Elliott Smith – Between The Bars

Muzyka Elliotta Smitha jest unikatowa, jedyna w swoim rodzaju. O piosenkarzu mówiło się że był on
„najnieszczęśliwszym człowiekiem na ziemi”, a jego muzyka nie była głównie do słuchania, ale bardziej do wywoływania litości i współczucia jemu samemu.

Dla jednych tłumaczenie piosenki skłania się bardziej w kierunku relacji mężczyzna i ukochana kobieta, miłość, cierpienie. Inni uważają, że piosenka została napisana z punktu widzenia człowieka uzależnionego od alkoholu, który bezustannie jest kuszony przez swój nałóg do zrobienia rzeczy, które pozwolą mu zapomnieć na chwile o rzeczywistości.

To, jaka jest prawdziwa interpretacja utworu, pozostawiamy wam.

Tekst piosenki Elliott Smith – Between The Bars

Drink up baby, stay up all night
With the things you could do
You won’t but you might
The potential you’ll be
That you’ll never see
The promises you’ll only make

Drink up with me now
And forget all about
The pressure of days
Do what I say
And I’ll make you okay
And drive them away
The images stuck in your head

People you’ve been before
That you don’t want around any more
That push and shove
And won’t bend to your will
I’ll keep them still

Drink up baby, look at the stars
I’ll kiss you again between the bars
Where I’m seeing you there
With your hands in the air
Waiting to finally be caught

Drink up one more time
And I’ll make you mine
Keep you apart
Deep in my heart
Separate from the rest
Where I like you the best
And keep the things to forget

People you’ve been before
That you don’t want around any more
That push and shove
And won’t bend to your will
I’ll keep them still

Tłumaczenie Elliott Smith – Between The Bars

Pij do dna kochanie, nie śpij całą noc
Z rzeczami, które mogłabyś zrobić
Których nie zrobisz a mogłabyś
Potencjał, którym będziesz
Ale którego nigdy nie zobaczysz
Obietnice, które jedynie złożysz

Wypij do dna ze mną teraz
I zapomnij o wszystkim
O presji dni
Rób, co mówię
A sprawię że poczujesz się dobrze
I rozproszę je
Obrazy które utknęły w twojej głowie

Ludzie, którymi byłaś wcześniej
Ale których nie chcesz już więcej wokół siebie
Którzy pchają i rozpychają się
I nie ugną się przed twoją wolą
Zatrzymam ich

Pij do dna kochanie, spójrz na gwiazdy
Pocałuje cię znowu pomiędzy barami
Gdzię cię widzę
Z twoimi rękoma w górze
Czekającymi żeby zostać w końcu złapane

Wypij wszystko jeszcze raz
I sprawie ze będziesz moja
Zatrzymam cie z dala
Głęboko w moim sercu
Odseparuje cię od reszty
Gdzie lubię cię najbardziej
I zachowam rzeczy, o których zapomniałaś

Ludzie, którymi byłaś wcześniej
Ale których nie chcesz już więcej wokół siebie
Którzy pchają i rozpychają się
I nie ugną się przed twoją wolą
Zatrzymam ich

Zwroty & wyrażenia

Drink up

Słowo o Elliocie
Elliott Smith to postać niezwykle tragiczna – zburzone dzieciństwo, wczesne przygody z alkoholem a później z narkotykami – to wszystko wpłynęło na jego dorosłe życie i jego fatalny finał. Jego twórczość jest więc poniekąd odzwierciedleniem tego, co doświadczył – używki, brak stabilności emocjonalnej i w końcu depresja, z która zmagał się przez cale swoje życie.

Drink up baby

Pij do dna kochanie

To drink up = wypić coś do ostatniej kropli, do dna, np.: They drank all the orange juice. = Wypili cały sok.

Stay up

Stay up all night

Nie śpij całą noc

To stay up = nie zasypiać, „siedzieć” całą noc, np.: Tom usually stays up until 3 o clock in the morning. = Tomasz zazwyczaj siedzi ( w nocy ) do 3 nad ranem.

Might

You won’t but you might

Których nie zrobisz a mogłabyś

Might = móc; mógłby.

Might jest czasownikiem modalnym i pełni w języku angielskim kilka funkcji.

Jest to forma przeszła od czasownika may.

Przykład:

I brought him some sandwiches because I thought he might be hungry. = Przyniosłem mu kilka kanapek, ponieważ pomyślałem że mógłby być głodny.

Czasownika używamy również, gdy chcemy wyrazić możliwość czegoś, co się wydarzy lub będzie zrobione lub gdy coś jest prawdziwe mimo ze mało prawdopodobne

Przykład:

I might come and visit you next year, If I can save enough money. = Mogłabym przyjechać i cię odwiedzić, jeśli uzbieram wystarczająco pieniędzy.

Drive away

And drive them away

I rozproszę je

To drive sb/sth away = odpędzać, odstraszać kogoś/coś, np.: I was driven away by her ignorant behaviour. = Odpychało mnie jej prostackie zachowanie.

Push & shove

Push vs. stove
Oba czasowniki mają mniej więcej takie samo znaczenie jedna posiadają pewne różnice. W przypadku czasownika to shove, będzie to zawsze wydźwięk negatywny, zabawiony agresja. Jeśli wiec ktoś powie he shoved me będzie to oznaczać ze osoba ta użyła wobec kogoś siły, aby celowo ja usunąć z np. drogi. Z kolei czasownik to push ma wydźwięk raczej pozbawiony negatywnych cech tak więc jeśli powiemy I pushed my books to one side oznacza to że w sposób delikatny je przesunęliśmy.

That push and shove

Którzy pchają i przepychają się

Push = pchać, np.: Martha began to push away from the table. = Marta zaczęła odpychać się od stołu.

Shove = rozpychać się, popychać (kogoś), np.: Police started pushing and shoving people down the street. = Policja zaczęła popychać i przepychać ludzi na ulicy.

Keep apart

Keep you apart

Zatrzymam cię z dala

Keep apart = oddzielić, odseparować, np.: Those people were kept apart from the rest. = Tamci ludzie byli oddzieleni od reszty.

Separate

Separate from the rest

Odseparuję cię od reszty

To separate (from sth) = oddzielić od czegoś; odróżnić od czegoś, np.: This rock was separate from the rest of the mountain. = Ta skala była oddzielona od reszty góry.

Present Perfect

People you’ve been before

Ludzie, którymi byłaś wcześniej

W powyższym zdaniu został użyty czas Present Perfect. Czas ten składa się ze słówka posiłkowego have lub has oraz następującego po nim czasownika w formie past participle.

Stuck in love
Piosenka „ Between the bars” znalazła się na ścieżce dźwiękowej m.in. do filmu „ Stuck in love”.

Czasu Present Perfect używamy w odniesieniu do kilku sytuacji, ale wszystkie ona maja wspólne znaczenie: czas ten opisuje czynności które rozpoczęły w pewnym momencie w przeszłości i były kontynuowane bez przerwy, ciągle, powtarzane do obecnego czasu.

Poniżej przedstawiam kilka przykładów które pokazują to znaczenie:

I have known him since we were in grade school. = Znałam go od zawsze od kiedy byliśmy w szkole średniej.

We have lived in River City for five years. = Mieszkamy w Rover City od 5 lat.

Pytania i przeczenia w czasie Present Perfect nie powinny sprawiać trudności ponieważ w przypadku tworzenia pytań stosujemy inwersje czyli np :

Have you ever been to France? = Czy kiedykolwiek byłaś we Francji?

Natomiast przeczenia tworzymy przez dodanie not do słówka posiłkowego have/has np.:

I have not (haven’t) seen him since. = Nie widziałam go wieki.

Print Friendly, PDF & Email
Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *