobić.

Dark

Call my name and save me from the dark

Wypowiedz moje imię i ocal mnie przed ciemnością 

Dark = ciemny, mroczny, np.: I like to wear dark blue jeans. = Lubię nosić ciemnoniebieskie dżinsy.

 

Has this lesson brought your English back to life? 🙂

Print Friendly, PDF & Email
Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *