Ed Sheeran – The A Team

Ed Sheeran – niepozorny rudzielec z Wielkiej Brytanii skrada serce pięknymi tekstami piosenek i swoim delikatnym głosem. Kawałek „The A Team” zdobył nominację do nagród Grammy w 2012 roku w kategorii piosenka roku.

Utwór „The A Team” to szczególne dzieło, do którego napisania zainspirował artystę koncert, który dał w schronisku dla bezdomnych. Historie, które tam usłyszał, były impulsem, który sprawił, że napisał tekst piosenki.

Sheeran chciał nadać ciężkiemu tematowi, który porusza, bardziej optymistyczny charakter tak, aby nie było od razu wiadomo, że utwór mówi o uzależnieniu od narkotyków, które nie należy do kwestii, o których łatwo się mówi.

Tekst piosenki Ed Sheeran – The A Team

White lips, pale face
Breathing in snowflakes
Burnt lungs, sour taste
Light's gone, day's end
Struggling to pay rent
Long nights, strange men

And they say
She's in the Class A Team
Stuck in her daydream
Been this way since eighteen
But lately her face seems
Slowly sinking, wasting
Crumbling like pastries
And they scream
The worst things in life come free to us
Cause we're just under the upper hand
And go mad for a couple grams
And she don't want to go outside tonight
And in a pipe she flies to the Motherland
Or sells love to another man
It's too cold outside
For angels to fly
Angels to fly

Ripped gloves, raincoat
Tried to swim and stay afloat
Dry house, wet clothes
Loose change, bank notes
Weary-eyed, dry throat
Call girl, no phone

And they say
She's in the Class A Team
Stuck in her daydream
Been this way since eighteen
But lately her face seems
Slowly sinking, wasting
Crumbling like pastries
And they scream
The worst things in life come free to us
Cause we're just under the upper hand
And go mad for a couple grams
And she don't want to go outside tonight
And in a pipe she flies to the Motherland
Or sells love to another man
It's too cold outside
For angels to fly
An angel will die
Covered in white
Closed eye
And hoping for a better life
This time, we'll fade out tonight
Straight down the line

And they say
She's in the Class A Team
Stuck in her daydream
Been this way since eighteen
But lately her face seems
Slowly sinking, wasting
Crumbling like pastries
They scream
The worst things in life come free to us
And we're all under the upper hand
Go mad for a couple grams
And we don't want to go outside tonight
And in a pipe we fly to the Motherland
Or sell love to another man
It's too cold outside
For angels to fly
Angels to fly
To fly, fly
For angels to fly, to fly, to fly
Or angels to die

Tłumaczenie Ed Sheeran – The A Team

Białe usta, blada twarz
Wdycha płatki śniegu
Spalone płuca, kwaśny smak
Światła nie ma, koniec dnia
Boryka się z zapłaceniem rachunku za wynajem
Długie noce, dziwni mężczyźni

A oni mówią, że
Jest w drużynie klasy A
Uwięziona w swoim śnie na jawie
I tak jest odkąd skończyła osiemnaście lat
Ale ostatnio jej twarz wydaje się
Powoli podupadać, niszczeć
Kruszyć niczym ciasto
A oni krzyczą, że
Najgorsze rzeczy przychodzą w życiu za darmo
Bo jesteśmy w rękach Najwyższego
I szaleje dla kilku gramów
I nie chce dziś wieczorem nigdzie wyjść
I przez żyłę odlatuje do ojczyzny
Lub sprzedaje miłość innemu mężczyźnie
Jest za zimno na zewnątrz
By anioły mogły latać
Anioły mogły lecieć

Poprute rękawiczki, płaszcz przeciwdeszczowy
Próbowała pływać i utrzymać się na powierzchni
Suchy dom, mokre ubrania
Drobne pieniądze, banknoty
O zmęczonych oczach, suchym gardle
Dziewczyna na telefon, telefonu brak

A oni mówią, że
Jest w drużynie klasy A
Uwięziona w swoim śnie na jawie
I tak jest odkąd skończyła osiemnaście lat
Ale ostatnio jej twarz wydaje się
Powoli podupadać, niszczeć
Kruszyć niczym ciasto
A oni krzyczą, że
Najgorsze rzeczy przychodzą w życiu za darmo
Bo jesteśmy w rękach Najwyższego
I szaleje dla kilku gramów
I nie chce dziś wieczorem nigdzie wyjść
I przez żyłę odlatuje do ojczyzny
Lub sprzedaje miłość innemu mężczyźnie
Jest za zimno na zewnątrz
By anioły mogły lecieć
Anioł umrze
Przykryty bielą
Z zamkniętymi oczami
Mając nadzieję na lepsze życie
Tym razem, wieczorem zgaśniemy
Prosto wzdłuż kreski

A oni mówią, że
Jest w drużynie klasy A
Uwięziona w swoim śnie na jawie
I tak jest odkąd skończyła osiemnaście lat
Ale ostatnio jej twarz wydaje się
Powoli podupadać, niszczeć
Kruszyć niczym ciasto
A oni krzyczą, że
Najgorsze rzeczy przychodzą w życiu za darmo
Bo jesteśmy w rękach Najwyższego
I szaleje dla kilku gramów
I nie chce dziś wieczorem nigdzie wyjść
I przez żyłę odlatuje do ojczyzny
Lub sprzedaje miłość innemu mężczyźnie
Jest za zimno na zewnątrz
By anioły mogły lecieć
Anioły mogły lecieć
Lecieć, lecieć
By anioły mogły lecieć, lecieć, lecieć
Lub by anioły mogły zginąć

Zwroty & wyrażenia

Breathe in

Breathing in snowflakes

Wdycha płatki śniegu

Tutaj mamy do czynienia z czasownikiem złożonym (phrasal verb) – to breathe in.

To breathe in = wziąć oddech / wciągać coś w płuca, wdychać coś (np. świeże powietrze).

Take my breath away,
czyli inne ciekawe zwroty
breathe out = zrobić wydech
breathe deeply = oddychać głęboko
breathe steadily = oddychać miarowo, oddychać równomiernie
breathe heavily = ciężko oddychać, oddychać z trudem
breathe fire = zionąć ogniem (być bardzo zdenerwowanym, agresywnym)
not breathe a word = nie pisnąć słówka
breathe easy = przestać się martwić
breathe life into sth = chnąć w coś życie, ożywić coś (np. sztukę teatralną, wystąpienie)
somebody can breathe easily = ktoś może odetchnąć z ulgą
breathe a sigh of relief = odetchnąć z ulgą
breathe your last breath = wydać ostatnie tchnienie (umrzeć)
live and breathe sth = żyć czymś (np. muzyką, swoją pracą, dziećmi)

Przykłady:

Notice how your hands move as you breathe in and out. = Zauważ, jak poruszają się twoje dłonie, gdy robisz wdech i wydech.

You can also have health problems from breathing in other people’s smoke. = Ty też możesz mieć problemy zdrowotne z powodu wdychania dymu z papierosów palonych przez innych.

Uwaga!

Pamiętajmy, że breath oznacza oddech, zaś dodanie samogłoski e zamienia ten rzeczownik w czasownik oddychać to breathe.

Struggle

Struggling to pay rent

Boryka się z zapłaceniem rachunku za wynajem

Kobieta, o której śpiewa Sheeran ma ciężkie życie i nie jest w stanie się utrzymać.

Można powiedzieć, że ona scrapes the bottom of the bucket = ledwo wiąże koniec z końcem.

Artysta opisując jej walkę o przetrwanie używa czasownika to struggle. Warto pamiętać, że oznacza on walczenie z czymś w przenośnym i dosłownym znaczeniu.

To struggle = borykać się, wysilać się, zmagać się.

Przykład:

I’ve been struggling to understand this article all afternoon. = Zmagam się ze zrozumieniem tego artykułu całe popołudnie.

To struggle = walczyć, szarpać się.

Przykład:

He struggled with his attacker who than ran off. = Szarpał się ze swoim napastnikiem, który potem uciekł.

Class A Team

She’s in the Class A Team

Jest w drużynie klasy A

Wyrażenie – klucz tej piosenki.

Bohaterka utworu to kobieta, która jest uzależniona od narkotyków. Sheeran w subtelny sposób mówi o jej uzależnieniu, nie wymienia nazw narkotyków, lecz wspomina ich podział na klasy.

Osoba, o której mówi jest uzależniona od narkotyków klasy A (zaliczamy do nich m.in. kokainę czy metamfetaminę), dlatego też mówi, że należy ona do ‚drużyny klasy A’.

Be stuck

Stuck in her daydream

Uwięziona w swoim śnie na jawie

Be stuck/ get stuck = utknąć.

Przykład:

Seven of us were stuck in the lift for over an hour. = Siedmiu z nas utknęło w windzie na ponad godzinę.

Daydream

Stuck in her daydream

Uwięziona w swoim śnie na jawie

Każdemu z nas zdarza się czasami daydreaming, chociaż nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy.

Słownikowe wyjaśnienie słowa:

Daydream = a set of pleasant thoughts about something you would prefer to be doing or something you would like to achieve in the future ( = zbiór przyjemnych myśli o czymś co wolałoby się robić lub o czymś, co chciałoby się osiągnąć w przyszłości).

Innymi słowy, w momencie gdy ktoś zamyśla się w czasie dnia i myślami ‚odfruwa’ z miejsca, w którym jest, możemy powiedzieć, że jest to daydream.

Daydream = sen na jawie, marzenie.

Przykład:

He never paid attention in class and seemed to be in a permanent daydream. = Nigdy nie słuchał uważnie podczas lekcji i zdawał się być pogrążony w marzeniach.

Sink

Czy wiesz, że...?
to sink in = dotrzeć do świadomości, zrozumieć
to sink into sth = pogorszyć się do jakiegoś stanu
to sink to sth = spaść do czegoś (np. niskiego poziomu)
sink or swim = wóz albo przewóz
sink fast = szybko się pogarszać (np. zdrowie)

Slowly sinking, wasting

Powoli podupadać, niszczeć

Oprócz tego, że sink kojarzy się każdemu ze zlewem, tym razem mówimy o czasowniku (formy: sink, sank, sank lub także sunk, sunk), którego możemy używać, gdy:

  •  chcemy powiedzieć, że tonie lub zatonął statek: The Titanic was a passenger ship which sank in 1912. = Titanic to statek pasażerski, który zatonął w 1912 roku.
  • chcemy powiedzieć, że coś się obniża: The sun glowed red as it sunk slowly below the horizon. = Słońce jarzyło się na czerwono, kiedy powoli zachodziło za horyzont.
  • chcemy powiedzieć, że coś się pogarsza, podupada, spada: Student numbers have sunk considerably this year. = Liczba uczniów znacznie spadła w tym roku.
  • pragniemy stwierdzić, że coś zostało wykopane: Sinking more wells is the best way of supplying the population with clean drinking water. = Kopanie studni to najlepszy sposób na zaopatrywanie ludności w czystą wodę zdatną do picia.

Crumble

Crumbling like pastries

Kruszyć niczym ciasto

To crumble = pokruszyć, kruszyć, rozkruszyć, rozdrobnić, rozdrabniać.

Przykład:

She nervously crumbled the bread between her fingers. = Nerwowo rozkruszała chleb pomiędzy swoimi palcami.

Crumble może być także wykorzystywane w takim znaczeniu = rozpaść się, popaść w ruinę.

Przykład:

After 19 years, her relationship with the children’s father was crumbling. = Po dziewiętnastu latach jej związek z ojcem jej dzieci rozpadał się.

Pastry

Crumbling like pastries

Kruszyć niczym ciasto

Pastry = ciasto, ciastko, słodkie pieczywo.

Przykład:

I like reading newspaper over my morning coffee and patry. = Lubię czytać gazety przy porannej kawie i słodkim pieczywie.

Pipe

And in a pipe she flies to the Motherland

I przez żyłę odlatuje do ojczyzny

Tutaj artysta ma na myśli to, że bohaterka jego piosenki ‚odlatuje’ do miejsca, gdzie czuje się bezpiecznie, kiedy weźmie narkotyki. Jej życie jest skomplikowane i nie umie wyjść z nałogu, nie ma żadnej pomocy.

Ukojenie przynosi jej tylko coraz głębsze popadanie w nałóg.

Pipe = rura, fajka, także w slangu – żyła do wstrzykiwania narkotyków.

Przykład:

New pipes have been laid in this area. = Nowe rury zostały położone w tej okolicy.

Motherland

And in a pipe she flies to the Motherland

I przez żyłę odlatuje do ojczyzny

Motherland = ojczyzna.

Przykład:

Each of us has a home, a family and a motherland. = Każdy z nas ma dom, rodzinę i ojczyznę.

Ripped

Ripped gloves, raincoat

Poprute rękawiczki, płaszcz przeciwdeszczowy

Ripped = podarty, rozcięty.

Przykład:

My pocket is ripped, I have to remember not to put anything in it. = Moja kieszeń jest rozdarta, muszę pamiętać, żeby nic tam nie wkładać.

Ten przymiotnik może także określać nietrzeźwy stan oraz wyrzeźbione mięśnie.

Ripped = informal narąbany, spruty, schlany, a także – zarysowany, wyrzeźbiony (np. mięśnie).

Przykład:

At the dress rehearsal, he was so ripped he couldn’t stand upright. = Na próbie generalniej był tak napruty, że nie mógł ustać prosto.

Cover w wykonaniu Birdy
Tutaj możecie porównać oryginał z coverem Birdy. Która wersja piosenki podoba się Wam bardziej?

Through his slightly-too-tight shirt you could see he was ripped. = Przez jego nieco przyciasną koszulę można było zauważyć, że był umięśniony (miał wyrzeźbione mięśnie).

Fade out

This time, we’ll fade out tonight

Tym razem, wieczorem zgaśniemy

To fade out = zanikać, ściemniać się, stopniowo gasnąć, wyciszyć.

Przykład:

Everything faded out behind him, but he still kept on.  = Wszystko zaczęło za nim zanikać, lecz on wciąż kontynuował.

 

Czy podoba się Wam lekcja na podstawie tego utworu?

Dajcie znać w komentarzach!

Print Friendly, PDF & Email
Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *