David Guetta ft. Sia – She Wolf

Rano, kiedy jadę do pracy lubię słuchać bardziej energetycznej muzyki, która mnie odpowiednio „nastroi” do zaczynającego się dnia. Zazwyczaj wtedy słucham popularnych stacji radiowych i dzięki temu poznaje  co jest teraz na topie w popowej muzyce.

Dla Was wybrałam mocną piosenkę Davida Guetty i piosenkarki Sia, która wyjątkowo dobrze pasuje do klimatu, który mamy za oknem. Miłej nauki!

Tekst piosenki David Guetta ft. Sia – She Wolf

A shot in the dark
A past lost in space
And where do I start
The past and the chase
You hunted me down
Like a wolf, a predator
I felt like a deer in love lights

You loved me and I froze in time
Hungry for that flesh of mine
But I can't compete with a she-wolf
Who has brought me to my knees
What do you see in those yellow eyes?
'Cause I'm falling to pieces
I'm falling to pieces
I'm falling to pieces
I'm falling to pieces
Falling to pieces

Did she lie and wait
Was I bait to pull you in
The thrill of the kill
You feel, there is a sin
I lay with the wolves
Alone it seems
I thought I was part of you

You loved me and I froze in time
Hungry for that flesh of mine
But I can't compete with the she-wolf
who has brought me to my knees
What do you see in those yellow eyes?
'Cause I'm falling to pieces
I'm falling to pieces
I'm falling to pieces
I'm falling to pieces
Falling to pieces

I'm falling to pieces
Falling to pieces
I'm falling to pieces
Falling to pieces

Tłumaczenie David Guetta ft. Sia – She Wolf

Strzał w ciemno
Przeszłość zgubiona w przestworzach
I gdzie zaczynam
Przeszłość i pościg
Wytropiłeś mnie
Jak wilk, drapieżnik
Czułam się jak łania w światłach miłości

Kochałeś mnie i zastygłam w samą porę
Głodny mojego ciała
Ale nie mogę konkurować z wilczycą
Która mnie pokonała
Co widzisz w tych żółtych oczach?
Bo rozpadam się na kawałki
Rozpadam się na kawałki
Rozpadam się na kawałki
Rozpadam się na kawałki
Rozpadam się na kawałki

Czy ona kłamała i czekała
Czy byłam przynętą, żeby cię przyciągnąć
Dreszczyk zabójstwa
Czujesz, jest grzech
Leżę z wilkami
Wydaję się, że sama
Myślałam, że jestem częścią ciebie

Kochałeś mnie i zastygłam w samą porę
Głodny mojego ciała
Ale nie mogę konkurować z wilczycą
Która mnie pokonała
Co widzisz w tych żółtych oczach?
Bo rozpadam się na kawałki
Rozpadam się na kawałki
Rozpadam się na kawałki
Rozpadam się na kawałki
Rozpadam się na kawałki

Rozpadam się na kawałki
Rozpadam się na kawałki
Rozpadam się na kawałki
Rozpadam się na kawałki

 

Zwroty & wyrażenia

W piosence występują dwa czasowniki złożone.

Hunt down

You hunted me down

Wytropiłeś mnie

Sam czasownik to hunt = polować, dlatego czasownik złożony to hunt down ma zbliżone znaczenia.

Hunt down sb/sth=

= wytropić, osaczyć (np. zwierzę), np.: The dogs hunted down a deer. = Psy osaczyły jelenia.

= odnaleźć, odszukać (np. zgubiony przedmiot), np.: We couldn’t find his address but in the end we hunted it down. = Nie mogliśmy znaleźć jego adresu, ale go w końcu odnależliśmy.

= prześladować, np.: This song is hunting me down! = Ta piosenka mnie prześladuje!

Pull in

Was I bait to pull you in

Czy byłam przynętą, żeby cię przyciągnąć

Warto wiedzieć
Pull-in =
= przydrożna restauracja, zajazd
= przydrożny parking

Jest to popularny czasownik złożony, która ma kilka znaczeń. Poznajmy te najważniejsze.

To pull in =

= wjechać na stację, np.: The train has just pulled in. = Pociąg właśnie wjechał na stację.

= zatrzymywać się (np. samochodem, autobusem), np.: The driver pulled in and went into the shop. = Kierowca się zatrzymał i wszedł do sklepu.

= zjeżdżać na bok, np.: The police signalled to the motorist to pull in. = Policja dała znak kierowcy, żeby zjechał na bok.

To pull in sb =

= zatrzymać (kogoś), np.: He was pulled in for questioning. = On został zatrzymany celem przesłuchania.

= przyciągnąć, ściągnąć (np. klientów, turystów), np.:  We’ve been pulling in the orders. = Dostajemy wiele zamówień.

To pull in sth =

= schować, wciągnąć, np.: Pull your stomach in! = Wciągnij brzuch!

To pull in a tidy sum. = Wciągnąć niezłą sumkę.

Podobne wyrażenia
to go to pieces = rozlecieć się na kawałki
to take sth to pieces = rozebrać coś na części
to pick sb to pieces = nie zostawić na kimś suchej nitki
to pick up the pieces = pozbierać się, wziąć się w garść

Fall to pieces

W refrenie piosenki mamy wers:

I’m falling to pieces

Rozpadam się na kawałki

Czasownik to fall (in)to pieces = rozpadać się (na kawałki); stracić nad czymś kontrolę, rozkleić się.

Shot

A shot in the dark

Strzał w ciemno

Słówko shot występuje w angielskim jako rzeczownik, przymiotnik i czasownik (czas przeszły od to shoot).

W związku z tym, że w piosence słówko jest użyte w rzeczowniku, właśnie tym się zajmiemy.

A shot jest rzeczownikiem policzalnym i można go tłumaczyć na wiele sposobów.

Shot - idiomy, zwroty, użycie
to call the shots = dyktować warunki
a shot in the arm = zastrzyk nowej energii
the dog was after the cat like a shot = pies puścił się za kotem jak strzała
‘I don’t care what you think,’ was his parting shot =„nie obchodzi mnie, co myślisz”, rzucił na odchodnym
it was a shot in the dark = to był strzał w ciemno

A shot =

= strzał, wystrzał (z pistoletu).

= uderzanie, strzał ( w sporcie).

= zdjęcie (of sb/sth = kogoś, czegoś), np.: They showed us many shots of the wedding. = Pokazali nam dużo zdjęć z wesela.

= scena, ujęcie ( podczas kręcenia filmu).

= zastrzyk (of sth = czegoś), np.: A nurse gave him a shot. = Pielęgniarka zrobiła mu zastrzyk.

= próba (zrobienia czegoś).

= kula; kulka ołowiana.

= (US) mocny alkohol, np. I’ll have a shot of gin. = Napiję się (trochę) ginu.

She-wolf

But I can’t compete with a she-wolf

Ale nie mogę konkurować z wilczycą

Zamiana na liczbę mnogą
W przypadku niektórych rzeczowników litera f zmienia się w v przy tworzeniu liczby mnogiej, np.:

a wolf/wolves = wilk/wilki
a leaf/leaves = liść/liście
a life /lives = życie/życia
a loaf/loaves = bochenek/bochenki
a thief/thieves = złodziej/złodzieje
a knife/knives = nóż/noże
a wife/wives = żona/żony

She – wolf to po prostu = wilczyca.

Generalnie she – oznacza rodzaj żeński.

Podobna sytuacja występuje w np. parze słówek: a devil = diabeł i she-devil = diablica.

Bring sb to their knees

Who has brought me to my knees

Która mnie pokonała

To bring/force sb/sth to their knees, jest to angielski idiom, który ma takie znaczenia =

= pokonać, np.: Our tennis player brought her opponent to her knees. = Nasza tenisistka pokonała swoją rywalkę.

= rzucić kogoś na kolana, np.: Oh my God, he is so handsome! He really brings me to my knees! = O mój Boże, on jest taki przystojny! Naprawdę powala mnie na kolana!

= doprowadzić do klęski, upadłości, np.: His girlfriend is breaking him to his knees! = Jego dziewczyna doprowadza go do bankructwa!

Bait

Was I bait to pull you in

Czy byłam przynętą, żeby cię przyciągnąć

Słówko bait funkcjonuje jako rzeczownik i czasownik.

To bait =

= zakładać przynętę na coś, np.: They baited the hook with a worm. = Założyli na haczyk robaka.

= drażnić kogoś, drażnić się z kimś; podpuszczać, np.: Stop baiting her! = Przestań ją drażnić.

= szczuć (psy) na kogoś, na coś.

A bait = przynęta, wabik. Przykłady:

Fishing bait is any substance used to attract and catch fish. = Przynęta na ryby to każda substancja używana w celu zwabienia i złapania ryby.

Thrill - ciekawe zwroty
the thrills and spills of sth = emocje towarzyszące czemuś
to be thrilled to bits = być w siódmym niebie
to be thrilled to bits with sth = być zachwyconym czymś
a cheap thrill = tania rozrywka
a thrill-seeker = poszukiwacz wrażeń

He was used as bait. = On został użyty jako przynęta.

I guess she swallowed the bait. = Chyba połknęła haczyk.

Thrill

The thrill of the kill

Dreszczyk zabójstwa

Słówko thrill ma bardzo wiele użyć w języku angielskim. Zajmiemy się najważniejszymi i najbardziej popularnymi.

A thrill =

= dreszcz, dreszczyk (of sth = czegoś), np.: The students felt a thrill of excitement before their teacher announced the test results. = Uczniowie poczuli dreszcz ekscytacji zanim ich nauczyciel ogłosił wyniki testu.

= emocjonujące przeżycie; ogromna przyjemność (of doing sth = robienia czegoś), np.: It was a thrill to meet her. = Spotkanie z nią było emocjonującym przeżyciem.

Flesh - użycie w praktyce
I’m only flesh and blood = jestem tylko człowiekiem;
it’s more than flesh and blood can bear to = więcej niż normalny człowiek może znieść
how could she do that to her own flesh and blood? = jak mogła zrobić coś takiego komuś z rodziny?
in the flesh = we własnej osobie
I’ve seen her perform on television, but never in the flesh = widziałem ją w telewizji, ale nigdy na żywo
the pleasures/sins of the flesh = rozkosze/grzechy cielesne
it makes my flesh creep = skóra mi cierpnie na myśl o tym

To thrill =

= przyprawiać o dreszcz emocji, ekscytować, np.: He is an incredible man. He thrills me! = On jest niesamowitym mężczyzną. Ekscytuje mnie!

= zadrżeć (z emocji), np.:  We thrilled to the magic of his music. = Daliśmy się porwać jego cudownej muzyce.

Flesh

Hungry for that flesh of mine

Głodny mojego ciała

Uwaga! Nie mylić ze słówkiem flash = błysk, flesz.

Flesh, jest to rzeczownik niepoliczalny, który oznacza =

= ciało, tkanka, skóra ludzka.

= mięso.

= miąższ owocu.

= nadwaga (nieformalnie).

Print Friendly, PDF & Email
Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *